ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2015-12-09

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: శుచిః - Holy and purifying

2015-12-09 02:28 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
శుచిః భూమిగతం తొయం శుచిః నారీ పతివ్రతా | శుచిః క్షేమకరో రాజా సంతోషీ బ్రాహ్మణః శుచిః || शुचि र्भूमिगतं तोयं शुचि र्नारी पतिव्रता । शुचिः क्षेमकरो राजा सन्तोषी ब्राह्मणः शुचिः ॥ Holy and purifying is the water underground. Woman, devoted to her husband is holy. King, who protects is a purifier; and a contended & happy brahmaNa is holy.  -- Attributed to chANakya on the occasion of most

2015-12-05

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: ఈశ్వరేచ్చ

2015-12-05 04:53 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
भ्रमन्वनान्ते नवमञ्जरीषुन षट्पदो गन्धफलीमजिघ्रत् ।सा किं न रम्या स च किं न रन्ताबलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ వనంలో కొత్త లతల మధ్యలో సంచరిస్తున్న తుమ్మెద పక్కనే ఉన్న సంపెంగ ను ఆఘ్రాణించలేదు. ఆ పుష్పం రమ్యమైనది కాదా? లేక తుమ్మెదకు పుష్పం లో రమించడం తెలియదా? (రెండూ కాదు) కేవలం ఈశ్వరేచ్చ బలీయమైనది.  bhraman vanAntE nava-manjarIshu na shaTpadH gandha-phalIm ajighrat sA kim na ramyA sa ca kim na rantA

2015-12-04

Telangana Utsav Committee: Tribal displacement in Telangana for tiger conservation

2015-12-04 05:32 PM M Bharath Bhushan

State to facilitate relocation of tribal people

Nikhila Henry, The Hindu, Hyderabad, December 2, 2015

To protect the big cat, the State will relocate hundreds of Adivasis and other forest-dwellers, who reside within core areas in Amarabad and Kawal tiger reserves. As per initial estimates, Adivasis and other forest inhabitants from about 24 village units will have to be relocated.

Telangana has issued orders to constitute State and district committees to facilitate the relocation. The phase-wise process could take more than a year, officials said. The decision to set up conservation councils was as per orders issued by the Principal Chief Conservator of Forests and in-charge Chief Wildlife Warden, Telangana. The process will be done as per the guidelines of National Tiger Conservation Authority (NTCA).

As per orders issued by the government, both the district and State-level monitoring committee is expected to meet at least once a year to review the relocation process.

Relocation of inhabitants from core areas is mandated under Project Tiger, “As human presence within in the critical area could affect breeding and reproduction of tigers. It could also allow infiltration of external threats, including poachers.”

“The move should be smooth and mutually beneficial for both the communities. It is a time taken process and it has to be done systematically. However, Telangana has made the jump start and set up committees,” said Manjula Ratnam, a wildlife conservationist.

Among the members of the committee to look into relocation are non-governmental organisations, including Hyderabad Tiger Conservation Society, and World Wide Fund. Tribal Welfare Department too will be looking into relocation matters.

Phased relocation

The committees are expected to be set up within six months. “Among adivasis, who are to be relocated are Chenchus and Gonds. Some Lambadas will also have to be relocated,” an official from the Forest Department said.

The funding for the relocation process will have to come from Union Government. “Once funding reaches the State, relocation process will start within a few months,” the official added.

The Adivasis will have to be given inhabitable land to set up their homes.

The package also includes reimbursement in terms of direct funding. The government will now have to identify land for relocation and start the process, officials said.

Source: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-telangana/state-to-facilitate-relocation-of-tribal-people/article7939262.ece


2015-12-01

Telangana Utsav Committee: Pride of Telugu states – Debt burden of Rs 1.66 lakh crores on poor Telugu people!

2015-12-01 06:27 AM M Bharath Bhushan

AP, TS to share Rs. 8,000 cr. of inherited debt

M L Melly Maitreyi, The Hindu, December 1, 2015

Sources said the remaining debt of Rs.10,000 crore raised by the united State under externally aided projects would also be distributed soon between the two successor States.

Some of these loans were raised to fund projects like Hyderabad’s Outer Ring Road, Hussain Sagar clean-up and the Krishnapatnam power project.

While there is no dispute that such debts will be assigned to the State in which the particular project is located, other borrowings are rather more ticklish, such as those for development, welfare, irrigation, roads, rural water supply and poverty alleviation.

These would have to be apportioned on the basis of the population ratio.

“We expect the distribution of the remaining inherited debt of Rs.10,000 crore to happen soon,” sources said.

Population ratio

As part of State reorganisation, out of the total debt of Rs.1.66 lakh crore toted up by united Andhra Pradesh, an undisputed chunk of Rs.1.48 lakh crore was shared between the two States on the basis of the population ratio in February this year.

The share of Andhra Pradesh in this was Rs.86,340 crore and that of Telangana Rs.61,710 crore.

Debt shares

After the Centre notified these debt shares, both States have been paying interest on their inheritance.

That still left Rs.18,000 crore in dispute. Of this disputed figure, Rs.8,000 crore has now been resolved by the Centre.

Source: http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/andhra-pradesh-telangana-to-share-rs-8000-cr-of-inherited-debt/article7934820.ece


2015-11-14

chandama: (శీర్షిక లేదు)

2015-11-14 04:04 PM chandan cs (noreply@blogger.com)
Solar Roads. Kinetic sciences are not the only avenue being explored to transform roads from inactive thoroughfares into energy-creating entities. Since 2009, Scott and Julie Brusaw have been developing a system of structurally engineered solar tiles for road use. These solar tiles are not only capable of producing electricity from sunlight, but they can also handle loads up to 125 tons.

2015-09-29

శీనుగాడి బొమ్మలు: డిజిటల్ నమో నమః

2015-09-29 05:54 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాష్ట్రాల వాటా

2015-09-29 05:47 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

2015-06-30

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 2113- Inspiring story..retold. A Beautiful Message🌿

2015-06-30 05:31 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________ Arthur Ashe, The Legendary Wimbledon Player was dying of AIDS which he got due to Infected Blood he received during a Heart Surgery in 1983! He received letters from his fans, one of which conveyed: "Why did God have to select you for such a bad disease??" To this Arthur Ashe replied: 50 Million children started playing Tennis, 5 Million learnt to play

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 2112- Very tasty!

2015-06-30 05:28 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
___________________________ 😄😄😄😄 Four brothers left home for college, and they became successful doctors and lawyers. One evening, they chatted after having dinner together. They discussed the 95th birthday gifts they were able to give their elderly mother who moved to Florida . The first said, "You know I had a big house built for Mama." The second said, "And I had a large theater

2015-06-14

నీలాంబరి: ముదితల్ నేర్వగ రాని విద్య కలదే…

2015-06-14 01:01 PM శారద

నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతా, డెభ్భై రెండేళ్ళ శాస్త్రఙ్ఞుడూ, foot-in-the-mouth అనే వ్యాధి గ్రస్తుడూ అయిన టిం హంట్ (Tim Hunt)ని కలిసిన వారెవరైనా వున్నారా? నేను కలిసాను. ఒకసారి కాదు, బోలెడు సార్లు. అయితే, ఆయన నా జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడల్లా వేర్వేరు వేషాలతోనూ, మారు పేర్ల తోనూ వుండేవాడు.  ఎలాగంటారా? ఈ గుండ్రాల వెంట తిరుగుతూ మీరూ నాతో పాటు రండి.

****
పాతికేళ్ళ కింద, ఎమ్మెస్సీ ఫిజిక్సు చదువుతూ మార్కుల కోసం యేడుస్తూ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఫిజిక్స్ లాబ్ లో పగలూ రేయీ పడి వుండే రోజుల్లో, ఎవరో  బంధువుల ఇంటికి ఎవరితోనో కలిసి వెళ్ళాను. గుమ్మం లోనే కుర్రకారు కేరింతలు కొడుతూ కబుర్లాడుతున్నారు. నన్ను వెంటతీసికెళ్ళిన వ్యక్తికి నన్ను వాళ్ళకి పరిచయం చేయక తప్పలేదు. వాళ్ళల్లో వున్నాడు టిం హంట్. సన్నగా పొడవుగా వున్నాడు. నా వైపు కుతూహలంగా చూసి, ”  What are you doing? ” అన్నాడు. ఎమ్మెస్సీ, అన్నాను యెటూ తేలకుండా.
“ఏం సబ్జెక్టు”  ఇంకా ఆరా తీసాడు.
“ఫిజిక్స్”
కనుబొమ్మలు ఆశ్చర్యంతో ఎగిరాయి.
” Why Physics?”  అన్నాడు. అప్పటికి నాకూ చిరాకు మొదలయింది, ఆ వెటకారపు బాడీ లాంగ్వేజీ వల్ల కాబోలు.
“Why not Physics?”  చురుగ్గా అడిగాను.
“అదంతా మగవాళ్ళ సబ్జక్టు కదా.” అప్పటికి నాకు నిజంగానే కోపం రావడం మొదలయింది, నేనూ వెటకారంగానే, “అయ్యో! నాకు తెలియనేలేదండీ, మగవాళ్ళ సబ్జక్టని. తెలిస్తే తీసుకునేదాన్నే కాదు,” అన్నాను. అందరూ నేనేదో జోక్ చెప్పినట్టు గొల్లుమన్నారు. అదే మొదలు నేనతన్ని చూడడం.

*********

ఎమ్మెస్సీ తరవాత ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో ట్రెయినీగా చేరాను. ట్రెయినింగు ముగిసి ఒకొక్కరం డివిజన్లూ సెలెక్టు చేసుకునే ముందు ఎవరో అన్నారు, “డాక్టర్ So and So తన డివిజన్లో అమ్మాయిలను చేర్చుకోరు తెలుసా?”

అది ఫిజిక్సు కి సంబంధించిన శాఖ కాకపోవడం వల్ల నాకేమీ ఆసక్తి లేకపోయినా, విషయమేంటని అందరినీ అడిగాను. “అబ్బా! అమ్మాయిలని పెట్టుకుంటే, ముందు పెళ్ళి చూపులకి సెలవడగతారు, తరవాత పెళ్ళనీ, ఆ తర్వాత మెటర్నిటీ నటీ లీవనీ, ఇహ అదొక అంతులేని కథ.వాళ్ళు తీసుకునే సెలవులెక్కువ,పని తక్కువ!”
అని అంటారని తెలిసినప్పుడు మా బాచి లో వున్న ముఫ్ఫై మంది ట్రెయినీ అమ్మాయిలం అవాక్కయ్యాం. ఇప్పుడున్న అనుభవమూ, లోక ఙ్ఞానమూ అప్పుడు లేవు. దాంతో అప్పుడు ఇలాటి attitudes కి ఎలా సమాధానమివ్వాలో అర్థమయ్యేది కాదు.

*************
ఆ తర్వాత నేను టిం హంట్ ని మళ్ళీ పదేళ్ళ తరవాత కలిసాను- ఆస్ట్రేలియాలో. ఒక కాంఫరెన్సు లో నా పక్కనే కూర్చున్నాడు. చాలా గొప్ప సైంటిస్టట, తనే చెప్పుకున్నాడు. తరవాత నా వొంక అయిదేళ్ళ పాపను చూసినట్టు చూస్తూ, ముద్దు ముద్దుగా, “ఇక్కడికి రాక ముందు మరి నువ్వేం చేసేదానివి? ” అన్నాడు. ఆ నవ్వుకీ, ఆ ప్రశ్నకీ, అన్నిటికీ నాకు బాగా అర్థం తెలుసు. ఇలాటి వారికి కీలెరిగి వాత పెట్టాలన్న నా సిధ్ధాంతానికి అనుగుణంగానే జవాబిచ్చాను. తేలిగ్గా నవ్వేసి,
“ఆస్ట్రేలియా రాకముందు నేను ఇండియాలో న్యూక్లియర్ సైంటిస్టుగా పనిచేసాను. మీకు న్యూక్లియర్ పవర్ అంటే తెలుసా? ఈ దేశానికి పెద్ద న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రోగ్రాం ఏదీ వున్నట్టు లేదు, అందుకే మీకు బహుశా తెలిసి వుండకపోవచ్చు,” అన్నాను మెత్తగా.  ఆ తర్వాత డిన్నరంతా మొహం అటే పెట్టుకున్నాడు. కాంఫరెన్స్ అంతా నన్ను తప్పించుకుని తిరిగాడు.

*********

This is the real man’s work we should be doing- not the girly stuff that we often do  అనే రీసెర్చి లీడర్లలోనూ

టెక్నికల్ సమావేశాల్లో అడిగే ప్రశ్నలకి ఎటో చూస్తూ జవాబిచ్చే ఉపన్యాసకులలోనూ
ఈ మెయిలు లో కనీసం సంబోధించాలన్న సంస్కారం లేని సహోద్యోగులలోనూ
అందరిలోనూ టిం  హంట్  కనబడతాడు మహిళా ప్రొఫెషనల్స్ కి.

అయితే వీళ్ళే కాదు-

ఇంటినీ, కుటుంబాన్నీ, వృత్తినీ సమన్వయపరచుకుంటూ, ఎలాటి హేళనల్నీ లెక్క చేయకుండా తమ విధి నిర్వర్తించుకుంటూ ఆడవాళ్ళు చేసే అష్టావధానాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ, ఇంటా బయటా సహకరిస్తూ, శ్రమనీ, విజయాలనీ పంచుకుంటున్న సహచరులూ వున్నారు. లేకపోతే ఇదంతా సాధ్యమయేదే కాదు. అలాటి హితులూ, స్నేహితులూ, భాగస్వాములూ వున్నంతవరకూ,
ప్రపంచంలోని టిం హంట్ లందరికీ

బెబ్బెబ్బెబ్బె….

 


2015-04-24

నీలాంబరి: మంత్రగత్తెలో మాతృత్వం

2015-04-24 10:27 AM శారద

దాదాపు పదహారేళ్ళ కింద మా ఇంటిల్లిపాదికీ చిన్నపిల్లల సినిమాలూ, అనిమేటెడ్ సినిమాలూ అలవాటయ్యాయి. ఆ అలవాటునించి పిల్లలు పెద్దయి బయటపడ్డా మేమిద్దరం చాలా పిల్లల సినిమాలు చూస్తూనే వుంటాం. పిల్లల సినిమాలూ- అనిమేటెడ్ సినిమాల ధర్మమా అని మాకు ఫెయిరీ టేల్స్ అన్నీ బాగా తెలిసిపోయాయి.

మునుపు ఇవన్నీ ఒకేలాగుండేవి. ఆపదల్లో వున్న అందమైన రాజకుమారిని అంతే అందగాడూ ధీరుడూ అయిన రాజకుమారుడో (లేదా ఇంకే వీరుడో) వచ్చి అమ్మాయిని రక్షించి, చేపట్టటమే కథ. (ఇప్పటికీ చాలా సినిమాలు అలాగే వుంటున్నాయని మీరంటే నేను చెప్పగలిగేదేమీ లేదు !!)
అయితే గత రెండూ మూడేళ్ళుగా హాలీవుడ్ లో తయారయ్యే ఈ ఫెయిరీ టేల్ సినిమాల్లో కొంచెం మార్పొచ్చింది. కొంచెం స్త్రీవాదం జొరబడిందన్నమాట. కథలో హీరో లేకపోతే యేమవుతుంది? ఆసలు హీరోనే యెందుకు అందరినీ రక్షించాలి? హీరోయిను తనని తానే రక్షించుకోవచ్చుకదా? ఇలాటి టైపన్నమాట.

రెండేళ్ళ కింద “బ్రేవ్” (2012) అనే అనిమేటెడ్ సినిమా వచ్చింది. నాకది భలే నచ్చింది. ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ కి రాజకుమారుల ధ్యాసే వుండదు. పైగా, తమ రాజ్యపు సింహాసనం కోసం తానే పోటీలోకి దిగుతుంది, సిగ్గులు పడుతూ పోటీలో నెగ్గి తన చేయి పట్టుకోబోయేవాడి కోసం ఎదురు చూడకుండా!

ఆ తర్వాత “ఫ్రోజెన్” (2013) ! అందులోనూ అంతే. రాజకుమారులకూ, హీరోలకూ అసలే మాత్రమూ పాత్రలేని సినిమా. ఆక్క-చెల్లెళ్ళ ప్రేమా, అనుబంధాల గురించే అంతా! ఆ సినిమా పాటలూ కూడా సూపర్ హిట్టు, మాకూ పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేసాయి.
ఇహ ఈ మధ్యే చూసిన “మెలిఫిసెంట్” (2014) సినిమా నచ్చిందంటే వింతేముంది?

“స్లీపింగ్ బ్యూటీ” కథ మనందరికీ తెలిసిందే. తన బారసాలకి పిలవని పేరంటంగా వచ్చిన మంత్రగత్తె చేతిలో శాపగ్రస్తురాలవుతుంది రాజకుమారి అరోరా. ఆ శాప ప్రభావం వల్ల పదహారోయేట చూపుడు వేలిలో సూది గుచ్చుకుని దీర్ఘకాలం నిద్రలోకి జారిపోతుంది. ఆమెని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించే రాజకుమారుడొచ్చి ముద్దుపెట్టగానే లేచి కూర్చుంటుంది. ఇదే కథని పెర్స్ పెక్టివ్ మార్చి చాలా ఆసక్తికరమైన సినిమాని తీసారు.

అనగనగా ఒక పేద్ద రాజ్యం. దాన్ని చుట్టుముట్టి పేద్ద అడవి. ఆ అడవిలో చిత్ర విచిత్రమైన జంతువులూ, మంత్రగత్తెలూ, సంతోషంగా ఎగిరే ఫెయిరీలూ, అదొక అందమైన రంగురంగుల ప్రపంచం. ఆ ప్రపంచంలో అందరూ తనవాళ్ళేననీ, నవ్వులూ పువ్వులూ ఒకటేననీ నమ్మే అమాయకపు ఫెయిరీ మెలిఫిసెంట్. రాజ్యంలోని ప్రజలకీ, అడవిలోని జీవులకీ మధ్య పెద్ద అగాధం. వాళ్ళిద్దరినీ కలపాలంటే ఒక నాయకుడో లేక ప్రతి నాయకుడో (hero or a villan) రావాలన్న వ్యాఖ్యానంతో మొదలవుతుంది సినిమా.

ఒకనాడు- రాజ్యం నుంచి ఒక యువకుడు- స్టెఫాన్ అడవిలోకొస్తాడు. మెలిఫిసెంట్ తో స్నేహం చేస్తాడు. ఆమె బలమైన రెక్కలనూ, ఆకాశం వైపు దూసుకుపోయే మనస్తత్వాన్నీ చూసి ముచ్చటపడతాడు. పెద్దయ్యేలోగా ఇద్దరిలోనూ ప్రేమ చిగురిస్తుంది. అమాయకంగా తన రహస్యాలూ, భయాలూ అన్నీ అతనితో పంచుకుంటుంది మెలిఫిసెంట్. ఇలా వుండగా ఒకసారి-

పెద్దరాజ్యపు రాజుగారు జబ్బు చేసి మరణించబోతూవుంటాడు. తన కూతుర్ని చేపట్టి తన తర్వాత రాజ్యాన్నేలబోయేవాడు అడవిలో వున్న విచిత్ర జీవులను లోబర్చుకోవాలని ప్రకటిస్తాడు. ఆ ప్రకటన వినగానే స్టెఫాన్ లో ఆశపుడుతుంది.

అడవిలోకొచ్చి మోసంతో మెలిఫిసెంట్ రెక్కలు కత్తిరించేసి పారిపోతాడు. నిద్రనుంచి మేల్కొని రెక్కలు తెగిపోయాయని తెలుసుస్కున్న మెలిఫిసెంట్ బావురుమంటుంది. ప్రతీకారేఛ్ఛతో రగిలిపోతుంది. కాలినడకన అడవంతా తిరిగుతూ వుంటుంది. తన రంగురంగుల ప్రపంచాన్ని నలుపులోకి మార్చుకొని, మనుషులెవరూ మళ్ళీ రాకుండా అడవిని దుర్భేద్యంగా మారుస్తుంది.

ఒకరోజు అడవి చుట్టుపక్కలతిరుగుతూ మనుషులందరూ లోబర్చుకొని హింసిస్తూన్న ఒక కాకిని తన మంత్రబలంతో తప్పిస్తుంది. కృతఙ్ఞతతో ఆ కాకి ఎప్పటికప్పుడు రాజ్యంలో జరిగే విశేషాలన్నీ మెలిఫిసెంట్ కి చేరవేస్తూ వుంటుంది. స్టెఫాన్ అనుకున్నట్టుగానే రాజకుమార్తెని పెళ్ళాడి పెద్ద రాజ్యానికి రాజయ్యాడు. వాళ్ళకొక కూతురు కూడా పుట్టింది. ఆ రోజే బారసాల-

పగతో రగిలిపోతూ అక్కడికి చేరుకుంటుంది మెలిఫిసెంట్. పురిటికందుకి అందరితోపాటు తానూ బహుమతి ఇస్తానని చెప్పి, “నీకు పదహారేళ్ళు రాగానే చేతి వేలికి చూది గుచ్చుకుని మృత్యువులాటి నిద్రలోకి జారిపోతావు. నిజమైన ప్రేమ వున్న వాడొచ్చి ముద్దుపెట్టుకుంటే తప్ప లేవలేవు,” అని శాపం ఇచ్చి అక్కణ్ణించి వెళ్ళిపోతుంది మెలిఫిసెంట్.

ప్రపంచం లో నిజమైన ప్రేమ అనేది లేనే లేదనీ, రాజకుమారి అరోరా మరణించినట్టేననీ భావిస్తుందామె. స్టెఫాన్ తన కూతుర్ని రాజ్యానికి దూరంగా ఒక చిన్న కుటీరంలో ముగ్గురు ఫెయిరీల సం రక్షణ లో వుంచుతాడు. కానీ, కాకి ద్వారా అరోరా విశేషాలు ఎప్పటికప్పుడు మెలిఫిసెంట్ తెలుసుకుంటూనే వుంటుంది.

అడవిలోనే తిరుగుతూ వున్న మెలిఫిసెంట్ కి ఎప్పుడూ ఆడుకుంటూ వుండే రాజకుమారి అరోరా తారసపడుతూనే వుంటుంది. ఎంత కఠినంగా వుండాలనుకున్నా మెలిఫిసెంట్ మనసు ఆ చిన్నారిని చూసినప్పుడల్లా కరిగిపోతూనే వుంటుంది. ఆ పిల్ల నవ్వులూ, ముద్దు మాటలూ, అమాయకత్వమూ ఎక్కడో ఆమె హృదయానికి గాలం వేసి లాగుతూ వుంటాయి. అరోరా పెరిగి పెద్దదవుతూన్న కొద్దీ తనిచ్చిన ఘొర శాపాన్ని తలచుకుని పూర్తిగా నిరాశ పడిపోతుంది మెలిఫిసెంట్. నిజమైన ప్రేమ అనేదే ప్రపంచంలో లేనప్పుడు ఆ చిన్నదానికి శాపవిమోచనం ఎలా?
పదహారో పుట్టినరోజున తండ్రి కోట చేరుకుంటుంది అరోరా. ఆమె ఆ రోజు నిద్రలోకి జారిపోవడం తప్పదని తెలిసి తనకు అడవిలో తారసపడ్డ ఒక అందమైన యువకుడితో తనూ కోట చేరుకుంటుంది మెలిఫిసెంట్. ఆమె వస్తుందని తెలుసుకున్న స్టేఫాన్ ఎలాగైనా ఆమెని చంపేందుకు వ్యూహం సిధ్ధం చేసుకున్నాడు.

యువకుడు రాజకుమార్తెకి శాప విమోచనం కలిగించగలిగాడా? ఆసలు నిజమైన ప్రేమ అంటే యేమిటి? రాజ్యానికి అడవికీ మధ్య వారధి ఎవరు నిర్మించారు? హీరోనా? విలనా? ఆసలు హీరో, విలనూ, వంటి మాటలకి అర్థాలేమిటి? వంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సినిమా ముగిసేలోగా సమాధానం తెలుస్తుంది. సినిమా అంతా మెలిఫిసెంట్ గా ఎంజెలినీ జోలీ తన భూజాలపైనే మోసింది. పగా-ప్రేమా రెండిటి మధ్యా సంఘర్షణ చాలా సున్నితంగా వ్యక్తీకరించింది. మొత్తం నల్లటి దుస్తులు, ఎర్రటి లిప్ స్టిక్కూ ఆమె మానసిక స్థితికి అద్దం పట్టాయి. (నాకెందుకో ఆ రెండు రంగులూ ఆమె మనసులోని నిరాశా, కోపాలకి ప్రతీకలుగా వాడారనిపించింది.) రాజకుమార్తె అరోరాగా జోలీ కూతురు ఒక్క క్షణం మెరిసింది.

సంగీతంలో చెప్పుకోవాల్సింది “ఐ నోయూ- ఐ వాక్ విత్ యూ- వన్స్ అపాన్ ఎ డ్రీం” గురించి. ఈ పాట మొదటిసారి డిస్నీ తీసిన స్లీపింగ్ బ్యూటీ లోనిది. అందులో హుషారుగా హాయిగా వుండే పాట ఈ సినిమాలో విషాదంగా, లోతుగా అనిపిస్తుంది. బాగా తెలిసిన కథకి కొత్త కథనం తో ఈ సినిమా పిల్లలకేమో కానీ, ఆడవాళ్ళకి బాగా నచ్చొచ్చు.

——————–


2015-04-01

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...: పందెం

2015-04-01 07:20 PM Anu

pandem

ఒక రాజ్యంలో ఇద్దరు సామంత రాజుల మధ్య సరిహద్దు తగాదాలుండేవి. ఆ సరిహద్దు ప్రాంత వాసులు ఎవరికి పన్నులు కట్టాలో తెలీక కట్టడం మానేశారు. ఆదాయాం తగ్గిపోవడంతో సామంతరాజులు ఇద్దరూ మహారాజుని ఆశ్రయించారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న తగాదాలు నా దాకు తీసుకురాకండి, మీరే సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి అని మహారాజుగారు తేల్చేశారు.

పెద్దల సహకారంలో ఇద్దరు సామంత రాజులు ఒక అంగీకారానికి వచ్చేరు.

ఇరువైపు రాజ్యాలనుంచి ఇద్దరు బలశాలురు కోడి కూతతో బయలుదేరి సూర్యాస్తమం దాక ఎంత దూరం పరిగెడతారో అంత ప్రాంతం వాళ్ళది అని నిర్ణయించుకున్నారు. మంచి రోజు నిర్ధారించుకున్నారు. రెండు రాజ్యాల వళ్ళూ తమ తమ బలశాలులని యెంచుకున్నారు.

పందెం ముందు రాత్రి ఒక రాజ్యం వారు రహస్యంగా రెండొవ రాజ్యం కోడిని బాగా మేపేరు. తిని, తినీ ఆ కోడి బద్దకంతో బాగా నిద్రపోయి పొద్దున్న లేవలేదు, కూత పెట్టలేదు. ఆ రాజ్యం వాళ్ళు నిద్రలేచి, కోడిని లేపి, కూత పెట్టించే లోపు వేరే రాజ్యం బలశాలి చాలా దూరం వచ్చేసాడు. పొరుగు రాజ్యం పొలిమేరల దాక పరిగెట్టాడు.

అతన్ని బ్రతిమాలుకుంటే, నన్ను ఎత్తుకుని ఎంత దూరం పరిగెడితే ఆ ప్రాంతం నీకే అన్నాడు. ఈ రాజ్యం బలశాలి అతన్ని ఎత్తుకుని నడవడం మొదలెత్తాడు కానీ ఎంతో దూరం వెళ్ళకుండానే తెల్లారిపోయింది.

రెండు రాజ్యాల మధ్యలో గొడవ మొదలయ్యింది. విషయం తెలిసిన పెద్దలు పందెం రద్దు చేసారు.

ఆ ప్రాంతం ఎవరిదో ఇప్పతికి తేలలేదు. ఆ ప్రదేశాన్ని ఇప్పటికీ “పందెం పాలెం” అంటారు.


2015-03-29

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...: ఈగ పేరు

2015-03-29 11:07 PM Anu

ఒక ఈగ ఒక రోజు ఇల్లు అలుకుతూ అలుకుతూ దాని పేరు అదే మర్చిపోయింది. ఎంతాలోచించినా పేరు గుర్తు రాలేదు.

eega

ఇంట్లో వున్న పెద్దమ్మకి పేరు తెలుస్తుందని వెళ్ళింది.

“పెద్దమ్మా, నా పేరేంటి?” అంది.

“నాకేమి తెలుసు, నేను రోజంతా ఇంట్లోనే వుంటాను, అడవిలో వున్న నా కొడుకునడుగు” అంది పెద్దమ్మ.eega-peddamma

ఈగ అడవిలోకి వెళ్ళింది.

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకా, నా పేరేంటి?” అంది.

“నాకేంతెలుసు, నేను నరుకుతున్న చెట్టునడుగు, నాకన్నా బలంగా వుంది” అన్నాడు పెద్దమ్మ కొడుకు.

eega-koDuku

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

eega-chettu

“నాకు తెలీదు, నన్ను కొట్టే ఈ గొడ్డలిని అడుగు”, అంది చెట్టు.

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

eega-goddali

“నాకన్నా పెద్దది, ఈ నదినడుగు” అంది గొడ్డలి.

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

eega-nadi

“నా నీళ్ళన్నీ తాగేస్తున్న ఈ రాజుగారి గుఱ్ఱముంది కద, దీనిని అడుగు” అంది నది.

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నది నీళ్ళు తాగే గుఱ్ఱం, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

“నాకు తెలీదు, నా కడుపులోని బిడ్డనడుగు” అంది గుఱ్ఱం

eega-gurram

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నది నీళ్ళు తాగే గుఱ్ఱం, గుఱ్ఱం కడుపులో బిడ్డా, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

గుఱ్ఱం పిల్ల, “ఇహి ఇహి ఇహి ఇహి ఇహి ఈగ!” అంటూ నవ్వింది!

అయోమొహం పెట్టుకుంది మన మతిమరుపు ఈగ.


2015-03-01

సంహితం: (శీర్షిక లేదు)

2015-03-01 12:56 AM Deepthi Mamiduru(దీప్తి మమిడూరు) (noreply@blogger.com)
Welcome back........(to myself) to blogging... It has been a long hiatus really long from blogging almost 7 yrs now. The major change in life is I became  mom to my two wonderful children and njoing my motherhood Actually lot more changes . Here they go...... and my elder one's name is 'Samhita' :)

2013-10-06

CHALAM: చెలం (రమణస్థాన్) మహాస్థాన్ నుంచి ...

2013-10-06 06:10 PM , (noreply@blogger.com)
To get complete original image open in new tab instead of  clicking . . .

2013-07-09

America Vaarthalu: 'తాజా' ఛారిటీ సంగీత విభావరి

2013-07-09 10:24 AM America Vaarthalu (noreply@blogger.com)
Telugu Association of Jacksonville Area (TAJA) ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 14న (ఆదివారం) ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు మణిశర్మ నేతృత్వంలో సంగీత విభావరి జరుగనుంది. ప్రఖ్యాత యువ గాయనీ గాయకులు హేమచంద్ర, కారుణ్య, శ్రీకృష్ణ, శ్రావణ భార్గవి, ప్రణవి, సాయి శిల్ప, సుధామయిలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆహుతులకు తమ గానామృతాన్ని పంచబోతున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు వీనులవిందుగా సాగే ఈ కార్యక్రమానికి Lazzara

America Vaarthalu: జూలై 14న కీరవాణి సంగీత విభావరి

2013-07-09 02:49 AM America Vaarthalu (noreply@blogger.com)
డెట్రాయిట్ తెలుగు అసోసియేషన్ (డిటిఎ), నార్త్ అమెరికా తెలుగు సొసైటీ (ఎన్‌ఎటిఎస్)లు సంయుక్తంగా ఈ నెల 14న (ఆదివారం) కీరవాణి సంగీత విభావరిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు సాగే ఈ కార్యక్రమానికి వేదిక Novi High School, 24062 Taft Road, Novi, Mi 48375. ఈ విభావరిలో పాల్గొనాలనుకునే ఔత్సాహికులు మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయాలనుకునే వారు మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింద

2013-04-01

All in one Downloadlinks: Tips-2

2013-04-01 04:26 PM sri dhar (noreply@blogger.com)

2013-02-18

చలం ఆలోచనా స్రవంతి ..: ఖయ్యాం రుబాయిలు

2013-02-18 10:13 AM మైత్రేయి (noreply@blogger.com)
చలం అనువదించిన ఖయ్యాం రుబాయిల్లోంచి కొన్ని.. <- భీమ్లి లోని  సౌ ఆశ్రమం (సాక్షి పుస్తకం నుండి..)  పక్క మీద నేను ఇంకా కలలు కంటూ ఉండగానే వినబడింది మహనీయమైన ఆ పానసాల లోంచి ఓ కేక లేవండి పిల్లల్లారా లేవండి ఉదయమైంది గిన్నె లోని జీవన మధువు ఎండి పోక ముందే గిన్నెల్ని నించుకోండి నింపు, ప్రాణాన్ని మధువుతో నింపు శీతాకాలపు పశ్చాత్తాప వనాన్ని వసంతాగ్ని లో మంటబెట్టు నింపు నా పాత్రను నింపు. కాల

2012-10-24

ఆయురారోగ్యాలు: Food as Medicine

2012-10-24 05:17 AM Gouthama Raju Chekuri (noreply@blogger.com)
. HEADACHE?   EAT   FISH!   Eat   plenty of fish -- fish oil helps prevent  headaches.. So  does ginger, which  reduces inflammation and pain.   HAY   FEVER?   EAT   YOGURT! Eat   lots of yogurt before pollen season. Also-eat honey from  your area (local  region) daily. TO   PREVENT STROKE  DRINK   TEA!   Prevent   build-up of fatty deposits on artery walls  with regular  doses of tea.

2012-09-21

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ: Life is Beautiful - II

2012-09-21 04:09 PM Sasikanth Gudla (noreply@blogger.com)
లేత లేత చిగురులాంటి ఆశ ఆశయంగా మారుతుంది నేడు కమ్మ గాలి తీసుకున్న శ్వాస  కొత్త  పాట పాడుతుంది చూడు ఊడల నీడన ఊగిన ఊహలు ఉరికెను ఉరుములు అదిరేలా  ఆకులు నీడన ఆడిన మనసులు ఆగవు ఈ వేళ అంతాఒక్కటయి నడిచే బాటలో Life is Beautiful Life is Beautiful ఒకటే  గొంతుగా పలికే పాటలో Life is Beautiful Life is Beautiful లేత లేత చిగురులాంటి ఆశ ఆశయంగా మారుతుంది నేడు కమ్మ గాలి తీసుకున్న శ్వాస  కొత్త  పాట పాడుతుంది చూడు

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ: Life is Beautiful

2012-09-21 03:08 AM Sasikanth Gudla (noreply@blogger.com)
ఆహా ఆహా అది ఒక ఉదయం ఆశలను తడిమిన సమయం  ఆ క్షణమే పిలిచెను హృదయం లే అని.. లేలే అని జిల్లుమని చల్లని పవనం ఆ వెనకే వెచ్చని కిరణం అందరని తరిమెను త్వరగా రమ్మని రారమ్మని వేకువే వేచిన వేళలో లోకమే కోకిలయి పాడుతుంది Life is Beautiful Life is Beautiful  || 4|| ఆహా ఆహా అది ఒక ఉదయం ఆశలను తడిమిన సమయం రోజంతా అంతా చేరి సాగించేటి  చిలిపి చిందులు కొంటె చేష్టలు పెద్దోలే ఇంటా బయటా మాపై విసిరే  చిన్ని విసురులు

2012-08-06

ఆయురారోగ్యాలు: అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన తులసి

2012-08-06 01:49 PM Gouthama Raju Chekuri (noreply@blogger.com)
తులసిని అత్యంత పవిత్రంగా కొలిచే వాళ్లు మన పూర్వీకులు. ఉదయం లేవగానే తులసి పూజ చేయకుండా పనులు మొదలు పెట్టేవాళ్లు కాదు. పురాణాలలో కూడా విష్ణుమూర్తికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనదిగా భావిస్తారు. అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన అంశాలు తులసిలో ఉన్నాయి. ఇంతటి పవిత్రత గల తులసి గురించి ...... ఎన్నో ఏళ్ల తరబడి హిందువులు భగవంతుడికి కానుకలు, పువ్వులు సమర్పించడం ద్వారా వారి కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్ముతారు. ఎంతో

2012-07-10

శ్రీ శ్రీ కవితలు: వెలుతురు కిరణాలు ( వీరరసం )

2012-07-10 11:09 AM RAMBABU (noreply@blogger.com)
“నీ అంతు  ఇప్పుడే  తేల్చేస్తా”నంటూ  , గురిచూసి గొడ్డలి విసిరాడు  గెరిల్లా యోధుడు. ఎదురుగుండా  గోడ్డంకి  చెట్టునానుకుని  పొంచొన్న  పోలీసుద్యోగి మోకరించి  చూస్తున్నాడు . దూసుకువస్తోంది  గొడ్డలి .  పోలీసాయన పాముని  చూసిన కప్పలాగా నిశ్చలంగా  ఉన్నాడు . ఇద్దరికీ మధ్య ముప్పయి మీటర్ల కన్న ఎక్కువ దూరంలేదు .  గెరిల్లా యోధుడి  గొడ్డలి నిమిషానికైదుమైళ్ళ   వేగంతో  పోతోంది . ఈ

2012-05-25

శ్రీ శ్రీ కవితలు: ఓ మహాత్మా ఓ మహర్షీ

2012-05-25 09:11 PM RAMBABU (noreply@blogger.com)
ఓ మహాత్మా  ఓ మహర్షీ  ఓ క్షమా  పీయూష వర్షీ    ఓ తపస్వీ  ఓ యశస్వీ   ఓ అహింసాశయ మనస్వి  ఎక్కడయ్యా  నీ అహింస   ఏడ  నీ కరుణా   రిరంస   చూడు దేశం  ద్వేష  భుగ్నం   క్షురత్ జిహ్వానల  విభుగ్నం ఔను నిజమే  నువ్వు పాపం  అస్త్రతకు  ఇచ్చావు శాపం   సాగుతాయా  మంత్రమాయలు   రాలుతాయా చింతకాయలు సర్వమానవ  సమానత్వం   సరే అది నీ మూలతత్వం   అమానుష పైశాచికత్వం   అదే ఎదురౌతున్న సత్యం

2012-05-23

World 4 You: Mountain Climbers

2012-05-23 03:45 PM Gouthama Raju Chekuri (noreply@blogger.com)
Mountain climbers scale some of the highest peaks in the world in pictures by photographer Jimmy Chin   Here's a photographer who will go to great heights in his search for the ultimate picture. Jimmy Chin, probably the world's greatest adventure photographer, has travelled the world with highly-skilled mountain climbers, scaling huge peaks and even skiing down the face of Mount

2012-04-17

World 4 You: What Women Want ?

2012-04-17 12:25 PM Gouthama Raju Chekuri (noreply@blogger.com)
To All Innocent Women.......  That's all Women want...... ...Plain looking husband ...normal simple ring ...small wedding party ...honeymoon at any place ...small house for the kids to run around ...lovely children ...husband is a family man ...but works hard ...small car for shopping ...another car for kids ...some collections ...shoes for each occasion ...some

2012-02-22

తెలుగు మాట...తేనె ఊట TELUGU...a language sweeter than honey: Three Telugu fonts for Internet released

2012-02-22 08:22 AM v_tel001 (noreply@blogger.com)
Usage of Telugu language on Internet got a fillip with the release three new fonts on Tuesday by the Chief Minister, N. Kiran Kumar Reddy.The new fonts – Ponnala font, Ravi Prakash font and Lakkireddy font were jointly developed by the A.P. IT department and Silicon Andhra, a Telugu social organisation of the USA. The availability of these fonts in Unicode is expected to give an impetus to the

2012-01-16

పట్టాభిరామాయణం-Pattabhiramayanam: అభిమానం ముదిరితే అనుమానమే

2012-01-16 07:25 PM Fun Counter (noreply@blogger.com)
అభిమానం ముదిరితే అనుమానమే   మగవాళ్ళు దొంగచూపులు చూస్తుంటారని విన్నాను గానీ, మా ఆయన మరీ

2011-10-02

తెలుగు మాట...తేనె ఊట TELUGU...a language sweeter than honey: Challenges of making Telugu language internet-friendly

2011-10-02 10:49 PM v_tel001 (noreply@blogger.com)
Encoding all symbols under the Unicode system is far from over'Linguistic and computer experts grappled with the various challenges of making Telugu language Internet-friendly at the three-day International Telugu Internet Conference under progress here.The task of encoding all the symbols of Telugu under the Unicode system is far from over, they felt.Unicode Consortium president, vice-president,

2010-06-11

పట్టాభిరామాయణం-Pattabhiramayanam: కొంపలు ముంచే కోపం

2010-06-11 08:15 AM Fun Counter (noreply@blogger.com)
కొంపలు ముంచే కోపం     "మా ఇంట్లో నా మాటకెవరైనా ఎదురుచెప్తే భరించలేకపోతున్నాను సార్! చేతిలో ఏదుంటే అది వారి మీదకు విసిరేస్తున్నాను. ఈ కోపం తగ్గించుకోడానికి మీ దగ్గర చిట్కాలేమైనా ఉన్నాయా?" అంటూ ఉస్సూరని కూర్చున్నాడు ఓ చిరుద్యోగి."తప్పకుండా ఉన్నాయి.అయితే మీకు ఏయే సందర్భాల్లో కోపం వస్తూందో ఎప్పుడైనా గమనించారా?" అని అడిగాను. "దానికి సమయం,

2009-12-08

చలం ఆలోచనా స్రవంతి ..: చలం గారి ఉత్తరాలు

2009-12-08 09:39 AM మైత్రేయి (noreply@blogger.com)
...కామనిరోధాన్ని బోధించే గాంధీగారిని చూస్తే నాకు కోపంగా వుంది. నేను అవినీతిని బోధించనీ, ఆదరించనీ, నాకు మొనాగమీలోనూ, దమనంలోను విశ్వాసం . కాని ఆ ఆదర్శ శిఖరాలెక్కడ, మనమెక్కడ? పోనీ వాటిని ఆదర్శాలుగా పెట్టుకుని, జీవితంలో వాటికై ప్రయత్నించరాదా? అంటారా మీరు? గాంధీగారితో నాకు విరోధమెక్కడ అంటే దమనం ఏ రోజునైనా సరే, ఎవరికైనా సరే చాలా సులభ సాధ్యమైనట్టు మాట్లాడతారు, ఆయన. He is misleading people and

2009-09-28

కధలు: స్వాతంత్ర స్వరూపం - రచన "శారద"

2009-09-28 12:49 PM Anil Atluri (noreply@blogger.com)
ఒకప్పుడు, ఒక పిల్ల దేశం ఇంకోపెద్దదేశం నించి నానా అవస్థలు పడి స్వతంత్రం సంపాయించింది.  ఆ పిల్లదేశంలో ప్రజలు స్వతంత్రం వొచ్చినందుకు గుర్తుగా ఓ స్వతంత్ర విగ్రహం చేయించి రాజధాని నగరంలో  ప్రతిష్టించుదామని తమ స్వతంత్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.  ప్రభుత్వం కూడా తమ ప్రజల ఆలోచన బాగానే వుందని ఒప్పుకుని, ఒక శిల్పిని పిలిపించింది.  ఆ శిల్పి అఖండమైన కళోపాసకుడు.  అదివరకు చాలా విగ్రహాలు చేశాడు.  అతను చేసిన

కధలు: కోరిన వరం

2009-09-28 11:34 AM Anil Atluri (noreply@blogger.com)
ఓ సర్వాంతర్యామి! నీకు అంతా తెలుసు. నీకు తెలియందంటూ ఈ చరాచరా ప్రపంచంలొ ఏముంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది. ఉండదు. ఉంటే- అయ్యొ! నువ్వు సర్వాంతర్యామివి. నువ్వు కొయ్యముక్కవంటాడు చిరంజీవి. కళ్ళు తెరవని పసికూన ఇంకేమనగలడు. నువ్వా కొయ్యముక్కవి. నాకు తెలుసు. భగవాన్ నిన్ను గురించి నాకంతా తెలుసు. పసికూనల మాటలకి కోపం తెచ్చుకోవని తెలుసు. దేవుడరుగుమీద కూర్చుని యెందుకలా నవ్వుతావు. భగవాన్, ఈ చిరుతరగ మందహాసం

2009-07-28

కధలు-సన్నివేశాలు: ‘విఘ్నేశ్వరా-6

2009-07-28 06:55 AM raja (noreply@blogger.com)
‘‘విఘ్నేశ్వరా! ఇప్పుడు నీవు చేసిన గజాసుర నిర్మూలన జ్ఞాపకంగా గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు కలకాలం ఘనంగా జరుగుతూంటాయి. ముందుకాలంలో ప్రజల స్వేచ్ఛ, శ్రే…యస్సుల కోసం సాగే ఉద్యమాలు గణేశ ఉత్సవాలతో జ…యప్రదంగా కొనసాగి ఫలిస్తాయి. భూలోకంలో వైభంగా జరిగే ఉత్స వాలన్నిటికీ గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవం తిలకంగా ఉంటుంది!'' అని ఆకాశవాణి పలికింది. విష్ణువు విఘ్నేశ్వరుడితో, ‘‘పార్వతీనందనా! మేనల్లుడివని చెప్పి నాకు మరొకపని కూడా

2009-05-27

CHALAM: భగవాన్ స్మృతుల్లో చలం

2009-05-27 02:32 PM , (noreply@blogger.com)
యీ జగత్తుకీ జీవితానికీ ఓ అర్థం వుంటే, వీటి వెనక ఓ సత్యం వుంటే, పరస్పర విరుద్దమైన యీ విలువలకీ ఓ సమన్వయముంటే, దాన్ని తెలుసుకునే మార్గం లేదనీ, మానవుడి మనసుకి అంతశక్తి లేదు గనక,ఎంత తరిచి చూసినా, అది ఓ గుడ్డి వలయంలో తిరగడం తప్ప, ఇంకేమీ సాధింపలేదనీ నిశ్చయించుకున్నాను. కాని ఎప్పుడూ అన్వేషించడం మాత్రం మానుకోలేదు. . . . . .*పాత భక్తులూ, ఘరానా వాళ్ళూ భగవాన్ కి దగ్గిరగా కూచునేవారు. నేను చిట్ట చివర కూచుని

2009-04-03

అమ్మకానికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్: 60 tainted MLAs ! Welcome to Andhra Pradesh !!

2009-04-03 03:49 PM JayaPrakash Telangana
10 out of 60 MPs from AP face criminal charges, ie, 17% of all MPs 60 out of 294 sitting MLAs from AP face criminal charges, ie, 20% of all MLAs Click here to read the complete report Whenever we talk of criminals & goondas in politics, Bihar and UP come to our mind. Now […]

2009-03-14

అమ్మకానికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్: ‘వలస’ వాదం

2009-03-14 09:54 PM JayaPrakash Telangana
వలసలను ప్రోత్సహించాలంటూ, సమతుల్య ప్రగతికి బదులుగా నగరాలలోనే అభివృద్ధి పథకాలను కేంద్రీకరించాలంటూ ప్రపంచ బ్యాంకు సూచిస్తున్న చికిత్సా విధానం కొండ నాలుకకు మందేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిపో యే విధంగా ఉంది. ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రవచిస్తున్న ఈ అభివృద్ధి నమూనా స్థాని క ప్రజల కోసమా లేక ప్రకృతి, మానవ వనరులను యధేచ్ఛగా, చౌకగా కొల్లగొడుతూ, పెట్టుబడుల ప్రవాహానికి అన్ని రకాల అడ్డంకులను తొలగించడానికా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతున్నది. ప్రపంచ బ్యాంకు ఆదేశాలే ఇక్కడి ప్రభుత్వాలకు శిరోధార్యమైన […]

2009-02-25

బేతాళ కథలు: మారిన నిర్ణయం

2009-02-25 01:26 AM భేతాళ (noreply@blogger.com)
పట్టువదలని విక్రమార్కుడు చెట్టువద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకుని, ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి బయలుదేరాడు. అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు, "రాజా, ఇలా అర్థరాత్రి, అపరాత్రి వేళల్లో శ్మశానాల వెంట ఎంతకాలమని తిరుగుతావు? ఒక్కొక్కసారి మనిషి తన నిర్ణయాలను మార్చుకోవడంవల్ల మేలు కలగవచ్చు. నాగరాజు లాంటి పట్టుదలగల యువకుడు, ఆఖరి క్షణంలో తన నిర్ణయం మార్చుకున్నాడు. నీకు అతని కథ

2009-02-22

నాలో నేను...: గోపీచంద్ – అసమర్ధుని జీవయాత్ర

2009-02-22 04:00 PM Shiva

త్రిపురనేని గోపీచంద్ – “అసమర్ధుని జీవయాత్ర” నవల  Free Download Rapidshare link:

asamardhuni-jeeva-yatra5

 

Download Link:  http://rapidshare.com/files/201097209/Asamardhuni_Jeeva_Yatra.pdf


2009-02-20

బేతాళ కథలు: విష ప్రయోగం

2009-02-20 05:15 AM భేతాళ (noreply@blogger.com)
పట్టువదలని విక్రమార్కుడు చెట్టువద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకుని, ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి బయలుదేరాడు. అప్పుడు శవంలోని భేతాళుడు, "రాజా, నీవంటి వారిపై సాధారణంగా కుట్రలు జరుగుతూంటాయి. దాని ఫలితంగానే నువ్వీ అపరాత్రివేళ ఇన్ని పాట్లకు గురి అవుతూ ఉండవచ్చు. నీకు శ్రమ తెలియకుండా ఉండగలందులకు ఉజ్జయనీ రాజుపై జరిగిన కుట్ర గురించి చెబుతాను విను" అంటూ ఇలా

2009-02-15

పురాణ కథలు: భేతాలుని కథలు - 2(స్త్రీ సుఖి, భోజనసుఖి, నిద్రాసుఖి అను వారి కథ )

2009-02-15 10:20 AM noreply@blogger.com
వంగాదేశమున భూషణుడను ఉండెను. అతనికి ముగ్గురు కొడుకులు కలిగిఉండెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒక యాగము చేయదలచి తన పుత్రులను పిలిచి మీరు సముద్రమునకు వెళ్లి యొక కూర్మమును తీసుకొనిరండని చెప్పి పంపెను.ఆ ముగ్గురు సముద్రమునకు వెళ్లి ఒక కూర్మమును చూచి తమ్ముని పిలిచి దానిని ఎత్తుకొని రమ్మని చెప్పగా వాడు నేను భోజన సుఖిని కనుక ఎత్తజాలనని తెలిపిను. రెండవవానిని యొత్తమనగా వాడు నేను స్త్రీ భోగిని కావున ఎత్తడములేదని చెప్పెను

పురాణ కథలు: భేతాలుని కథలు - 1(బ్రాహ్మణ కన్య కథ )

2009-02-15 09:40 AM noreply@blogger.com
విక్రమాదిత్యుడు ఆ మర్రిచెట్టుపైన ఉన్న భేతాళుని బంధించి తన వీపుపై కట్టుకొని, ముని వద్దకు వచ్చుండగా భేతాలుడు రాజునుద్దేశించి "ఓ విక్రమాదిత్య మహారాజా! నేనొక ఆశ్చర్యకరమైన కథ చెప్పుచున్నాను వినుము.విశ్వావసుడను నొక బ్రాహ్మణుడు కలడు. అతడు వేదశాస్త్రములు బాగుగా చదివినవాడు. అతనికి లేకలేక ఒక కన్య కలిగెను. ఆ కన్య మిక్కిలి సౌందర్యముగా ఉండెను. తల్లితండ్రులు తగిన వరుని చూచి ఆమెకు వివాహం చేయవలెనని

2009-02-09

తెలుగు కథ: ఇవాల్టి కథ

2009-02-09 05:37 PM తవ్వా ఓబుల్ రెడ్డి (noreply@blogger.com)
- డా పాపినేని శివశంకర్‌ తెలుగు కథ వస్తువులో, రూపంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా కథల్లో విస్తరణ తగ్గింది. మిక్కిలి తక్కువ కాన్వాస్‌లో ఎక్కువ విషయం చెప్పటానికి రచయితలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. సరికొత్త వస్తువులు అరుదుగానైనా కథల్లో వచ్చాయి.తెలుగు కథా రచయిత లెక్కలేనన్ని చిక్కుముళ్ళ మధ్య చిక్కుకుపోయినట్టు కనిపిస్తుంది నాకు. ఉత్తమ కథా రహస్యం ఏమిటి? ఏ విధమైన శిల్ప మార్గం ఎన్నుకోవాలి? ఇవి మొదటగా ఎదురయ్యే

2009-01-06

సంహితం: My recent trip to LA&LV

2009-01-06 11:18 PM Deepthi Mamiduru(దీప్తి మమిడూరు) (noreply@blogger.com)
After a long time i am back to blogging...i really dnt knw the reason what made me to stop writing my posts......it should defnitely be my " Laziness"....recently for the christmas holidays we had a trip to West...which includes LA(los angeles),LV(Lasvegas),Hoover dam,Malibu beach in LA,Universal studios LA and Disneyland ,which is my favourite place...we thought of gng to grand canyon but my

2008-12-10

Movies: Bapu Bomma - Suhani

2008-12-10 09:46 PM Prasad (noreply@blogger.com)
Suhani Acted in Manasantha Nuvve movie as Child Artist.......Now She is acting in Bapu Bomma...

Movies: Trisha

2008-12-10 09:46 PM Prasad (noreply@blogger.com)
About Her :Birth Name : Trisha KrishnanNick Name : HoneyDate of birth : May 04, 1983Place of Birth : Chennai, IndiaHeight : 5' 8"About Her Family :Father : KrishnanMother : Uma KrishnanMother Tongue : TamilLanguages Known : English, Hindi, Tamil and FrenchEducation :Schooling : Church ParkCollege : Ethiraj CollegeHobbies : Music, Reading, SwimmingHer Strength : DeterminationFavourite night

2008-12-09

విశ్వ మిత్ర: హలో! స్వాగతం!

2008-12-09 09:54 PM విశ్వ మిత్ర

చదువరులకు,

ఈ బ్లాగులో నాకు నచ్చిన కొన్ని పాటలు, మాటలు మీతో పంచుకోవాలని నా ఆకాంక్ష.
నా ప్రచురణలకు మీరు మీ స్పందనలను నాతో పంచుకోగలరని ఆశిస్తూ..

మీ విశ్వ మిత్ర


కూడలి 100 బ్లాగులనుండి

 

జాలపత్రికలు

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..