ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2013-01-21

చిత్రాలు: super sun

2013-01-21 08:02 AM pendem ([email protected])

కష్టేఫలే: శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-రెండవ బాల్యం

2013-01-21 12:02 AM kastephale
రెండవ బాల్యం మనవరాలికి 12 వ తేదీ నుంచి శలవులిచ్చారు. 13,14 పండగ హడావుడి సరిపోయింది, 15 నేను ఊళ్ళో లేను, 16 బడలిక అందుకు నా దగ్గరికి రానివ్వలేదు, బుల్లితల్లిని. మరి 17 నుంచి రోజూ ఆడుకోడమే. ఇంటిలో ఎవరి పని వారికి ఉంటుంది కదా! దానితో ఆడుకునేవారు లేరు. నెమ్మదిగా నా దగ్గర … చదవడం కొనసాగించండి

2013-01-20

కవితా...ఓ కవితా!!: కొత్తదనం..కొత్తదనం…కావాలో!

2013-01-20 08:52 PM onlypoetryblog

కర్లపాలెం హనుమంత రావు॥కొత్తదనం..కొత్తదనం…కావాలో!

తీయమామిడి గున్నపై

తీరుగా కూర్చుండి

కోయలా నీవేల

కోయనుచు కూసేవు?

కొమ్మావికొమ్మ

పూరెమ్మపై తారు

తుమ్మెదా నీవేల

జుమ్మనుచు మోగేవు?

కొమ్మెయిలురవళి విని

సమ్మద మ్మెద గమ్మ

నెమ్మీ కేకాయనుచు

 నీవేల కేరెదవు?

భూమి పుట్టుక నుంచీ

అదే పాతపాటా!

నవయుగమ్ము వచ్చె

నచ్చవిట్టి విక మీదట

మారులోకము వెంట

మారుటే మర్యాద

క్రొందెలుగు వెలుగులు చూడు

భావనాంబరముల

పారుచున్నవి నేడు

కోకిలా! తుమ్మెదా! షొకిలా

క్రొంగైతగాండ్ర కడ

కొత్త పాటలు మీరు

నేర్చుకొంటేనే ముచ్చట

(శ్రీ టి.వి.ఎస్.ప్రసాదరావు గారి ‘క్రొత్తదనము’పద్యాలు చదివినప్పుడు కలిగినప్పటి ప్రేరణ. సుమారు నలభై ఏళ్ళవుతుందేమో ఇది రాసుకుని.ఇప్పుడు నా నోట్ బుక్ లో కనిపించింది.ఇప్పటికీ వర్తించే  సూత్రమే కదూ…అందుకే ఇలా…ఇక్కడ)


మన కాకినాడలో....: మీరు వేటాడే పులా, పరుగెత్తే జింకా?

2013-01-20 08:36 PM Dantuluri Kishore Varma ([email protected])
అడవిలో ఒక పులి ఉంది. అది నడచి వస్తుంటే ఏ జంతువైన ప్రాణ భయంతో పరుగు పెట్టవలసిందే.  ఎంత పులి అయినా పరుగు పెట్టి వేటాడక పోతే ఆరోజుకి ఆహారం ఉండదు.  ఎవరో చెప్పారు..... ఈ జనారణ్యంలో మనమందరం వేటాడే పులి కోవలోకో, పరుగెత్తే జింకల కోవలోకో వస్తామని. మనం  ఎవరయినా తెల్లవారినదగ్గరనుంచీ, పొద్దుపోయే వరకూ పరిగెత్తవలసిందే.  (ఏమోటికాన్స్ ఉపయోగించిన టపాలు మినహా నేను ఇటువంటి

కవితా...ఓ కవితా!!: హేట్సాఫూ టూ యూ… రంధి సోమరాజూ!

2013-01-20 12:04 AM onlypoetryblog

హేట్సాఫూ టూ యూ… రంధి సోమరాజూ!

 

అయోమయం

అవతారమెప్పుడు

ఎత్తిందయ్యా

అని సందేహమా?

మన రంధి

సోమరాజు

గారేమందీ

చిత్తగించండి!-

“వీపులేని రోడ్డుమీద

ముక్కులేని కుళ్ళు కాల్వ

ఊపిరి తీసుకుంటోంది

గుడ్డలేని బజారు

గొడ్డు వోయిన మబ్బుతో

సరసాలాడుతోంది

నీటి తెగులుతో ఎండిపోయిన పాలు

మీటరు మొగుణ్ణి

కాస్త దూరంగా తొలగమని

దండం పెడుతున్నాయి

పచ్చగడ్డి ఆవును తినేసి

మాంసం దుకాణం పెట్టింది

నామాల షావుకారి

చేతిలోని తక్కెడ

సూర్యుడి రాయికి సమానంగా

చంద్రుణ్ణి తూచి ఇస్తోంది

నీడనిచ్చే చెట్టుకు

నీడ కావాలని

లెక్చర్లు దంచుతున్నారు పెద్దలు

ముక్కు మూసేసుకుని

నోటితో చెడుగాలిని పీల్చడం

చాలమందికి అలవాటయింది

పాపం

పకోడీ ఉద్యోగానికి

ఉల్లిపాయ

దరఖాస్తు పెట్టుకుంది

వల్లకాటిలో

నిద్ర చాలడం లేదని

శవాలు

ఏడుపు మొగాలు పెట్టాయి

థీరీ ఆఫ్ రెలిటివిటీ

తెలివిని

వెన్నముద్దల్లా

ఆరగిస్తోంది

అడుక్కుంటూన్న

అజ్ఞానాన్ని చూసి

విజ్ఞానం

బొడ్డునిమురు కుంటోంది

చావుకు చావు లేదేమా అని

ఓ చిట్టి సన్నాసి

బెంగెట్టుకున్నాడు

దోమకవిగారు

తమ-’గీ’గీతాన్ని

ప్రచురించే పత్రిక బ్రతకాలని

రక్తాన్ని పోగుచేస్తున్నారు

ఇంత వేగంగా తిరుగుతున్నా

గోలచేయడం చేతకాని భూమి

విమానాన్ని చూసి విస్తువోయింది

తన కీ తనే ఇచ్చుకోవాలని

గడియారం

తపస్సు చేస్తోంది

వెలుతురినీ, వస్తువునీ

తినెయ్యాలని

నీడ గట్టిగా ఆలోచిస్తోంది

కళ్ళున్నవారికీ కళ్ళులేని వారికీ

ఒకేలా కనిపిస్తున్నానని

చీకటి కుళ్ళికుళ్ళి ఏడుస్తోంది

దేవుడికి దేవుడెవడో

తేలక వేదాంతులు

కళ్ళు తేలేస్తున్నారు

అప్పుడే అప్పుడే

అయోమయం

అవతారం ఎత్తింది”

అంటున్నారండీ

ఏ భావాన్నుండైనా

శనగపిండి కారబ్బూందీ

నలా వండి వడ్డించే

నలమహారాజు

మన రంధి సోమరాజు.

పదికాలాలపాటు

పంటికింద ఆడే హాటు

నందించినందుకు

చేద్దామా “హేట్సాఫూ

టూ” సోమరాజుకూ!


కష్టేఫలే: అంతా భయమే-అన్నీ భయాలే

2013-01-20 12:00 AM kastephale
భోగే రోగభయం,కులే చ్యుతి భయం,విత్తే నృపాలాద్భయమ్ మానేదైన్యభయం,బలే రిపు భయం,రూపే జరాభయమ్, శాస్త్రే వాదభయం, గుణే ఖలభయం,కాయే కృతాన్తాద్భయం, సర్వం వస్తు భయాన్వితం భువి వృణాం,వైరాగ్యమే నాభయమ్…….భర్తృహరి భోగం అనుభవించేవారికి రోగం వస్తుందేమోనని భయమన్నారు. రోగం వస్తే భోగానికి సంకెల పడుతుందికదా! రోగం తగ్గదేమోనని భయం, తగ్గిన రోగం తిరగబెడుతుందేమోనని భయం. ఈ భోగం పోతుందేమో … చదవడం కొనసాగించండి

2013-01-19

మన కాకినాడలో....: ఏముంటుందో తెలుసు, అయినా వెళతాం.

2013-01-19 06:45 PM Dantuluri Kishore Varma ([email protected])
బేతాళుడిని భుజమ్మీద వేసుకొని, ఒకచేతితో దూసిన కత్తి పట్టుకొని, అలసట తెలియకుండా కథ వింటూ చెట్ల మధ్యలోనుంచి వెళుతున్న విక్రమార్కుడు. రెండు వైపులా చెట్టుతొర్రల్లా ఏర్పాటుచేసిన ఇన్ అండ్ అవుట్ ద్వారాలు. ఈ ఎంట్రన్స్ సెట్టుకి ఐదు లక్షలు అయ్యిందట. పదిరూపాయల టిక్కెట్టు కొని లోపలికి వెళితే ఏముంటుందో అందరికీ తెలుసు. ఇది మా వూరికి పెద్ద తీర్థం. 37 సంవత్సరాలనుంచి, పెద్దగా మార్పు లేకుండా అవేస్టాల్స్

భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య: డస్ట్ బిన్

2013-01-19 05:03 PM భండారు శ్రీనివాస రావు ([email protected])
డస్ట్ బిన్ ఖరీదయిన మద్యం సీసాకు ఓ కరెన్సీ నోటు తారసపడింది. ఎంతో గొప్ప  గొప్పవాళ్ళు తనంటే ఎంతో మోజుపడతారు. కానీ, అదేమిటో కరెన్సీ నోటు కళ్లబడగానే వాళ్ల మొహాల్లో తెలియని ఆనందం. మద్యం సీసా కరెన్సీ నోటుతో అంది. ‘ఏం చూసుకుని నీకా మిడిసిపాటు? నువ్వొక కాగితం ముక్కవి. ఇంకా చెప్పాలంటే  నాతో  పోలిస్తే  ఎందుకూ పనికిరాని  చిత్తు కాగితానివి.’ కరెన్సీ నోటు తాపీగా జవాబిచ్చింది. ‘నువ్వన్నది నిజమే.

చిత్రాలు: to sweet

2013-01-19 12:01 PM pendem ([email protected])

భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య: చింతించి వగచిన ఏమి ఫలము ?

2013-01-19 05:44 AM భండారు శ్రీనివాస రావు ([email protected])
చింతించి వగచిన ఏమి ఫలము ? వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిగా చూడాలనే కలను సాకారం చేసుకోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వోట్లు, సీట్లు కావాలి. అందుకు మొదటి మెట్టయిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అత్యధిక వోట్లు, సీట్లు  గతంలో మాదిరిగా కాంగ్రెస్ కు రావాలి. ఇందుకు అవసరమయితే రాష్ట్రాన్ని రెండుగా చీల్చాలి. ప్రజల ఆకాంక్షలమేరకు ఇలాటి నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎవ్వరూ తప్పుపట్టరు. కానీ

2013-01-18

వసుంధర అక్షరజాలం: స్వాతి జనవరి 25, 2013

2013-01-18 03:53 PM వసుంధర

వసుంధర అక్షరజాలం: ఆంధ్రభూమి జనవరి 24, 2013

2013-01-18 03:48 PM వసుంధర

Dr.RVRRAO, GASTROENTEROLOGY,: స‌మైక్యంగా ఉంచ‌టం సాధ్యమేనా..! లాభ న‌ష్టాలు ఏమిటి..!

2013-01-18 07:32 AM dr.raghavendar rao ([email protected])
క‌లిపి ఉంటే స‌మైక్యం అని, విడివిడిగా ఉంచితే ప్రత్యేకం అని సూటిగా చెప్పుకోవ‌చ్చు. అందుకే స‌మైక్యం మేలా, ప్రత్యేకం మేలా అన్న దానిపై చ‌ర్చలు జ‌రుగుతుంటాయి. ఈ రెంటిని విడ‌దీసి చూడ‌లేం. అలాగ‌ని క‌లిపేసి ఆలోచించ‌లేం. దేని ప్రత్యేక‌త దానిదే. మ‌నం రోజు తీసుకొనే ఆహారం విష‌యంలో కూడా ఈ కోణాన్ని ఆలోచించాలి. ఆహారంలో ప్రధానంగా కార్బొహైడ్రేట్‌లు, ప్రోటీన్‌లు, కొవ్వు ప‌దార్థాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు

కవిత్వం: దూరంగా

2013-01-18 05:47 AM nagaraju avvari ([email protected])
అప్పుడప్పుడయినా నీ లోకాన్ని ఒదిలి దిగివొచ్చి కిందికి సర్వమూ విడిచి  ఇదిగో నీ దేహం నీ ఊహా సరికొత్తగా అపపరిచితమై నిన్ను నీవు అన్ని విదిలించుకొని చూసినట్టుగా  ఎత్తయిన గుట్టపై కాకుంటె ఒకానొక అలల చింపిరి జుట్టు సముద్రం ముందర కదిలే ఆకుల సడి లీలగా వస్తూ పోతూ ఉన్న కదలికల పురా పురా ఙ్ఞాపకాల ఆవరణంలో తడి బారిన ఇసుక తీరాల ఒడ్డున చెరిగిపోయే పాదముద్రలతో ప్రాచీనపు దారులలో మలిగిన అడుగుల నిద్రిత నిరామయ

2013-01-17

Dr.RVRRAO, GASTROENTEROLOGY,: ఉప్పు చేసి త‌ప్పు కూడు..!

2013-01-17 02:50 PM dr.raghavendar rao ([email protected])
ఇదేదో అక్షర దోషం అనుకోవ‌ద్దు సుమా. ఇది వాస్తవం. అప్పు చేసి పప్పు కూడు తిన‌వ‌ద్దని సామెత ఉంది. ఆ విష‌యాన్ని ప‌క్కన పెడితే ఉప్పు తో చేసిన ఆహారం ఎంత వ‌ర‌కు అవ‌స‌రం అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఉప్పు లేనిదే ఇంట్లో కూర‌లు, ప‌చ్చళ్లు సాధ్యం కాదు. వీటితో పాటు పెరుగు లేక మ‌జ్జిగ లో కూడా ఉప్పు వాడే అల‌వాటు ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఉప్పు తోటే రుచి వ‌స్తుంది. ఇందులోని సోడియం ల‌వ‌ణం రూపంలో శ‌రీరానికి

2013-01-16

ఒక తియ్యని మాట....: నాకు కావాలి....?

2013-01-16 02:05 PM suridu ([email protected])
కొంచం అందం, కొంచం చదువు, కొంచం సంస్కారం, కొంచం తెలివి, కొంచం కొంటెతనం, చాలదు నాకు...! ఏక్కువ ప్రేమ, ఎక్కువ మంచితనం, ఏక్కువ ఆడతనం, చాలదు నాకు...! తక్కువ వినాలి, ఎక్కువ మట్లాడాలి , ఎక్కువ కూడబెట్టలి, తక్కువ ఖర్చు చెయలి.చాలదు నాకు...! అమ్మాల  ఉండాలి, అన్నాల కూడ వుండాలి, స్నెహితుడిగా వుండాలి, గురువులా కుడా వుండాలి... ఈవన్ని వున్న అమ్మయితె చాలు నాకు.... కాని ఆలాంటి అమ్మైయి అసలు ఉంటుందా......?

2013-01-15

జీవని: టూర్ ఫోటోలు విశేషాలు

2013-01-15 03:17 PM jeevani ([email protected])
పొద్దున్నే 6 గంటలకు బయలుదేరాలని రెండురోజుల్నుంచి ప్లాన్ చేసి సంప్రదాయం చెడకుండా 7.30 కు జీవని నుంచి బయలుదేరాము. మొదట వెళ్ళింది బెలూం గుహలు తర్వాత యాగంటి చివర్లో మహానంది వెళ్ళాము. అప్పటికి చీకటిపడటంతో హడవిడి అయింది. ఫోటోలు తీయలేకపోయాము.మహానంది నుంచి 9 గంటలకు బయలుదేరి నంద్యాల సమీపంలోని జూలెపల్లె అనే గ్రామానికి వెళ్ళాము. అక్కడ మిత్రుడు నరేష్ మా అందరికీ వేడి

2013-01-14

జీవని: స్పెషల్ మీల్ స్పాన్సర్

2013-01-14 04:20 PM jeevani ([email protected])
శ్రీదేవి గారు తమ తండ్రి ధవళ సుబ్రమణ్యం గారి స్మృత్యర్థం ఈరోజు పిల్లలకు స్పెషల్ మీల్స్ స్పాన్సర్ చేసారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  DAILY BALANCE SHEET - JANUARYBALANCE AS ON 31-12-2012  36,027/- 01-1-13- expenditure staff salaries 14,000/- milk 4600/- new year celebrations 3000/- same amount credited in to bank a/c by T.RAGHUNATH REDDY 14427/- 02-1-13- ANANTAPUR

2013-01-12

ఆకృతి ( ప్రవాహం ): మూడు ....

2013-01-12 06:51 AM Raaya ([email protected])
నిర్యాస నిండిన చేతులు చీకటి గోడలను తడుముతుంటాయి అర్ధరాత్రి ఉలిక్కిపడ్డ ప్రాణం తడిచేతులకి భరోసనిస్తాయి నిద్రపోతున్నట్లు నటించె గుండె నిద్రపోనివ్వకుండ నిజాన్ని విసిదికరిస్తాయి  భయాన్ని నిద్రలేపి నిశబ్ద గీతాన్ని విలపిస్తుంటుంది భాహ్యరూపానికి అంతః రూపానికి మధ్యలో మూడొవ్యక్తి న్యాయపోరాటం చేస్తుంటాడు

అక్షరసుమాంజలి: జనవరి12 -వివేకానందుని జయంతి .

2013-01-12 12:15 AM ఆదూరి హైమవతి ([email protected])
వివేకానందుని జయంతి. బెంగాలీ ' షామీ బిబేకానందో ' గా  ప్రసిద్ధి గాంచిన 'హిందూ యోగి ' స్వామీ వివేకానంద. ఈయన మొదటి పేరు ' నరేంద్ర నాథ్ దత్తా '. రామకృష్ణ పరమహంస ప్రియ శిష్యుడు. వేదాంత, యోగ ,తత్త్వ శాస్త్రములలో సమాజం పై  అత్యంత ప్రభావము కలిగించిన ఒక ప్రఖ్యాత ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు. హిందూ తత్వ చరిత్రలో ను భారతదేశ చరిత్రలలోనే ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి. రామకృష్ణ మఠ  వ్యవస్థాపకుడు.

2013-01-11

కవిత్వం: అమ్మకు ప్రేమతో

2013-01-11 11:05 AM nagaraju avvari ([email protected])
అలలను సవరిస్తూ దుఃఖపు సడిలో ఒక ప్రవాహం ముంగిట నిలబడ్డాను దరులను ఒరుసుక పారే నదికి ఈ వైపు నేను ఆవైపు నేను ప్రవాహం ఒక దూరమే కాదు ఇద్దరినీ కలిపే ఒక దగ్గర కూడా 2 బహుశా నదికి తెలియదు అనేకానేక చలనాల నడుమ గిరికీలుకొట్టే పక్షికీ తెలియదు ఒకే సమయంలో సమాంతరంగా రెండు కాలాలు అన్వేషణల ఒరిపిడిలో ఇద్దరు మనుషులు 3 నది ఇవాళే మా ఇంటి కొచ్చింది యుగాలన్నీ ఇన్నాళ్ళూ ఉత్తినే దొర్లి పోయాయి నది

తెలుగు భావాలు: విక్టోరియా రాణి ఏమి పుణ్యము చేసుకొందో!?!

2013-01-11 05:08 AM తెలుగు భావాలు
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి కాలెండరులు అద్భుతంగా ఉంటాయి. నిజానికి కాలెండరు అనేది నెపం మాత్రమే! ప్రతి నెలా ఆ తిరుమలేశునీ, ఆయన పరివార దేవతలనూ నిండుగా చూసుకొనే చక్కటి ఆవకాశన్ని కలుగజేస్తాయి. ప్రతి యేడు టీ.టీ.డీ. ముద్రించే కాలెండరు ఇంటికి తెచ్చుకొని సంతోషిస్తూ ఉంటాము. ఈ 2013వ సంవత్సరం జనవరి మాసానికి, మలయప్ప స్వామివారి దివ్య మంగళ విగ్రహం యొక్క చిత్రాన్ని అందించారు. ఇంట్లో అటూ ఇటూ తిరుగాడుతున్నపుడు, కాలెండరు పుణ్యమా అని ఆయన దర్శనం [...]

2013-01-10

మానవ విలువలు: AGK talk in KPFK Radio in Los Angeles, USA

2013-01-10 09:59 PM innaiah ([email protected])
SUNDAY, Decmber 8,1963 8:00 A.M. MONTEVERDI'S 1610 VESPERS: Performed by Heather Harper, Mary Thomas, Janet Baker, Wilfred Brown, David Galliver, John Noble, Richard Standen, the Ambrosian Singers and the Philomusica of London under Denis Stevens. (BBC) 10:00 REPORT TO THE SUBSCRIBERS. (Dec 5) 10:15 THE RADICAL HUMANISM OF M. N. ROY: Indian attorney and journalist Avula Gopala— krishna Murthy

మనసు బాట: నా కొత్త గీతలు జనవరి 9

2013-01-10 08:09 AM SKY

PM గారూ! ప్రజా చైతన్యం ఉప్పొంగుతోందా!!
రాజ్ ధాకరే బిహారీలపై ఉన్న ప్రేమ చూసా..?
అక్బరుద్దీన్ ఉన్మాదపు బాకా ధ్వని వినా!!
మోహన్ భగవత్ మాటల్లో మనుధర్మ సూక్ష్మాలు కనా!!
మీ MP మంత్రి కైలాష్ తిరిగి గీసిన లక్ష్మణ రేఖ..
దాటితే రావణులు వస్తారు; రావొచ్చనే మాట ఆలకించా!!
ఇవి అన్నీ భరించిన మాలో ప్రజా చైతన్యం ఉప్పొంగుతోంది

మేమందరం బొత్స సత్తిబాబంత స్థితప్రజ్ఞులం, కాదుగా..
చిన్నో-పెద్దో సైజులు కొలవడానికి, ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలో ఆయన్నడిగి వెళ్ళడానికి
రాష్ట్రపతి పుత్రరత్నం అభిజిత్ ముఖర్జీ కాదుగా
TV లలో కన్పించాలనే ధర్నాలలో పాల్గొన్నారనడానికి

రాజస్థాన్ MP లం కాలేముగా..
స్కర్టుల్ని బడిపిల్లలకి దూరం చేయమనడానికి
దైవదూత ఆశారాం బాపూలమా!!
.. .. అలో లచ్చన్నా అని ఒగ్గేయమనడానికి

తెలివితక్కువ కుక్కలం కదా..
ఏనుగుల నోట్లో నోరెట్టలేక..
రోడ్డెక్కి లబోదిబోమంటుంటే..
మా మొరుగుడు కి మీ ప్రశంస విరుగుడా!!

అవును సర్!! మీలో ప్రజా చైతన్యానికి నిర్వచనం వెతకలేక
.. మా.. తరం నరాలు ఉప్పొంగుతున్నాయి

2013-01-09

మనసు బాట: నా కొత్త గీతలు జనవరి 8

2013-01-09 02:32 PM SKY

అనగా అనగా ఓ కాలం
అప్పట్లో రెండు జంట గ్రహాలు మనుషులు నివసించడానికి
ఒకటి మగోడికి మరొకటి ఆడోళ్ళకీనంట
పొరపాట్న కలిసిపోయాయి.. కాపురాలు మొదలయ్యాయి

అప్పట్నించి వారికి మానవత్వం నేలయ్యింది
కలుపుమొక్కలనేరి జీవితాన్ని పంటపండించుకున్నారు
అప్పుడప్పుడు విడిపోతున్నాయి యుద్ధాలు అవసరమయ్యాయి
ఈలోగా పంటని తెగుళ్ళు ఆశించాయి కాయలూ పూలు రాలుతున్నాయి

కాపాడుకోవడానికి మళ్ళు గట్లూ ఏర్పరచుకున్నారు
సస్యరక్షణకు పాలికాపులు పుట్టుకొచ్చారు..
పురుగు మందులు కనిపెట్టారు
ఉపయోగించడంరాక పంటని పోగొట్టుకుంటున్నారు

పురుగులెగిరిపోతున్నాయి..
పంటా రాలిపోతుంది.
నేల బీడవుతుంది..
పండించడం మానుకోవాలేమో..

2013-01-07

Wings English Club: పదసంపద ఇలా పెంచుకోండి.

2013-01-07 05:34 PM Dantuluri Kishore Varma ([email protected])
ఈ పోస్ట్‌లో మనకి అత్యవసరమైన నాలుగు పుస్తకాల లభ్యత గురించి తెలియజేస్తాను. అవి 1. డిక్ష్నరీ 2. తెజరస్ 3. ఎన్సైక్లోపీడియా 4. మెడికల్ డిక్ష్నరీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకొనేవారికి ముఖ్యంగా కావలసింది పదాలకు అర్థాలు తెలిసి ఉండడం. ఎన్ని ఎక్కువ పదాలు తెలిస్తే అంత ఎక్కువగా భాషమీద సాధికారిత వస్తుంది. చదివినప్పుడు కూడా తెలియని కష్ఠమైన పదాలు తారస పడుతూ ఉంటాయి. వాటి అర్థాలు తెలుసుకోవాలంటే మన దగ్గర డిక్ష్నరీ

Udaya Kiranalu: పురుషోత్తమలకు ఒక మనవి....

2013-01-07 09:18 AM Bhanu Marrapu ([email protected])
గోరుముద్దలు పెట్టి గోరింతవాడిని కొండంత వాడిని చేసిది ఒక ఇంతియే... బుడి బుడి అడుగులు నుండి వడివడిగా అడుగులు నేర్పేది ఒక వనితనే....   అక్షరాల నేర్చిన నుండి అత్యున్నత స్తాయి చేరే వరకు మన వెనుక అమ్మలా                                                                                           ఉండేది ఒక అబలనే.....నిరంతర నిర్విరామ పనులతో నిదురలేక అలసినప్పుడు తన చల్లని ఒడిలో నిద్రపుచ్చేది

2013-01-05

తెలుగు భావాలు: ‘రేప్‌’ అన్న పదాన్ని రేప్ చేస్తున్నారా?

2013-01-05 05:28 AM తెలుగు భావాలు
వయసొచ్చిన కూతుళ్ళున్న తల్లి దండ్రులు ఇప్పుడు వస్తున్న వార్తలను చూసి ఎంతగా మదన పడిపోతూ ఉంటారో పాపం.

2013-01-04

Tollywood photo profiles: Pooja Hegde-పూజా హెగ్డే

2013-01-04 02:31 AM Dr.Seshagirirao-MBBS ([email protected])
పరిచయం (Introduction) :  పూజ భరతనాట్యము డాన్సర్ మరియు మోడల్  . మాతృభాష తులు , హిందీ , ఇంగ్లిష్  బాగా మట్లాడగలదు. 2010 లో miss India south లో 2 వ రన్నర్ అప్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు . మొదటిగా తమిళములో Mugamoodi ఫిల్ము ద్వారా  సినిమా ప్రరిశ్రమ లో అడుగిడినారు . ఈ సినిమా తెలుగులోకి " మాస్క్ " గా డబ్ చేయబడింది.  ఆ విధంగా తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు.  జీవిత విశేషాలు (profile) :  పేరు : పూజా

2013-01-02

అక్షరసుమాంజలి: నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు2013

2013-01-02 05:49 PM ఆదూరి హైమవతి ([email protected])
బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ!  2013 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు !   కాలం దైవ స్వరూపం !        కాలం అత్యంత విలువైనది !             కాలం ఎవ్వరికోసం ఆగదు !                      కాలం ఎవ్వరినీలెక్కచేయదు.                             శ్రమించి ఇతరుల మంచికోసం తపించేవారిని ఆశీర్వదించి విజయం సిధ్ధింపజేస్తుంటుంది .                                      పరులను చూచి అసూయపడేవారిని చూసి నవ్వుకుంటుంటుంది   ,

వెన్నెల వీచిక ........: అదెలా ?

