ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

మీ బ్లాగుని కూడలిలో చేర్చాలనుకుంటే, support ఎట్ koodali.org కి మీ బ్లాగు URL ని మెయిల్ చేయండి. మీరు మెయిల్ పంపేముందు ఈ క్రింది విషయాలు గుర్తుంచుకోండి:

  1. మీరు మెయిల్ పంపిన తర్వాత మీ బ్లాగు కూడలిలో కనబడడానికి దాదాపు ఒక రోజు నుండి రెండు రోజుల వరకు పట్టవచ్చు.
  2. తెలుగులో వ్రాసే బ్లాగులని మాత్రమే కూడలిలో చేరుస్తాము.
  3. మీ టపాలు అభ్యంతర రీతిలో ఉంటే, ఎటువంటి నోటీసు లేకుండానే మీ బ్లాగుని కూడలినుండి తొలగిస్తాం.

కూడలికి మీ కృతజ్ఞతను తెలియబరచాలనుకుంటున్నారా? మీ బ్లాగు నుండి కూడలికి లంకె వేయండి.