ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2014-10-24

Digital Memories: Victoria & Alfred Waterfront

2014-10-24 09:20 AM Sr (noreply@blogger.com)
Victoria & Alfred Waterfront, Cape Town, South Africa

2014-10-23

మధుర చిత్రాలు: Dew on spider webs

2014-10-23 12:47 PM మధురవాణి (noreply@blogger.com)

Digital Memories: Metro tunnel

2014-10-23 10:09 AM Sr (noreply@blogger.com)

Barcelona Metro tunnel

కష్టేఫలి: గోల్డ్ స్పాట్ మందారం

2014-10-23 03:30 AM sarma (noreply@blogger.com)
దీపావళి శుభకామనలు

2014-10-22

సహజ ఛాయా చిత్రాలు: ఆలయ శిఖరం

2014-10-22 04:32 PM Rams (noreply@blogger.com)
 శ్రీ లక్ష్మీ నృ సింహ  స్వామి వారి దేవాలయం, యాదగిరి గుట్ట

No Graphics here: Exposure effect

కష్టేఫలి: రకరకాల ప్రమిదలు

2014-10-22 04:31 AM sarma (noreply@blogger.com)
దీపావళి శుభకామనలు

2014-10-21

మధుర చిత్రాలు: Grass and Dew - 2

2014-10-21 02:00 PM మధురవాణి (noreply@blogger.com)

2014-10-19

మధుర చిత్రాలు: Grass and Dew - 1

2014-10-19 09:21 PM మధురవాణి (noreply@blogger.com)2014-10-17

photos..: Merry go round

2014-10-17 01:57 AM Rani (noreply@blogger.com)

2014-10-16

My Vivid World....: Sturdy flight across the continents...

2014-10-16 06:40 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com)
Spot-billed pelican / గూడకొంగ / గూడబాతు / దేవరాయి కొంగ / కొల్లేటి కొంగ.
A migratory bird of a large size weighing 6-9 Kgs (avg) flies in flocks, all the way from Siberia to the peninsular India, SriLanka and surroundings in love for the tropical climates and to breed.
Mostly lives in the marsh lands, preying on the fish, flying and honking.. Can eat an average to big sized fish in a gulp having the sack kind of skin / muscles supporting the lower jaw..
Shot at Kolleru Bird Sanctuary located between the Krishna and Godavari river Delta.

My Pics: Union Meeting

2014-10-16 01:23 AM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com)


2014-10-13

photos..: Beautiful fall morning

2014-10-13 07:59 PM Rani (noreply@blogger.com)

చిత్రాల మాల: రాగి పాత్ర ..

2014-10-13 04:15 PM ఛాయ (noreply@blogger.com)

                                                      మంచి నీరు చల్లగా ఉంచుతుంది 

Rani: (శీర్షిక లేదు)

2014-10-13 07:26 AM nagarani yerra (noreply@blogger.com)

Rani: జంట ఇంధ్రధనస్సులు.

2014-10-13 07:20 AM nagarani yerra (noreply@blogger.com)

ఈ నెల 8వ తారీఖు ,అదేనండీ! చంద్రగ్రహణం రోజున మా ఊళ్ళో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి ఓ మోస్తరుగా వర్షం పడింది .సాయంత్రం 5గంటలకు ఆకాశంలో ఈ అద్భుతం  కనబడింది.మీరెప్పుడైనా చూసారా? నేనైతే చూడలేదండీ! మా వారు ఆ సమయం లో సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారు . రాణీ! రాణీ! అని కేకలు పెడుతుంటే ఏమిటా అని బైటకు వచ్చి  ఆయన  వంక చూస్తే , తొందరగా tab గానీ ,phone గానీ ,తీసుకొని రా!అని తొందర పెట్టారు.ఎట్లాగైతేనేం ఈ జంట ఇంధ్రధనస్సులను బంధించగలిగారు.మీరు కూడా చూసేయండి.

Kalalaprapancham@Photos: Butterfly

2014-10-13 07:03 AM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com)

2014-10-12

My Vivid World....: Dusk.. Time to fly home..

2014-10-12 04:28 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com)
A giant bird from the Heron family / నారాయణ పక్షి

2014-10-11

My Pics: Fall Leaves

2014-10-11 02:01 PM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com)


2014-10-09

My Vivid World....: From Siberia with Love..

2014-10-09 06:28 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com)

Spot-billed pelican / గూడకొంగ / గూడబాతు / దేవరాయి కొంగ / కొల్లేటి కొంగ.
A migratory bird of a large size weighing 6-9 Kgs (avg) flies in flocks, all the way from Siberia to the peninsular India, SriLanka and surroundings in love for the tropical climates and to breed.
Mostly lives in the marsh lands, preying on the fish, flying and honking.. Can eat an average to big sized fish in a gulp having the sack kind of skin / muscles supporting the lower jaw..
Shot at Kolleru Bird Sanctuary located between the Krishna and Godavari river Delta.

2014-10-07

చిత్తరువు: తూనీగ ..తూనీగ !

2014-10-07 01:36 PM రాధిక(నాని ) (noreply@blogger.com)

2014-10-05

My Vivid World....: We fly in a "V"..

2014-10-05 12:25 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com)
Why Do Birds Fly in a V? - It is understood that the “V” formation of a flock  influences  aerodynamics, making it easier for the birds to fly. As the birds flap their wings, the air flowing off their wing tips gives birds in the back of the V an extra lift. This reduces the amount of energy the birds need to fly.
Over the course of the migration, birds take turns leading the front of the V, the most difficult position. When a bird has tired of leading, it falls to the rear of the V, where there is the least wind resistance.
Rotating through various positions in the V maximizes the use of each bird’s energy, allowing flocks to fly for long periods of time without having to stop.
Info source: http://wonderopolis.org/wonder/birds-and-the-letter-v/

My Vivid World....: Bee-eater / పసిరిక / చిన్న పసిరిక

2014-10-05 10:58 AM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com)

2014-10-04

Kalalaprapancham@Photos: Durga Mata Ki JAI

2014-10-04 01:18 PM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com)

2014-09-29

My Vivid World....: Don't bug me anymore...!!!

2014-09-29 03:47 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com)
Felt its gesture as: "Now just pack your damn thing and move out of here... ..."
Excited for being able to see its beauty on a macro level.

2014-09-28

My Vivid World....: Cautious stand..

2014-09-28 01:00 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com)
Though taking part in the photo shoot, was cautiously eyeing at the bigger eye moving around,.

2014-09-26

photos..: Fall colors

2014-09-26 02:56 PM Rani (noreply@blogger.com)

2014-09-21

My Vivid World....: Evolution..

2014-09-21 09:12 AM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com)
En route to the Smarter world, from just a "Hello" to "Everything"

చిత్తరువు: పింక్ ఫ్లవర్స్ !

2014-09-21 04:53 AM రాధిక(నాని ) (noreply@blogger.com)

2014-09-19

photos..: Rose

2014-09-19 04:08 PM Rani (noreply@blogger.com)
వ్యాఖ్యలు
2014-10-25
2014-10-25 05:55 AM Payoffers dotin (noreply@blogger.com) - My Pics
Earn from Ur Website or Blog thr PayOffers.in!<br /><br />Hello,<br /><br />Nice to e-meet you. A very warm greetings from PayOffers Publisher Team.<br /><br />I am Sanaya Publisher Development Manager @ PayOffers Publisher Team.<br /><br />I would like to introduce you and invite you to our platform, PayOffers.in which is one of the fastest growing Indian Publisher Network.<br /><br />If you&#39
2014-10-21
2014-10-21 06:08 AM Anonymous (noreply@blogger.com) - నా ఫోటోలు
nice picture
2014-10-18
2014-10-18 03:35 AM Spare Parts and Pics (noreply@blogger.com) - My Pics
Great photo!!
2014-10-16
2014-10-16 04:59 PM ఛాయ (noreply@blogger.com) - చిత్రాల మాల
కృతజ్ఞతలు రాజేష్ కుమార్ గారు
2014-10-16 09:45 AM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - చిత్రాల మాల
Awesome shot Chaaya gaaru
2014-10-12
2014-10-12 04:09 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com) - చిత్తరువు
బావుంది
2014-10-11
2014-10-11 03:02 AM జ్యోతిర్మయి (noreply@blogger.com) - కనిపించే అందాలే
థాంక్యు రాధిక గారు.
2014-10-11 03:01 AM జ్యోతిర్మయి (noreply@blogger.com) - కనిపించే అందాలే
అందులో శాఖల గురించి కూడా కొట్టుకుంటామండి..
2014-10-10
2014-10-10 06:57 AM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - చిత్తరువు
Beautiful!<br />
2014-10-09
2014-10-09 04:32 PM క శ్రీనివాస్ (noreply@blogger.com) - చిత్తరువు
ప్రకృతిని ఎన్నిసార్లు, ఎవరెవరో బంధించినా క్రొత్త అందాలు బయటపడుతూనే ఉంటాయి ...
2014-09-27
2014-09-27 12:17 AM sarma (noreply@blogger.com) - photos..
Beautiful. wow..
2014-09-21
2014-09-21 02:42 PM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - photos..
chala bagunnayi pics
2014-09-21 09:13 AM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - photos..
Bale catch chesare. Bagundi.
2014-09-20
2014-09-20 03:33 AM ఛాయ (noreply@blogger.com) - చిత్రాల మాల
అవునా! కృతఙ్ఞతలు అండి
2014-09-08
2014-09-08 03:04 PM Rani (noreply@blogger.com) - అజ్ఞాత
gorgeous photos!!
2014-09-01
2014-09-01 08:58 AM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - photos..
Good shot!
2014-06-28
2014-06-28 10:25 AM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - photos..
Nice...did you vignette or just natural lights/shadows?
2014-06-27
2014-06-27 05:19 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com) - photos..
:-) Baavunnaai....
2014-06-24
2014-06-24 04:59 PM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - photos..
Beautiful!
2014-06-17
2014-06-17 02:52 AM జ్యోతిర్మయి (noreply@blogger.com) - photos..
Beautiful.
2014-06-14
2014-06-14 03:08 PM Unknown (noreply@blogger.com) - మనోనేత్రం
Hha hha bhale unnaayi colour full :-)Radhika (nani )
2014-06-11
2014-06-11 07:22 PM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - photos..
Very nice...a little bit of harsh light on strawberries from the flash.
2014-06-11 09:08 AM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - photos..
very colorful
2014-06-11 09:07 AM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - photos..
Nice!
2014-06-04
2014-06-04 01:57 PM Unknown (noreply@blogger.com) - photos..
Beautiful flowers rani garu
2014-06-01
2014-06-01 12:50 PM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - photos..
Nice..good colors. I would have avoided that cable box in the middle in the middle of the frame. It is distracting.
2014-06-01 12:48 PM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - photos..
Baaagunnnai..
2014-06-01 12:47 PM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - photos..
Nice, interesting..I have never seen white bleeding hearts!
2014-05-25
2014-05-25 04:30 PM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com) - photos..
Superbb.!!!
2014-05-23
2014-05-23 01:18 AM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com) - photos..
That&#39;s brilliant use of light and shadows. Excellent!
2014-04-12
2014-04-12 07:40 AM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - మనోనేత్రం
chala bagunnayi, inthaki ee place ekada?
2014-02-28
2014-02-28 12:00 AM VARTHINI S (noreply@blogger.com) - My paintings
Nice Drawing ...<br /><br />keep it up
2014-02-08
2014-02-08 04:58 PM Gnanadev Chippa (noreply@blogger.com) - చిత్రం 'వి' చిత్రం
హే భగవాన్ ఇంత చిన్న వయసులోనే పొట్టతిప్పలు తప్పవా
2014-02-02
2014-02-02 06:35 AM Pavan Kommireddi (noreply@blogger.com) - మోహనమీ ప్రకృతి
:-)
2014-02-02 05:21 AM జ్యోతి (noreply@blogger.com) - మోహనమీ ప్రకృతి
చాలా బాగున్నాయండి మీ గిజిగాడి అపార్ట్మెంట్లు :)
2013-12-01
2013-12-01 02:15 PM brahmeswara rao Meka (noreply@blogger.com) - చెలువములు
చాల అద్భుతం గా ఉన్నాయి.పరిచయం చేసినందుకు <br />కృతజ్ఞతలు.
2013-11-29
2013-11-29 03:42 PM vasu (noreply@blogger.com) - photos..
very nice
2013-11-18
2013-11-18 02:45 PM dokka srinivasu (noreply@blogger.com) - మోహనమీ ప్రకృతి
Chilamakuru Vijaya Mohan garu<br /><br />Namaskaramu. Mee blog chaalaa baagundi..<br /><br />Telugulo konni blogulu choosi chaalaa aanandamu vesindi. Anduloo mee blog kooda vokati.<br /><br />Chilamakuru Vijaya Mohan garu meeku mariyu mee kutumba sabhyulaki naa Deepavali subhakamshalu. <br /><br />Chilamakuru Vijaya Mohan garu nenu naa blogulo Deepavaliki sambandinchi &quot;Lamps of India&quot;
2013-11-02
2013-11-02 01:34 PM lalithag (noreply@blogger.com) - చూడ చక్కని
&quot;trees are in such a hurry to produce flowers that they forget to put out leaves &quot; That is an interesting way to look at it :) Thank you.
2013-11-02 01:32 PM lalithag (noreply@blogger.com) - చూడ చక్కని
Thank you. :)
పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..