ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2013-01-19

భక్తి & భగవంతుడు: 3.భగవంతుడు (ఆధ్యాత్మికం)

2013-01-19 12:43 PM ఆదిత్య చౌదరి.మూల్పూరి ([email protected])
విఘ్నేశ్వరునికి - సరస్వతి మాతకి నమస్కారం - శ్రీ గురుభ్యో నమః గురుదేవులు సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజుకి, దత్తావధూత సమర్ధ సద్గురు నాయుడు స్వామి మహరాజుకి, సమర్ధ సద్గురు ఎక్కిరాల భరద్వాజ మహరాజుకి  హృదయపూర్వక నమస్కారం. మూడవ వ్యాసం (3.భగవంతుడు-ఆధ్యాత్మ) వివిధ భాగాలుగా ఎ.పి.గాసిప్స్‌ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురిస్తున్నాము, ఈ క్రింది లంకె చూడండి. http://apgossips.com/2013/01/17/devotionalthree

2013-01-15

మందాకిని: కనిపించు దైవమా! కరములు జోడించి........

2013-01-15 05:22 AM లక్ష్మీదేవి ([email protected])
సందెపొద్దుల్లో పసుపు ఎఱుపు రంగులు కలబోసిన ముద్దబంతి సూరీడుజగతిని నిశిలో విడిచి పోతున్నా, అరుణ కిరణాల ఎఱ్ఱంచు తెల్లటి వస్త్రాల్లో ముస్తాబై తొలిసంజె వెలుగులతో ధరణిని అభిషేకిస్తూ వచ్చేస్తాడు కదా!పండక్కి వచ్చిన కొత్త బావగారిని తొంగి చూసే మరదళ్ళై కొత్త మొక్కలు ప్రభాకరుని ప్రభాతసమయంలో చూసేందుకు అలవోకగా వంగి చూస్తుంటాయికదా!జీవరాశిని బ్రతికించేది, పోషించేదే కాక కొండొకచో జన్మలకు కూడా కారణ భూతుడై,

దత్త వేదము: Need for existence of GOD

2013-01-15 04:32 AM Shri Dattaswami ([email protected])
O Learned and Devoted Servants of God! [7/1/2013] A devotee asked about the need of existence of God and about the cheating behaviour of the devotees of God. He also questioned about the miraculous power of God, which is not used to change the minds of present politicians. Swami replied: Since the behaviour of devotees is bad, you need not negate the existence of God. If the son is wrong, you

2013-01-13

మందాకిని: మిత్రులారా!

2013-01-13 01:26 AM లక్ష్మీదేవి ([email protected])

2013-01-05

దత్త వేదము: Recent Delhi Rape incident, Manu Dharma and spiritual knowledge

2013-01-05 04:07 PM Shri Dattaswami ([email protected])
O Learned and Devoted Servants of God! [04-01-2013] Today, the forcible rape of a girl or a woman is the burning issue for which the death penalty is vehemently suggested by the public. Remember, in ancient India the ethical scriptures suggested the death punishment for the illegal contact. The scriptures say that any illegal contact, be it a forcible rape or be it a mutually consented illegal

మందాకిని: మన ధర్మములో.......

2013-01-05 04:36 AM లక్ష్మీదేవి ([email protected])
సనాతన ధర్మమునందు అనేక దేవుళ్ళుంటారని అందరూ అదొక పెద్ద విషయంగా విమర్శిస్తుంటారని స్వామి పరిపూర్ణానందగారు హైందవ శంఖారావం అనే చర్చలో ఒక సరైన సమాధానము చెప్పినారు.               ఒకే మనిషిని అన్నగా చూసేవాళ్ళు, భర్తగా చూసేవాళ్ళు, తండ్రిగా చూసేవాళ్ళు, స్నేహితుడిగా చూసేవాళ్ళు, అధికారిగా చూసేవాళ్ళు, క్రింది ఉద్యోగిగా చూసేవాళ్ళు, గురువుగా చూసేవాళ్ళు, శిష్యుడిగా చూసేవాళ్ళు ఉన్నట్టే ఒకే పరమాత్మను

2013-01-04

దత్త వేదము: Only One God

2013-01-04 03:48 AM Shri Dattaswami ([email protected])
O Learned and Devoted Servants of God! [Part of message delivered at world parliament on spirituality, 19-12-2012] The Veda says that God is unimaginable—beyond words, mind, intelligence and even imagination (Yato vacho…, Manasaa saha…, Yobuddheh paratah…, Atarkyah…). If God is thought to be imaginable, then due to the multiplicity in imaginable items, people consider different imaginable items

2012-12-26

శ్రీ హనుమద్విషయ సర్వస్వం: 26-Dec-2012 శ్రీ హనుమద్ర్వతం

2012-12-26 01:52 AM Annadanam Chidambara Sastry ([email protected])
26-Dec-2012 శ్రీ హనుమద్ర్వతం 1. మార్గశిర మాసం - శ్రీ హనుమద్ర్వతం - కథ 1 - Maargashira maasam Sri Hanumath vratham http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/12/1-maargashira-maasam-sri-hanumath.html 2. హనుమద్ర్వతం - hanumath vratham http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/12/hanumath-vratham.html 3.హనుమద్వ్రతము - ఫలశ్రుతి 1 http://

2012-12-19

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 787.గోనెలె కొత్తలు కోడెలెప్పటివి - gOnele kottalu kODeleppaTivi

2012-12-19 05:39 PM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link : P Ranganath గోనెలె కొత్తలు కోడెలెప్పటివి నానినలోహము నయమయ్యీనా మున్నిటిజగమే మున్నిటిలోకమే యెన్నగ బుట్టుగులివె వేరు నన్ను నెవ్వ రున్నతి బోధించిన నిన్న నేటనే నేనెఱిగేనా చిత్తము నాటిదే చింతలు నాటివే యిత్తల భోగములివె వేరు  సత్తగు శాస్త్రము చాయ చూపినా  కొత్తగ నే నిక గుణినయ్యేనా  జీవాంతరాత్ముడు శ్రీ వేంకటేశుడే  యీవల భావనలివే వేరు  ధావతి కర్మము తప్పఁ దీసినా  దైవము గావక తలగీనా

2012-12-15

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 16 Revelation

2012-12-15 01:59 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1     మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాత్రలను భూమిమీద కుమ్మరించుడని ఆలయ ములోనుండి గొప్ప స్వరము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెప్పగా వింటిని.     And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.2     అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచ్చి తన పాత్రను భూమిమీద కుమ్మరింపగా ఆ క్రూరమృగముయొక్క ముద్రగలవారికిని

2012-12-13

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 15 Revelation

2012-12-13 01:43 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1    మరియు ఆశ్చర్యమైన మరియొక గొప్ప సూచన పరలోకమందు చూచితిని. అదేమనగా, ఏడు తెగుళ్లు చేత పట్టుకొనియున్న యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళ్లు; వీటితో దేవుని కోపము సమాప్తమాయెను.     And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.2     మరియు అగ్నితో కలిసియున్న స్ఫటికపు సముద్రము వంటిది ఒకటి నేను చూచితిని. ఆ

2012-12-08

శ్రీ హనుమద్విషయ సర్వస్వం: శ్రీ వానరాకార ఆంజనేయ స్వామి ధ్యానం

2012-12-08 10:59 PM Anil Kumar Puranam ([email protected])
శ్రీ వానరాకార ఆంజనేయ స్వామి ధ్యానం From శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర www.jayahanumanji.com

2012-11-29

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 14 Revelation

2012-11-29 12:45 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱ్ఱెపిల్ల సీయోను పర్వతముమీద నిలువబడియుండెను. ఆయన నామమును ఆయన తండ్రి నామమును నొసళ్లయందు లిఖింపబడియున్న నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. 2 మరియు విస్తారమైన జలముల ధ్వనితోను గొప్ప ఉరుము ధ్వనితోను

2012-11-28

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 13 Revelation

2012-11-28 03:01 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
మరియు పది కొమ్ములును ఏడు తలలును గల యొక క్రూరమృగము సముద్రములోనుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ములమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద దేవదూషణకరమైన పేళ్లును ఉండెను. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. 2 నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను.

2012-11-27

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 12 Revelation

2012-11-27 12:50 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
అప్పుడు పరలోకమందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూర్యుని ధరించుకొనిన యొక స్త్రీ ఆమె పాదములక్రింద చంద్రుడును శిరస్సుమీద పండ్రెండు నక్షత్రముల కిరీటమును And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars: 2 ఆమె గర్భిణియై ప్రసవవేదనపడుచు ఆ నొప్పులకు కేకలు వేయుచుండెను.   And she being with child cried

2012-11-26

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన -11- Revelation

2012-11-26 06:55 PM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 మరియు ఒకడు చేతికఱ్ఱవంటి కొలకఱ్ఱ నాకిచ్చినీవు లేచి దేవుని ఆలయమును బలిపీఠమును కొలతవేసి, ఆలయములో పూజించువారిని లెక్కపెట్టుము. And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. 2 ఆలయ మునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచి పెట్టుము; అది అన్యులకియ్యబడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 10 Revelation

2012-11-26 01:30 PM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచ్చుట చూచితిని. ఆయన మేఘము ధరించుకొనియుండెను, ఆయన శిరస్సుమీద ఇంద్రధనుస్సుండెను; ఆయన ముఖము సూర్యబింబమువలెను ఆయన పాదములు అగ్నిస్తంభములవలెను ఉండెను. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire: 2 ఆయన చేతిలో విప్ప

2012-11-24

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 786.SrIpati nIyAj~na sEseda midivO - శ్రీపతి నీయాజ్ఞ సేసెద మిదివో

2012-11-24 06:23 PM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio download link : Priya Sisters శ్రీపతి నీయాజ్ఞ సేసెద మిదివో పూఁపల మాయలఁ బొరలగనేల కాయము సుఖదుఃఖములకు మూలము పాయము యింద్రియ పరవశము ఆయము రెంటికి అన్నపానములు మోయని మోపిది ములుగగనేలా తలపు పుణ్యపాతకములమూలము కలిగినపుట్టువు కర్మగతి ఫలమిది రేంటికి బలు సంసారము కలిగిన వెట్టికి కాదన నేలా జీవుడింతటా సృష్టికి మూలము భావము ప్రకృతికి ప్రపంచము చేవగ రేంటికి శ్రీవేంకటేశ్వర నీ వంతరాత్మవు నెమకగ నేలా

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 9 Revelation

2012-11-24 02:40 PM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1  అయిదవ దూత బూర ఊదినప్పుడు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక నక్షత్రమును చూచితిని. అగాధముయొక్క తాళపుచెవి అతనికి ఇయ్యబడెను. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit. 2 అతడు అగాధము తెరవగా పెద్ద కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూర్యునిని వాయుమండలమున చీకటి కమ్మెను.

2012-11-23

భక్తి & భగవంతుడు: 2.భగవంతుడు (ఆది దైవికం)

2012-11-23 06:28 PM ఆదిత్య చౌదరి.మూల్పూరి ([email protected])
రెండవ భాగం - ఆది దైవికం విఘ్నేశ్వరునికి - సరస్వతి మాతకి నమస్కారం - శ్రీ గురుభ్యో నమః గురుదేవులు సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజుకి, సమర్ధ సద్గురు ఎక్కిరాల భరద్వాజ మహరాజుకి, దత్తావధూత సమర్ధ సద్గురు నాయుడు స్వామి మహరాజుకి హృదయపూర్వక నమస్కారం. ప్రస్తుతం మన దగ్గరున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ విశ్వం శక్తి, పదార్ధం (విషయం), జీవం

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 8 Revelation,

2012-11-23 12:06 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
ఆయన యేడవ ముద్రను విప్పినప్పుడు పరలోక మందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు నిశ్శబ్దముగా ఉండెను. 1 And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. 2 అంతట నేను దేవునియెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు బూరలియ్యబడెను. And I saw the seven angels which stood before God; and to them were given seven trumpets. 3 మరియు సువర్ణధూపార్తి చేత

2012-11-22

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 7 Revelation

2012-11-22 12:25 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1     అటుతరువాత భూమియొక్క నాలుగు దిక్కులలో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముద్రముమీదనైనను ఏ చెట్టుమీదనైనను గాలి వీచ కుండునట్లు భూమియొక్క నాలుగు  దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొనియుండగా చూచితిని     And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any

2012-11-21

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 6 Revelation

2012-11-21 01:12 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 ఆ గొఱ్ఱెపిల్ల ఆ యేడు ముద్రలలో మొదటిదానిని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా ఆ నాలుగు జీవులలో ఒకటిరమ్ము అని ఉరుమువంటి స్వరముతో చెప్పుట వింటిని. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see.  2 మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెల్లనిగుఱ్ఱము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు విల్లుపట్టుకొని కూర్చుండి యుండెను. అతనికి ఒక కిరీట

2012-11-19

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 5 Revelation

2012-11-19 06:50 PM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 మరియు లోపటను వెలుపటను వ్రాతకలిగి, యేడు ముద్రలు గట్టిగా వేసియున్న యొక గ్రంథము సింహా సనమునందు ఆసీసుడైయుండువాని కుడిచేత చూచితిని.  And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.  2 మరియు దాని ముద్రలు తీసి ఆ గ్రంథము విప్పుటకు యోగ్యుడైనవాడెవడని బలిష్ఠుడైన యొక దేవదూత బిగ్గ రగా ప్రచురింపగా చూచితిని. And I saw a strong

2012-11-09

ప్రణుతి: 12.దత్తావధూత సమర్ధ సద్గురు నాయుడు స్వామి మహరాజ్‌ (లక్ష్మీ పురం, కర్నూలు జిల్లా)

2012-11-09 10:42 AM ఆదిత్య చౌదరి.మూల్పూరి ([email protected])
నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః మహాముని మౌన ప్రభోదాకృత దక్షిణామూర్తి వేదవేదాంతసారా ఆధ్యాత్మ ఙ్ఞానభాస్కర సాక్షాత్‌ దత్తాత్రేయో భగవాన్‌ అవధూత నాదబ్రహ్మా నాయుడు స్వామి మహరాజా సదా స్మరామి శిరసా నమామి.

2012-09-14

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 785.kaligemAku nidi kaivalyam - కలిగెమాకు నిది కైవల్యం

2012-09-14 08:24 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio/Vido link : P.Ranganath కలిగెమాకు నిది కైవల్యం కలకాలము హరికథాశ్రవణం అచింత్య మద్భుత మానందం ప్రచురం దివ్యం పావనం సుచరిత్రం శ్రుతిశోభితం అచలం బిదివో హరికీర్తనం నిరతం నిత్యం నిఖిల శుభకరం దురితహరం భవదూరం పరమమంగళం భావాతీతం కరివరదం నిజకైంకర్యం సులభం సుకరం శోకనాశనం ఫలదం లలితం భయహరణం కలితం శ్రీవేంకటపతిశరణం జలజోదరనిచ్చ స్తోత్రం kaligemAku nidi kaivalyam kalakAlamu harikathASravaNaM achiMtya

2012-09-04

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 4 Revelation

2012-09-04 12:21 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన స్వరము బూరధ్వనివలె నాతో మాటలాడగా వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము; ఇకమీదట జరుగవలసినవాటిని నీకు కనుపరచెదననెను After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up

2012-09-03

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన - 3 - Revelation

2012-09-03 12:39 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 సార్దీస్‌లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలునుగలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా - నీ క్రియలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, జీవించుచున్నావన్న పేరుమాత్రమున్నది గాని నీవు మృతుడవే And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art

2012-09-01

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన 2 Revelation

2012-09-01 03:31 PM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 ఎఫెసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములు తన కుడిచేత పట్టుకొని యేడు దీపస్తంభములమధ్య సంచరించువాడు చెప్పు సంగతు లేవనగా Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks; 2 నీ క్రియలను నీ కష్టమును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు,

2012-08-31

తెలుగు బైబిలు: ప్రకటన గ్రంథము 1 Revelation

2012-08-31 01:36 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1       యేసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత. ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనైయున్నవి; ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానము పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను.       The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John: 2     అతడు దేవుని

2012-08-27

తెలుగు బైబిలు: పరమగీతము 8 Song of Solomon

2012-08-27 03:13 PM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 నా తల్లియొద్ద స్తన్యపానము చేసిన యొక సహోదరుని వలె నీవు నాయెడలనుండిన నెంతమేలు! అప్పుడు నేను బయట నీకు ఎదురై ముద్దులిడుదును ఎవరును నన్ను నిందింపరు. O that thou wert as my brother, that sucked the breasts of my mother! when I should find thee without, I would kiss thee; yea, I should not be despised. 2 నేను నీకు మార్గదర్శినౌదును నా తల్లియింట చేర్చుదును నీవు నాకు ఉపదేశము చెప్పుదువు సంభార

2012-08-26

తెలుగు బైబిలు: పరమగీతము 7 Song of Solomon

2012-08-26 01:36 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 రాజకుమార పుత్రికా, నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచు చున్నావు! నీ ఊరువులు శిల్పకారి చేసిన ఆభరణ సూత్రములవలె ఆడుచున్నవి. How beautiful are thy feet with shoes, O prince's daughter! the joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of a cunning workman. 2 నీ నాభీదేశము మండలాకార కలశము సమ్మిళిత ద్రాక్షారసము దానియందు వెలితిపడకుండును గాక నీ గాత్రము పద్మాలంకృత గోధుమరాశి Thy

