తెలుగువారి ఆంగ్ల బ్లాగులు

 1. http://www.bapubomma.com/blog
 2. http://savvybytes.com
 3. A Common Man's Blog http://acommonmansblog.blogspot.com/
 4. Archana? http://archanaamperayani.blogspot.com/
 5. Aur Ek Sapna http://mbbhushan.wordpress.com
 6. Crossroads http://crossroads.koodali.org
 7. Dexter's Lab http://praveenkumarg.livejournal.com/
 8. Filmmaking Techniques http://filmtechniques.blogspot.com/
 9. Gopichand Tripuraneni http://gopichand-tripuraneni.blogspot.com/
 10. HISTORY http://history-world.blogspot.com/
 11. I Like Telugu http://iliketelugu.blogspot.com/
 12. I am a Boy of Bias http://boyofbias.blogspot.com/
 13. Indrakanti karthikeya http://urskarthik.blogspot.com/
 14. Kumar's World http://kumarsbol.blogspot.com/
 15. Lavanya's Blog http://klavanya.wordpress.com
 16. Lokabhiramam http://lokabhiramam.blogspot.com/
 17. MY EXPERIENCES IN AMERICA http://madhavi-creativity.blogspot.com/
 18. Mini world http://miniworld.wordpress.com
 19. Mobile Phones http://letestmobile.blogspot.com/
 20. Musings http://myriadenigmas.blogspot.com/
 21. PANCHAVATI http://jnanadeepika.blogspot.com/
 22. Partha Bijjam http://bijjam.blogspot.com/
 23. Poetic Musings http://kesland.blogspot.com/
 24. Raju Sykam raju.net.in http://raju.net.in/blog
 25. Read In My Thought http://yrnr.blogspot.com/
 26. Seriously... http://chirucola.blogspot.com/
 27. Skywalker http://neolore.blogspot.com/
 28. Sulekha: Featured Blogs http://sulekha.com/blogs/blogdirectory/default.aspx
 29. Surreal Images http://surrealimage.blogspot.com/
 30. TODAY INDIA NEWS http://todayindianews.blogspot.com/
 31. Table talk http://mytabletalk.blogspot.com/
 32. Technology News, Tips and Tricks http://www.chanduonline.com
 33. The Canopus Archives http://canopusconsulting.com/canopusarchives
 34. Thought Street http://thoughtstreet.blogspot.com/
 35. crezytapics http://crezytapics.blogspot.com/
 36. ePADAM http://epadam.blogspot.com/
 37. i Care Earth Organization http://icareearthorg.blogspot.com/
 38. iMedicine http://imedicine.blogspot.com/
 39. lalita larking http://lalitalarking.blogspot.com/
 40. mayookhaa http://mayookhaa.blogspot.com/
 41. the red pill <.> http://the-redpill.blogspot.com/
 42. welcome to the future http://pavanmukesh.blogspot.com/
 43. woodpecker http://pratti.wordpress.com
 44. కధలు - అనామకుడు http://ramasastri.blogspot.com/
 45. టెక్కు-నిక్కు http://tekku-nikku.blogspot.com/
 46. తెలుగు మాట...తేనె ఊట <br>TELUGU...a language sweeter than honey http://telugutanam.blogspot.com/
 47. సూర్య స్థలము / sun spot http://rassmalog.rubyforge.org/blog/

పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుenglishసేకరణలు