కూడలి అనేది తెలుగు బ్లాగుల నుండి కొత్త టపాలని సేకరించి ఒకే పేజీలో చూపించే సంకలిని. కూడలి మాత్రమే కాక క్రింద పేర్కొన్న ఇతర తెలుగు బ్లాగుల సంకలినులు కూడా అంతర్జాలంలో ఉన్నాయి.

Lekhini: Type in Telugu