ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2014-12-12

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: నాద యోగికి నివాళి !

2014-12-12 07:23 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
నాద యోగికి నివాళి ! ------- ప|| ఇన్నిచదువనేల ఇంత వెదకనేల | కన్ను తెరచుటొకటి కనుమూయుటొకటి || చ|| పుట్టెడిదొకటే పోయెడిదొకటే | తిట్టమై రెంటికిని దేహమే గురియౌను | పుట్టుట సంశయము పోవుట నిశ్చయము | వొట్టి విజ్ఞానులకు వుపమిది వొకటే || ------- సద్గురువులు, విద్వాంసులు, కళాకారులు వీరికొక ప్రత్యేకత ఉంది. వీరు మరణించినా వారి వారి చిహ్నాలు ఈ ధరిత్రి మీద మరి కొంత కాలం జీవించి ఉంటాయి. గురువు ద్వారా జ్ఞానాన్ని

2014-12-03

శ్రీ హనుమద్విషయ సర్వస్వం: Sri Hanumath Vratham

2014-12-03 01:43 PM Annadanam Chidambara Sastry (noreply@blogger.com)
Sri Hanumath Vratham http://www.jayahanumanji.com/?p=1780

2014-11-30

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 831. kODekaaDu gadavamma gOviMdaraaju - కోడెకాడు గదవమ్మ గోవిందరాజు

2014-11-30 12:21 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
14095,kODekADu gadavamma gOviMdarAju YouTube link : spandana , rItigowla Archive Link కోడెకాడు గదవమ్మ గోవిందరాజు వేడుక మోవులతేనె విందారగించీని కొలువు కూటములోన గోవిందరాజు వాడే పలుమారు జెలులతో బందేలాడీని నిలువుల మేడమీద నిలిచి గోవిందరాజు వలపులు చల్లుచును వసంతాలాడీని కోరి కేళాకూళిలోన గోవిందరాజు వాడే సారె నింతులతో నీరు చల్లులాడీని తూరుచు సింగారపు దోటలో గోవిందరాజు సైరణ లేకందరితో జాజరలాడీని

2014-11-22

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 830. sadaya maanasasarOjaata - సదయ మానససరోజాత మాదృశ వశం

2014-11-22 07:54 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
You Tube link : Mangalampalli Balamuralikrishna సదయ మానససరోజాత మాదృశ వశం వద ముదాహం త్వయా వంచనీయా కిం జలధికన్యా పాంగ చారు విద్యుల్లతా వలయ వాగురి కాంత వనకురంగ లలితభవ దీక్షా విలాస మనసిజబాణ కులిశపాతై రహం క్షోభణీయా కిం ధరణీవధూ పయోధర కనకమేదినీ ధరశిఖర కేళితత్పర మయూర పరమ భవదీయ శోభనవదన చంద్రాంశు తరణికిరణై రహం తాపనీయా కిం చతురవేంకటనాధ సంభావయసి సం ప్రతి యధా తత్ప్రకారం విహాయ అతిచిర మనాగత్య హంత

2014-11-19

మందాకిని: ఆనాటి జాతీయ రచనలు

2014-11-19 04:07 PM లక్ష్మీదేవి (noreply@blogger.com)
వందేమాతరం పలుకునే నిషేధించి కఠినంగా అప్పటి దురాక్రమణదార్లు ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ, మొక్కవోని ఆత్మస్థైర్యంతో వెనుదీయని గుండెబలంతో మన జాతీయస్ఫూర్తిని పెంపొందించే విధంగా జనచైత్యన్యం కదం తొక్కే విధంగా కవులు ఎందరో ఎన్నో జాతీయ రచనలు చేసినారు.     గురజాడ అప్పారావు గారి దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచియన్నది పెంచుమన్నా అటువంటిదే. రాయప్రోలు వారి సిరులు పొంగిన జీవగడ్డయి పాలుబారిన భాగ్యసీమై అటువంటిదే.

2014-11-14

మందాకిని: అందరికీ తెలియవలసిన నిజాలు.

2014-11-14 05:32 AM లక్ష్మీదేవి (noreply@blogger.com)
పూర్తి వివరాలకు ఈ వ్యాసం చదవండి. http://tetageeti.wordpress.com/2014/11/13/nehru_the_great/#comment-2695

2014-10-22

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 829.SrISOyaM susthirOyaM - శ్రీశోయం సుస్థిరోయం

2014-10-22 06:02 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Audio Archive Link ప|| శ్రీశోయం సుస్థిరోయం | కౌశికమఖరక్షకోయం || చ|| నిగమనిధినిర్మలోయం | జగన్మోహనసతీపతి- | విగత భయోయం విజయసఖోయం | భృగుముని సంప్రీతోయం || చ|| సకలపతి శ్శాశ్వతోయం | శుకముకమునిజనసులభోయం | ప్రకటబహుళశోభనాధికో2యం | వికచరుక్మిణీవీక్షణోయం || చ|| సరసోయం | పరిసరప్రియోయం | తిరువేంకటాధిపోయం | చిరంతనోయం చిదాత్మకోయం | శరణాగతవత్సలోయం || pa|| SrISOyaM susthirOyaM | kauSikamaKarakShakOyaM ||

2014-10-20

దత్త వేదము: Shirdi Saibaba

2014-10-20 08:41 AM Shri Datta Swami (noreply@blogger.com)
[October 18, 2014] Dr. Nikhil asked: "Swami Sampurnanda says that Sai Baba ate meat and hence, cannot be pious. He also says that Dattatreya is only the second son of sage Atri while the first son was Chandra or Moon and the third son was sage Durvasa. Hence, Saibaba as the incarnation of Dattatreya has no significance and calling Him as God is not correct." Swami replied: The first point was

2014-09-24

మందాకిని: మనవిజయం --ఘనవిజయం

2014-09-24 09:22 AM లక్ష్మీదేవి (noreply@blogger.com)
ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎవరూ ఇంతవరకూ సాధించని ఘనత సాధించిన మన భారతీయశాస్త్రవేత్తలందరికీ అభినందనలు వేల కోట్లుగా మన వందకోట్లమందీ ఇయ్యాల్సిన రోజు.            స్వపరిజ్ఞానంతో ఎన్నో ఘనమైన విజయాలు సాధించిన మన శాస్త్రవేత్తల బృందం పదినెల్ల క్రిందట శ్రీహరికోటలో ప్రయోగించిన మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ కోట్ల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణించి  అంగారక కక్ష్యలోకి ప్రవేశించింది. నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ దిశానిర్దేశం చేసిన

2014-09-13

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 828.mollalEle nAku tanne muDucu kommanave - మొల్లలేలె నాకు తన్నె ముడచు

2014-09-13 07:34 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Audio Archive Link : M Sudhakar మొల్లలేలె నాకు తన్నె ముడచు కొమ్మనవె నే జెల్ల పూవు కొప్పుతావి చెంచుదానను పట్టుచీరేటికి నాకు పారిటాకులె చాలు దట్టిగట్టుకొమ్మనవే తన మొలనే పట్టెమంచ మేలె నాకు పవ్వళించు మనవె నే జెట్టు కింద బొరలాడే చెంచుదానను సంది దండ లేలె నాకు సంకుగడియమె చాలు యిందవే యెవ్వతికైన నిమ్మనవె గందమేలె నాకు చక్కని తనకే కాక నే జిందు వందు చెమట మై చెంచుదానను కుచ్చుముత్యా లేలె నాకు

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 827.valapAragiMcavamma vanita - వలపారగించవమ్మ వనిత

2014-09-13 07:27 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Audio Archive Link వలపారగించవమ్మ వనిత నీ- యలుక చిత్తమునకాకలి వేసినది అడియాసలనె పక్వమైన సోయగపు- వెడయలుకల మంచి వేడి వేడి రుచులు ఎడ సేసి తాలిమి నెడయించి పైపైనె పొడమిన తమకంపు బోనము వెట్టినది ఆమంచి మధురంపు అధరామృతముల కీమారుదావులు చల్లు వెన్నెల బయటను కోమలపుదరితీపు కోరిక గుమ్మరించి భామకు పూబానుపు పళ్ళెము వెట్టినది కన్నుల కాంక్షలనెడి కళవళము దేరె సన్నపు నవ్వులనెడి చన వగ్గలించెను అన్నువపు మరపు

2014-09-08

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 826.eduTi nidhaanama veTuchoochina - ఎదుటి నిధానమ వెటుచూచిన

2014-09-08 09:03 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Audio Archive link : ఎదుటి నిధానమ వెటుచూచిన నీ- వదె వేంకటగిరి అనంతుడా సొగసి భాద్రపదశుద్ధ చతుర్ధశి తగువేడుక నిందరు గొలువ పగటుసంపదలు బహుళమొసగు నీ- వగు వేంకటగిరి అనంతుడా తొలుత సుశీలకు దుశ్శీలవలన వెలయ సంపదల విముఖుడవై వలెనని కొలచిన వడి గాచినమా- యల వేంకటగిరి అనంతుడా కరుణ గాచితివి కౌండిన్యుని మును పరగిన వ్రుద్ధ బ్రాహ్మడవై దొరవులు మావులు ధ్రువముగ గాచిన- హరి వేంకటగిరి అనంతుడా eduTi

2014-09-03

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 825.ENanayanalachoopu leMta - ఏణనయనలచూపు లెంత

2014-09-03 05:20 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive Audio link : M Balamuralikrishna ఏణనయనలచూపు లెంత సొబగైయుండు ప్రాణసంకటములగు పనులు నట్లుండు ఎడలేనిపరితాప మేరీతి దా నుండు అడియాసకోరికెలు నటువలెనె యుండు కడలేనిదు:ఖసంగతి యెట్ల దా నుండు అడరుసంసారంబు నట్లనే వుండు చింతాపరంపరల జిత్త మది యెట్లుండు వంతదొలగని మోహవశము నట్లుండు మంతనపు బనులపయి మనసు మరి యెట్లుండు కంతుశరమార్గములగతి యట్లనుండు దేవుడొక్కడె యనెడితెలివి దనకెట్లుండు శ్రీ

2014-07-19

శ్రీ హనుమద్విషయ సర్వస్వం: శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -1

2014-07-19 05:40 PM Anil Kumar Puranam (noreply@blogger.com)
శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -1 శ్రీ హనూమానంజనీసూనుః - వాయుపుత్రో మహాబలః          కేసరీనందన శ్శ్రీమా - న్విశ్వకర్మార్చిత ధ్వజః                                              1          ఈశ్వరాంశ స్స్వయంజాతో - పార్వతీ గర్భసంభవః సుచిరం మాతృగర్భస్థో - గర్భవైష్ణవ సంస్క్రతః                                              2 బ్రహ్మచారీ జవా జ్జాతః - సర్వ విద్యా విశారదః

2014-07-18

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 824. ghanuDAtaDA yitaDu kalaSApuramukADa - ఘనుడాతడా యితడు కలశాపురముకాడ

2014-07-18 07:00 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive Audio link YouTube link : ఘనుడాతడా యితడు కలశాపురముకాడ హనుమంతుడితడా అంజనాతనయుడు పెడచేత లోచేత బెరసి కొందరిఁ గొట్టె అడరి దానవుల హనుమంతుడు బెడిదంపుఁ బెనుతోక బిరబిరఁ దిప్పి మొత్తె అడగ మాల్యవంతు హనుమంతుడు దాకాల మోకాల దాటించె కొందరి ఆకాశవీధి నుండి హనుమంతుడు పైకొని భుజములఁ బడఁదాకెఁ గొందరి ఆకడ జలధిలోన హనుమంతుడు అరుపుల నూరుపుల అందరిఁ బారగఁదోలె ఔరా సంజీవికొండ హనుమంతుడు మేరతో

2014-07-14

దత్త వేదము: Reply of Shri Datta Swami on bitter comments made by Shri Swami Swarupananda Saraswatiji on Shirdi Saibaba

2014-07-14 12:32 PM Shri Datta Swami (noreply@blogger.com)
[July 12, 2014 Guru Purnima] Several devotees asked: “Jagadguru Shri Swami Swarupananda Saraswatiji, the Shankaracharya of Dwaraka peetham, is giving bitter comments about Shri Shirdi Saibaba by which the hearts of several devotees of Saibaba, the human incarnation of Lord Dattatreya are severely wounded. Please give a strong reply to his strong comments.” Swami replied: Today is Guru purnima,

2014-07-04

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 823. tAnE teliyavale talaci dEhi tannu - తానే తెలియవలె తలచి దేహి తన్ను

2014-07-04 05:24 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive Audio link Youtube Link ప|| తానే తెలియవలె తలచి దేహి తన్ను | మానుపువారలు మరి వేరీ || చ|| కడలేనిభవసాగరము చొచ్చినతన్ను | వెడలించువారలు వేరీ | కడుబంధములచేత గట్టుపడినతన్ను | విడిపించువారలు వేరీ || చ|| కాగినినుమువంటి కర్మపుతలమోపు- | వేగు దించేటివారు వేరీ | మూగినమోహపుమూకలు తొడిబడ | వీగదోలేటి వారలువేరీ || చ|| తిరువేంకటాచలాధిపుని గొలువుమని | వెరవుచెప్పెడువారు వేరీ | పరివోనిదురితకూపముల

2014-06-15

దత్త వేదము: God May Enter Good Person Like Arjuna But Never in Duryodhana

2014-06-15 03:21 PM Shri Datta Swami (noreply@blogger.com)
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE TE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]--> <!--[if gte mso 9]>

2014-06-04

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 822. chelle chelle nIchEta SiMgari nI - చెల్లెఁ జెల్లె నీచేత శింగరి నీ

2014-06-04 09:04 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive link : G Anila kumar చెల్లెఁ జెల్లె నీచేత శింగరి నీ వుల్లమెల్లఁ దక్కఁ గొంటినో శింగరి చిక్కని నీనవ్వుచూచి శింగరి నే నొక్కటై నీకు మొక్కితినో శింగరి చెక్కులఁ జెమటగారె శింగరి నీ వుక్కుగోరు సోకనీ కు వో శింగరి చిరుత నిట్టూర్పుల శింగరి నిను నొరసీబో నాకు చాలు వో శింగరి సిరుల నిట్టమాపు శింగరి నీ వొరపు నాచేతఁ జిక్కెనో శింగరి చేవదేరె నోమోవి శింగరి నే నోవరిలోఁ గూడగానె వో శింగరి

2014-06-02

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 821.nATiki nADukotta nETiki nEDu gotta - నాటికి నాడుకొత్త నేటికి నేడు గొత్త

2014-06-02 11:45 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive link: G Anila Kumar నాటికి నాడుకొత్త నేటికి నేడు గొత్త నాటకపు దైవమవు నమో నమో సిరుల రుక్మాంగదు చేతి కత్తిధారఁ దొల్లి వరుస ధర్మాంగదుపై వనమాలాయ హరి నీకృప కలిమినట్లనే అరులచే కరిఖడ్గధార నాకు కలువదండాయ మునుప హరిశ్చంద్ర మొనకత్తిధారఁ దొల్లి పొనిగి చంద్రమతికిఁ బూవుదండాయ వనజాక్ష నీకృపను వరశత్రులెత్తినట్టి -  ఘన కడ్గధార నాకుఁ గస్తూరివాటాయ చలపట్టి కరిరాజు శరణంటే విచ్చేసి కలుషముఁ బెడఁబాపి

2014-03-30

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 820.komma nI chakka@Mdanamu kOTi sEsunu - కొమ్మ నీ చక్కఁదనము కోటి సేసును

2014-03-30 07:46 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive Audio link : G Anila kumar కొమ్మ నీ చక్కఁదనము కోటి సేసును ఇమ్ముల నీ పతి భాగ్య మెంతని చెప్పేదే సెలవి నవ్విన నవ్వు చెక్కిట బెట్టిన చెయ్యి చెలి నీ మొగమునకు సింగారమాయ తిలకించి చూచేచూపు తేనెగారేమోవిమాట కలికితనాల కెల్లా కందువలై తోచెను మొనచన్నులకదలు మొగిఁగమ్మలతళుకు వనిత నీవయసుకు వన్నె వచ్చెను పొనుగులేతసిగ్గులు బొమ్మముడిజంకెనలు తనివోనియాసలకుఁ దగినగురుతులు బలుపిరుదులసొంపు పాదపుమట్టెలరొద

2014-03-27

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 819.vaTTi vichAramulEla vagapulEla - వట్టి విచారములేల వగపులేల

2014-03-27 12:20 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Arhive/Audio link : R Bullemma , tuned by G.Balakrishnaprasad (this is China Tirumalacharya kirtana) వట్టి విచారములేల వగపులేల నెట్టన శ్రీహరిఁ జేర నేరవలెఁగాక కాలమేమి సేసీని కర్మమేమి సేసీని యేలిన శ్రీరమణుడె యెదనుండగా ఆలించిన ధృవుని అజామిళునిని కాలమేమి సేసెనయ్య కర్మమేమి సేసెనయ్య పాపమేమి సేసీని పగ యేమి సేసీని కాపాడె దేవుడె దగ్గర నుండగా యేపున ఘంటాకర్ణుని యెలమిఁ బ్రహ్లాదుని  పాపమేమి సేసెనయ్య

2014-03-19

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 818.nIvekkuDO Ape nIkaMTe nekkuDO - నీవెక్కుడో ఆపె నీకంటె నెక్కుడో

2014-03-19 07:00 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive/Audio link నీవెక్కుడో ఆపె నీకంటె నెక్కుడో రావయ్య తిరుపతి రఘురామచంద్ర తుమురుగ దనుజులఁ దోలి తొప్పర లాడి అమరఁగ గెలిచితి నందుపు(వు?) మమతతోడుత నిన్ను మదనయుద్ధమునందు రమణి నిన్ను గెలిచె రఘురామచంద్ర తవిలి శివుడు కాశిఁ దారక బ్రహ్మమని యివల నిన్నుపదేశ మియ్యగా నవమై శ్రీవేంకటనాథ మరుతంత్రము రవళి నీకీపె యిచ్చె రఘురామచంద్ర nIvekkuDO Ape nIkaMTe nekkuDO rAvayya tirupati raghurAmachaMdra

2014-03-18

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 817.chUDa@M binnagAni suddulu peddalu - చూడఁ బిన్నగాని సుద్దులు పెద్దలు / చూడపిన్న గాని

2014-03-18 08:01 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive Audio link : NC Sridevi & Bullemma (Tuned by G.Balakrishnaprasad) చూడఁ బిన్నగాని సుద్దులు పెద్దలు కూడి పట్టఁబట్టఁ గొట్టీ గోవిందుడు పాలవుట్టిఁ గొట్టి పరుగునఁ బోయి వేలాడఁగాఁ గొట్టె వెన్నవుట్టి కేలు చాచి కొట్టె కిందితేనె వుట్టి యేలాగు దాతమే యేమందమే చక్కిలాలవుట్టి సరుగనఁ గొట్టె నిక్కినిక్కి కొట్టె నేతి వుట్టి పక్కదిక్కు గొట్టే పంచదార వుట్టి యెక్కడ దాతమే యేమందమే వారవట్టి కొట్టె వంచి

2014-03-12

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 816. kaMTi kaMTi mide kalige mApAliTa - కంటిఁగంటి మిదె కలిగె మాపాలిట

2014-03-12 01:42 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive/Audio link : Balakrishnaprasad కంటిఁగంటి మిదె కలిగె మాపాలిట యింటి వేలుపై యేలీ వీడె శ్రీనరసింహుడు చిన్మయ రూపుడు నానామహిమల నాటరుఁ(కుఁ)డు దానవాంతకుడు దైవశిఖామణి పూని యహోబలపురపతి వీడే పరమ పూరుషుడు ప్రహ్లాదవరదుడు హరి లోకోన్నతుఁ డనంతుడు దురిత విదారుడు దుష్టభంజకుడు సిరుల నహోబలశ్రీపతి వీడే చెలువుడు వరదుడు జీవాంతరాత్ముడు నిలిచె శ్రీవేంకట నిధియందు బలువుడు సులభుడు భక్తరక్షకుడు లలి

2014-03-11

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 815.sugrIva nArasiMhuni chUDarO / judaro - సుగ్రీవ నారసింహునిఁ జూడరో వాడె

2014-03-11 09:49 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive Audio link : G Anila Kumar సుగ్రీవ నారసింహునిఁ జూడరో వాడె అగ్రపూజ గొన్నవాడు ఆదిసింహము దేవతలు జయవెట్టి దివినుండి పొగడగ దేవులతోఁ గూడున్నాడు దివ్యసింహము భావింప నెట్టనెదుట ప్రహ్లాదుడుండగాను వేవేలు నవ్వులు నవ్వీ విజయసింహము అసురులను గెలిచి అదె సింహాసనముపై వెసఁ గొలువున్నాడు వీరసింహము పసిడివర్ణముతోడ బహుదివ్యాయుధాలతో దెసల వెలుగొందీనీ ధీరసింహము నానాభరణాలు వెట్టి నమ్మినదాసులనెల్ల ఆనుకొని

2014-03-09

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 814. timmireDDi mAkunichche dishTamaina polamu - తిమ్మిరెడ్డి మాకునిచ్చె దిష్టమైన పొలము

2014-03-09 05:57 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive link : Sathiraju Venumadhav YouTube Link తిమ్మిరెడ్డి మాకునిచ్చె దిష్టమైన పొలము బొమ్మిరెడ్డి కప్పగించి పోదిసేసెఁ బొలము నిండినట్టిమడుగుల నీరువంకపొలము కొండలుమోచిన పెద్దగొబ్బరపుఁబొలము అండనే పొలమురాజులుండేటి పొలము చెండివేసి మాకులెల్లా సెలగిన పొలము ఆసపడి వరదానమడిగిన పొలము బాసలతోఁ గడు నెత్రుపట్టమైనపొలము రాసికెక్కే మునులకు రచ్చైనపొలము వేసరక నాగేట వేగిలైన పొలము మంచి గురుతైన

2014-03-08

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 813.tappu lencha nE ninnu tarunI - తప్పు లెంచ నే నిన్నుఁ దరునీ

2014-03-08 07:24 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive Link : NC Sridevi & R.Bullemma తప్పు లెంచ నే నిన్నుఁ దరుణీ ఇప్పుడే చెప్పితిఁ జుమ్మి యింతిరో నీకు  గంద మిచ్చి రావే చెలి కాంతునికి  నిందలేమి వచ్చునో నే నోపనమ్మ  అందియ్యవే విడెము నీ వాతనికి, నీ పతి చెంది తమ్మ వెట్టితే నేమందువో నీవు    ||తప్పు||  కమ్మి వేళ చూచి రావే కలికీ నెమ్మి నాతో నవ్వు నేమో నే నోపనమ్మా రమ్మని పిలువవే దూరక చేయివట్టి   అమ్మరో మేను సోఁకు నేమందువో నీవు      ||తప్పు||

2014-03-06

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 812. OvO rAkAsulAla voddu - ఓవో రాకాసులాల వొద్దు సుండి వైరము

2014-03-06 06:40 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive link: G.Balakrishnaprasad ఓవో రాకాసులాల వొద్దు సుండి వైరము దేవుని శరణనరో తెలుసుకోరో  జగములో రాముడు జనియించె విష్ణుడదె అగపడి లక్ష్మి సీతయై పుట్టెను తగు శేష శంఖ చక్ర దైవసాధనములెల్ల జిగి లక్ష్మనభరతాంచితశత్రుఘ్నులైరి సురలు వానరులైరి సూర్యుడు సుగ్రీవుడు మరిగి రుద్రుడే హనుమంతుడాయెను సరుస బ్రహ్మదేవుడు జాంబవంతుడైనాడు వెరవరి నలుడే విశ్వకర్మ సుండి కట్టిరి సేతువపుడె ఘనులెల్ల దాటిరి ముట్టిరి

2014-03-04

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 811.rAmA rAmA rAjIvanayanA - రామా రామా రాజీవనయనా

2014-03-04 06:31 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive/Audio link  రామా రామా రాజీవనయనా కామించి నినుఁ జూచె గక్కన మా చెలియ యింతి పిలువనంపె నెడమాటలేలా యింతలో విచ్చేయు ఎన్నికగాక చెంత నిందులకుగా సెలవి నవ్వేలా పంతముతో నాకెఁ బాలింతు గాక తరుణి పూవులు వేసె తలవంచనేలా సరి నీవు మోహమే చల్లుదుగాక నిరతి నిందుకుగా నివ్వెరగేలా మరిగి యాకెను నీవే మన్నింతుగాక మగువ కాగిటఁ గూడె మరి సిగ్గులేలా వెగటు రతుల విఱ్రవీగుదుగాక వగల శ్రీవేంకటేశ వావిలిపాటి రామ మిగుల

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 810.anniTAnu jANakatte vaitivE nIvu - అన్నిటాను జాణకత్తె వైతివే నీవు

2014-03-04 09:17 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive link : Balakrishnaprasad అన్నిటాను జాణకత్తె వైతివే నీవు కిన్నెరమీటుల నెంత గిలిగించేవే చెలువము లొకవంక చిరునవ్వు లొకవంకఁ జిలుకుతా వల పెంత చిమ్మిరేచేవే తలుపు మాటున నుండి తరితీపులెల్లాఁజేసి చెలువుని యెదుట సిగ్గులెంతచూపేవే పొదలుఁజూపుల కొంత బొమ్మజంకెనలఁ కొంత సదరానఁ బతి నెంతసాదించేవే వదలుఁబయ్యద చేత వన్నెలమోవిచేత యెదురెదురనే యంత యెలయించేవే చిప్పిలుఁజెమట తోడ శిరసువొంపులతోడ ముప్పిరిఁదమక

2014-03-03

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 809. iTuvaMTi vEDukalu yide nIku@M galigenu - ఇటువంటి వేడుకలు యిదె నీకుఁ గలిగెను

2014-03-03 05:51 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive link : Balakrishnaprasad ఇటువంటి వేడుకలు యిదె నీకుఁ గలిగెను తటుకన వరమిచ్చి దయసేయవయ్య కలికి చూపులు నీకు కలువలదండలాయ సెలవినవ్వులు మంచి సేవం(మం)తులాయ పిలిచిన యధరము పెనమంకెనపూవాయ కొలది భారము నిండుఁ బూజలాయను ముక్కు నిట్టూర్పులు నీకు మొనసి సంపెగలాయ తక్కక చేసన్నలు తామరలాయ చెక్కుమీది పులకలు చెలరేగి జాజులాయ నెక్కొన్నె యీపె చందము నీకుఁ బూజలాయను మచ్చిక నీపె కాగిలి మరువపు ననలాయ కొచ్చి కాగిటి

2014-02-28

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 808.Emi maMdu gadde yiMtulAla yI - ఏమి మందు గద్దె యింతులాల

2014-02-28 10:46 AM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Audio/Archive link : Anuradha Sriram, Bullemma ఏమి మందు గద్దె యింతులాల యీ రామ కు తిరుపతి రాముడే మందు వెలసెటి విరహాన వేగేటి యింతికి చెలియలాల యేమి సేతమే చలివేడివలపుల చవిగన్న యీపెకు వలపించిన తనవరుడే మందు పొదిగొన్న తమకానఁ బొరలెటి కాంతకు చెదరక మమమేమి సేతమే వుదుటఁ గోరికల నొనరెటి యీపెకు మదిలోపలి తనమగడే మందు పొల్లవోని యాస బొరలెటి మగువకు చెల్లఁబోమన మేమి సేతమే కొల్లగా రతి నింతిఁ గూడినాఁ డీపెకు

2013-09-13

అన్నమయ్య పలుకుబడులు - జాతీయములు: యేడ నుండి పుట్టితిమో యింతక తొల్లి యింక-

2013-09-13 02:56 PM మల్లిన నరసింహారావు (noreply@blogger.com)
35. యేడ నుండి పుట్టితిమో యింతక తొల్లి యింక నేడకుఁబోయెదమో యిట మీఁదను గత చన్న పితరు లక్కట నెవ్వరో హితవై యిప్పటి పుత్రులిది యెవ్వరో తొడికి స్వర్గాదులు తొల్లి యాడ వోయీ- నడచే ప్రపంచము నా కేడదో.     4-393 తొడికిలు = ఒడిసి పట్టుకొను, లంకించుకొను

2013-09-12

అన్నమయ్య పలుకుబడులు - జాతీయములు: ఇదియే వేదాంత మిందుకంటే లేదు

2013-09-12 01:54 PM మల్లిన నరసింహారావు (noreply@blogger.com)
33. ఇదియే వేదాంత మిందుకంటె లేదు యిదియే శ్రీవేంకటేశుని మతము విరతియే లాభము విరతియే సౌఖ్యము విరతియే పో విజ్ఞానము విరతిచే ఘనులైరి వినకవారెల్ల విరతిఁ బొందకున్నవీడదు భవము   IIఇదియేII చిత్తమే పాపము చిత్తమే పుణ్యము చిత్తమే మోక్షసిద్ధియును చిత్తమువలెనే శ్రీహరి నిలుచును చిత్తశాంతి లేక చేరదు పరము           IIఇదియేII యెంతచదివినా యెంతవెదకినా యింతకంటె మరి యిఁక లేదు యింతకంటె శ్రీవెంకటేశుదాసులౌట యెంతవారికైన

2013-09-08

అన్నమయ్య పలుకుబడులు - జాతీయములు: దైవమే నేరుచుఁ గాక తగిలించ విడిపించ

2013-09-08 03:08 PM మల్లిన నరసింహారావు (noreply@blogger.com)
32. దైవమే నేరుచుఁ గాక తగిలించ విడిపించ యీవల సంసారికి నేమి సేయవచ్చును ఆస యెచ్చోట నుండు నక్కడ దైన్యము నుండు వాసులన్నీ నెందు నుండు వన్నెలు నందుండు వేసట యెక్కడ నుండు వీత రాగ మాడనుండు యీసుల నీ లంకె వాప నెవ్వరికిఁ దరము IIదైవమేII అతికోప మేడనుండు నజ్ఞాన మాడనుండు మతిఁ బంత మెందుండు మత్సర మందుండు మతకము లేడనుండు మాయలును నందు నుండు యితరు లెవ్వరు నిందు కే మనగలరు IIదైవమేII తన భక్తి యెందుండు తపమును నందుండు

అన్నమయ్య పలుకుబడులు - జాతీయములు: నీవే కాచుట గాక నేరుపు నా యందేది

2013-09-08 02:56 PM మల్లిన నరసింహారావు (noreply@blogger.com)
నీవే కాచుట గాక నేరుపు నా యందేది చేవల వేఁప మాను చేఁదు మానీనా. 4-345 నీవే తప్ప నితఃపరం బెఱుగ మన్నింపం దగున్ దీనునిన్   -- అంటూ వేడుకోవటమే మనం చేయాల్సిన పని-- అని బోధిస్తున్నారు మనకు అన్నమయ్య.

2013-08-29

మన ఆచారాలు మరియు సంప్రదాయలు: శివుని పేర్లు

2013-08-29 05:25 PM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
శివుని పేర్లు వేదాలు, పురాణాలు మరియు ఉపనిషత్తులలో శివునికి అనేక పేర్లతో స్మరిస్తుంటారు. వాటిలో కొన్ని పేర్లు మీకోసం... హర-హర మహదేవ, రుద్రుడు, శివుడు, అంగీరాగురు, అంతకుడు, అండధరుడు, అంబరీషుడు, అకంప, అక్షతవీర్యుడు, అక్షమాలి, అఘోర, అచలేశ్వరుడు, అజాతారి, అజ్ఞేయ, అతీంద్రియుడు, అత్రి, అనఘ, అనిరుద్ధ్, అనేకాలోచనడు, అపానిధి, అభిరాముడు, అభీరు, అభదన్, అమృతేశ్వర్, అమోఘ, అరిదమ్, అరిష్టనేమి,

2013-08-21

మన ఆచారాలు మరియు సంప్రదాయలు: శ్రావణ మాసం - మంత్ర జపంతో ఈశ్వరుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం ఎలా !

2013-08-21 02:42 PM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
శ్రావణ మాసంలో శివారాధన చేస్తే భోలాశంకరుని కరుణా కటాక్షాలు లభించి మనోసిద్ధి ఫలిస్తుందని పండితులు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొన్ని మంత్రాలు ప్రతి రోజూ రుద్రాక్షమాలతో జపిస్తే ఫలితముంటుందని వారు తెలిపారు.జపం చేసేటప్పుడు తూర్పు లేదా ఉత్తర ముఖం వైపు కూర్చొని జపించాలి. జపం చేసేముందు శివుడ్ని బిల్వ పత్రాలతో పూజించాలి.క్రింద పేర్కొనబడిన మంత్రాలను జపించి భోలాశంకరుని కృపకు పాత్రులవ్వండి... ॐ నమః శివాయ

2013-08-13

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు - 31 - Proverbs

2013-08-13 11:28 PM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]--> <!--[if gte mso 9]>

2013-08-12

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు - 30 - Proverbs

2013-08-12 10:43 PM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1. దేవోక్తి, అనగా యాకె కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు.ఆ మనుష్యుడు ఈతీయేలునకును, ఈతీయేలునకును ఉక్కాలునకును చెప్పినమాట. The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spoke unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal: 2. నిశ్చయముగా మనుష్యులలో నావంటి పశుప్రాయుడు లేడు  నరులకున్న వివేచన నాకు లేదు. Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man. 3. నేను

2013-08-11

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు 29 Proverbs

2013-08-11 06:17 PM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1. ఎన్నిసారులు గద్దించినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాత్తుగా నాశనమగును. . He that, being often reproved, stiffeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. 2. నీతిమంతులు ప్రబలినప్పుడు ప్రజలు సంతోషింతురు దుష్టుడు ఏలునప్పుడు ప్రజలు నిట్టూర్పులు విడుతురు. . When the righteous are in authority, the people rejoice; but when the wicked rule, the people mourn. 3. జ్ఞానమును

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు 28 Proverbs

2013-08-11 01:58 AM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1. ఎవడును తరుమకుండనే దుష్టుడు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె ధైర్యముగా నుందురు.  The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. 2. దేశస్థుల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుద్ధిజ్ఞానములు గలవారిచేత దాని అధికారము స్థిర పరచబడును.  For the transgression of a land, many are the princes thereof; but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall

2013-08-08

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు 27 Proverbs

2013-08-08 08:16 PM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1. రేపటి దినమునుగూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు. . Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. 2. నీ నోరు కాదు అన్యుడే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నిన్ను పొగడదగును. . Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips. 3. రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. . A stone is heavy

2013-06-28

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు 26 Proverbs

2013-06-28 07:01 PM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]--> 1.ఎండకాలమునకు మంచు గిట్టదు కోతకాలమునకు వర్షము గిట్టదు అటువలె బుద్ధిహీనునికి ఘనత గిట్టదు.  As snow in summer and as rain in harvest, so honor is not

2013-06-23

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు - 25 – Proverbs

2013-06-23 12:05 AM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->ఇవియును సొలొమోను సామెతలే యూదారాజైన హిజ్కియా సేవకులు వీటిని ఎత్తి వ్రాసిరి. These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah, king of Judah, copied out: <!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings

2013-06-19

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు - 24 - Proverbs

2013-06-19 02:39 AM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1. దుర్జనులను చూచి మత్సరపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము  Be thou not envious of evil men, neither desire to be with them; 2. వారి హృదయము బలాత్కారము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడునుగూర్చి మాటలాడును.  for their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief. 3. జ్ఞానమువలన ఇల్లు కట్టబడును వివేచనవలన అది స్థిరపరచబడును.  Through wisdom a house is built, and by understanding it is

2013-06-18

తెలుగు బైబిలు: Proverbs -23- సామెతలు

2013-06-18 01:05 AM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1. నీవు ఏలికతో భోజనము చేయ కూర్చుండినయెడల నీవెవరి సమక్షమున నున్నావో బాగుగా యోచించుము.  When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee; 2. నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కత్తి పెట్టుకొనుము.  and put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite. 3. అతని రుచిగల పదార్థములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచ్చు ఆహారములు.  Be not desirous of his dainties, for they

2013-06-15

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు - 22 - Proverbs

2013-06-15 06:17 PM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1 గొప్ప ఐశ్వర్యముకంటె మంచి పేరును వెండి బంగారములకంటె దయయు కోరదగినవి. A GOOD name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold. 2 ఐశ్వర్యవంతులును దరిద్రులును కలిసియుందురు వారందరిని కలుగజేసినవాడు యెహోవాయే. The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all. 3 బుద్ధిమంతుడు అపాయము వచ్చుట చూచి దాగును జ్ఞానములేనివారు యోచింపక ఆపదలో

2013-06-13

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు - 21 - Proverbs

2013-06-13 01:21 AM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1 యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటికాలువల వలెనున్నది. ఆయన తన చిత్తవృత్తిచొప్పున దాని త్రిప్పును. The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: he turneth it whithersoever he will. 2 ఒకడు తనకేర్పరచుకొనిన మార్గము ఎట్టిదైనను తన దృష్టికది న్యాయముగానే అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు. Every way of a man is right in his own eyes: but the LORD pondereth the
కూడలి 100 బ్లాగులనుండి

 

జాలపత్రికలు

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..