1. కవనవనం kavanavanam.blogspot.com/
 2. చిత్ర గీత సాహిత్యం chitrageetasaahityamu.blogspot.com/
 3. తెలుగు పాటల సాహిత్యం telugusong.blogspot.com/
 4. Paaduthaa Teeyagaa Challagaa animutyaalu.blogspot.com/
 5. Satyam Sivam Sundaram (సత్యం శివం సుందరం) satyamsivamsundaram.blogspot.com/
 6. kavitalu kavitalu.blogspot.com/
 7. ఆణిముత్యాలు geetalu.blogspot.com/
 8. గీత లహరి geetalahari.blogspot.com/
 9. తెలుగు పాటలు telugulyrics.blogspot.com/
 10. నీ కొరకే దేవా My Life prasad-music4u.blogspot.com/
 11. పాటల టపాలు kamesh.wordpress.com
 12. పాటల పల్లకి ! telugulyrix.blogspot.com/
 13. పాడుతా తీయగా చల్లగా ! mytelugulyrics.wordpress.com
 14. పాతపాటలు paatapaatalu.blogspot.com/
 15. మన తెలుగు వెలుగు www.gowrikumar.com/telugu/
 16. శ్రీ శ్రీ కవితలు srisrikavitalu.blogspot.com/
 17. సరిగమ స్వరాలు - పదనిస పదాలు patalapallaki.blogspot.com/
 18. హృదయ బృందావని brundaavani.blogspot.com/
పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish