ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2014-10-22

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: సకలము నీవే

2014-10-22 04:39 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
స్వామి! నామనమెందు సంచరించిన నీవు                 ప్రేమతో నచట గన్పింపుమయ్య కరము నా కరములే కార్యముల్ జేసిన                 నదియె నీవయి పూజలందుమయ్య చిత్తమెద్దానిని చింతించినన్ దయ                నది నీవుగా మారి యలరుమయ్య విమల! నా సకలేంద్రియము లేవి గ్రహియించు                 నవియె నీవయి వాటికందుమయ్య అన్నివేళల అంతట అనవరతము భావమందున సకలము నీవయగుచు సేవ యొసగుము కృపతోడ చిద్విలాసపరమ కరుణాతరంగ! శ్రీ పాండురంగ!

2014-10-12

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: ద్వివిధ వ్యాధులు

2014-10-12 11:32 AM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
व्याधिर्द्विधाऽसौ कथितो हि विद्भिः कर्मोद्भवो धातुकृतस्तथेति ।आद्यक्षयः कर्मण एव लीनाच्चिकित्सया स्याच्चरमोदितस्य ॥ వ్యాధిః ద్వేధా అసౌ కథితో హి విద్భిః కర్మోద్భవః ధాతుకృతాః తథా ఇతిఆద్యక్షయః కర్మణ ఏవ లీనాః చికిత్సయా స్యాత్ చరమోదితస్య -- From mAdhavIya Sankara vijayam, 16th Sarga, 10th SlOka. These words are spoken by BhagavAn Adi Sankara bhagavatpAda to the disciples. Due to a magical spell

2014-10-08

Telangana Utsav Committee: 207 farmers’ suicides in 4 months in Telangana

2014-10-08 09:44 PM bharath

207 farmers allegedly committed suicide in Telangana in 4 months

Sreenivas Janyala, October 8, 2014 Indian Express

At least 207 farmers have committed suicide in Telangana in the last four months, according to Rythu Swarajya Vedika, an umbrella group of voluntary organisations working on farmers’ issues. The situation is grim in Warangal where 52 farmers allegedly committed suicide, followed by 35 in Medak, 31 in Adilabad, 28 in Nalgonda, 27 in Karimnagar and 18 in Mahbubnagar.

Inadequate rainfall, dry bore wells, depletion of ground water and scarce irrigation facilities leading to general crop failure have been cited as the reasons that forced these farmers to end their lives.

“A majority of the victims are tenant farmers who pay very high rates to take land on lease, often paying up to Rs 10,000 per acre per season. When their crops fail, they are left in debt. With private financiers hounding them, they take their own lives,’’ said RTI activist B Kondala Reddy who is associated with Rythu Swarajya Vedika, and Caring Citizens Collective, an NGO. The Agriculture Department officials said cotton and chilli farmers have been hit hard, because of unseasonal showers and lack of sufficient rainfall.

In Warangal, the groundwater levels went down this September to 8.06 metres below ground level, last September it was at 5.07 metres. Officials said Warangal received 31 per cent less than normal rainfall this year. The situation is the same in Adilabad with 29 per cent deficit and Nalgonda with 38 per cent less rainfall. In Medak district where 35 farmers allegedly committed suicide, there was only 44 per cent rainfall putting thousands of paddy, cotton and sugarcane farmers in distress.

There were five farmer suicides each in Ranga Reddy and Khammam and six in Nizamabad.

Officials say since agriculture in Telangana is predominantly dependent on bore wells, depleted groundwater levels coupled with power cuts have hit the farmers. Agriculture Minister P Srinivas Reddy blamed the previous Congress government for the plight of farmers. “The previous government did not create proper irrigation facilities nor has it bothered about the welfare of farmers. The farm loan waiver of the TRS government will aid the farmers immensely,’’ Reddy said, when asked about the alleged suicides.

Meanwhile, data put together by the CID, Telangana State, reveals that last year in undivided Andhra Pradesh 2014 persons involved in farming and agriculture activity committed suicide. The report says, 460 were women and 1554 male farmers. The highest number of farmer suicides last year was in Mahbubnagar (287) now in Telangana, followed by Anantapur (256) in Andhra. In other Telangana districts, 147 committed suicide in Karimnagar, 113 in Medak, 135 in Khammam and 107 in Ranga Reddy. On the Andhra side, 107 farmer suicides occurred last year in Krishna district.

Source: http://indianexpress.com/article/india/india-others/207-farmers-allegedly-committed-suicide-in-telangana-in-4-months/


Telangana Utsav Committee: 207 farmers’ suicides in 4 months in Telangana

2014-10-08 09:07 AM bharath

207 farmers allegedly committed suicide in Telangana in 4 months
Sreenivas Janyala, October 8, 2014 Indian Express

At least 207 farmers have committed suicide in Telangana in the last four months, according to Rythu Swarajya Vedika, an umbrella group of voluntary organisations working on farmers’ issues. The situation is grim in Warangal where 52 farmers allegedly committed suicide, followed by 35 in Medak, 31 in Adilabad, 28 in Nalgonda, 27 in Karimnagar and 18 in Mahbubnagar.

Inadequate rainfall, dry bore wells, depletion of ground water and scarce irrigation facilities leading to general crop failure have been cited as the reasons that forced these farmers to end their lives.

“A majority of the victims are tenant farmers who pay very high rates to take land on lease, often paying up to Rs 10,000 per acre per season. When their crops fail, they are left in debt. With private financiers hounding them, they take their own lives,’’ said RTI activist B Kondala Reddy who is associated with Rythu Swarajya Vedika, and Caring Citizens Collective, an NGO. The Agriculture Department officials said cotton and chilli farmers have been hit hard, because of unseasonal showers and lack of sufficient rainfall.

In Warangal, the groundwater levels went down this September to 8.06 metres below ground level, last September it was at 5.07 metres. Officials said Warangal received 31 per cent less than normal rainfall this year. The situation is the same in Adilabad with 29 per cent deficit and Nalgonda with 38 per cent less rainfall. In Medak district where 35 farmers allegedly committed suicide, there was only 44 per cent rainfall putting thousands of paddy, cotton and sugarcane farmers in distress.

There were five farmer suicides each in Ranga Reddy and Khammam and six in Nizamabad.

Officials say since agriculture in Telangana is predominantly dependent on bore wells, depleted groundwater levels coupled with power cuts have hit the farmers. Agriculture Minister P Srinivas Reddy blamed the previous Congress government for the plight of farmers. “The previous government did not create proper irrigation facilities nor has it bothered about the welfare of farmers. The farm loan waiver of the TRS government will aid the farmers immensely,’’ Reddy said, when asked about the alleged suicides.

Meanwhile, data put together by the CID, Telangana State, reveals that last year in undivided Andhra Pradesh 2014 persons involved in farming and agriculture activity committed suicide. The report says, 460 were women and 1554 male farmers. The highest number of farmer suicides last year was in Mahbubnagar (287) now in Telangana, followed by Anantapur (256) in Andhra. In other Telangana districts, 147 committed suicide in Karimnagar, 113 in Medak, 135 in Khammam and 107 in Ranga Reddy. On the Andhra side, 107 farmer suicides occurred last year in Krishna district.

Source: http://indianexpress.com/article/india/india-others/207-farmers-allegedly-committed-suicide-in-telangana-in-4-months/


2014-10-02

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: దుర్గాష్టమి

2014-10-02 03:35 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
అకారాది క్షకారాంత వర్ణావయవ శాలినీ వీణా పుస్తక హస్తాభ్యాత్ ప్రణో దేవీ సరస్వతీ యా వర్ణ-పద-వాక్య-అర్థ-గద్య-పద్య స్వరూపిణీ వాచి నర్తయతు క్షిప్రం మేధాం దేవీ సరస్వతీ  दुष्टान्दैत्यान्हन्तुकामां महर्षी- न्शिष्टानन्यान्पातुकामां कराब्जैः । अष्टाभिस्त्वां सायुधैर्भासमानां दुर्गां देवी ँ शरणमहं प्रपद्ये ॥ దుష్టాన్ దైత్యాన్ హంతు కామాం మహర్షీన్ శిష్టాన్ అన్యాన్ పాతు కామాం కరాబ్జైః అష్టాభిః

2014-09-29

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...: నాణాల సంచి

2014-09-29 12:40 AM Anu

ఒక సారి ఒక చమురు వ్యాపారికి ఒక కసాయి వాడికి చాల పెద్ద గొడవ ఐపోయింది. విషయం తేలక ఇద్దరు బీర్బల్ దగ్గరకు వెళ్ళారు.

