1. 'చిత్ర'విచిత్రాలు chitravichitraalu.blogspot.com/
 2. AS I SAW IT... koolpix.blogspot.com/
 3. Pavan's blog myrebelxt.blogspot.com/
 4. Uday Pratti Photoblog www.udaypratti.com/photos/
 5. Visual Ode www.visualode.org/
 6. my sketches praveena-mysketches.blogspot.com/
 7. చిత్రాలు చూడరో ... chitraaluchoodaro.blogspot.com/
 8. నేనూ.. నా కేమరా naacamera.blogspot.com/
 9. పవన్ గాడి ప్రపంచం... pavankommireddi.blogspot.com/
 10. బొమ్మ bomma.nagaraja.info/
 11. బొమ్మలకొలువు bommalakoluvu.blogspot.com/
 12. సిత్రాలు (బొమ్మలు) సెప్పేటి కబుర్లు sitraalu.blogspot.com/
పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish