ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2015-02-04

Pictures: Pond Heron

2015-02-04 05:07 PM Anu Radha (noreply@blogger.com)


2015-01-04

Pictures: Red & white striped petunia

2015-01-04 03:54 AM Anu Radha (noreply@blogger.com)
 

2014-11-29

My Pics: Seasons

2014-11-29 02:01 PM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com)


2014-10-16

My Pics: Union Meeting

2014-10-16 01:23 AM Rajesh Kumar (noreply@blogger.com)


2012-12-26

Clicks 'n' Pics: మంచు పూల వాన

2012-12-26 08:50 PM ఇందు (noreply@blogger.com)
"ఈ మంచుల్లో.... ప్రేమంచుల్లో.... ఎన్నెన్నో సంగతులు...." అని  పాడుకోవాలనిపిస్తుంది ఈ మంచు చూస్తుంటే! ఈసారి డిసెంబరులో అప్పుడప్పుడు స్నో పడుతుంటే.... క్రిస్మస్ కి మంచు పడదేమో అనుకున్నా! లేదు... శాంతా తాత బోలెడు మంచు కురిపించాడు :)

మీరు ఆస్వాదించండి .... మా అపార్ట్మెంట్స్ చుట్టుపక్కల తీసిన ఈ ఫోటోలలో  'మంచుపూలవాన' అందాలు...

2012-11-28

Exposure: Arches National Park

2012-11-28 08:50 PM చేతన_Chetana (noreply@blogger.com)
Exif: 35mm, F/2, 1/800s, ISO 100, Av mode, EC -0.3. [ Canon 5D and 35mm f/2 - A very happy marriage. Love the vignette at shallow depths of field ]

ఉదయకిరణాలలో మెరుస్తున్న Arches National Park లోని "Windows" ప్రాంతం.  చరిత్ర లాగే భూవిజ్ఞానం కూడా భలే ఆసక్తిగా అనిపిస్తుంది ఈమధ్య. ఈరోజు మనం ఎంతో అందంగా ఉన్నాయని చూస్తున్న కొండలూ, గుట్టలూ, లోయలూ, గుహలు ఏర్పడటానికి, గాలి, నీరు, నిప్పు, అగ్నిపర్వతాలు, భూకంపాలు లాంటి ప్రాకృతిక కారకాల ద్వారా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పట్టిందన్న విషయం ఎంతో చోద్యంగా ఉండటమే కాదు, ఈ జగన్నాటకంలో మనిషి జీవితకాలం ఎంత చిన్నదీ, మన బాదరబందీలూ/గొడవలూ ఎంత అల్పమైనవీ అని కూడా అనిపిస్తుంది.  మొత్తానికి, ఆగ్నేయ యూటా (Southeastern Utah) ట్రిప్పు చాలా హృద్యంగా గడిచింది. అసలు బయల్దేరడమే చాలా హఠాత్తుగా, అప్పటికప్పుడు అనుకుని బయల్దేరడం (అదీ ఏకంగా ఈ మూలున్న ఫ్లోరిడా నుంచి) కూడా అందుకు చాలా తోడ్పడింది.  

"Windows" section of the Arches National Park glowing at sunrise. Lately, we started realizing that we love geological perspective of places, as much as historical perspective. The fact that what you now see as beautiful arches, caves, landscapes took millions of years of deposition and erosion due to natural forces such as water and air, and other geological events such as earthquakes, volcanic eruptions etc., makes it so so interesting, as well as makes one realize how minuscule/insignificant/petty one's life and day-to-day issues/concerns are compared to the big picture. Overall, had a great time in Southeastern Utah for labor day weekend. The trip being as impromptu as it can get, all the way from Florida, added so much more to the experience.

2012-09-18

Exposure: Brown cow/పుల్లావు

2012-09-18 04:40 AM చేతన_Chetana (noreply@blogger.com)
Brown Cow/పుల్లావు
Exif: 35mm, F/2, 1/800s, ISO 400, Av mode, EC +0.3

ఆవు/ గిడ్డి/ గోవు/ తొర్రు/ శృంగిణి/ సౌరభేయి/ కుర్రి (పాలిచ్చే ఆవు/పాలావు/పాడియావు)/ దోగ్ధ్రి (పాడియావు)/ ధేనువు (పాడియావు)/ నర్ర (కొమ్ములు గల ఆవు)/ నైచికి (మంచి గుణములు గల ఆవు)/ పయస్విని (పాడియావు)/ పుల్లావు (brown colored cow)/ పైరం (పాడియావు)/ మొదవు (పాడియావు)/ సుకర (tame cow).

ఈ ఫొటో తీసిన రెండ్రోజులకి బుజ్జి దూడ పుట్టింది ఈ ఆవుకి.

The cow gave birth to a cute little calf 2 days after I took this picture.


2012-07-03

Clicks 'n' Pics: సుందర సూర్యోదయాలు

2012-07-03 12:00 PM ఇందు (noreply@blogger.com)
సప్తాశ్వరూఢుడై.....తిమిర సంహారానికి బయలుదేరే....ప్రత్యక్ష నారాయణుడి ప్రచండ కిరణాలు తాకి పుడమి తల్లి మేల్కొనే వేళ...సూర్యోదయం.
సాగర తీరాల్లో,కొండ మాటున,మబ్బుల తెర చాటునించి,చిగురాకుల మధ్యనించి దూసుకువచ్చే రవికిరణాల సోయగం ఏమని చెప్పను?? 
నేను తీసిన కొన్ని సూర్యోదయ దృశ్యాలు....మీకోసం.


2011-10-12

అజ్ఞాత: Beautiful Alaska

2011-10-12 02:02 AM Bhardwaj Velamakanni (noreply@blogger.com)


2010-01-14

నా చిత్రసంకలనం: హరిదాసు – Hari Dasu

2010-01-14 01:50 PM janya

నేను పోయినసారి ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు హరిదాసుని కూడ చూడగలిగఆను. Sharing with you.


2010-01-12

అజ్ఞాత: మరి కొన్ని ...

2010-01-12 12:30 PM Malakpet Rowdy (noreply@blogger.com)
బిగ్ బెండ్ ( టెక్సస్ ) దగ్గర ఒక విండ్ మిల్)గ్రేండ్ కేన్యన్

బిగ్ బెండ్
బిగ్ బెండ్

బిగ్ బెండ్


2009-06-01

That Moment: New York, New York

2009-06-01 06:58 PM అబ్రకదబ్ర

What is New York without Lady Liberty? So, when I decided to make Big Apple the theme for this post, the big Statue naturally took four out of eight spots. US of A may represent many things to many people across the globe. But for most, America is the land of the free, and Liberty Statue is the de-facto icon of that spirit. Perhaps no other sculpture in modern history captured more fascination. Millions of photographers clicked her countless times, yet a fresh picture of her never fails to evoke that feeling of freedom and hope.

The traditional image of New York is quite colorful. Yellow cabs, those massive glittery screens at Times Square, etc, etc. Color everywhere. Haven’t we all seen enough of it already? So for a change, how about some b&w stills of New York life?

Enough hooptedoodle. Off to the pictures now.

Crane Fly High Liberty Ahoy Up Close Empire State New Yorkers Subway Light up the Sky
Posted in Cities Tagged: Liberty, New York

2009-05-09

That Moment: Coastal California

2009-05-09 12:36 AM అబ్రకదబ్ర

California isn’t called The Golden State for nothing. Actual gold is long gone alright, but there’s still plenty more – ranging from scenaries to opportunities. With snow mountains, scorching deserts, volcanic parks, ocean fronts, pristine lakes, dense forests, historic sites, and being one of the only five places on earth with a Mediterranean type climate, California is a photographer’s paradise all year around. California is also home to one of the most scenic coastal corridars in the world. The scenic Highway-1, Big Sur region in particular, is popular for it’s breathtaking views and is the number one coastal drive in the United States. So that’s where I shall start for my first post in this photo blog. Here come a few snapshots I took at various beaches in the beautiful Monterey peninsula. Click on each thumbnail for a bigger picture and a brief description.

Solitary Seagull Go Green Pacific Grove Big Sur Love Birds Pacific Fog Whose Angels? Love Birds, Again Reflections
Posted in Nature Tagged: Big Sur, California, Carmel, Monterey, Pacific Grove

2009-05-03

Uploads from chotu: landscape

2009-05-03 03:58 PM chotu (nobody@flickr.com)

chotu posted a photo:

landscape

Uploads from chotu: DSC00646L

2009-05-03 03:57 PM chotu (nobody@flickr.com)

chotu posted a photo:

DSC00646L

2009-03-16

viswa soundaryam: ఓం బీచే, కర్ణాటక

2009-03-16 02:31 PM viswa soundaryam (noreply@blogger.com)ఓం బీచ్ (ప్రకృతి సిధ్ధంగా ఏర్పడ్డ హిందీ ఓం అకార బీచ్)
గోకర్ణం, కర్ణాటక

2009-02-22

viswa soundaryam: (శీర్షిక లేదు)

2009-02-22 09:54 AM viswa soundaryam (noreply@blogger.com)
దోబూచులు


వ్యాఖ్యలు
2015-02-07
2015-02-07 02:08 AM Hari Podili (noreply@blogger.com) - కనిపించే అందాలే
చాలా బాగ వున్ది
2015-02-02
2015-02-02 12:32 PM రాధిక(నాని ) (noreply@blogger.com) - చిత్తరువు
పైపాటు కలుపు మొక్కలు పెరగకుండా
2015-02-01
2015-02-01 05:27 AM ఛాయ (noreply@blogger.com) - చిత్రాల మాల
పవన్ గారు ఇది గోల్కొండ
2015-02-01 05:22 AM ఛాయ (noreply@blogger.com) - చిత్తరువు
పల్లె సీమ పశు సంపద బాగుంది అండి, దీన్ని దున్నటం అనరు కదా !! ఏమంటారో తెలీదు కాస్త చెప్పరూ ...
2015-02-01 05:15 AM ఛాయ (noreply@blogger.com) - చిత్రాల మాల
ఎలా ఉందో ఏమో....
2015-01-31
2015-01-31 12:58 PM జ్యోతిర్మయి (noreply@blogger.com) - My Pics
Beautiful. I thought of doing the same but I never did.
2015-01-27
2015-01-27 02:59 PM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - My Pics
I want to buy one professional camera. Can you suggest good one? My budget is 50k.
2014-12-06
2014-12-06 10:24 AM తృష్ణ (noreply@blogger.com) - మనోనేత్రం
Thanks sarma gaaru.
2014-12-06 06:51 AM sarma (noreply@blogger.com) - మనోనేత్రం
B'fully caught
2014-11-17
2014-11-17 10:08 AM sarma (noreply@blogger.com) - కనిపించే అందాలే
wonderful
2014-11-17 06:16 AM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - మోహనమీ ప్రకృతి
touch me not ani antaru kadu!
2014-11-15
2014-11-15 01:34 PM VillageMonkey (noreply@blogger.com) - మోహనమీ ప్రకృతి
ee chettu aakulu tagilithe muduchukuntayi kada.. em antaru veetini.. maa oorlo appudu chala undevi. ee madhya engineering college kattadam to asalu kanabaddam ledu.
2014-11-01
2014-11-01 03:12 AM Krishna K (noreply@blogger.com) - అద్దాలు (lens)
Thanks for the comment.
2014-10-28
2014-10-28 04:16 PM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - అద్దాలు (lens)
chala bagundi
2014-10-28 04:12 PM swapna@kalalaprapancham (noreply@blogger.com) - photos..
bagunnayi
2014-10-25
2014-10-25 08:32 PM baagu.net (noreply@blogger.com) - photos..
Beautiful photography Rani !
2014-10-21
2014-10-21 06:08 AM Anonymous (noreply@blogger.com) - నా ఫోటోలు
nice picture
2014-09-08
2014-09-08 03:04 PM Rani (noreply@blogger.com) - అజ్ఞాత
gorgeous photos!!
2014-02-28
2014-02-28 12:00 AM VARTHINI S (noreply@blogger.com) - My paintings
Nice Drawing ...

keep it up
2014-02-08
2014-02-08 04:58 PM Gnanadev Chippa (noreply@blogger.com) - చిత్రం 'వి' చిత్రం
హే భగవాన్ ఇంత చిన్న వయసులోనే పొట్టతిప్పలు తప్పవా
2013-12-01
2013-12-01 02:15 PM brahmeswara rao Meka (noreply@blogger.com) - చెలువములు
చాల అద్భుతం గా ఉన్నాయి.పరిచయం చేసినందుకు
కృతజ్ఞతలు.
2013-11-02
2013-11-02 01:34 PM lalithag (noreply@blogger.com) - చూడ చక్కని
"trees are in such a hurry to produce flowers that they forget to put out leaves " That is an interesting way to look at it :) Thank you.
2013-11-02 01:32 PM lalithag (noreply@blogger.com) - చూడ చక్కని
Thank you. :)
2013-10-29
2013-10-29 10:01 AM Anisley Smith (noreply@blogger.com) - My Impressions
Ganesha Statues is a powerful deity to connect with! When I’m regularly incorporating him into my practice, I’ll find the myself humming or chanting the mantra throughout my days. :-)
2013-10-29 09:59 AM Anisley Smith (noreply@blogger.com) - My Impressions
Ganesha Statues is a powerful deity to connect with! When I’m regularly incorporating him into my practice, I’ll find the myself humming or chanting the mantra throughout my days. :-)
2013-10-22
2013-10-22 11:51 AM HVM - హర్ష వీక్షణం (noreply@blogger.com) - My Vivid World....
Absolutely Brilliant shot,
2013-10-10
2013-10-10 05:46 AM Unknown (noreply@blogger.com) - చిత్రం... The picture
సూపర్ పిక్స్ చాలా బాగున్నాయండి
2013-09-25
2013-09-25 08:07 PM charan (noreply@blogger.com) - చిత్రం 'వి' చిత్రం
nice bro.
2013-09-17
2013-09-17 05:33 AM Paintings (noreply@blogger.com) - My paintings
You cannot define art as Nature Pictures. Painting the pictures of animals on human hands is really amazing. You must get the best canvas to do your creativity in it.
2013-08-08
2013-08-08 05:20 AM Vasu (noreply@blogger.com) - చిత్రం... The picture
Absolute bliss!!
2013-07-07
2013-07-07 05:14 PM Anonymous (noreply@blogger.com) - నా క్లిక్ లో మాంచి కిక్ ఉంది!
THANKS VERY BEAUTIFUL
2013-06-08
2013-06-08 04:32 AM NARESH THURPINTI (noreply@blogger.com) - Clicks 'n' Pics
వాహ్వు సూపర్బు....
2013-06-08 04:31 AM NARESH THURPINTI (noreply@blogger.com) - Clicks 'n' Pics
పరమాద్భుతంగా ఉన్నాయి మీ ఛాయా చిత్రాలు
....మీ తూర్పింటి
http://manaapms.blogspot.in
2013-06-07
2013-06-07 05:23 AM మోహన (noreply@blogger.com) - నా క్లిక్ లో మాంచి కిక్ ఉంది!
All pics are so nice.
2012-09-11
2012-09-11 12:21 PM ఆ.సౌమ్య (noreply@blogger.com) - చెలువములు
Thanks Mr. Santu :)
2012-05-25
2012-05-25 09:24 AM kiranmayi - నా చిత్రసంకలనం పై వ్యాఖ్యలు

photos are excellent, my home town is vijayawada.

2012-05-09
2012-05-09 03:36 PM నిషిగంధ (noreply@blogger.com) - spandana
మీ ఫోటోల వల్లో.. లేక అవి చెప్పిన మాటలవల్లో.. నా మనసులోనూ వాన మొదలైందండీ!
నిజమే! కొన్ని ప్రశ్నల్లోనే సమాధానాలుంటాయి.. మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా వాటికోసం వెదకక్కర్లేదు :-)

నాకైతే వాన పడుతున్న కరివేపాకు చెట్టు, ఇంకా చివరి ఫోటో -- ఇవి రెండూ చాలా నచ్చాయి :-)

ప్చ్, మా కరివేపాకు చెట్టుకు ఇంతందంగా ఎప్పుడూ పూలు పూయలేదండీ! :((
2012-05-01
2012-05-01 05:47 PM చేతన_Chetana (noreply@blogger.com) - బేసికన్ను
బాగు| మహా బాగు|
2012-04-26
2012-04-26 11:07 AM నేను (noreply@blogger.com) - spandana
@మంచు - ఫో రా దుష్ట అన్నా...USBP అంటే నీ బుర్ర తెగ వాడేసి universal serial bus port అనుకొనేవు, USBP అంటే U-ఉత్తుత్తి S-సొల్లు చెప్పే B-busy P-పుచ్చకాయి అని
2012-04-04
2012-04-04 03:38 PM చేతన_Chetana (noreply@blogger.com) - నేనూ.. నా కేమరా
:-) Thanks Krishna!. I moved my photoblog to http://rightexposures.blogspot.com/.
పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..