తగువు తీర్చమని బీర్బల్ ని అడిగారు.

“అసలు గొడవ యేమిటి?” అని బీర్బల్ అడిగాడు.

అప్పుడు కసాయి వాడు ఇలా చెప్పాడు, “నేను మాంసం అమ్ముకుంటుంటే ఈ చమురు వ్యాపారి నా దుకాణానికి వచ్చి చమురు పోస్తానన్నాడు. పాత్ర తీసుకు రావడానికి నేను లోపలకి వెళ్ళి నప్పుడు ఇతను నా నాణాల సంచి తీసుకుని అది తనదే అని గొడవ చేస్తున్నాడు. నా డబ్బు సంచి నాకు ఇప్పించండి”

వెంటనే ఆ చమురు వ్యాపారి, “లేదు! అతను చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలు. ఆ సంచి నాదే. నేను నాణాలు సంచి లోంచి తీసి లెక్ఖ పెడుతున్నాను. అది చూసి ఇతను దురాశతో నా సంచి కాచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. న్యాయం చెప్పండి.” అన్నాడు.

బీర్బల్ యెన్ని సార్లు అడిగినా వాళ్ళిద్దరు చెప్పిన మాటే మళ్ళి మళ్ళి అదే మాట చెప్ప సాగారు.

ఈ గమ్మత్తైన సమస్యకి బీర్బల్ ఒక యుక్తిని అలోచించాడు.

ఒక పెద్ద పాత్రలో నీళ్ళు తెప్పించాడు. ఆ నీళ్ళల్లోకి సంచిలో నాణాలు వేశాడు. వెంటనే ఆ పాత్రలో నీళ్ళపైన పలచగా నూనె తేలింది.

ఆ తెట్టు చూసిన వెంటనే ఆ సంచి చమురు వ్యాపరిదని అందరూ గ్రహించారు.

బీర్బల్ సంచిలో మళ్ళి నాణాలు నింపి చమురు వ్యాపరికి ఇచ్చేసాడు. ఆ కసాయిని కఠినంగా శిక్షించాడు.


2014-09-24

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...: అత్తారింటికి దారేది?

2014-09-24 06:07 PM Anu

attarintiki daaredi
ఒక సంవత్సరం వానలు ఉధృతంగా పడడంతో యమున నది పొంగి పొర్లింది. రాత్రి అంతా సన్నాటంగా ఉండగా యమున నది హోరు చాలా గట్టిగా వినిపించింది.

యమున నది తీరన్న వున్న అక్బర్ భవనంలో రాత్రి మహారాజుకి ఆ హోరు నది యేడుస్తున్నట్టు అనిపించింది. అక్బర్కి నిద్రాభంగం కలిగింది. చాలా సేపు కిటికీ దెగ్గర నిలబడి, “ఇదేమిటి, యమునా నది ఇంత గట్టిగా యేడుస్తోంది” అనుకున్నాడు. యెంత సేపు ప్రయత్నించినా నిద్రపోలేక పోయాడు.

మరునాడు సభలో సభికులందరికి రాత్రి జరిగిన విషయము చెప్పి, “మీలో యెవరైన యమునా నదికి కలిగిన కష్టమేమిటో చెప్ప గలరా?” అని అడిగారు.

సభికులు తెల్లబోయి, సమధానము తోచక ఒకరి మొఖం ఒకరు చూసుకుని మిన్నకుండిపోయారు.

బీర్బల్ ముందుకొచ్చి, “మహారాజా, ఒక సారి వింటే కాని నేను చెప్పలేను” అని అన్నాడు.

అక్బర్ వెంతనే బీర్బల్ను ఆ రాత్రి అంతహ్పురానికి రమ్మని ఆహ్వానించాడు.

రాత్రి బీర్బల్ అక్బర్ గదిలో కిటికీ దెగ్గర నిలబడి ఆ యమ్నునా నది హోరును విన్నాడు.

విషయమర్ధమయ్యింది.

“మహారాజా, యమునా నది తన తండ్రి హిమాలయ పర్వతాన్ని వదిలి తన అత్తరిల్లు (సముద్రం) దారి వెతుక్కుంటూ వెళ్తోంది. తండ్రిని, పుట్టింటిని వదిలి వెళ్తున్నందుకు దుఖంతో యేడుస్తోంది.” అని మరునాడు సభలో విశ్లేషించాడు.

సభికలందరూ ఈ విషయం విని బిగపట్టిన ఊపిరి వదిలారు.


2014-09-04

2014-09-03

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1635- Renowned Telugu filmmaker Bapu, also an acclaimed artist, painter, cartoonist and illustrator, passed away in Chennai On 31st August following a brief illness.

2014-09-03 06:57 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
He was 80. Bapu, whose real name was Sattiraju Lakshminarayana, had been admitted to a private hospital in Chennai a few days ago and he passed away this evening due to a cardiology-related ailment, hospital sources said. Bapu had begun his career as a director in 1967 with Sakshi, which was then screened in international film festivals. He went on to direct

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1634- The Bible and the land!

2014-09-03 06:26 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
(Tutu is a celebrity world wide.  from Wikipedia: He was the first black Archbishop of Cape Town and bishop of the Church of the Province of Southern Africa (now the Anglican Church of Southern Africa).Tutu's admirers see him as a man who since the demise of apartheid has been active in the defense of human rights and uses his high profile to campaign for the oppressed. He has

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1633- Kushwanth Singh on Osho

2014-09-03 06:02 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Late Kushwant Singh writes in his forward to "Life's mysteries, an introduction to the teachings of OSHO" - "... Rajneesh was perhaps the first of the great teachers who had carefully examined tenets of other faiths: he could rightly claim to be the only teacher who was a scholar of comparative religions. The fact in itself entitled him to be heard with respect...In 35 years of giving

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1632- Out of box thinking

2014-09-03 09:22 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
These are few questions asked in HR interview... The answers are really stunning and inspiring........ Thinking out of the box...! A must READ...... Question 1: You are driving along in your car on a wild, stormy night, it's raining heavily, when suddenly you pass by a bus stop, and you see three people waiting for a bus: * An old lady who looks as if she is about to die. * An old

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1631- Significance of Lord Ganesha

2014-09-03 09:15 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Lord Ganesha's posture ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The Lord's posture with one foot on the ground and the other folded up conveys to us that while we must operate in the world there must also be a constant alignment with Atman in and through all our experiences. In the relative, whatever we do, there must be an unwavering focus on our higher spiritual goal. Without this focus, it is

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1630- The story about the black cat:

2014-09-03 09:12 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
------------------------------------------ "All conditioned things are impermanent and subject to change"  Buddha ------------------------------------ Once upon a time, there was a temple on top of a mountain. Daily, the Chief Abbot of the temple conducts chanting and meditation sessions for the monks. During the chanting, the monks have to sit motionless. One day during the chanting

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1628- Holds good for India too!

2014-09-03 09:03 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Whether making donuts or building bridges, labor makes America. Let the profits of each corporation be shared as sound wages, health care, and pensions for its workers, before one penny is given to investors on Wall Street. Then our nation will be a just community, with a living covenant. God bless American labor and labor unions this day. ~ Fred LaMotte

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1627- Perpetual anxiety on account of Uncertainty!

2014-09-03 08:56 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
The animal lives spontaneously, automatically, and if it watches itself live, it must be to a very minute and insignificant degree, and that is why it is peaceful and does not worry.  With man there has begun this perpetual worrying about what is going to happen, and this worry is the principal, if not the sole cause of his torment. Man is too conscious to be indifferent, he is not

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1626- British rule, wa it in any way useful to India?

2014-09-03 08:50 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
I accept that British were not philanthropists.  The East India company received a Royal Charter from Queen Elizabeth in 1600, making it the oldest among several similarly formed European East India Companies. Wealthy merchants and aristocrats owned the Company's shares. The government owned no shares and had only indirect control. The company eventually came to rule large areas of India

2014-08-20

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1625- I ask therefore I'm Hindu!

2014-08-20 06:50 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
(Sagarika Ghose, TOI) RSS is set on decidedly un-Hindu course of excluding and banning. Don't stifle the spirit of freedom of thought.   ________________________________

2014-08-19

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1624- '20 Thoughts For a Peaceful And Happy Life.'

2014-08-19 07:17 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
--------------------------------------- 1. Forgive everyone for everything. 2. Time heals almost everything. Give time, time. 3. Don’t compare your life with others’, you have no idea what their journey is all about. 4. Live with the 3 E’s: Energy Enthusiasm &Empathy, And 3 F’s: Faith, Family & Friends . 5. Try to make at least 3 people smile every day. 6. Each night before you go to bed,

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1623- Most unhygenic

2014-08-19 07:14 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
This PIC was taken in chennai near mint- sowkarpet.. They are making dough to prepare panipuri...and supplies panipuri to almost 80% of panipuri store in all over chennai. so now b4 eating panipuri outside,see this pic

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1621- Why India could not produce great philosophers like Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, Kant, Hegel, Bradley, Bertrand Russell et al?

2014-08-19 06:39 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
(An extract from ‘The Osho Upanishad’, discourse 21)_________________________________ India is vibrating with certain energy fields which no other country can claim. This is because thousands of people reached to the ultimate explosion of consciousness.India has renounced everything for a single search, THE SEARCH OF TRUTH. The whole history of India has not produced great philosophers- no

2014-08-16

నీలాంబరి: నీలాంబరి-సమీక్ష

2014-08-16 09:30 AM శారద

 

 

 

నీలాంబరి కథల పుస్తకంపై జులై నెల రచనలో వచ్చిన సమీక్ష.

నా పట్ల ఆదరాభిమానాలూ, నా కథా రచన పట్ల నమ్మకమూ కలబోసి ఇంత లోతైన విశ్లేషణ రాసిన వసుంధర దంపతులకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.

నీలాంబరి సమీక్ష


2014-08-12

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1619 Precaution when submitting self attested documents

2014-08-12 07:20 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Very Important aspect of self certification on PAN CARDS/other imp docs Dear All, Wanted to highlight one very important aspect. In ordinary course we keep issuing and submitting our KYC documents (identity and residential proofs..such as PAN card, electricity bill etc.) to various people. For housing or car or other loans, bank accounts,or even for buying new sim card we submit these

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1617- life

2014-08-12 07:09 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1614- OBJECTIVISM

2014-08-12 06:18 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
"My philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute." —Ayn Rand, 'Atlas Shrugged' _______________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1613- Success and Achievement

2014-08-12 06:11 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
________________________________

2014-08-10

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1612- Nivritti and pravritti!

2014-08-10 07:26 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

2014-07-28

నీలాంబరి: చేజారిన స్వర్గం

2014-07-28 07:32 AM శారద

కొన్నిపుస్తకాలు మొదటిసారి చదివినప్పుడు మనకేమాత్రం నచ్చవు. ఏమిటీ చెత్తా అనిపిస్తుంది కూడా. కానీ అదే పుస్తకాన్ని కొన్నేళ్ళ తరవాత చదివితే కొత్త అర్థాలు స్ఫురిస్తాయి. అప్పుడు, “ఈ పుస్తకం నేననుకున్నంత చెత్తగా లేదేమో” అనిపిస్తుంది. ఇంకా కొన్నేళ్ళు పోయాక చదివితే, “ఇంత మంచి పుస్తకం నాకెందుకు నచ్చలేదబ్బా!” అని కూడా అనిపిస్తుంది. పెరుగుతున్న వయసుతో పాటు మన ఆలోచనల్లో వస్తున్న మార్పులకీ, మనం ఇతర్ల ఆలోచనలూ అభిప్రాయాలూ గుర్తించి గౌరవించడం నేర్చుకుంటున్నామన్న విషయానికీ ఇంతకంటే పెద్ద ఋజువేమీ లేదు.

Lost Horizon

ఎనభైల్లో  నేను బీయెస్సీ చదువుతూ వుండగా మాకు ఇంగ్లీషులో “లాస్ట్ హొరైజన్” (Lost Horizon ) అనే నవల నాన్-డీటైల్డ్ (non-detailed) రీడీంగ్ కోసం వుండేది. మొదటిసారి ఆ పుస్తకం చదివినప్పుడు నాకసలేమీ నచ్చకపోగా, బోరు అనికూడా అనుకున్నాను. ఎలాగో కావల్సిన మార్కులకోసం అక్కడక్కడా ఒకసారి తిరగేసి ఆ పుస్తకం పక్కన పెట్టేసాను.

ఆ తరవాత ఇండియాలో ఉద్యోగం చేస్తూన్న రోజుల్లో ఒక కొలీగ్ నాతో ” Lost Horizon” నా ఫేవరిట్ నవల అన్నప్పుడు పడీ పడీ నవ్వాను. “నేనసలా పుస్తకాన్నీ కనీసం పూర్తిగా చదవలేకపోయాను,” అంటూ. ఆ కొలీగ్ నావైపు వింతగా చూసి, “బహుశా నీకర్థం కాలేదేమో” అన్నాడు. అప్పట్లో మన తెలివితేటలకి సంబంధించి మనకి చాలా అపోహలుండేవి లెండి! “నాకు అర్థం కాకపోవడమా, ఇంపాజిబుల్!” అని కొట్టిపారేసాను. ఆ కొలీగ్ నాలా బడ బడా మాట్లాడే అలవాటు లేనివాడవడంతో ఆ విషయం గురించి ఎక్కువ చర్చించలేదు.

నాలుగు రోజుల క్రితం ఎందుకో ఆ పుస్తకం గుర్తొచ్చి, ఒక్కసారి చదివి చూస్తే, అనిపించింది. అదృష్టవశాత్తూ ఆ పుస్తకం Project Gutenberg లో వుంది. పనుల మధ్య తీరిక  చేసుకోని ఎలాగో రెండు రోజుల్లో పుస్తకం పూర్తిచేసాను. సరిగ్గా నేను పైన చెప్పినట్టు, ” ఈ పుస్తకం నాకెందుకు నచ్చలేదబ్బా! బహుశా నిజంగా నాకు ఇరవై యేళ్ళ వయసులో అర్థమయి వుండదు,” అనుకొన్నా. (ఇప్పుడు నా తెలివితేటల మీద నాకు కొంచెం వాస్తవిక దృక్పథం ఏర్పడింది మరి !)

“అద్భుతం” అనలేకపోయినా చాలా ఆసక్తికరమైన పుస్తకం. కొంచెం మిస్టరీలాగుండే కథా, మార్మికంగా అనిపించే కథనమూ! (నిజానికి నాకీ కథనం సోమర్ సెట్ మాం కథనం లాగనిపించింది). కథనంలో నాకు నచ్చిన విషయం-  open to interpretation గా వుండడం. అంటే కథకుడు ఒక కథని చెప్తాడు. ఆ కథని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో, దానితో ఎటువంటి అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకోవాలో, అసలు ముగింపేమిటో, ఇచ్చిన ముగింపు సంపూర్ణమైనదో కాదో, అన్నీ పాఠకుడి ఇష్టం.

ఈ నవలని జేమ్స్ హిల్టన్ (James Hilton ) 1933 లో రాసాడు. కథాకాలం 1931. కథంతా ఒక రచయిత ఒక న్యూరాలజిస్టుతో చెప్తూంటే flash back లో నడుస్తున్నట్టుగా వుంటుంది. కథానాయకుడు కాన్వే తనకి చెప్పిన విషయాలన్నీ తాను రాసి భద్రపరుస్తాడు రూథర్ ఫోర్డ్ అనే రచయిత. ఆ రాత ప్రతిని ఇంకొక స్నేహితుడు న్యూరాలజిస్టుకి అందజేస్తాడు.  పూర్వాశ్రమంలో న్యూరాలజిస్టూ, కాన్వే, రూథర్ ఫోర్డ్ మంచి స్నేహితులు. ముగింపు- రాతప్రతిని గురించి రూథర్ ఫోర్డ్ న్యూరాలజిస్టూ మధ్య చర్చలో వెళ్ళడౌతుంది.

మొత్తం నవలలో కాన్వే పాఠకుడికి అస్పష్టంగానే గోచరిస్తూ వుంటాడు. అతన్ని గురించిన పూర్తి చిత్రం ఎవరికివారు గీసుకోవల్సిందే.

కథలోకెళ్తే- 1931 మే నెలలో బాస్కల్ అనే ప్రదేశం (ఇరాన్) నుంచి  బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం  నలుగురు పౌరులని పెషావర్ చేర్చడానికి పూనుకుంటుంది. కథానాయకుడు హ్యూ కాన్వే (బ్రిటిష్ దౌత్యాధికారి), అతని అసిస్టెంటు మాలిన్సన్, క్రైస్తవ మిషనరీ మిస్ బ్రింక్లో, ఇంకా బెర్నార్డ్ అనే సాధారణ పౌరుడు- వీరు నలుగురూ చండీపూర్ మహారాజుగారి ప్రత్యేక విమానంలో పెషావర్ బయల్దేరతారు. అయితే ఆ విమానం దారితప్పి హిమాలయాల్లో కుప్పకూలిపోతుంది. అక్కణ్ణించి వారు షాంగ్రి-లా అనే ఒక బౌధ్ధ మఠం చేరుకుంటారు. అక్కడికి వారిని చేర్చడానికి చాంగ్ అనే సన్యాసి తోడ్పడతాడు. అద్భుతమైన అలౌకికమైన సౌందర్యంతో ఉండే ఆ ప్రదేశం పేరేమిటో, ఆ పర్వత శ్రేణువులేమిటో, అసలు తామే భూభాగంలో వున్నామో కూడా ప్రయాణికులకి అర్థం కాదు. ఎక్కడో టిబెట్ దగ్గర వున్నామని అంచనా వేసుకుంటారు.

ఆ మఠం ప్రత్యేకత ఏమిటి? అక్కడ వాళ్ళేం చూసారు? అక్కణ్ణించి వాళ్ళు బయటపడ్డారా లేదా? అసలు బయటపడాలనుకున్నారా లేదా? ఆ ఆశ్రమంలో వాళ్ళకి కొంతమంది (చాలా కొంతమంది!) సన్యాసులు కనిపిస్తారు. కొండలమధ్యలో మామూలు నాగరికతకు బహు దూరంగా వుండే ఆ మఠంలో ఆధునిక జీవనానికి కావల్సిన సౌకర్యాలన్నీ వుంటాయి. అవి అక్కడికెవరు చేరవేసారు? యాత్రికులకి ఆ సంగతి అర్థం కాదు. ఇంకా ఎన్నెన్నో సందేహలు. క్రమం తప్పకుండా మొజార్ట్ సంగీతాన్ని మౌనంగా పియానో మీద వినిపించే లో-సేన్ ఎవరు? ఆ మఠంలో ఎందుకుంది? బెర్నార్డ్ ఆ మఠాన్ని వదిలి బయటి ప్రపంచానికెందుకు రానంటున్నాడు? అసలు ఆ మఠానికి డబ్బెకణ్ణించి వస్తుంది?  మాలిన్సన్ ఈ ప్రశ్నల్లన్నిటితో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతూ వుంటే కాన్వే మాత్రం నిరాసక్తంగా అన్నిటినీ ఆకళింపు చేసుకుంటూ వుంటాడు. ఆ మఠానికీ, అక్కడి నియమాలకీ ప్రయాణికుల స్పందనే నవల కథాంశం.

కథా, సంఘటనల మాట అటుంచితే నాకు నవల మొత్తం ఒక తాత్విక విచారణ అనిపించింది. మనందరం మానసిక ప్రపంచంలో వెతుక్కుంటూన్న ప్రదేశం షాంగ్రీ-లా యేమో! అలాటి ప్రదేశం కనిపించినా అక్కడ వుండలేమేమో! అసలా ప్రదేశం వున్నది భౌతిక ప్రపంచంలోనా, లేక మానసిక ప్రపంచంలోనా అని కూడా అనిపిస్తుంది అక్కడక్కడా. అసలు నలుగురు ప్రయాణికులూ ఒక్కరే మనిషేమో అన్న అనుమానం వస్తుంది కొన్నిసార్లు. అంటే ఒక్కో ప్రయాణికుడూ ఒక మనిషిలో వుండే ఒక్కో లక్షణానికి ప్రతీకలా, నవలంతా ఆ మనిషి తనకేది శాంతినిస్తుందో కనుక్కోవడానికి చేసే ప్రయాణం లా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ నవలని open to interpretation అన్నాను.

సంభాషణలు చాలా ఆలోచింపజేసేవిగా, లోతుగా వుంటాయి. ఆలోచనలు పుస్తకం గురించీ, కథ గురించే కాక మనముంటున్న ప్రపంచం గురించీ, మన జీవన శైలి గురించీ, మన పరుగుల గురించీ కావడం విశేషం. కథలో మానవాళికి ఇంకా పెను ముప్పులు రాగలవన్న సూచనా వుంది. ఈ కథాకాలానికి మొదటి ప్రపంచ యుధ్ధం ముగిసిపోయింది కాబట్టి యుధ్ధాలంటే ఉండే అయిష్టమూ-అసహ్యమూ కొట్టొచ్చినట్టు కనబడతాయి. అయితే ఈ కథలో నాకు నాయకుడు కాన్వే కన్నా- అతని స్నేహితుడు మాలిన్సన్ చాలా నచ్చాడు. బహుశా నా మనస్తత్వం అతని తత్త్వానికి చేరువగా వుండడం వల్ల కాబోలు.

జేమ్స్ హిల్టన్ రాసిన ఇతర పుస్తకాలు, “గుడ్ బై మిస్టర్ చిప్స్”, “రాండం హార్వెస్ట్” కూడా చాలా ప్రసిధ్ధిపొందిన పుస్తకాలు. Lost Horizon ని ఇప్పటికే రెండు సార్లు సినిమాగా తీసారట. నిజంగానే షాంగ్రి-లా అనే ప్రదేశం వుందా లేదా, వుంటే ఎక్కడ వుండి వుండొచ్చు అన్న విషయం మీద కూడా చాలా పరిశోధనలు జరిగాయట.

సమయం దొరికితే ఈ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువదించాలన్న ఆశ కూడ కలిగింది- ఒకనాడు “పరమ బోరు” అనిపించిన పుస్తకం!


2013-10-12

శీనుగాడి బొమ్మలు: టైటానిక్ కాంగ్రెస్

2013-10-12 11:56 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రజ్యోతి

శీనుగాడి బొమ్మలు: కమి"టీ"లు

2013-10-12 11:52 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

శీనుగాడి బొమ్మలు: ప్రపంచ దృష్ఠి దినోత్సవం

2013-10-12 11:49 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

2013-10-11

శీనుగాడి బొమ్మలు: యోగా బాబు

2013-10-11 02:15 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: బాబుగారి పంపకాలు

2013-10-11 02:12 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాహుల్ గురుదక్షిణ

2013-10-11 02:06 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాహుల్‌కి శిక్షణ

2013-10-11 02:04 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఈనాడు

2013-10-10

శీనుగాడి బొమ్మలు: తికమక బాబు

2013-10-10 03:13 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: సీఎం vs డీజీపీ

2013-10-10 03:11 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ  సూర్య

2013-10-09

శీనుగాడి బొమ్మలు: మతిలేని కాంగ్రెస్

2013-10-09 02:10 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రజ్యోతి

శీనుగాడి బొమ్మలు: ముఖ్యమంత్రే ఉద్యమనాయకుడు

2013-10-09 02:07 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

శీనుగాడి బొమ్మలు: బాబు దీక్ష

2013-10-09 02:01 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రభూమి నమస్తే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: కొత్త ప్రధాని

2013-10-09 01:49 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

2013-10-08

శీనుగాడి బొమ్మలు: విధేయత

2013-10-08 01:19 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: సీమాంధ్ర ఉద్యమం ఉత్తుత్తేనా!

2013-10-08 01:16 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: లాలూజీ

2013-10-08 01:09 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఈనాడు శీనుగాడి ఛమక్కు:: లాలూజీ! జైలునుంచి పార్టీని ఎలా నడపాలో జగన్‌ని అడగవచ్చుగా!
కూడలి 100 బ్లాగులనుండి

 

జాలపత్రికలు

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..