తెలుగువారి ఫొటో బ్లాగులు

 1. 'చిత్ర'విచిత్రాలు http://chitravichitraalu.blogspot.com/
 2. AS I SAW IT... http://koolpix.blogspot.com/
 3. Pavan's blog http://myrebelxt.blogspot.com/
 4. Uday Pratti Photoblog http://www.udaypratti.com/photos/
 5. Visual Ode http://www.visualode.org/
 6. my sketches http://praveena-mysketches.blogspot.com/
 7. చిత్రాలు చూడరో ... http://chitraaluchoodaro.blogspot.com/
 8. నేనూ.. నా కేమరా http://naacamera.blogspot.com/
 9. పవన్ గాడి ప్రపంచం... http://pavankommireddi.blogspot.com/
 10. బొమ్మ http://bomma.nagaraja.info/
 11. బొమ్మలకొలువు http://bommalakoluvu.blogspot.com/
 12. సిత్రాలు (బొమ్మలు) సెప్పేటి కబుర్లు http://sitraalu.blogspot.com/

పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుenglishసేకరణలు