మీ బ్లాగుని కూడలిలో చేర్చాలనుకుంటే, veeven at gmail dot com కి మీ బ్లాగు URL ని మెయిల్ చేయండి.