1. అభిరామ్ — yndvijaya.wordpress.com
 2. కల్హార — swathikumari.wordpress.com
 3. జ్యోతి — vjyothi.wordpress.com
 4. మ్యూసింగ్స్ — musingsinc.wordpress.com
 5. వెంకట రమణ — uvramana.wordpress.com
 6. శాస్త్రం — rohiniprasadkscience.blogspot.com/
 7. సాక్షి — saakshi.blogspot.com/
 8. సోది — oremuna.com/blog
 9. సౌమ్య — vbsowmya.wordpress.com
 10. 'సత్య'శోధన — satyasodhana.blogspot.com/
 11. 24ఫ్రేములు, 64కళలు — www.24fps.co.in
 12. Pulipati's Blog — npulipati.blogspot.com/
 13. ashok's conversations — askashok.blogspot.com/
 14. e-తెలుగు - — etelugu.org
 15. అంతరంగం — www.charasala.com/blog
 16. అనిల్ చీమలమఱ్ఱి — aceanil.blogspot.com/
 17. అమెరికానుండి ఒక ఉత్తరం ముక్క — saintpal.awardspace.com
 18. అవీ-ఇవీ — avee-ivee.blogspot.com/
 19. ఆంధ్ర ప్రగతి — andhrapragati.blogspot.com/
 20. ఋ ౠ ఌ ౡ — andam.blogspot.com/
 21. ఐతే OK — aithesare.blogspot.com/
 22. ఓనమాలు — onamaalu.wordpress.com
 23. కడలితరగ — kadalitaraga.wordpress.com
 24. కలగూరగంప — www.tadepally.com/
 25. కాలాస్త్రి — kalas3.blogspot.com/
 26. కొత్త పాళీ — kottapali.blogspot.com/
 27. గుండె చప్పుడు... — hridayam.wordpress.com
 28. గోదావరి — godaavari.blogspot.com/
 29. చదువరి — chaduvari.blogspot.com/
 30. జగన్నాటకం — jagannaatakam.blogspot.com/
 31. జానుతెనుగు సొగసులు — janatenugu.blogspot.com/
 32. జీవితంలో కొత్త కోణం... — worthlife.blogspot.com/
 33. జోకులాష్టమి — jokulashtami.blogspot.com/
 34. తెనుగు బ్లాగు — www.tenugu.org/blAgu
 35. తెలుగు డయాస్పోరా బ్లాగు... — telugudiaspora.blogspot.com/
 36. తెలుగు నేల — ten.nagaraja.info
 37. తెలుగు భాష — telugubhaasha.blogspot.com/
 38. త్రినేత్రం — trinetram.wordpress.com
 39. దీప్తి ధార — deeptidhaara.blogspot.com/
 40. నా బ్లాగు, నా సోది, నా నస. — www.mpradeep.net/
 41. నా మదిలో ... — praveengarlapati.blogspot.com/
 42. నాలో 'నేను' — nalonenu.blogspot.com/
 43. నాలో నేను — naalonenu.blogspot.com/
 44. నిజం — ymadanmohan.blogspot.com/
 45. నేను సైతం.... — nenusaitham.wordpress.com
 46. నైమిశారణ్యం — jyothiv.blogspot.com/
 47. పడమటి గోదావరి రాగం. — nivasindukuri.blogspot.com/
 48. పూతరేక్స్ — gsnaveen.wordpress.com
 49. ప్రసాదం — prasadm.wordpress.com
 50. మనిషి — mynoice.blogspot.com/
 51. మాగోదావరి — maagodavari.blogspot.com/
 52. రెండు రెళ్ళు ఆరు — thotaramudu.blogspot.com/
 53. రేగొడియాలు — trajarao.wordpress.com
 54. వసుంధర — vasundhararam.wordpress.com
 55. వికటకవి — sreenyvas.wordpress.com
 56. విన్నవీ కన్నవీ — vinnakanna.blogspot.com/
 57. విహారి. — blog.vihaari.net/
 58. వీవెనుడి టెక్కునిక్కులు — veeven.wordpress.com
 59. శోధన — sodhana.blogspot.com/
 60. శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు — krishnadevarayalu.blogspot.com/
 61. సంగతులూ,సందర్భాలూ…. — sreekaaram.wordpress.com
 62. సంభవామి యుగే యుగే — sambhavami.blogspot.com/
 63. సరిగమలు — vareesh.blogspot.com/
 64. సాలభంజికలు — canopusconsulting.com/salabanjhikalu
 65. సిరివెన్నెల — uniqcyberzone.com/svennela
 66. హరివిల్లు — blog.harivillu.org
పైకిబ్లాగులువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish