ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2015-01-19

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 836. kinna jAnE haM - కిన్న జానే హం కేశవాత్పర మహో

2015-01-19 07:06 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
Archive Audio link 02083, kinna jAnE haM,SumitraGuha కిన్న జానే హం కేశవాత్పర మహో సన్నుతాకర మమాచరణాయ తస్మై వేదాంతవేద్యాయ విశ్వరూపాయ నమో ఆదిమధ్యాంతరహితాధికాయ భేదాయ పునరప్యభేదాయ నమో నమో నాదప్రియాయ మమ నాధాయ తస్మై పరమపురుషాయ భవబంధ హరణాయ నమో నిరుపమానందాయ నిత్యాయ దురితదూరాయ కలిదోషవిధ్వస్తాయ హరియచ్యుతాయ మమ ఆత్మాయ తస్మై కాలాత్మకాయ నిజకరుణాకరాయ నమో శ్రీ లలామాకుచాశ్రిత గుణాయ హేలాంక శ్రీ

2015-01-17

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు: 835.ammanavE celuvuni ravva - రమ్మనవే చెలువుని రవ్వ మమ్ము జేయనేల

2015-01-17 05:46 PM Sravan Kumar DVN (noreply@blogger.com)
19411,rammanavE celuvuni ravva mammu jEyanEla, BKP gAru Audio Archive Link రమ్మనవే చెలువుని రవ్వ మమ్ము జేయనేల తమ్మిపువ్వులవాట్లు దాకుదాకానా గక్కన జూచినంతనే కన్నులనే పెండ్లాయ వెక్కసపుతలబాలు వేగినంతనా పక్కన నవ్వినంతనే పాలకూళ్ళ సెలవాయ మక్కువతో బువ్వములు మాపుదాకునా తొలుతటి సిగ్గులె దొడ్డ తెరమఱగాయ వలిపెపుతెరమాటు వడి నింకానా పొలపులమాటలనే సోబాన పాటలాయ చలివాసె పేరటాండ్ల సంద డింకానా పైనొరగి

2015-01-15

Download Software Full Version: Game Mechs & Mercs Black Talons Full by Codex

2015-01-15 01:15 AM Anggun Rastama (noreply@blogger.com)
buat sobat pecinta game strategi, pasti menginginkan game yang satu ini, masih anget, karena rillis di 9 januari 2015. game ini di kembangkan oleh camel 101 yang kemudian di publikasikan oleh kalypso media.Dalam permainan ini, gamers akan berperan sebagai komander dari kompani Black Talons yang ditugaskan di sistem Oberon. Penasaran seperti apa strategi yang strategi game play nya ? monggo . di

2015-01-14

Download Software Full Version: Post Pertama

2015-01-14 01:16 AM Anggun Rastama (noreply@blogger.com)
hay semua . ini adalah post pertamaku . tujuan saya membuat blog ini adalalh untuk saling berbagi . karna berbagi itu indah dan kita akan jauh lebih cepat maju jika selalu berbgai berbagi informasi, berbgai cerita pengalaman dan semuanya akan saya tulis di blog ini .  jadi jangan malu-malu berkunjung terus di blogku ya :) oke terimakasih

2014-12-21

మందాకిని: గంగా స్తుతి - తిక్కన

2014-12-21 08:30 AM లక్ష్మీదేవి (noreply@blogger.com)
క. మును పాపములెన్ని యొన,     ర్చినఁ బిదపను గంగనాడఁ జీఁకటి రవి దోఁ     చిన విరియుగతి విరియు న,     య్యనఘుఁడిలాతలము దొఱఁగి యమరతనొందున్. తా. ఎన్ని చీకట్లున్నా రవి ఉదయించగనే అన్నీ అంతరించినట్లు, గంగా స్నానము చేసినవెంటనే పాపాలన్నీ తొలగి పోయి పాపరహితుడై జీవుడు అమరత్వమును పొందగలడు. క. మేనించుక సోౕఁకిన గం,     గానదితోయములు జనుల కల్మషకోటిం     బో నడచి పురందర లో     కానందముఁ బొందఁ జేయు నాగమవేదీ! తా.

2014-12-03

శ్రీ హనుమద్విషయ సర్వస్వం: Sri Hanumath Vratham

2014-12-03 01:43 PM Annadanam Chidambara Sastry (noreply@blogger.com)
Sri Hanumath Vratham http://www.jayahanumanji.com/?p=1780

2014-11-19

మందాకిని: ఆనాటి జాతీయ రచనలు

2014-11-19 04:09 PM లక్ష్మీదేవి (noreply@blogger.com)
వందేమాతరం పలుకునే నిషేధించి కఠినంగా అప్పటి దురాక్రమణదార్లు ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ, మొక్కవోని ఆత్మస్థైర్యంతో వెనుదీయని గుండెబలంతో మన జాతీయస్ఫూర్తిని పెంపొందించే విధంగా జనచైత్యన్యం కదం తొక్కే విధంగా కవులు ఎందరో ఎన్నో జాతీయ రచనలు చేసినారు.     గురజాడ అప్పారావు గారి దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచియన్నది పెంచుమన్నా అటువంటిదే. రాయప్రోలు వారి సిరులు పొంగిన జీవగడ్డయి పాలుబారిన భాగ్యసీమై అటువంటిదే.

2014-11-03

Bhakti Ganga by Shri Dattaswami (భక్తి గంగ): శ్రీ మహాలక్ష్మి స్తుతి

2014-11-03 08:56 AM Shri Dattaswami (noreply@blogger.com)
(భృగుమహర్షి నారాయణుని హృదయంపై పాదఘాతము చేయుటతో కోపగించిన, దుఃఖితురాలైన శ్రీ మహాలక్ష్మి వైకుంఠం వీడి భూలోకంలోకి దిగివచ్చి కొల్హాపురం చేరుట.) దిగివచ్చినదే మంగళ దేవత - వైకుంఠము వీడి వసుధకు రుసరుస తన తండ్రి భృగువు తన్నగ నల్లుని - ఉరమున, ఉడికిన ఉద్రేకముతో (పల్లవి) 1. చెంపల చారెడు కన్నులు నిండిన - అశ్రువులొలకగ పెద్ద ముత్తెములు పద్మా పద్మా యను పద్మాక్షుడు - వెంటబడి వెనుక ఆహ్వానించిన 2. ఘల్లు

Bhakti Ganga by Shri Dattaswami (భక్తి గంగ): బ్రహ్మ దత్తులను చూడండీ - కొలువైయున్నారిపుడండీ

2014-11-03 08:55 AM Shri Dattaswami (noreply@blogger.com)
బ్రహ్మ దత్తులను చూడండీ - కొలువైయున్నారిపుడండీ. (పల్లవి) 1. ఆ దేవ సవిత గొప్ప తేజమును ధ్యానింతుమెవరు మాదగు బుద్ధుల ప్రేరేపించగ సమర్ధులగుదురొ ఆ బ్రహ్మయైన జ్ఞాన సూర్యులగు 2. ప్రాణి ప్రసవము చేయు సవితయును సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మతేజమే శిష్య బుద్ధులను ప్రేరేపించును ఆ గాయత్రీ మంత్రసారమగు 3. గాయత్రియనగ ఛందోనామము సవితయె దేవుడు చెప్పుచుంటిమట శిష్యాంధకార ముకుళితాబ్జ ధీవికాసదులు గురువరేణ్యులగు 4.

2014-10-20

దత్త వేదము: Shirdi Saibaba

2014-10-20 08:41 AM Shri Datta Swami (noreply@blogger.com)
[October 18, 2014] Dr. Nikhil asked: "Swami Sampurnanda says that Sai Baba ate meat and hence, cannot be pious. He also says that Dattatreya is only the second son of sage Atri while the first son was Chandra or Moon and the third son was sage Durvasa. Hence, Saibaba as the incarnation of Dattatreya has no significance and calling Him as God is not correct." Swami replied: The first point was

2014-07-19

శ్రీ హనుమద్విషయ సర్వస్వం: శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -1

2014-07-19 05:40 PM Anil Kumar Puranam (noreply@blogger.com)
శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -1 శ్రీ హనూమానంజనీసూనుః - వాయుపుత్రో మహాబలః          కేసరీనందన శ్శ్రీమా - న్విశ్వకర్మార్చిత ధ్వజః                                              1          ఈశ్వరాంశ స్స్వయంజాతో - పార్వతీ గర్భసంభవః సుచిరం మాతృగర్భస్థో - గర్భవైష్ణవ సంస్క్రతః                                              2 బ్రహ్మచారీ జవా జ్జాతః - సర్వ విద్యా విశారదః

2014-07-14

దత్త వేదము: Reply of Shri Datta Swami on bitter comments made by Shri Swami Swarupananda Saraswatiji on Shirdi Saibaba

2014-07-14 12:32 PM Shri Datta Swami (noreply@blogger.com)
[July 12, 2014 Guru Purnima] Several devotees asked: “Jagadguru Shri Swami Swarupananda Saraswatiji, the Shankaracharya of Dwaraka peetham, is giving bitter comments about Shri Shirdi Saibaba by which the hearts of several devotees of Saibaba, the human incarnation of Lord Dattatreya are severely wounded. Please give a strong reply to his strong comments.” Swami replied: Today is Guru purnima,

2013-09-13

అన్నమయ్య పలుకుబడులు - జాతీయములు: ఇదియే వేదాంత మిందుకంటే లేదు

2013-09-13 03:08 PM మల్లిన నరసింహారావు (noreply@blogger.com)
33. ఇదియే వేదాంత మిందుకంటె లేదు యిదియే శ్రీవేంకటేశుని మతము విరతియే లాభము విరతియే సౌఖ్యము విరతియే పో విజ్ఞానము విరతిచే ఘనులైరి వినకవారెల్ల విరతిఁ బొందకున్నవీడదు భవము   IIఇదియేII చిత్తమే పాపము చిత్తమే పుణ్యము చిత్తమే మోక్షసిద్ధియును చిత్తమువలెనే శ్రీహరి నిలుచును చిత్తశాంతి లేక చేరదు పరము           IIఇదియేII యెంతచదివినా యెంతవెదకినా యింతకంటె మరి యిఁక లేదు యింతకంటె శ్రీవెంకటేశుదాసులౌట యెంతవారికైన

అన్నమయ్య పలుకుబడులు - జాతీయములు: యేడ నుండి పుట్టితిమో యింతక తొల్లి యింక-

2013-09-13 03:00 PM మల్లిన నరసింహారావు (noreply@blogger.com)
35. యేడ నుండి పుట్టితిమో యింతక తొల్లి యింక నేడకుఁబోయెదమో యిట మీఁదను గత చన్న పితరు లక్కట నెవ్వరో హితవై యిప్పటి పుత్రులిది యెవ్వరో తొడికి స్వర్గాదులు తొల్లి యాడ వోయీ- నడచే ప్రపంచము నా కేడదో.     4-393 తొడికిలు = ఒడిసి పట్టుకొను, లంకించుకొను

2013-08-29

మన ఆచారాలు మరియు సంప్రదాయలు: శివుని పేర్లు

2013-08-29 05:25 PM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
శివుని పేర్లు వేదాలు, పురాణాలు మరియు ఉపనిషత్తులలో శివునికి అనేక పేర్లతో స్మరిస్తుంటారు. వాటిలో కొన్ని పేర్లు మీకోసం... హర-హర మహదేవ, రుద్రుడు, శివుడు, అంగీరాగురు, అంతకుడు, అండధరుడు, అంబరీషుడు, అకంప, అక్షతవీర్యుడు, అక్షమాలి, అఘోర, అచలేశ్వరుడు, అజాతారి, అజ్ఞేయ, అతీంద్రియుడు, అత్రి, అనఘ, అనిరుద్ధ్, అనేకాలోచనడు, అపానిధి, అభిరాముడు, అభీరు, అభదన్, అమృతేశ్వర్, అమోఘ, అరిదమ్, అరిష్టనేమి,

2013-08-21

మన ఆచారాలు మరియు సంప్రదాయలు: శ్రావణ మాసం - మంత్ర జపంతో ఈశ్వరుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం ఎలా !

2013-08-21 02:42 PM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
శ్రావణ మాసంలో శివారాధన చేస్తే భోలాశంకరుని కరుణా కటాక్షాలు లభించి మనోసిద్ధి ఫలిస్తుందని పండితులు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొన్ని మంత్రాలు ప్రతి రోజూ రుద్రాక్షమాలతో జపిస్తే ఫలితముంటుందని వారు తెలిపారు.జపం చేసేటప్పుడు తూర్పు లేదా ఉత్తర ముఖం వైపు కూర్చొని జపించాలి. జపం చేసేముందు శివుడ్ని బిల్వ పత్రాలతో పూజించాలి.క్రింద పేర్కొనబడిన మంత్రాలను జపించి భోలాశంకరుని కృపకు పాత్రులవ్వండి... ॐ నమః శివాయ

2013-08-13

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు - 31 - Proverbs

2013-08-13 11:39 PM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)

2013-08-12

తెలుగు బైబిలు: సామెతలు - 30 - Proverbs

2013-08-12 10:44 PM తెలుగు బైబిలు (noreply@blogger.com)
1. దేవోక్తి, అనగా యాకె కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు.ఆ మనుష్యుడు ఈతీయేలునకును, ఈతీయేలునకును ఉక్కాలునకును చెప్పినమాట. The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spoke unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal: 2. నిశ్చయముగా మనుష్యులలో నావంటి పశుప్రాయుడు లేడు  నరులకున్న వివేచన నాకు లేదు. Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man. 3. నేను

2013-02-04

Mana Devatala Prasadamulu Mariyu Paddathulu: మాంస ప్రసాదం

2013-02-04 03:10 AM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
సాత్విక ,రాజస ,తామస ,దేవతల్లో విభాగాన్ని బట్టి మూడు రకాలుగా నైవేద్దయ్యలుoటాయి .సాత్వికమైన నైవేద్దయ్యన్ని పెడుతారు .క్రూర ,రౌద్ర దేవతలకు ,క్షుద్ర దేవతలకు రాజస తామసమైన ఆహారాన్ని నైవేద్దయ్యంగా ఉంచుతారు .సాత్విక దేవతల ఆహారానికి నైవేద్దయ్యం అని పేరు .రాజస మరియు తామస దేవతల ఆహారానికి బలి అని పేరు      దీనిలో క్రూర ప్రాణులను సాత్విక ప్రాణులను బలి ఇచ్చి దేవునికి సమర్పించిన పదార్దాలను ప్రసాద రూపంలో

2013-01-29

The Complete History on Srikalahasthi Temple: శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్ర మహిమ

2013-01-29 03:19 AM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
శ్రీకాళహస్తి పట్టణం చిత్తూర్ జిల్లలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాస్త్ర్హం లోనిది.కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలకు కేవలం 40 కిలోమీటర్లు దూరంలో వెలసినది.పట్టణమునకు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో రైల్వేస్టేషన్ రేణిగుంట గూడూర్

2013-01-20

స్తోత్రాలు: తోటకాష్టకం

2013-01-20 07:54 PM Madhavi Pavani (noreply@blogger.com)
Download తోటకాష్టకం PDF File

స్తోత్రాలు: శ్రీ రంగనాథ పంచకం

2013-01-20 07:53 PM Madhavi Pavani (noreply@blogger.com)
Download శ్రీ రంగనాథ పంచకం PDF File

The Tirupati Tataiah Gunta Gangamma Temple: గ్రామ దేవతల జాతర్లు

2013-01-20 03:44 AM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
http://tirupatigamgamma.blogspot.in/                 గ్రామ దేవతలకు జాతర్లు చేసి పూజించటం మనకు అనాదిగా వస్తున్నా సాంప్రదాయం.  మన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో జానపద సంస్కుతి సంప్రదాయాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యoఉన్నదీ.ఏ జాతరైన,ఏ మతమైన తమ సంస్కుతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించుకున్నఅప్పుడే తర తరాలనుండి వస్తున్న సంస్కుతి వారసత్వం నిర్విర్యమైపోకుండా పది కాలాలపాటు నిలబడి ఉంటుంది   జాతర్లలో

2013-01-10

Tirumala Darshini-తిరుమల దర్శిని: పాదాల మండపం

2013-01-10 04:52 AM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
కాలి నడక మార్గంలో వెళ్ళేవారికీ అలిపిరి ప్రదేశంలో కనిపిచే మండపం ,పడాల మండపం .దీనినే పాదాల మండపం అని కూడా అంటారు .క్రీ.శ .1628 కాలం నాటిది ఈ పాదాల మండపం .ఈ మండపంలో  `పాదరక్షలు `లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి .`మాధవదాసు `అనే హరిజనుడు శ్రీహరిని దర్శించలేక లేక ఇక్కడే శిలగా మరిపోయాడట .తెలుగువారికి శ్రావణ శనివారం చాలా ముఖ్యo .ఆ రోజు ఉపవాసం చేయడం ,పిండితాళిగలు వేయడం సంప్రదాయం .ఆ పిండి

Tirumala Darshini-తిరుమల దర్శిని: ఏడు కొండలు

2013-01-10 04:51 AM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
తిరుమలకు కాలిబాటన నడిచివెళ్ళే భక్తులు ఏడుకొండలవాడా ! వెంకటరమణా !గోవిందా !గోవిందా ! అని ఎలుగెత్తి కీర్తించడం అందరికి తేలిసిందే.అయితే ఈ ప్రసిద్ది ఎప్పటినుండి వచ్చిందో కచ్చితంగా తేలియదు .ఏడుకొండలలో ఒక్కో కొండకు ఒక్కో నామం ఉంది .ఒక్కో కొండకు ఒక్కో చరిత్ర కూడను వుంది     ఇందులో మొదటిది శ్రీశైలం .ఇది ఇంచుమించు తమిళంలోని `తిరుమలై `అనే మాటకు సరిపోయ్ పదభందం .`తిరు `మంగళవాచకం .మలై అంటే కొండ .శ్రీదేవి

2013-01-08

The History and complete Guide on Kanipakam Temple: కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక స్వామి చరిత్ర

2013-01-08 06:19 AM lucky Prasad (noreply@blogger.com)
http://kanipakamtemple.blogspot.in                      చిత్తూరు జిల్లాలో ఎందరో దేవుళ్ళు దేవతలు వెలసియున్నారు.ప్రస్తుతము `కాణిపాకంగా  పిలువబడుతున్న గ్రామము పూర్వము విహారపురి అని పిలువబడేది.ఈ గ్రామము,పరిసర ప్రదేశములు,దివ్యభవములతోను,ప్రకృతిరమణీయకతతోను వింత వింత అందాలతో కళ కళలాడుతూ దేవతలను సైతం తన్మయులై చేసివి.అందుకే దేవతల పురి(గ్రామములో) లో విహరిస్తూ వుండేవారు.కాబట్టి దానికి విహరపురి అని పేరు

2012-02-24

armoor bakthi: WAZZUB INDIA

2012-02-24 09:06 PM ramurasa armoor (noreply@blogger.com)
Review on Wazzub- It is FREE to join WAZZUB NO FEES It is FREE to join WAZZUB and WAZZUB stays free forever. No hidden fees, no admin fees, nothing to sell or to buy. EXTREMELY IMPORTANT - PLEASE READ: WAZZUB is a Brilliant Concept; It has NEVER Been Done Before . It is not MLM (multi-level marketing) – WAZZUB is very special! No other company has

2010-09-22

పోతన భాగవతము: ప్రథమ స్కంధము 241 - 243

2010-09-22 12:31 PM మురళీ కృష్ణ (noreply@blogger.com)
అధ్యాయము - 11  మ. 241 జలజాతక్షుఁడు శౌరి డగ్గఱె మహాసౌధాగ్ర శృంగారక గలహంసావృత హేమపద్మ పరిఘా కాసారకన్ దోరణా వళి సంఛాదిత తారక దరులతా వర్గానువేలోదయ త్ఫల పుష్పాంకుర కోరక మణిమయ ప్రాకారక ద్వారక  వ.242 ఇట్లు తన ప్రియపురంబు డగ్గఱి. మత్తకోకిల.243 అన్యసన్నుత సాహనుండు మురారి యెత్తె యదాత్తముల్ ధన్యులై వినఁబాంచ జన్యము దారితాఖిల జంతు చై తన్యమున్ భువనైక మాన్యము దారుణస్వన భీత రా జన్యము బరిమూర్ఛితాఖిలశత్రు

2010-09-17

పోతన భాగవతము: ప్రథమ స్కంధము 232 - 240

2010-09-17 03:26 PM మురళీ కృష్ణ (noreply@blogger.com)
శ్రీ కృష్ణుఁడు ద్వారకానగరమున కరుగుట వ. 232 అంతఁ గృష్ణుండు చుట్టాలకు శోకంబు లేకుండం జేయుకొఱకును, సుభద్రకుం బ్రియము సేయుకొఱకును, గజపురంబునం గొన్ని నెలలుండి, ద్వారకానగరంబునకుం బ్రయాణంబు సేయందలంచి, ధర్మనందనునకుం గృతాభివందనుండగుచు నతనిచేనాలింగితుండై యామంత్రణంబు వడసి, కొందఱు దనకుం నమస్కరించినం గౌఁగిలించికొని, కొందఱు దనుం గౌఁగిలింప నానందించుచు రథారోహణంబు సేయు నవసరంబున, సుభద్రయు ద్రౌపదియుఁ గుంతియు

2010-06-03

భారతీయం - అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనలు: నే నే మెరిఁగి సేసేనో నీకుఁ దిరువారాధన

2010-06-03 05:07 PM మల్లిన నరసింహారావు (noreply@blogger.com)
నాదరామక్రియ నే నే మెరిఁగి సేసేనో నీకుఁ దిరువారాధన అవి మున్నిటి బ్రహ్మరుద్రాదులు సేయఁగలేరు IIపల్లవిII అనుగునీరూప మింతంత నెరిఁగి సేసేనో వునికై నీ వొక్కచోనే వుండే దెరిఁగి సేసేనో తనిసి నీకు నొక్క మంత్రమనెరిఁగి సేసేనో కనరాని నీ మహిమే కడయెరిఁగి సేసేనో . iiనేనేii మరిగి నీకు నొక్కనామమనెరిఁగి సేసేనో అరసి యించుకేకాలమనెరిఁగి సేసేనో నిరతి నీ కేమి లేవని యెరిఁగి సేసేనో

2010-06-02

భారతీయం - అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనలు: సతులాల చూడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి

2010-06-02 12:59 PM మల్లిన నరసింహారావు (noreply@blogger.com)
సాళంగనాట సతులాల చూడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి గతలాయ నడురేయిఁ గలిగె శ్రీకృష్ణుఁడు iiపల్లవిii పుట్టేయపుడే చతుర్భుజాలు శంఖు చక్రాలు యెట్టు ధరియించెనే యీ కృష్ణుఁడు అట్టె కిరీటము నాభరణాలు ధరించి యెట్ట నెదుట నున్నాఁ డీ కృష్ణుఁడు. iiసతుii వచ్చి బ్రహ్మయు రుద్రుఁడు వాకిట నుతించఁగాను యిచ్చగించి వినుచున్నాఁ డీ కృష్ణుఁడు ముచ్చటాడీ దేవకితో ముంచి వసుదేవునితో హెచ్చిన మహిమలతో యీ కృష్ణుఁడు.

2010-04-17

సాయి భజనలు: శ్రీ గురు పర్తివాసా

2010-04-17 02:47 PM pasumarthi chandra bala (noreply@blogger.com)
శ్రీ గురు పర్తివాసాసాయీ బ్రహ్మ విశ్ను మహేశఅల్లా తుమహొ మౌలా తుమహొజొరాశ్ట్ర మహవీర ఏసూ భి తుమహొరమ్ రహీమ్ హొ క్రిష్న కరీమ్ హొ

2009-06-01

సాయి భజనలు: నటరాజా హే త్రిపురారి

2009-06-01 02:41 PM pasumarthi chandra bala (noreply@blogger.com)
నటరాజా హే త్రిపురారిజయ హే జయ హే శంభోనందివాహనా నాగా భరణఫాలలొచనా పరమసశివాపవన చరనా పహి మహేశ

2009-03-08

హనుమద్వైభవం: హనుమత్ స్తోత్రం

2009-03-08 02:44 PM Dr. Annadanam Chidambara Sastry (noreply@blogger.com)
అంజనానందనం వీరం-జానకీ శోకనాశనం /కపీశ మక్ష హంతారం-వందే లంకాభయంకరం //

2009-01-14

armoor bakthi: Happy Pongal

2009-01-14 03:42 AM ramurasa armoor (noreply@blogger.com)
Happy Pongal

2008-12-12

Telugu Bharati: * * * ఓం శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమః * * *

2008-12-12 10:17 AM నారాయణీ (noreply@blogger.com)
------------------------భక్త వినతి ----------------------------------------- ఓం శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమః ---------------పరిశీలించు పెద్దలకు పఠించు పండిత పామర జన వంద్యులకు పాదాభివందనములు జేయుచు చేసుకొనుచున్న చిన్న విన్నపము.మహాత్ములార! నేను తెలుగు సంపూర్ణముగా తెలిసిన వాడిని కాను. లోక నియమాల సారముల నెరిగిన గునవంతుడను కాను.పరమాత్మ తత్వమును పరిపూర్ణముగ గుర్తించిన భక్తప్రవరుడను ఏమాత్రము కాను .

2008-12-11

Telugu Bharati: **** సాయి చిత్రమాలిక *****

2008-12-11 11:08 AM నారాయణీ (noreply@blogger.com)

2008-12-01

.: శ్రీ షిరిడి సాయి శతకము

2008-12-01 06:45 AM సుధ సత్యనారాయణ గౌడ్.బి (noreply@blogger.com)
భక్త మహాశయులారా! అతి త్వరలో మన బ్లాగు నందు * శ్రీ షిరిడి సాయిశతకము * వ్రాయ బోవుచున్నది. దానిని చదివి మీమనో ఫలక తరంగాల తెలియజేయ మనవి ధన్యవాదములతో

2008-11-29

.: (శీర్షిక లేదు)

2008-11-29 06:06 AM సుధ సత్యనారాయణ గౌడ్.బి (noreply@blogger.com)
నేను ఆది మధ్యాంత రహితుడనై ఉన్నాను. నేను దప్ప శాశ్వతమైనది, సత్యమైనది మరేది లేదు. నన్ను ఆశ్రయించిన వాడు తప్పక ముక్తిని పొందుచున్నాడు. ఇందులో సందేహమే లేదు.

2008-06-16

ŕ°­ŕ°œŕ°¨ ŕ°•ŕą€ŕ°°ŕąŕ°¤ŕ°¨ŕ°˛ŕą: గంధఎแ ŕ°Şŕąŕ°Żŕąŕ°Żŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž…

2008-06-16 04:17 PM bhajans

ŕ°°ŕ°žŕ°—ŕ°‚: ŕ°Şŕąŕ°¨ŕąŕ°¨ŕ°žŕ°—ŕ°ľŕ°°ŕ°žŕ°łŕ°ż
తఞళం: ఆఌి

పల్లవి:

గంధఎแ ŕ°Şŕąŕ°Żŕąŕ°Żŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž ŕ°Şŕ°¨ŕąŕ°¨ŕą€ŕ°°ŕą
గంధఎแ ŕ°Şŕąŕ°Żŕąŕ°Żŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž

అనแ పల్లవి:

ŕ°…ŕ°‚ŕ°Śŕ°Žŕ°Żŕ°żŕ°¨ ŕ°Żŕ°Śŕąŕ°¨ŕ°‚ŕ°Śŕ°¨ŕąŕ°Şŕąˆ
కแంఌరఌన లిరా๊ంఌగ పరిఎళ ||గంధఎแ||

తిలకఎแ ŕ°Śŕ°żŕ°Śŕąŕ°Śŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž ŕ°•ŕ°¸ŕąŕ°¤ŕą‚ŕ°°ŕ°ż తిలకఎแ ŕ°Śŕ°żŕ°Śŕąŕ°Śŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž
కలకలఎనแ ఎแఖకళగని ŕ°¸ŕąŠŕ°•ŕąŕ°•ŕąŕ°šŕą
ఏలแకแల ŕ°¨ŕ°Žŕąƒŕ°¤ŕ°Žŕą ల๊లికๆథแ ŕ°¸ŕąŕ°ľŕ°žŕ°Žŕ°żŕ°•ŕ°ż ||గంధఎแ||

చ็లఎแ ŕ°—ŕ°Ÿŕąŕ°Ÿŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž ఏంగఞరแ చ็లఎแ ŕ°—ŕ°Ÿŕąŕ°Ÿŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž
ఎఞలిఎిత๋ గ๋పఞలఏఞలแలత๋
నఞల ఎ็పిన ాిజఞలనయనแనికి ||గంధఎแ||

ŕ°šŕ°žŕ°°ŕ°¤ŕąŕ°˛ŕą†ŕ°¤ŕąŕ°¤ŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž ముత్యాల ŕ°šŕ°žŕ°°ŕ°¤ŕąŕ°˛ŕą†ŕ°¤ŕąŕ°¤ŕ°°ŕąŕ°—ŕ°ž
నఞరเఎణแలకแ ాఞరఎแ ŕ°ŻŕąŒŕ°ľŕ°¨
ŕ°ľŕ°žŕ°°ŕ°• య๊సగๆథแ ŕ°ľŕ°žŕ°°ŕ°żŕ°œŕ°žŕ°•ŕąŕ°ˇŕąŕ°¨ŕ°żŕ°•ŕ°ż ||గంధఎแ||

ŕ°Şŕą‚ŕ°œŕ°˛ŕą స็యరแగఞ ఎనసఞర ŕ°Şŕą‚ŕ°œŕ°˛ŕą స็యరแగఞ
ŕ°œŕ°žŕ°œŕąŕ°˛ŕą ŕ°Žŕ°°ŕ°ż ŕ°ľŕ°żŕ°°ŕ°œŕ°žŕ°œŕąŕ°˛ŕą ఌానఎแ
ŕ°°ŕ°žŕ°œŕ°żŕ°¤ ŕ°¤ŕąŕ°Żŕ°žŕ°—ŕ°°ŕ°žŕ°œ నแతแనికి ||గంధఎแ||


2008-05-19

ŕ°­ŕ°œŕ°¨ ŕ°•ŕą€ŕ°°ŕąŕ°¤ŕ°¨ŕ°˛ŕą: ఆల๋కయ็ ŕ°śŕąŕ°°ŕą€ ŕ°Źŕ°žŕ°˛ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

2008-05-19 02:43 PM ŕ°ľŕ°żŕ°•ŕ°Ÿŕ°•ŕ°ľŕ°ż

రఞగం: చแస็ని

తఞళం: ఆఌి

 

ఆల๋కయ็ ŕ°śŕąŕ°°ŕą€ ŕ°Źŕ°žŕ°˛ ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

సఖి ఆనంఌ సแంఌర తఞంథా ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

ŕ°šŕ°°ŕ°Ł ŕ°¨ŕ°żŕ°•ŕąŕ°ľŕ°Łŕ°żŕ°¤ నโపแర ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

ŕ°•ŕ°° సంగత కనక ŕ°•ŕ°‚ŕ°•ŕ°Ł ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

కింకిణเ ŕ°œŕ°žŕ°˛ ŕ°˜ŕ°Ł ŕ°˜ŕ°Łŕ°żŕ°¤ ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

ల๋క ŕ°śŕ°‚ŕ°•ŕ°żŕ°¤ తఞరఞాళి ŕ°ŽŕąŒŕ°•ŕąŕ°¤ŕ°żŕ°• ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

సแంఌర నఞసఞ ŕ°ŽŕąŒŕ°•ŕąŕ°¤ŕ°żŕ°• ŕ°śŕą‹ŕ°­ŕ°żŕ°¤ ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

నంఌ నంఌనం ŕ°…ŕ°–ŕ°‚ŕ°Ą ాిభโతి ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

ŕ°•ŕ°‚ŕ° ŕą‹ŕ°Ş ŕ°•ŕ°‚ŕ°  ŕ°śŕą‹ŕ°­ŕ°ż ŕ°•ŕąŒŕ°¸ŕąŕ°¤ŕąŕ°­ ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

కలి ŕ°•ŕ°˛ŕąŕ°Žŕ°ˇ తిఎిర ŕ°­ŕ°žŕ°¸ŕąŕ°•ŕ°° ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

నానเత ŕ°–ŕ°‚ŕ°  ఌధి ŕ°šŕą‹ŕ°° ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

ŕ°­ŕ°•ŕąŕ°¤ ŕ°­ŕ°ľ ŕ°Şŕ°žŕ°ś ŕ°Źŕ°‚ŕ°§ ŕ°Žŕą‹ŕ°šŕ°¨ ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

నเల ŕ°Žŕą‡ŕ°˜ శ్యామ సแంఌర ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

నిత్య ŕ°¨ŕ°żŕ°°ŕąŕ°Žŕ°˛ŕ°žŕ°¨ŕ°‚ŕ°Ś ŕ°Źŕą‹ŕ°§ ŕ°˛ŕ°•ŕąŕ°ˇŕ°Ł ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

ాంజเ నఞఌ ాిన๋ఌ సแంఌర ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

ŕ°Şŕ°°ŕ°Žŕ°šŕ°‚ŕ°¸ కแల జంసిత ŕ°šŕ°°ŕ°żŕ°¤ ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

ŕ°—ŕą‹ŕ°ľŕ°¤ŕąŕ°¸ ŕ°Źŕąƒŕ°‚ŕ°Ś పఞలక ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

ŕ°•ŕąƒŕ°¤ ŕ°—ŕą‹ŕ°Şŕ°żŕ°•ŕ°ž ŕ°šŕ°žŕ°˛ ఖ็లన ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||

 

నంఌ సแనంఌఞఌి ŕ°ľŕ°‚ŕ°Śŕ°żŕ°¤ ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚

ŕ°śŕąŕ°°ŕą€ నఞరఞయణ ŕ°¤ŕą€ŕ°°ŕąŕ°Ľ ŕ°ľŕ°°ŕ°Ś ŕ°•ŕąƒŕ°ˇŕąŕ°Łŕ°‚ ||ఆల๋కయ็||


2007-09-15

భక్తిగీతాలు: హే పాండురంగ, పండరినాథ

2007-09-15 09:29 PM Lavanya (noreply@blogger.com)
హే పాండురంగ, పండరినాథశరణం శరణం శరణంబాబా శరణం సాయి శరణు శరణంబాబా చరణం గంగ యమున సంగమ సమానంఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయె ఆ పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయెవిద్యా బుద్దులు వేడిన బాలకు అగుపించాడు విగ్ణేశ్వరుదైపిల్లా పాపలు కోరిన వారిని కరుణించాడు సర్వేస్వరుడైతిరగలి చక్రం తిప్పి వ్యాధిని అరికట్టాడు విష్ణు రూపుడైమగశ శ్యామకు మారుతి గాను మరికొందరికి దత్తాత్రేయుడిగాయద్భావం తద్భవతని దర్షనమిచ్చాడు ధన్యుల చెశాడుబాబా

భక్తిగీతాలు: మా పాపాల తొలగించు

2007-09-15 08:42 PM Lavanya (noreply@blogger.com)
మా పాపాల తొలగించు దీపాల నీవే వెలిగించినావయ్యమమ్ము కరుణించినావయ్యజన్మ జన్మాల పుణ్యాల పంటల్లే నిన్ను దర్శించినామయ్యమేము తరియించినామయ్య "మా పాపాల"పసిపాప మనసున్న ప్రతిమనిషిలోను పరమాత్ముడున్నాడనివాడు పరిశుద్దుడవుతాడనిగోళీల ఆటల్లో కొండంత సత్యం చాటావు ఓ సాయిమమ్ము సాకావు మా సాయివాసనలు వేరైన వర్ణాలు ఎన్నైనా పూలన్ని ఒకటంటివినిన్ను పూజించ తగునంటివిమా తడిలేని హృదయాల దయతోటి తడిపితలపుల్ని తీసేస్తివి, మా కలతలని

2006-12-01

త్యాగరాజు కీర్తనలు: కారుబారు సేయువారు గలరే

2006-12-01 04:50 PM శ్రీ హర్ష PVSS Sri Harsha (noreply@blogger.com)
రాగం: ముఖారితాళం: ఆదిపల్లవి:కారుబారు సేయువారు గలరే? నీవలె సాకేత నగరిని ||కారు||అను పల్లవి:ఊరివారు దేశజనులు వరమునులుఉప్పొంగుచును భావకులయ్యెడు ||కారు||చరణము(లు):నెలకు మూఁడువాన లఖిల విద్యలనేర్పు గలిగి, దీర్ఘాయువు గలిగిచలము గర్వరహితులు గాలేద?సాధు త్యాగరాజ వినుత రామ! ||కారు||

2006-11-28

త్యాగరాజు కీర్తనలు: కళల నేర్చిన మును జేసినది

2006-11-28 02:40 PM శ్రీ హర్ష PVSS Sri Harsha (noreply@blogger.com)
రాగం: దీపకతాళం: దేశాదిపల్లవి:కళల నేర్చిన మును జేసినదిగాక నేమి యరవై నాలుగు క..అను పల్లవి:కలిమిలేములకుఁ గారణంబు నీవేకరుణఁజూడవే కడుపుకోసమై క...చరణము(లు):కోరి నూపురకొండ దీసి శింగరిమునికూర్మి భుజించెనా? వైరి తమ్ముడుసారమైన రంగని ఇల్లు జేర్చెనా?సరస త్యాగరాజవినుత బ్రోవవే క...
కూడలి 100 బ్లాగులనుండి

 

జాలపత్రికలు

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..