2012-08-25

తెలుగు బైబిలు: పరమగీతము 6 Song of Solomon

2012-08-25 01:06 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1     స్త్రీలలో అధిక సుందరివగుదానా, నీ ప్రియుడు ఎక్కడికి పోయెను? అతడేదిక్కునకు తిరిగెను?     Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women? whither is thy beloved turned aside? that we may seek him with thee.2     ఉద్యానవనమునందు మేపుటకును పద్మములను ఏరుకొనుటకును. నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనమునకు పోయెను పరిమళ పుష్పస్థానమునకు పోయెను.     My beloved is gone down into his garden, to the beds of

2012-08-22

తెలుగు బైబిలు: పరమగీతము -5 Song of Songs

2012-08-22 10:54 PM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 నా సహోదరీ, ప్రాణేశ్వరీ, నా ఉద్యానవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా జటామాంసిని నా గంధవర్గములను కూర్చుకొను చున్నాను తేనెయు తేనెపట్టును భుజించుచున్నాను క్షీరసహితద్రాక్షారసము పానము చేయుచున్నాను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెస్సగా పానము చేయుడి స్నేహితులారా, పానము చేయుడి. I am come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my myrrh with my spice; I have eaten my honeycomb with my honey; I have

తెలుగు బైబిలు: పరమగీతము - 4 Song of Solmon

2012-08-22 12:08 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 నా ప్రియురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ ముసుకుగుండ నీ కన్నులు గువ్వకన్నులవలె కనబడు చున్నవి నీ తలవెండ్రుకలు గిలాదు పర్వతముమీది మేకల మందను పోలియున్నవి. Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead. 2 నీ పలువరుస కత్తెర వేయబడినవియు కడుగబడి అప్పుడే పైకి వచ్చినవియునై జోడుజోడు

2012-08-17

తెలుగు బైబిలు: పరమగీతము - 3

2012-08-17 01:01 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 రాత్రివేళ పరుండియుండి నేను నా ప్రాణప్రియుని వెదకితిని వెదకినను అతడు కనబడక యుండెను. By night on my bed I sought him whom my soul loveth: I sought him, but I found him not. 2 నేనిప్పుడే లేచెదను పట్టణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా ప్రాణప్రియుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను అతడు కనబడలేదు. I will rise now, and go about the city in the streets,

2012-08-16

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 784.pADaina yerukatO baMdhamOkshamulokka - పాడైన యెరుకతో బంధమోక్షములొక్క

2012-08-16 06:38 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link : G.Balakrishnaprasad పాడైన యెరుకతో బంధమోక్షములొక్క గాడిఁగట్టుట తెలివిగానకేకాదా భావించి నిను పరబ్రహ్మమని వేదములు వేవేలు విధుల మొరవెట్టగాను కేవలపు నిన్ను తక్కిన దైవముల గూర్చి సేవింపుటిది తప్పు సేయుటేకాదా సరిలేని నిను నుపనిషద్వాక్యములె పరా త్పరుడవని నలుగడల పలుకగాను వరుసతోఁ బెక్కుదైవముల సంగడి నిన్ను తొరల గొలచుట మహాద్రోహమే కాదా ఎందుఁజూచిన పురాణేతిహాసములు నీ చందమే యధికమని

2012-08-13

తెలుగు బైబిలు: పరమగీతము - 2

2012-08-13 12:58 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 నేను షారోను పొలములో పూయు పుష్పము వంటి దానను లోయలలో పుట్టు పద్మమువంటిదానను. I am the rose of Sharon, and the lily of the valleys. 2 బలురక్కసి చెట్లలో వల్లిపద్మము కనబడునట్లు స్త్రీలలో నా ప్రియురాలు కనబడుచున్నది.  As the lily among thorns, so is my love among the daughters. 3 అడవి వృక్షములలో జల్దరు వృక్షమెట్లున్నదో పురుషులలో నా ప్రియుడు అట్లున్నాడు ఆనందభరితనై నేనతని నీడను కూర్చుంటిని

2012-08-09

తెలుగు బైబిలు: పరమగీతము - 1

2012-08-09 11:56 PM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1 సొలొమోను రచించిన పరమగీతము.  The song of songs, which is Solomon's. 2 నోటిముద్దులతో అతడు నన్ను ముద్దుపెట్టుకొనును గాక నీ ప్రేమ ద్రాక్షారసముకన్న మధురము.  Let him kiss me with the kisses of his mouth: for thy love is better than wine. 3 నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన పరిమళతైలముతో సమానము కన్యకలు నిన్ను ప్రేమించుదురు.  Because of the savour of thy good ointments thy

2012-07-14

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 783.tirumalayya viMdu maMchidE - తిరుమలయ్య విందు మంచిదే వుండంటే

2012-07-14 09:05 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio : composed and sung by Sattiraju Venumadhav, in yaman ragam తిరుమలయ్య విందు మంచిదే వుండంటే వుంటినమ్మ సరవిలేని చెంచువారి సంతయేలె తనకును పరికిదండ పొగడదండ బండిగురిగింజ దండ బెరకులేని పికిలిదండ బలిదండలన్నియు మెరసి కానుకియ్యబోతె మేనిదండలడిగెనమ్మ మరల చెంచువారితోడి మాటలేలె తనకును ముసురుతేనె జుంటితేనె ముదిరినట్టి పెరలతేనె పొసగ మించు పూవుతేనె పుట్టతేనె లన్నియు వొసగి కానుకియ్యబోతె మోవితేనె

2012-07-11

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 782. maanare maayalu maguvalu - మానరె మాయలు మగువ

2012-07-11 06:00 PM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link : G.Balakrishnaprasad మానరె మాయలు మగువలు నేకాను కాననుచు కనలీ శిశువు ||పాలట దొంగిలె బాలుడు గో-పాలుల కూడుక పలుమరును |పోలవీమాటలు(మాయలు) బొంకులుయేలె యేలె మీ రెలజవ్వనులు ||సారెకు వెన్నలు చవులట యీ-దూరులు మీకిక దొసగులును |చేరువ గరిమలు చెల్లవు మీరుపోరె పోరె వొరపుల నెర సతులు || కింకలు మీకివి గెలుపులు నెల-వంకలు మీకివి వన్నెలునూ |వేంకటపతి మీ విభుడట మీరుబొంకక బొంకక పొలతురు మనరే || maanare

2012-07-02

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 781.veladi sobagulivi vinnaviMchitimi - వెలది సొబగులివి విన్నవించితిమి

2012-07-02 05:47 PM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link : G.Balakrishnaprasad (thanks to sai garu for sharing this kirtana in his blog : ) వెలది సొబగులివి విన్నవించితిమి నెలకొని ఇక కరుణించవయా || చెలపల  చెలపల చెమటలు గారీ వలపున  పొడమిన వానలివి | సొలపుల సొలపుల చూపులు వొదలీ తెలుపుగ వెన్నెల తేటలివి || బుసబుసమను నూర్పులు చిగిరించీ వసంతకాలపు వరుసలివి | మిస మిస కాంతులు మెరుగులు వారీ యెసగిన విరహపు టెండలివి || మది మది (గో ర్కుల మంచులు

2012-05-24

తెలుగు బైబిలు: కీర్తనలు 147వ అధ్యాయము

2012-05-24 01:08 AM తెలుగు బైబిలు ([email protected])
1     యెహోవాను స్తుతించుడి. మన దేవునికి స్తోత్రగానము చేయుట మంచిది అది మనోహరము స్తోత్రముచేయుట ఒప్పిదము.       Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely. 2     యెహోవాయే యెరూషలేమును కట్టువాడు చెదరిన ఇశ్రాయేలీయులను పోగుచేయువాడు      The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel. 3     గుండె

2012-05-22

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 780.mUDEmATalu mUDumUMDlu tommidi - మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది

2012-05-22 05:48 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
english lyrics Audio link :  Sri G Balakrishnaprasad ప|| మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది | వేడుకొని చదవరో వేదాంత రహస్యము || చ|| జీవస్వరూపము చింతించి యంతటాను | దేవుని వైభవము తెలిసి | భావించి ప్రకృతి సంపదయిది యెరుగుటే | వేవేలు విధముల వేదాంత రహస్యము || చ|| తనలోని (వి)జ్ఞానము తప్పకుండా తలబోసి | పనితోడ నందువల్ల భక్తినిలిపి | మనికిగా వైరాగ్యము మరవకుండుటే | వినవలసిన యట్టి వేదాంత

2012-05-17

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 779.SrAvaNa bahuLAshTami savarEtrikADanu - శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను

2012-05-17 10:04 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Youtube link : Priya Sisters శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను శ్రీవిభుడుదయించె చెలులాల వినరే అసురుల శిక్షించ నమరుల రక్షించ  వసుధ భారమెల్ల నివారింపను వసుదేవికిని దేవకిదేవికిని అసదృశమగు కృష్ణుడవతారమందెను గోపికల మన్నించ గొల్లలనెల్లఁ గావగ దాపై మునులనెల్ల దయసేయను దీపించ నందునుకి దేవియైన యశోదకు యేపున సుతుడై కృష్ణుడిన్నిటఁ బెరిగెను పాండవుల మనుపగ పదారువేల పెండ్లాడగ నిండి శ్రీవేంకటాద్రి పై

2012-05-09

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 778.ihaparamulakunu Elikavu - ఇహపరములకును ఏలికవు

2012-05-09 12:36 PM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link : Sri Balakrishnaprasad ప|| ఇహపరములకును ఏలికవు | బహురూపంబుల ప్రహ్లాదవరదుడు || చ|| వేయికరంబుల వివిధాయుధంబుల | దాయల నడచిన దైవమవు | నీయందున్నవి నిఖిల జగంబులు | పాయక మమ్మేలు ప్రహ్లాదవరద || చ|| కదిమి దుష్టులను గతము చేసితివి | త్రిదశుల గాచిన దేవుడవు | వదల కిందరికి వరములొసంగగ | బ్రతికితి మిదివో ప్రహ్లాదవరద || చ|| శ్రీవల్లభుడవు చిత్తజగురుడవు | కావలసినచో కలుగుదువు |

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 777.iMdulOna gala sukhamu iMtae chaalu - ఇందులోన గల సుఖము ఇంతే చాలు

2012-05-09 09:14 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link : Sri Balakrishnaprasad ఇందులోన గల సుఖము ఇంతే చాలు మాకు ఇందు వెలియైన సిరులేమియూ నొల్లము || ఆది దేవునచ్యుతు సర్వాంతరాత్ముకుని వేదవేద్యు కమలాక్షు విశ్వపూర్ణుని | శ్రీదేవు హరిని ఆశ్రిత పారిజాతుని అదిగొని శరణంటిమి అన్యము మేమొల్లము || పరమాత్ము పరిపూర్ణు భవ రోగవైద్యుని మురహరు గోవిందుని ముకుందుని  | హరి పుండరీకాక్షు అనంతుని అభవుని పరగ నుతించితిమి పరులనేమొల్లము  || అనుపమ గుణ

2012-04-13

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 776. ayyO yEmari nE nADAppuDEmai vuMTinO - అయ్యో యేమరి నే నాఁడాప్పుడేమై వుంటినో

2012-04-13 11:56 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link : YVS Padmavati Audio download link : divshare అయ్యో యేమరి నే నాఁడాప్పుడేమై వుంటినో అయ్యడ నీ దాసి నైతే ఆడరింతుగా అల్లనాడు బాలుడవై ఆవులగాచేవేళ చిల్లర దూడనైతే చేరి కాతువుగా వల్లెగా విటుడవై రేపల్లె లో నుండే నాడు గొల్లెత నయిన నన్ను కూడుకొందువుగా మేలిమి రామావతారవేళ రాయి రప్ప నైనా కాలు మోపి బదికించి కాతువుగా వాలి సుగ్రీవుల వద్ద వానరమై వుండినాను యేలి నన్ను పనిగొని

2012-04-11

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 775.muddu gArI jUDaramma mOhanA - ముద్దు గారీ జూడరమ్మ మోహన

2012-04-11 09:02 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link :  Audio download link : ముద్దు గారీ జూడరమ్మ మోహన మురారి వీడె మద్దులు విరిచిన మా మాధవుడు చల్ల లమ్మ నేరిచినజాణ గొల్లెతల కెల్ల వల్లెతాడు మా చిన్న వాసుదేవుడు మొల్లపు గోపికల మోవిపండులకు నెల్ల కొల్లకాడు గదమ్మ మా గోల గోవిందుడు మందడిసానుల కమ్మని మోముదమ్ములకు చెందినతుమ్మిదవో మా శ్రీకృష్ణుడు  చంద మైన దొడ్డీవారి సతులవయసులకు విందువంటివా డమ్మ మా విఠ్ఠలుడు హత్తిన రేపల్లెలోని అంగనామణుల కెల్ల

2012-04-10

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 774.aMdichUDaga nIku avatAramokaTE - అందిచూడగ నీకు అవతారమొకటే

2012-04-10 10:00 AM Sravan Kumar DVN ([email protected])
Audio link :  G.Aniala kumar అందిచూడగ నీకు అవతారమొకటే యెందువాడవైతివి యేటిదయ్యా నవనీతచోర నాగపర్యంకా సవనరక్షక హరీ చక్రాయుధా అవల దేవకిపట్టివని యశోదకు నిన్ను నివల కొడుకవనేదిది యేటిదయ్యా పట్టపు శ్రీరమణ భవరోగవైద్య జట్టిమాయలతోడి శౌరి కృష్ణ పుట్టినచోటొకటి పొదలెడి చోటొకటి యెట్టని నమ్మవచ్చు నిదియేటిదయ్యా వేదాంతనిలయా వివిధాచరణ ఆదిదేవా శ్రీవేంకటాచలేశ సోదించి తలచినచోట నీ వుందువట యేదెస నీ మహిమ యిదేటిదయ్యా
కూడలి 100 బ్లాగులనుండి
నెమలికన్ను: పెళ్లి బేరాలు
శాస్త్ర విజ్ఞానము: x-ray crystallography – వైరస్ పరిశోధనలో ఓ పనిముట్టు
నెమలికన్ను: పొత్తూరి 'ప్రేమలేఖ'
అక్షరం: (శీర్షిక లేదు)
శాస్త్ర విజ్ఞానము: చిట్టచీకట్లో అందిన చేయూత
తెలుగు తూలిక: ఆనేల, ఆ నీరు, ఆ గాలి కథాసంకలనం.
....ఆంధ్రప్రదేశ్ మీడియా కబుర్లు....: అక్బర్ భాయ్...ఏ సబ్ బేకార్ బాత్ హై....
రేఖా చిత్రం: మధురమీ సు(రేష్)ధాగానం !!
తెలుగు తూలిక: ఉభయభాషాప్రవీణ
వీవెనుడి టెక్కునిక్కులు: మొబైళ్ళలో తెలుగు → తెలుగులో మొబైళ్ళు
అంతరంగం: అక్బర్ ది గ్రేట్!
ఏటి ఒడ్డున: చిరుజల్లులో పూలు
అంతరంగం: శీలం – పవిత్రత
బ్లాగాడిస్తా!: జంతు ప్రపంచం
అంతరంగం: క్రూరత్వపు తండ్రి అహంకారం

 

జాలపత్రికలు
పుష్కరిణి: తెలుగు ఆధ్యాత్మిక పత్రిక
పుస్తకం: Jaipur Literature Festival – 2013
పుస్తకం: చత్తీస్‌ఘడ్ స్కూటర్ యాత్ర
మన్యసీమ: MANYASEEMA TELUGU DAILY
మన్యసీమ: మన్యసీమ తెలుగు దినపత్రిక
వాకిలి: సామాన్యుడి ప్రేమగీతం
వాకిలి: పెయిన్ అఫ్ ఎ పోయెం
పుస్తకం: Hyderabad Literary Festival – 2013
పుస్తకం: అక్క మహాదేవి సమగ్ర వచనాలు
పుస్తకం: అంతర్జాలంలో సాహిత్య కోర్సులు
విహంగ: శతాబ్ది వెన్నెల – k.గీత కవిత్వం ఆవిష్కరణ
పుస్తకం: చాసో స్ఫూర్తి సాహితీ పురస్కార ప్రదానం -ఆహ్వానం
పుస్తకం: పేరుకి తగ్గ పుస్తకం – మిత్రవాక్యం
పుస్తకం: వీక్షణం-14
Mydukur | మైదుకూరు: సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు !!
పుస్తకం: శతాబ్ది వెన్నెల – పుస్తకావిష్కరణ
పుస్తకం: Anandi Gopal – S.M.Joshi
విహంగ: సామాన్యుడు కాదు సామ్రాజ్యవాద దళారీ-’ఒక దళారీ పశ్చాత్తాపం’ పుస్తక పరిచయం
కౌముది మాసపత్రిక: మహానటి సావిత్రి - కిరణ్ ప్రభ టాక్ షో
కౌముది మాసపత్రిక: కౌముది - జనవరి 2013 సంచిక విడుదలైంది
భూమిక తెలుగు స్త్రీవాద పత్రిక: (శీర్షిక లేదు)

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish