1. అన్నమయ్య సంకీర్తనలు annamacharya-lyrics.blogspot.com/
  2. తెలుగు బైబిలు telugubible.blogspot.com/
  3. త్యాగరాజు కీర్తనలు tyagaraju-kirtanalu.blogspot.com/
  4. భక్తిగీతాలు bhaktigeetalu.blogspot.com/
  5. భజన కీర్తనలు bhajans.wordpress.com
పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish