వార్తామూలాల జాబితా

 1. ఈనాడు http://uni.medhas.org/unicode.php5?file=http://www.eenadu.net
 2. Andhra Jyothy http://uni.medhas.org/unicode.php5?file=http://www.andhrajyothy.com
 3. MSN తెలుగు http://content.msn.co.in/
 4. THE LARGEST READ TELUGU DAILY ON INTERNET http://uni.medhas.org/unicode.php5?file=http://www.vaarttha.com
 5. TeluguJournal.com Business News http://www.teluguJournal.com/
 6. TeluguJournal.com Cinema News http://www.teluguJournal.com/
 7. TeluguJournal.com Feature News http://www.teluguJournal.com/
 8. TeluguJournal.com International News http://www.teluguJournal.com/
 9. TeluguJournal.com National News http://www.teluguJournal.com/
 10. TeluguJournal.com Sports News http://www.teluguJournal.com/
 11. TeluguJournal.com State News http://www.teluguJournal.com/
 12. Webdunia Telugu http://wdtelugu.blogspot.com/
 13. Yahoo! Telugu: News http://in.telugu.yahoo.com/News
 14. పిరమిడ్ సాయిమిర థియేటర్ లిమిటెడ్ http://pstlap.blogspot.com/

పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుenglishసేకరణలు