ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

కూడలికి ప్రచారం

కూడలి మీకు నచ్చి మరియు ఉపయోగకరంగా అనిపిస్తే, కూడలి గురించి మీ మిత్రులకు తెలియజేయండి. క్రింది బొత్తాలను లేదా బ్యానర్లను మీ వెబ్ సైట్ లేదా బ్లాగులో ప్రదర్శించండి.

 

పాఠ్యపు లింకు

కూడలి

<a href='/' title='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'>కూడలి</a>

చిన్న బొత్తం

కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం

<a href='/' title='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'>
    <img src='/button88x31.png'
        border='0' alt='కూడలి'/>
</a>

మామూలు బొత్తం

కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం

<a href='/' title='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'>
    <img src='/banner120x50.png'
        border='0' alt='కూడలి'/>
</a>

చిన్న బ్యానర్

కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం

<a href='/' title='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'>
    <img src='/banner442x31.png'
        border='0' alt='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'/>
</a>

బ్యానర్

కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం

<a href='/' title='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'>
    <img src='/banner728x90.png'
        border='0' alt='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'/>
</a>

ఎలా?

బ్లాగర్

 1. Dashboardకి వెళ్ళి అక్కడ Layout అన్న లింకుని నొక్కండి.
 2. (మీ బ్లాగు పేజీ అమరిక కనిపిస్తుంది) అక్కడ Add a Gadget (పాత బ్లాగర్‌లో అయితే Add a Page Elemet) అన్న లింకుని నొక్కండి.
 3. తర్వాత వచ్చే popupలో HTML/JavaScript అన్న దాన్ని ఎంచుకోండి.
 4. తర్వాత Content పెట్టెలో మీకు నచ్చిన బొత్తం/బ్యానరుకి సంబంధించిన కోడ్‌ని అతికించండి.
 5. భద్రపరచి మీ బ్లాగులో ఎలా కనిపిస్తుందో చూసుకోండి.

వర్డుప్రెస్

 1. మీ Dashboardకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి రూపం (లేదా Design) కి వెళ్ళండి.
 2. అక్కడ విడ్జెట్లు (లేదా Widgets) అన్న లింకుని నొక్కండి.
 3. ఆ తర్వాత ఈ బొమ్మలో చూపిన విధంగా చేయండి.