ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2014-07-30

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1598- EXERCISE

2014-07-30 08:48 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
__________ Live longer in 15 minutes (Quickscan, Health, The WeekSaturday, October 29, 2011) _______________________ Just 92 minutes a week of exercise can increase life expectancy and reduce all-cause mortality and cancer risk _______________________ Just 15 minutes a day or 92 minutes a week of exercise can reduce the risk of dying from cancer by 10 per cent, all-cause mortality by

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1597-6,000 steps (walking an hour, approx. 3.5 to 4km) a day can reduce pain in people with knee arthritis!

2014-07-30 08:43 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_______________________ Taking 6,000 steps a day can reduce pain, functional limitations and the risk of disability in people with knee arthritis, according to a study published in the journal Arthritis Care & Research. The researchers tracked the foot steps of 1,788 people with or are at risk of knee osteoarthritis with an ankle monitor for a week, and again two years later. They

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1596- Daily running can lower death risk

2014-07-30 08:37 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
On an average, runners lived three years longer compared to non- runners. (via Indian Express) _________________ SUMMARY A new US study has suggested that running everyday, even for a few minutes, can significantly reduce a person's risk of dying from cardiovascular diseases. _________________ Since time is one of the strongest barriers to participate in physical activity, the study

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1595- If an engineer becomes a doctor...

2014-07-30 08:34 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
---------------------------------------- An Engineer was not getting a job even after two years of graduation. so he decided to open a clinic & wrote outside: "Any treatment in Rs.300/- & if we cant treat, we will pay you back Rs.1000/-. " A CLEVER Doctor thought that he will fool the engineer and & get Rs.1000 from him. He says to the Engineer: I cant feel any taste on my tongue... Engineer

2014-07-28

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1594- The vicious cycle of unhappiness!

2014-07-28 08:04 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
{via Indian Administrative Service (IAS)} ________________________________ A crow lived in the forest and was absolutely satisfied in life. But one day he saw a swan."This swan is so white," he thought, "and I am so black. This swan must be the happiest bird in the world." He expressed his thoughts to the swan. "Actually," the swan replied, "I was feeling that I was the happiest bird

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: అమృత లహరీ

2014-07-28 02:32 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
భవాని త్వాం వందే భవమహిషి సచ్చిత్సుఖ వపుః పరాకారం దేవీమమృతలహరీమైందవ కళాం మహాకాలాతీతాం కలితసరణీ కల్పిత తనూం సుధాసింధోరంతర్వసతిమనిశం వాసరమయీం - 1 --సుభగోదయ స్తుతి, శ్రీ గౌడపాదాచార్య  bhavAni tvAm vandE bhavamahishi saccitsukha vapuH parAkAraM dEvImamRtalaharImaindava kaLAm mahaakaalaatItaam kalitasaraNI kalpita tanUm sudhAsindhOrantarvasatimaniSam vAsaramayIm - 1 भवानि त्वां वन्दे भवमहिषि

నీలాంబరి: చేజారిన స్వర్గం

2014-07-28 07:32 AM శారద

కొన్నిపుస్తకాలు మొదటిసారి చదివినప్పుడు మనకేమాత్రం నచ్చవు. ఏమిటీ చెత్తా అనిపిస్తుంది కూడా. కానీ అదే పుస్తకాన్ని కొన్నేళ్ళ తరవాత చదివితే కొత్త అర్థాలు స్ఫురిస్తాయి. అప్పుడు, “ఈ పుస్తకం నేననుకున్నంత చెత్తగా లేదేమో” అనిపిస్తుంది. ఇంకా కొన్నేళ్ళు పోయాక చదివితే, “ఇంత మంచి పుస్తకం నాకెందుకు నచ్చలేదబ్బా!” అని కూడా అనిపిస్తుంది. పెరుగుతున్న వయసుతో పాటు మన ఆలోచనల్లో వస్తున్న మార్పులకీ, మనం ఇతర్ల ఆలోచనలూ అభిప్రాయాలూ గుర్తించి గౌరవించడం నేర్చుకుంటున్నామన్న విషయానికీ ఇంతకంటే పెద్ద ఋజువేమీ లేదు.

Lost Horizon

ఎనభైల్లో  నేను బీయెస్సీ చదువుతూ వుండగా మాకు ఇంగ్లీషులో “లాస్ట్ హొరైజన్” (Lost Horizon ) అనే నవల నాన్-డీటైల్డ్ (non-detailed) రీడీంగ్ కోసం వుండేది. మొదటిసారి ఆ పుస్తకం చదివినప్పుడు నాకసలేమీ నచ్చకపోగా, బోరు అనికూడా అనుకున్నాను. ఎలాగో కావల్సిన మార్కులకోసం అక్కడక్కడా ఒకసారి తిరగేసి ఆ పుస్తకం పక్కన పెట్టేసాను.

ఆ తరవాత ఇండియాలో ఉద్యోగం చేస్తూన్న రోజుల్లో ఒక కొలీగ్ నాతో ” Lost Horizon” నా ఫేవరిట్ నవల అన్నప్పుడు పడీ పడీ నవ్వాను. “నేనసలా పుస్తకాన్నీ కనీసం పూర్తిగా చదవలేకపోయాను,” అంటూ. ఆ కొలీగ్ నావైపు వింతగా చూసి, “బహుశా నీకర్థం కాలేదేమో” అన్నాడు. అప్పట్లో మన తెలివితేటలకి సంబంధించి మనకి చాలా అపోహలుండేవి లెండి! “నాకు అర్థం కాకపోవడమా, ఇంపాజిబుల్!” అని కొట్టిపారేసాను. ఆ కొలీగ్ నాలా బడ బడా మాట్లాడే అలవాటు లేనివాడవడంతో ఆ విషయం గురించి ఎక్కువ చర్చించలేదు.

నాలుగు రోజుల క్రితం ఎందుకో ఆ పుస్తకం గుర్తొచ్చి, ఒక్కసారి చదివి చూస్తే, అనిపించింది. అదృష్టవశాత్తూ ఆ పుస్తకం Project Gutenberg లో వుంది. పనుల మధ్య తీరిక  చేసుకోని ఎలాగో రెండు రోజుల్లో పుస్తకం పూర్తిచేసాను. సరిగ్గా నేను పైన చెప్పినట్టు, ” ఈ పుస్తకం నాకెందుకు నచ్చలేదబ్బా! బహుశా నిజంగా నాకు ఇరవై యేళ్ళ వయసులో అర్థమయి వుండదు,” అనుకొన్నా. (ఇప్పుడు నా తెలివితేటల మీద నాకు కొంచెం వాస్తవిక దృక్పథం ఏర్పడింది మరి !)

“అద్భుతం” అనలేకపోయినా చాలా ఆసక్తికరమైన పుస్తకం. కొంచెం మిస్టరీలాగుండే కథా, మార్మికంగా అనిపించే కథనమూ! (నిజానికి నాకీ కథనం సోమర్ సెట్ మాం కథనం లాగనిపించింది). కథనంలో నాకు నచ్చిన విషయం-  open to interpretation గా వుండడం. అంటే కథకుడు ఒక కథని చెప్తాడు. ఆ కథని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో, దానితో ఎటువంటి అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకోవాలో, అసలు ముగింపేమిటో, ఇచ్చిన ముగింపు సంపూర్ణమైనదో కాదో, అన్నీ పాఠకుడి ఇష్టం.

ఈ నవలని జేమ్స్ హిల్టన్ (James Hilton ) 1933 లో రాసాడు. కథాకాలం 1931. కథంతా ఒక రచయిత ఒక న్యూరాలజిస్టుతో చెప్తూంటే flash back లో నడుస్తున్నట్టుగా వుంటుంది. కథానాయకుడు కాన్వే తనకి చెప్పిన విషయాలన్నీ తాను రాసి భద్రపరుస్తాడు రూథర్ ఫోర్డ్ అనే రచయిత. ఆ రాత ప్రతిని ఇంకొక స్నేహితుడు న్యూరాలజిస్టుకి అందజేస్తాడు.  పూర్వాశ్రమంలో న్యూరాలజిస్టూ, కాన్వే, రూథర్ ఫోర్డ్ మంచి స్నేహితులు. ముగింపు- రాతప్రతిని గురించి రూథర్ ఫోర్డ్ న్యూరాలజిస్టూ మధ్య చర్చలో వెళ్ళడౌతుంది.

మొత్తం నవలలో కాన్వే పాఠకుడికి అస్పష్టంగానే గోచరిస్తూ వుంటాడు. అతన్ని గురించిన పూర్తి చిత్రం ఎవరికివారు గీసుకోవల్సిందే.

కథలోకెళ్తే- 1931 మే నెలలో బాస్కల్ అనే ప్రదేశం (ఇరాన్) నుంచి  బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం  నలుగురు పౌరులని పెషావర్ చేర్చడానికి పూనుకుంటుంది. కథానాయకుడు హ్యూ కాన్వే (బ్రిటిష్ దౌత్యాధికారి), అతని అసిస్టెంటు మాలిన్సన్, క్రైస్తవ మిషనరీ మిస్ బ్రింక్లో, ఇంకా బెర్నార్డ్ అనే సాధారణ పౌరుడు- వీరు నలుగురూ చండీపూర్ మహారాజుగారి ప్రత్యేక విమానంలో పెషావర్ బయల్దేరతారు. అయితే ఆ విమానం దారితప్పి హిమాలయాల్లో కుప్పకూలిపోతుంది. అక్కణ్ణించి వారు షాంగ్రి-లా అనే ఒక బౌధ్ధ మఠం చేరుకుంటారు. అక్కడికి వారిని చేర్చడానికి చాంగ్ అనే సన్యాసి తోడ్పడతాడు. అద్భుతమైన అలౌకికమైన సౌందర్యంతో ఉండే ఆ ప్రదేశం పేరేమిటో, ఆ పర్వత శ్రేణువులేమిటో, అసలు తామే భూభాగంలో వున్నామో కూడా ప్రయాణికులకి అర్థం కాదు. ఎక్కడో టిబెట్ దగ్గర వున్నామని అంచనా వేసుకుంటారు.

ఆ మఠం ప్రత్యేకత ఏమిటి? అక్కడ వాళ్ళేం చూసారు? అక్కణ్ణించి వాళ్ళు బయటపడ్డారా లేదా? అసలు బయటపడాలనుకున్నారా లేదా? ఆ ఆశ్రమంలో వాళ్ళకి కొంతమంది (చాలా కొంతమంది!) సన్యాసులు కనిపిస్తారు. కొండలమధ్యలో మామూలు నాగరికతకు బహు దూరంగా వుండే ఆ మఠంలో ఆధునిక జీవనానికి కావల్సిన సౌకర్యాలన్నీ వుంటాయి. అవి అక్కడికెవరు చేరవేసారు? యాత్రికులకి ఆ సంగతి అర్థం కాదు. ఇంకా ఎన్నెన్నో సందేహలు. క్రమం తప్పకుండా మొజార్ట్ సంగీతాన్ని మౌనంగా పియానో మీద వినిపించే లో-సేన్ ఎవరు? ఆ మఠంలో ఎందుకుంది? బెర్నార్డ్ ఆ మఠాన్ని వదిలి బయటి ప్రపంచానికెందుకు రానంటున్నాడు? అసలు ఆ మఠానికి డబ్బెకణ్ణించి వస్తుంది?  మాలిన్సన్ ఈ ప్రశ్నల్లన్నిటితో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతూ వుంటే కాన్వే మాత్రం నిరాసక్తంగా అన్నిటినీ ఆకళింపు చేసుకుంటూ వుంటాడు. ఆ మఠానికీ, అక్కడి నియమాలకీ ప్రయాణికుల స్పందనే నవల కథాంశం.

కథా, సంఘటనల మాట అటుంచితే నాకు నవల మొత్తం ఒక తాత్విక విచారణ అనిపించింది. మనందరం మానసిక ప్రపంచంలో వెతుక్కుంటూన్న ప్రదేశం షాంగ్రీ-లా యేమో! అలాటి ప్రదేశం కనిపించినా అక్కడ వుండలేమేమో! అసలా ప్రదేశం వున్నది భౌతిక ప్రపంచంలోనా, లేక మానసిక ప్రపంచంలోనా అని కూడా అనిపిస్తుంది అక్కడక్కడా. అసలు నలుగురు ప్రయాణికులూ ఒక్కరే మనిషేమో అన్న అనుమానం వస్తుంది కొన్నిసార్లు. అంటే ఒక్కో ప్రయాణికుడూ ఒక మనిషిలో వుండే ఒక్కో లక్షణానికి ప్రతీకలా, నవలంతా ఆ మనిషి తనకేది శాంతినిస్తుందో కనుక్కోవడానికి చేసే ప్రయాణం లా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ నవలని open to interpretation అన్నాను.

సంభాషణలు చాలా ఆలోచింపజేసేవిగా, లోతుగా వుంటాయి. ఆలోచనలు పుస్తకం గురించీ, కథ గురించే కాక మనముంటున్న ప్రపంచం గురించీ, మన జీవన శైలి గురించీ, మన పరుగుల గురించీ కావడం విశేషం. కథలో మానవాళికి ఇంకా పెను ముప్పులు రాగలవన్న సూచనా వుంది. ఈ కథాకాలానికి మొదటి ప్రపంచ యుధ్ధం ముగిసిపోయింది కాబట్టి యుధ్ధాలంటే ఉండే అయిష్టమూ-అసహ్యమూ కొట్టొచ్చినట్టు కనబడతాయి. అయితే ఈ కథలో నాకు నాయకుడు కాన్వే కన్నా- అతని స్నేహితుడు మాలిన్సన్ చాలా నచ్చాడు. బహుశా నా మనస్తత్వం అతని తత్త్వానికి చేరువగా వుండడం వల్ల కాబోలు.

జేమ్స్ హిల్టన్ రాసిన ఇతర పుస్తకాలు, “గుడ్ బై మిస్టర్ చిప్స్”, “రాండం హార్వెస్ట్” కూడా చాలా ప్రసిధ్ధిపొందిన పుస్తకాలు. Lost Horizon ని ఇప్పటికే రెండు సార్లు సినిమాగా తీసారట. నిజంగానే షాంగ్రి-లా అనే ప్రదేశం వుందా లేదా, వుంటే ఎక్కడ వుండి వుండొచ్చు అన్న విషయం మీద కూడా చాలా పరిశోధనలు జరిగాయట.

సమయం దొరికితే ఈ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువదించాలన్న ఆశ కూడ కలిగింది- ఒకనాడు “పరమ బోరు” అనిపించిన పుస్తకం!


2014-07-25

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: పరమానంద లహరీ

2014-07-25 12:48 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
నరత్వం దేవత్వం నగవనమృగత్వం మశకతా పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం సదా త్వత్పాదాబ్జ స్మరణ పరమానంద లహరీ విహారాసక్తం చేద్ హృదయం ఇహ కిం తేన వపుషా - 10 नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकतापशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् ।सदा त्वत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरीविहारासक्तम् चेद्धृदयमिह किं तेन वपुषा ॥ -- SrI jaya year, AshADha maasa SivarAtri.  -- SivAnanda laharI of bhagavan Sankara. Human,

2014-07-21

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1592- "Carpe diem"

2014-07-21 06:38 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
"Carpe diem" is an aphorism usually translated "seize the day", taken from a poem written in the Odes in 23 BC by the Latin poet Horace, Book 1, number 11 ___________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1591- Rain, rain don't go away... a photo by Alok Daiya

2014-07-21 06:33 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1590- Mind can make or mar...

2014-07-21 06:29 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1589- An Ass

2014-07-21 06:25 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
______________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1588- Creation

2014-07-21 06:22 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
All the souls put together is the Brahman (Paramatma). In the same way, all the subtle bodies put together, is known as hiraṇyagarbha or the cosmic womb/egg.Hiraṇyagarbha is endowed with intellect and this intellect, also known as mahat, is the cause for the physical body. Hiraṇyagarbha can be considered as the feminine energy, if soul is considered as the masculine energy. Unless, the

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1587- Books

2014-07-21 06:19 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_______________________________   ______________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1586- Love is the law of life!

2014-07-21 06:12 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
"All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, He who is selfish is dying" Swami Vivekananda..

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1585- ...vital for survival!

2014-07-21 06:08 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_______________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 11584- Tiruvannamalai temple.

2014-07-21 06:01 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
____________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1583- Priyanka's son Rehan, visits Parliament

2014-07-21 05:52 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1582- I teach RELIGIOUSNESS, not religion! - OSHO RAJNEESH

2014-07-21 05:46 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1581- Navaneetha Krishnan's photo.- Brick Worker

2014-07-21 05:43 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
______________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1580- Karma -what you sow, so you reap!

2014-07-21 05:26 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1579- OMG! This poem made me in tears..

2014-07-21 05:20 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
please make your kids read it too... Very Touching Poem ------------------------------------ Don't mix drinking and driving. ------------------------------------- I went to a party Mom, I remembered what you said. You told me not to drink, Mom, So I drank soda instead. I really felt proud inside, Mom, The way you said I would. I didn't drink and drive, Mom, Even though the others

2014-07-20

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1578- Wife & TV- then and now! 😇

2014-07-20 06:12 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
______________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1577- Avoid

2014-07-20 06:08 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_______________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1576- white tigers

2014-07-20 06:04 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1575- वसुधैव कुटुम्बकं Vasudhaiva Kutumbakam

2014-07-20 05:57 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
------------------------------------------------------------------- 1) Vasudhaiva Kutumbakam, meaning: वसुधा, vasudhaa ( f.) means Earth. 'Vasudha' refers to the Earth or to the entire Creation, meaning the vast cosmos. 'Eva' means “certainly” or “verily.” 'Kutumbam' means a family or blood relations, and kutumbakam technically means a little family. So here the Vedic sages are

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1574- How the media is manipulating us and messing up our lives!

2014-07-20 05:54 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Soul Repair thru Art Therapy- the book +counseling's photo. Subliminal Conditioning the mess. The last century after the Great War, saw relatively a period of technical growth and a unified market at peace. So all countries could manufacture goods and sell in a larger market than had existed ever before. The wars had devastated large populations and there was great hunger for

2014-07-19

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: మోక్షము అంటే?

2014-07-19 03:40 AM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
దెహస్య మోక్షో నో మోక్షో న దండస్య కమండలోఃఅవిద్యా హృదయగ్రన్ధిమోక్షో మోక్షో యతస్తతః --వివేక చూడామణి Leaving the body is not liberation; Neither giving up the last set of posessions is mOksha. When the release from the "knot of ignorance" in the name of Ego happens it is the real liberation.  -- Above words from VivEka cUDAmaNI of SaMkara bhagavadpAda were underlined in red ink by my father

2014-06-02

Telangana Utsav Committee: Can Telangana reassert itself with statehood?

2014-06-02 06:18 PM bharath

Sajjad Shahid, TNN, June 1, 2014

Telangana is poised to regain its status as a distinct regional entity after a lapse of five centuries. The last time that the region asserted itself successfully under this identity was when Sultan Quli Qutub-ul Mulk, the Bahmani governor of Telangana, assumed de-facto control of his province at the close of the 15th century. Ruling from the citadel of Golconda, Sultan Quli and his successors held sway over the region for almost two centuries. The markers of regional identity nurtured during Qutub Shahi rule formed a cohesive corpus which has efficaciously faced challenges and survives despite repeated attempts to dilute its essence.

Telangana has a long history of fervent regional assertions and in the past these have been translated into affirmative action time and again when attempts have been made to either deconstruct or reconstruct the concept of a distinct identity for the area. Very often during the recent turbulent phase leading to emancipation, detractors have claimed that the regional identity in the case of Telangana was not real but constructed; forged primarily to cater to a political exigency. A perusal of history and literature of the region dispels such bizarre claims by providing frequent instances of passionate expressions bordering at times on adulation. Mulla Wajhi, the poet laureate of Golconda who lived through the reigns of four sultans; Ibrahim, Mohammed Quli, Sultan Mohammed and Abdulla Qutub Shah, lauds Telangana like no other poet in history. In his magnum opus Qutub-Mushtari, Wajhi idolizes the Deccan but concludes that within it Telangana is supreme.

Dakhan mulk ko dhan ajab saj hai, / Ke sab mulk sar hawr Dakhan taj hai.

Dakhan mulk bhautij khasa hai, / Telangana us ka khulasa hai.

(The Deccan is embellished with a unique renown / All other lands the head and Deccan their crown. // The Deccan, incomparable for sure / Telangana, its essence pure.)

The mandate for the first elected government of Telangana should therefore essentially focus on ensuring renewed patronage for the region’s culture. A productive step in that direction entails comprehensive assessment of the state and condition of heritages which have been subject to gross neglect, and in quite a few cases abuse, for long. Only such an exercise will ensure that the seeds, in which the essence of Telangana lies dormant, sprout and bloom once again.

The city is abuzz with speculative debates on certain actions initiated by the administration since the end of the election code. It is said that the widespread consternation at the prospect that even after a clear mandate, there remains a serious threat of ‘a slip between the cup and the lip’ is not totally unfounded. Recent media reports indicate acceleration in the pace of works for the Golf Course within the Naya Qila precinct of the Golconda Fort. The impunity with which orders of the Hon’ble High Court are being violated at the protected site post declaration of election results is itself a matter of grave concern. With Chandra Babu Naidu repeatedly bellowing his intentions of reclaiming Hyderabad as a personal fiefdom, and with his old cronies returning to power at the center, the golfers are understandably upbeat. This very political combination was responsible for endorsing the detrimental project when it was first mooted more than a decade ago.

It appears that the government in waiting has failed to comprehend the gravity of the situation. The lackadaisical approach of the Telangana leadership towards the protection of heritages in the past may be condoned due to their preoccupation with political dimensions of the movement. However, tardiness in reacting to current developments will be viewed as tantamount to failure on their fundamental assurance; that of reviving the glory of Telangana.

Hyderabad will be the acid test for the Chief Minister and his ability to govern effectively will largely be determined by the dexterity shown in handling disasters that threaten the city. With his tough posturing on the Metro Rail alignment being scornfully ignored, as is evident from the unchecked pace of work on the Assembly stretch, the first orders upon assumption of office will establish how serious Mr. Rao is in his avowed intentions.

Apart from a moratorium on works of Metro Rail and the Golf Course pending a comprehensive review, constitution of the Heritage Conservation Committee for Hyderabad and an Urban Arts Commission for the State require immediate action. Any delay will result in a conclusion that under the TRS, the long awaited sunrise over Telangana has ushered in no better than a ‘pock marked dawn’.

Jis ko yaad karta nai apna watan,

Wo murda hai pairan hai us ka kafan.

(The one who forgets his motherland

Is a corpse; a shroud his dress.)

— Tibbi—mid-17th century poet of Golconda.

Source: http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Can-Telangana-reassert-itself-with-statehood/articleshow/35859045.cms


2014-06-01

Telangana Utsav Committee: Telangana bandh over Polavaram cripples life

2014-06-01 06:13 PM bharath

The Hans India, May 29, 2014

Hyderabad: The day-long shutdown called by TRS president K. Chandrasekhar Rao Thursday protesting the Centre’s ordinance to hand over 200 villages of Telangana to Andhra Pradesh for Polavaram irrigation project, affected normal life.

Buses of state-owned Road Transport Corporation (RTC) went off the roads in all 10 districts including Hyderabad. Shops, hotels and business establishments were also shutdown in many parts of Telangana.

Telangana Rashtra Samithi (TRS) leaders sat in protest outside the RTC depots since early Thursday to prevent buses from coming out.

Bus services from Hyderabad to various destinations in Telangana and Andhra Pradesh were suspended. The city services of the RTC in Hyderabad and Secunderabad were also hit, causing inconvenience to commuters.

The Board of Intermediate Education postponed advanced supplementary examinations of 11th and 12th standards scheduled Thursday.

The Telangana chief minster-designate called the shutdown to protest an ordinance issued by the Centre to transfer 205 villages of Khammam district of Telangana to adjoining state of Andhra Pradesh.

The chief minister-designate has termed the ordinance as unconstitutional and said the Centre can’t take such a step without consulting the two states, which will formally come into being on June 2.

A complete shutdown was being observed in Khammam district, especially in Bhadrachalam and Palvancha divisions. About two lakh people, mostly tribals, who inhibit the villages are strongly opposing the Centre’s move, which is said to be aimed at avoiding an interstate dispute over the project coming up across Godavari river in Andhra Pradesh.

The construction of the project is likely to submerge the villages and to avoid any interstate dispute, they are being merged with Andhra Pradesh.

Meanwhile, Andhra Pradesh’s chief minister elect N. Chandrababu Naidu has asked his Telangana counterpart to avoid politicising Polavaram project and making provocative statements.

The Telugu Desam Party (TDP) chief wanted to know why TRS president Rao kept quiet when the previous government announced national status to Polavaram and also declared that the villages would be merged with Andhra Pradesh.

Naidu said he would extend full cooperation to Telangana if Chandrasekhar Rao focused on the development of the new state.

Source: http://www.thehansindia.com/posts/index/2014-05-29/Telangana-bandh-over-Polavaram-cripples-life-96759


2014-02-15

నీలాంబరి: నీలాంబరి- కథల పుస్తకం

2014-02-15 06:12 AM శారద

దాదాపు రెండేళ్ళ క్రితం, అంటే డిసంబరు 2011 ప్రాంతంలో నేనింతవరకూ రాసినవీ, అక్కడక్కడా పత్రికల్లో వచ్చినవీ కొన్ని కథలతో ఒక సంకలనం వేయిస్తే మంచిదేమో అన్న ఆలోచన వచ్చింది. మా కుటుంబ సభ్యులూ, శ్రేయోభిలాషి శ్రీ సురేశ్ కొలిచాల గారి ప్రోత్సాహంతో కథల ఎడిటింగ్ మొదలు పెట్టాను.

ఆ పనిలో తల మునకలుగా వుండగానే హైదరాబాదులో మా అమ్మగారు అస్వస్థులవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక ఏడెనిమిది నెలలు ఇంకే విషయం గురించీ ఆలోచించలేని ఒకలాటి మానసిక స్థితిలో ఆ పని మూల పడింది. తిరిగి డిసెంబరు 2012 ప్రాంతంలో అమ్మ కోలుకుంటున్న సూచనలు బలంగా కనపడడంతో మళ్ళీ పుస్తకం పని మొదలు పెట్టాము. జనవరి 2013 లో మామీద అనుకోని పిడుగు పాటు పడ్డట్టు అమ్మ మమ్మల్నొదిలి వెళ్ళిపోయారు. ఇక నాకే కథలూ వొద్దు, కథల పుస్తకాలూ వొద్దు అనే నిరాశలో నేను కృంగి పోతూండగా, సురేశ్, ఇంకా మా ఇతర కుటుంబ సభ్యులూ అనుకున్న పని పూర్తి చేయడమే మంచిదని ముందుకు నడిపించారు.

అన్యమనస్కంగానే పుస్తకాన్ని ప్రచురించి, ఇక్కడ అడిలైడ్ లో చార్ల్స్ స్టర్ట్ కౌన్సిల్ లో, మేయర్ కర్స్టెన్ అలెక్జాండర్ మిత్రుల సమక్షంలో 29 సెప్టెంబరు 2013 న ఆవిష్కరించారు. ఆ వివరాలూ, ఫోటోలూ అన్నీ నా దగ్గరే వున్నా, అసలా పుస్తకం గురించీ, ఆ ఆవిష్కరణ సభ గురించీ మాట్లాడడం కూడా ఇష్టం లేని మౌనంలో పడి కొట్టుకు పోతూ వున్నాను. అసలెప్పుడైనా రాద్దామని కూర్చున్నా ఒక్క అక్షరం కూడా ముందుకు సాగలేదు, ఎందుకో మరి.

ఆఖరికి, మిత్రులు శ్రీ నిడుమోలు ఉదయ్ భాస్కర్ ఆ సభ గురించీ, అక్కడ అందరి ప్రసంగాల గురించీ ఆయన అభిప్రాయం రాసారు. నా కథల పుస్తకానికి అభిమానం తో ముందు మాట రాసిన నిడదవోలు మాలతి గారికీ, పుస్తక ప్రచురణలో ఎప్పటికప్పుడూ దిగజారిపోతూ వున్నా పైకి లాగి ముందుకు నడిపించిన సురేశ్ గారికీ, ముఖ చిత్రం గీసి శ్రీ ఇచ్చిన చంద్ర గారికీ, కథలకి బొమ్మలేసి ఇచ్చిన శ్రీ రాజు ఏపూరి గారికీ, మా మామగారు శ్రీ రామకృష్ణన్ గారికీ, పుస్తకానికి వెనక అట్ట వేసి ఇచ్చిన మా చిరంజీవి అనన్యకూ, అందరికీ వేలవేల ధన్యవాదాలు. ఆవిష్కరణ సభకోసం ఎంతో ఆత్మీయంగా వీడియో సందేశం పంపిన శ్రీ నారాయణ స్వామి గారికీ, శ్రీమతి కల్పనా రెంటాల గారికీ కృతఙ్ఞతలు.

————————————————————————–

ఉదయ్ భాస్కర్ గారు రాసిన విశేషాలు:

‘నీలాంబరి- శారద కథల సంపుటి ఆవిస్కరన సభ విశేషాలు

శ్రీమతి శారద రచించిన కథల సంపుటి, ‘ నీలాంబరి’,  సెప్టెంబరు 29, 2013 న దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలోని చార్ల్స్ స్టర్ట్ నగర గ్రంథాలయంలో నగర మేయర్ కెర్స్టన్ అలెగ్జాండర్ అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో ఆవిష్కరించబడింది.

శోభాయమానంగా జరిగిన ఈ సభకు దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా రాష్ట్ర Multi cultural affairs commision సభ్యురాలు భ్రోంకా కింగ్, ప్రవాస భారతీయ సంఘ (IAASA-Indian Australian Association of South Australia) ప్రతినిధిగా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ నారాయణన్ రాయ్, స్థానిక తెలుగు సంఘం (TASA- Telugu Association of South Australia) అధ్యక్షులు శ్రీ యారా ఆదిరెడ్డి ఇంకా అనేకమంది సాహిత్య ప్రియులు విచ్చేసారు.

సభా కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడ్డ ప్రముఖ తెలుగు రచయితలు శ్రీ నారాయణ స్వామి (నాసి) మరియు శ్రీమతి కల్పన రెంటాల వీడియో సందేశం ద్వారా నీలాంబరి కథలను పరిచయం చేసారు.

శ్రీ నారాయణ స్వామి మాట్లాడుతూ, నీలాంబరిలోని కథలు ఆధునిక సమాజంలో స్త్రీ పాత్ర, వారి బాధ్యతలు, కుటుంబమూ, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలూ, తల్లి దండ్రులూ-పిల్లల మధ్య సంబంధాలూ, వారి పెంపకం వంటి వస్స్తువులతో ఆవిడ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయన్నారు. ఆవిడ కథ నడిపే తీరు కథా విలువని మనసుకి హత్తుకునేవిధంగా ఆవిష్కరిస్తూంది. ఉదాహరణకు, “ఊహా చిత్రం” అనే కథ స్త్రీ-పురుష సంబంధాలను ఉదాత్తంగా వర్ణించే ప్రేమ కథ. “నీలాంబరి” తల్లికి కూతురు ప్రేమతో పట్టిన నీరాజనంగా ఆయన అభివర్ణించారు. శ్రీమతి శారద  1996 లో ప్రారంభించిన తన సాహిత ప్రయాణాన్ని ఇలాగే కొనసాగించాలనీ, మరిన్ని చక్కని కథలతో, సాహిత్య ప్రియులని సంతోషపరచాలని ఆకాంక్షించారు.

కల్పన రెంటాల తమ సందేశంలో

” శారద కథలలో స్త్రీలు అబలలు కాదు, ఆత్మ విశ్వాసంతో తల ఎత్తుకొని నడిచే అతివలు. మంచి ఆలోచనలతో కూడిన జీవితావగాహన, రాస్తున్న కథల పట్ల నిబధ్ధత, శైలి, శిల్పం భాష పట్ల మంచి పట్టు ఉన్న రచయిత్రి శారద” అని వ్యాఖ్యానించారు.

శ్రీ ఆదిరెడ్డి గారి తమ క్లుప్త ప్రసంగంలో దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా తెలుగు సంఘం తరఫున శ్రీమతి శారదను అభినందించారు.

శ్రీ నారాయణన్ రాయ్ మాట్లాడుతూ, దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక తెలుగు పుస్తక ఆవిష్కరణ సభ జరగడం ఇదే తొలిసారి అనీ, భారతీయ సంతతి పౌరులు గర్వించదగిన విషయమనీ అభినందించారు.

ఆ నాటి ముఖ్య అతిథి నగర మేయర్ కెర్స్టన్ అలెగ్జాండర్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. పుస్తకం మొదటి కాపీని స్థానిక ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ మోహన్ గారికి అందజేసారు.

మేయర్ మాట్లాడుతూ, ఇటువంటి సభను తమ నగర గ్రంథాలయంలో జరపటం తమకు ఎంతో గర్వంగా వుందన్నారు. భాషా, పుస్తకాలు సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను నిలబెట్టడంలోను, ముందు తరాలకు మంచి విలువలను అందించటంలోనూ ఎంతో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయని అన్నారు. సమాజంలో స్త్రీల హక్కులు, వాటి సాధన, మొదలైన అంశాలకు ప్రాధాన్యత కలిగినట్లయితే అది యావత్ సమాజానికి ప్రయోజనం కూరుస్తందని అభిప్రాయపడ్డారు. ‘నీలాంబరి’ లో కథల గురించి క్లుప్తంగా విని, ఇవి ఆంగ్లంలోకి తర్జుమా చేసినట్లయితే ఎందో ఆసక్తిగా చదవగలనని చెప్పారు.

శ్రీమతి శారద తమ ప్రసంగంలో సభికులకు తమ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ, 1996 నుండి మొదలు పెట్టిన తన సాహితీ ప్రయాణంలో ఎదురైన అనుభవాలు వివరించారు. తనను తాను అన్వేషించుకోవడానికీ, తనకూ చుట్టూ వున్న సమాజానికీ మధ్య వున్న సంబంధాల ఆసరాతో తనని తాను నిర్వచించుకోవడానికీ సాహిత్యాన్ని ఒక మాధ్యమంగా ఎన్నుకున్నానని చెప్పారు.

ఈ కథల సంపుటిని ఆవిడ తమ మాతృమూర్తికి అంకితమిచ్చారు. తన తల్లిదండ్రులు శ్రీమతి విజయలక్ష్మీ, శ్రీ నరసిం హారావు గార్ల ప్రేరణ, ప్రభావం, సాన్నిహిత్యమూ, ప్రేమా వాత్సల్యాల కారణంగానే, తాను మనిషిగా, స్త్రీగా, రచయిత్రిగా ఎదగగలిగానని అన్నారు.

శ్రీయుతులు మురళీధరన్ గారి స్నేహమూ, సహచర్యమూ, చిన్నారులు  మధువంతి అనన్య ల ప్రేమాభిమానాలు వల్లనే ఈ పుస్తకం రూపు దాల్చిందని అన్నారు.

పుస్తక ప్రచురణకి ఎంతో తోడ్పడిన శ్రీ సురేశ్ కొలిచాల గారికి, సంపాదకులు శ్రీ వాసిరెడ్డి నవీన్, సీత గార్లకూ, ముఖ చిత్రం వేసిన శ్రీ చంద్ర గారికీ, కథలకు బొమ్మలు గీసిన శ్రీ రాజు గారికీ, ఆవిడ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.అనంతరం చిన్న తేనీటి విందుతో సభ ముగిసింది.

ఈ సభని శ్రీమతి అనూష జాలాది చక్కటి తెలుగూ-ఆంగ్ల భాషల మేళవింపుతో నిర్వహించారు.

ఈ పుస్తకం హైదరాబాదులోని విశాలాంధ్ర బుక్ హవుస్ లోనూ, నవోదయా పబ్లికేషన్స్ లోనూ దొరుకుతుంది

శ్రీమతి అనూష జాలాది

శ్రీమతి అనూష జాలాది

సాహితీ మిత్రులు

సాహితీ మిత్రులు

 

 శ్రీ నారాయణ స్వామి (నాసీ)

శ్రీ నారాయణ స్వామి (నాసీ)

 

శ్రీమతి కల్పన రెంటాల

శ్రీమతి కల్పన రెంటాల

 

IAASA Vice President  శ్రీ నారాయణన్ రాయ్

IAASA Vice President
శ్రీ నారాయణన్ రాయ్

 

Mayor Ms. Kirsten Alexandar,  Multicultural affairs commission representative Ms.Bronka King

Mayor Ms. Kirsten Alexandar,
Multicultural affairs commission representative Ms.Bronka King, Sharada, Smt Rama Mohan, Dr.Mohan

Mayor  Kirsten Alexander DSC_3594DSC_3620 DSC_3610 DSC_3603DSC_3624 DSC_3631 DSC_3635

 

 

 


2013-10-12

శీనుగాడి బొమ్మలు: టైటానిక్ కాంగ్రెస్

2013-10-12 11:56 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రజ్యోతి

శీనుగాడి బొమ్మలు: కమి"టీ"లు

2013-10-12 11:52 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

శీనుగాడి బొమ్మలు: ప్రపంచ దృష్ఠి దినోత్సవం

2013-10-12 11:49 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

2013-10-11

శీనుగాడి బొమ్మలు: యోగా బాబు

2013-10-11 02:15 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: బాబుగారి పంపకాలు

2013-10-11 02:12 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాహుల్ గురుదక్షిణ

2013-10-11 02:06 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాహుల్‌కి శిక్షణ

2013-10-11 02:04 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఈనాడు

2013-10-10

శీనుగాడి బొమ్మలు: తికమక బాబు

2013-10-10 03:13 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: సీఎం vs డీజీపీ

2013-10-10 03:11 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ  సూర్య

2013-10-09

శీనుగాడి బొమ్మలు: మతిలేని కాంగ్రెస్

2013-10-09 02:10 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రజ్యోతి

శీనుగాడి బొమ్మలు: ముఖ్యమంత్రే ఉద్యమనాయకుడు

2013-10-09 02:07 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

శీనుగాడి బొమ్మలు: బాబు దీక్ష

2013-10-09 02:01 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రభూమి నమస్తే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: కొత్త ప్రధాని

2013-10-09 01:49 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

2013-10-08

శీనుగాడి బొమ్మలు: విధేయత

2013-10-08 01:19 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: సీమాంధ్ర ఉద్యమం ఉత్తుత్తేనా!

2013-10-08 01:16 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: లాలూజీ

2013-10-08 01:09 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఈనాడు శీనుగాడి ఛమక్కు:: లాలూజీ! జైలునుంచి పార్టీని ఎలా నడపాలో జగన్‌ని అడగవచ్చుగా!

శీనుగాడి బొమ్మలు: గ్యాస్ పోర్టబులిటి

2013-10-08 12:48 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

శీనుగాడి బొమ్మలు: ఏ పాలన

2013-10-08 12:37 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రభూమి

 

జాలపత్రికలు

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..