2013-01-02 10:52 AM vennelaveechika ([email protected])
నీకై వెన్నెల రాదారి వేసిచుక్కల పందిరి లో నే కాచుకున్నానుసంతోషాల తోరణాలు కట్టిగడప ముంగిటే నే వేచి ఉన్నానుప్రాణ దీపాన్ని హారతి చేసి ముంగిట్లో నే చూస్తున్నానుహృదయనివేదన సిద్ధం చేసిఅటు ఇటు  తిరుగాడుతున్నాను ప్రభూ !నీ రాక తెలిపే సంకేతం నాకే సందేశాన్నించ్చిందో తెలుసా !నీవు ఇక రావనినిన్ను మరువమనినిన్ను మరువడమా అదెలా ? నీ ధ్యాసలో నన్ను నేను మరువగలను కానీ నిన్ను మరిచేదెలా ? అయినానీ నిరాకరణలోనైనానే

2013-01-01

FROM MY HEART: భారత మాత దుఃఖ్ఖం

2013-01-01 08:22 AM Bhaskar Ponaganti

భారత మాత దుఃఖిస్తోంది

ఢిల్లీ బాధితురాలికి నివాళి


2012-12-31

Udaya Kiranalu: లక్ష్యం...

2012-12-31 05:27 PM Bhanu Marrapu ([email protected])
అనుష్కనే  లక్ష్యంగా చూసుకొని 'లక్ష్యం' సినిమా చూసి వచ్చాక అలోచించా నా జీవిత లక్ష్యమేంటి అని...?. ఏమో ఏమీ అర్ధం కాలేదు. అలగే డ్యాన్సులను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఒక స్తాయికి చేరుకున్న చిరంజీవి గారు  ఇంటర్వ్యూ లో తన జీవితంలో 'ఖైది' సినిమా ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ గా చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆలోచించ నా జీవితంలో టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటి అని...?. కానీ నాకు దీనికి సమాధానం దొరకలేదు. వింతగా ఉంది ఇంతవరకు నా దశను దిశను

మెరుపు: (శీర్షిక లేదు)

2012-12-31 10:31 AM సతీష్ కొత్తూరి ([email protected])
ఇది తాజాగా కౌముదిలో గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి రాసిన  వ్యాఖ్యానం... అందరూ చదవాలని పోస్ట్ చేస్తున్నా...  మానవత్వమా! ఎక్కడ నువ్వు ?  ఆడవారికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిందని భుజాలు చరుచుకుంటున్న రోజులివి. కాని ఆడవారి స్వేచ్ఛని ఆరోగ్యకరమైన దృష్టితో చూడడం చేతకాని పశువులున్న రోజులు కూడా ఇవే. వాళ్లు చిన్న కుటుంబాలకు చెందినవాళ్లు. కార్లలో డ్రైవర్లతో తిరిగే స్తోమతు చాలని వాళ్లు. తప్పనిసరిగా

2012-12-30

బాల కవనం-BALA KAVANAM: ఇరుక్కుపోయిన పిల్లి - సమీర చెప్పిన కథ

2012-12-30 07:07 PM తెలుగు వికాసం ([email protected])
ఒక ఊరులో ఒక పిల్లి, ఎలుక, కుక్క ఉండేవి. ఒక సారి పిల్లికి ఎలుక తినాలనిపిచ్చింది. కానీ ఎలుక ఎప్పుడూ తప్పిచ్చుకునేది. అందుకే ఒక సారి పిల్లి కుక్క దగ్గరికి వెళ్లింది. "నాకొక ట్రాప్ పెడతావా?"  అనడిగింది. "ఎందుకు?" అంటే- కుక్క అడిగింది. సమీర, మూడవ తరగతి "ఎందుకంటే ఎలుకని కాచ్ పట్టుకోవడానికి " అంది పిల్లి. "సరే"  అని ఇద్దరూ పెట్టారు. తర్వాత ఎలుకను పట్టుకుంది, తినేసింది పిల్లి. అప్పుడు కుక్క

పరిమళం: కొవ్వొత్తులతో కాదు నాకు నివాళి!

2012-12-30 06:39 AM పరిమళం ([email protected])
ముగిసిపోయే కధనుకాను రగులుతున్న వ్యధను నేను చనిపోలేదు నేను...... మీ కొవ్వొత్తుల వెలుగులో జీవించే ఉన్నాను అత్యాచార తిమిరాన్ని తరిమికొట్టే ఆయుధంగా నా చావు మీ ఉద్యమానికి స్ఫూర్తి ఐతే నా మరణం కూడా ధన్యం! నా మరణానికి కారణమైన కామాంధుల తలలు తక్షణం తీసి కోటగుమ్మానికి  వ్రేలాడగట్టమని ఆజ్ఞాపించే రాజే లేడా ఈ లోకంలో రాచరికానికి సెలవిచ్చేసి, ప్రజలే ప్రభువులన్న ప్రజాస్వామ్యంలో నా మరణానికి సమాధానం కోట్లు

2012-12-29

అంతర్వీక్షణం: అన్న !!

2012-12-29 08:23 AM pramod ([email protected])
అఖండ మండలావర్త అనంత రూప అవతార పురుషుడు కూడ ....         ప్రేమను పంచాలని ఒకసారి ..పొందాలని ఒకసారి కరిగి ఒదిగిన బంధం ...! రామలక్ష్మణులు ఐనా  .... రావణాదులు అయినా          అసలు రామాయణం మొత్తానికి ఇరుసులాంటి ఇంపైన ఇల మానిక బంధం ..!! నిత్యం తనను అంటి కాచుకునే శంఖు చక్ర శేషులను జగన్నాటక వేదికపై కూడా        వీడలేక రూపాంతరం చెంది సముచిత స్థానం పొందిన బంధం ..!!!          సహోదర సంబంధం ..మహా పరిమళ

2012-12-28

మానవ విలువలు: (శీర్షిక లేదు)

2012-12-28 08:30 AM innaiah ([email protected])
Balabandhu B.V.Narasimharao in his autobiography Jivanarekhalu mentioned this interesting aspect:ఆవుల గోపాల క్రిష్ణ మూర్తిగారు తన అమెరికా పర్యటనలో నా బడి-గుడి గేయాన్ని అక్కడున్న బడుల్లో చదివి దాని ఆంగ్లానువాదాన్ని వారికందించి అలరించారు.నాకు ఖండాంతర ఖ్యాతి కలిగించారు.క్రిష్ణ మూర్తి గారు నాకు చావులేదన్నారు.జీవన రేఖలు -పేజ్ 81 బి.వి.నరసిం హారావు .( 1963 లో అమెరికా ప్రభుత్వ ఆహ్వానంపై ఎ.జి.కె

2012-12-24

మనసొక మధుకలశం: (శీర్షిక లేదు)

2012-12-24 07:03 AM amithradarapu ([email protected])
Amith Radarapu వాళ్ళను చంపేయండి .. వాళ్ళను నరికేయండి.. కళ్ళను పీకెయండి.. వేళ్ళను కొసేయండి.. నాలుకని తెగ్గోయండి..ఎలుకలతో మర్మాంగాలను చిద్రం చేయించండి.. నరాలను తెంపేయండి.. తరాలు గుర్తుంచుకునేలా శిక్షించండి సార్. అదే ఇనుప రాడ్డుని . ....దిగేసి గొంతులోంచి తీయండి .. అయినా చల్లారదేమో.. మరి మనకెందుకులె అనుకునే మనలాంటోల్లకు..? .. అదే శిక్ష వేయండి !! ఓ అమ్మాయిని ...

First Telugu Financial Educational Blog మీకు తెలియని ఎవ్వరూ చెప్పని ఆర్ధిక విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి: ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 24-12-2012 to 28-12-2012

2012-12-24 05:31 AM srinivas narahari ([email protected])
ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 24-12-2012 to 28-12-2012

 
 నిఫ్టీ గత 16  ట్రేడింగ్ రోజుల  నుండి కేవలం   5825- 5965 మధ్య మాత్రమే కదలాడుతూ  ఒక శ్రేణిని  ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగినది. ఈ రోజు నిఫ్టీ 50hsma 5883 ని క్రాస్ చేసి నిలబడినట్టు ఐతేనే  మరింత  పైకి వెళ్ళడానికి అవకాశం కలదు. ఏది ఏమైనా 5950-5970 పైన  నిలదొక్కు కుంటే మాత్రమే నిఫ్టీ లో ర్యాలీ రావడం జరుగుతుంది.గత కొన్ని రోజుల నుండి ఏర్పాటు కాబడిన శ్రేణి  5825- 5965 ఏదైనా ఒక వైపు  బ్రేక్ జరిగే వరకు  పై లెవల్లో సెల్ చేయడం , క్రింది ల్లెవల్లో బై చేయడం మంచిది. ఈ వారం ఎక్స్ ఫైరీ వారం కూడా కావడం , రేపు సెలవు రోజు కావున కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.   5815-25 బ్రేక్ కానప్పటివరకు తగిన స్టాప్ లాస్ తో  క్రింది లెవల్లో బై చేయడం మంచిది.  అదే విధంగా పై లెవల్లో  రెసిస్టన్స్ బ్రేక్ కానప్పటివరకు తగిన స్టాప్ లాస్ తో సెల్ చేయడం చాలా మంచిది. రెసిస్టన్స్ 5883, 5925, 5965 సపోర్ట్ 5815-25, 5770 మీరూ రెగ్యులర్ గా ఈ బ్లాగ్ ని అనుసరిస్తే సులభంగా మీరూ మార్కెట్ ను అంచనా వేయవచ్చు.


బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా  12197-12571మధ్య శ్రేణిలో కదలడం జరుగుతుంది. బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ ప్రస్తుతం 12190-12200 మధ్య కలదు.    


ముఖ్య గమనిక :మీరు  టెక్నికల్ అనాలసిస్ లో ఏదైనా ఒక పద్ధతి  ఎంచుకొని దానినే స్థిరంగా  మీరు ఫాలో అయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో మీరు డబ్బులు సంపాదించు కోవడం చాలా సులభం. దాని కోసం ముందుగా మీకు కావలసినది స్టాక్ మార్కెట్ పై అవగాహన .ఒక్క విషయం తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి. లెర్నింగ్ చేస్తేనే ఎర్నింగ్ సాధ్యం అవుతుంది.  http://telugufinancialschool.blogspot.in/2012_09_01_archive.html

వ్యాఖ్యలు
2013-01-20
Good song..I liked it..Thanks for your effort.
2013-01-20 04:48 AM అక్షర మోహనం ([email protected]) - ♛ తెలుగు పాటలు ♛
Good song..I liked it..Thanks for your effort.
త్రివేణీ సంగమం – ప్రయాగ యాత్ర పై K S SARMA వ్యాఖ్యలు
2013-01-20 12:04 AM K S SARMA - తెలుగు భావాలు పై వ్యాఖ్యలు

చాలా ముక్యమైన సమాచారం తెలిపారు.అనేకానేక ధన్యవాదాలు.

2013-01-19
Hello. Facebook takes a [url=http://www.casinobonu...
2013-01-19 02:57 PM Anonymous ([email protected]) - భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య
Hello. Facebook takes a [url=http://www.casinobonus.gd]baccarat online[/url] game on 888 casino freight: Facebook is expanding its efforts to the moment real-money gaming to millions of British users after announcing a grab with with the online gambling cast 888 Holdings.And Bye.
చింతన్ బైఠక్ అంటే కూర్చుని చింతకాయ తొక్కు చేసుకోవడ...
2013-01-19 10:16 AM Anonymous ([email protected]) - భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య
చింతన్ బైఠక్ అంటే కూర్చుని చింతకాయ తొక్కు చేసుకోవడం కాదా?
2013-01-18
మన కథకులు పై వసుంధర వ్యాఖ్యలు
2013-01-18 04:08 PM వసుంధర - వసుంధర అక్షరజాలం పై వ్యాఖ్యలు

మాకు తెలిసిన, లభించిన కథకుల వివరాలు అక్షరజాలంలో ఇస్తున్నాం. మా జాబితా సమగ్రం కాఅదు. ఆచంట ఉమాదేవి పేరు మాకు బాగా పరిచయం. ఎవరైనా పంపితే ఆమె వివరాలు ఫొటోతో సహా తప్పక ప్రచురిస్తాం.మీ సూచనకు ధన్యవాదాలు.

శుభాకాంక్షలు పై వసుంధర వ్యాఖ్యలు
2013-01-18 04:03 PM వసుంధర - వసుంధర అక్షరజాలం పై వ్యాఖ్యలు

మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు.

ఆర్యా...! నమస్సులు..! చాలా చక్కని పొత్తమునకు సంబం...
2013-01-18 03:54 AM "అష్టావధాని" రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ ([email protected]) - మానవ విలువలు
ఆర్యా...! నమస్సులు..!<br /><br />చాలా చక్కని పొత్తమునకు సంబంధించిన వివరాలు సాహిత్యంలో ఔచిత్యం శీర్చికన చదివాను. ఆ పుస్తకం ఔచిత్యమునకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో కావాలి. ఎలా సంపాదించుకోగలను. తెలియజేయగలరు.<br /><br />అష్టావధాని రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ,<br />విశాఖపట్నం Email; [email protected]
2013-01-16
WOW..పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసుంటారుగా! వాళ్ళ మ...
2013-01-16 07:43 AM ఆ.సౌమ్య ([email protected]) - జీవని
WOW..పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసుంటారుగా! వాళ్ళ మొహాలు వెలిగిపోతున్నాయి. :)<br />ఇలా పిక్నిక్ కి తీసుకెళ్ళి మీరు ఎంతో మంచి పని చేసారు ప్రసాద్ గారు. ఫొటోలు చూసి నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది.<br />
2013-01-15
thank you
2013-01-15 03:06 PM jeevani ([email protected]) - జీవని
thank you
2013-01-14
Hope, kids enjoyed that trip.
2013-01-14 08:23 PM Panipuri123 ([email protected]) - జీవని
Hope, kids enjoyed that trip.
మగాడిగా పుట్టిన అదృష్టానికి సిగ్గుపడి, ఇద్దరు అమ్మ...
2013-01-14 12:10 AM nareshnunna ([email protected]) - కవిత్వం
మగాడిగా పుట్టిన అదృష్టానికి సిగ్గుపడి, ఇద్దరు అమ్మాయిల తండ్రినైన భాగ్యానికి గర్వపడి, అంతలోనే తెలియని భయాల కుంగిపోయేలా చేసింది మీ కవిత.. Thanks Nagaraju <br /> garu
2013-01-13
[url=http://www.23planet.com]Online casinos[/url],...
2013-01-13 09:56 PM Anonymous ([email protected]) - అసంఖ్య
[url=http://www.23planet.com]Online casinos[/url], also known as impressive casinos or Internet casinos, are online versions of commonplace (&quot;chunk and mortar&quot;) casinos. Online casinos approve gamblers to pretentiousness and wager on casino games from start to sup the Internet. <br />Online casinos generally form forward odds and payback percentages that are comparable to land-based
2013-01-11
విక్టోరియా రాణి ఏమి పుణ్యము చేసుకొందో!?! పై Chandu వ్యాఖ్యలు
2013-01-11 08:24 PM Chandu - తెలుగు భావాలు పై వ్యాఖ్యలు

అదెలా సాధ్యం సార్? విక్టోరియా రాణి ఏమన్నా స్వామి గారికి సమర్పించిందా? దీని చరిత్ర తెలిసి ఉంటే చెప్పగలరు.

“”"”భద్రంగా చూసుకొంటునట్లే, కాళహస్తిలో కృష్ణదేవరాయలు కట్టిన గోపురాన్ని, శ్రీశైలంలో శివాజీ కట్టించిన గోపురాలనూ కూడా జాగ్రత్తగా కాపాడుకొనుంటే కూలిపోయే దురవస్థ పట్టి ఉండేది కాదేమో!”"”"
ఈ విషయం చూసి చాలా బాధ కలిగింది. మన చరిత్ర ను, కట్టడాలనూ కాపాడుకోవాలి సార్.

I will be proud as a relative of keshavadas garu.....
2013-01-11 01:15 PM KESHAVA CHINNAM ([email protected]) - Tollywood photo profiles
I will be proud as a relative of keshavadas garu...Please keep honoring great persons... :Chinnam ChennaKesava Rao
2013-01-04
nijame andi..
2013-01-04 11:16 AM ♛ ప్రిన్స్ ♛ ([email protected]) - ♛ తెలుగు పాటలు ♛
nijame andi..
2013-01-01
నిరాశావాదంతో ఏమీ సాధించలేం. అందరం కలసి ఏం చెయ్యాలో...
2013-01-01 11:23 PM జ్యోతిర్మయి ([email protected]) - పరిమళం
నిరాశావాదంతో ఏమీ సాధించలేం. అందరం కలసి ఏం చెయ్యాలో ఆలోచిద్దాం. ఒక్క నేలలోనో సంవత్సరంలోనే సాధించలేకపోవచ్చు. మార్పు తప్పకుండా వస్తుంది. చివరివరకు నిలబడే శక్తి మనలో నిలుపుకోవాలి. మన బాధ, అవేదనల రాతలు అర్ధవంతమవ్వాలంటే అడుగు ముందుకు వెయ్యాలి.
janma dina..mariyu nootana samvatsara shubhaakaank...
2013-01-01 05:33 PM Raki ([email protected]) - పరిమళం
janma dina..mariyu nootana samvatsara shubhaakaankshalu..!<br />
Very nice post. I came to know some realities.
2013-01-01 06:43 AM Anonymous ([email protected]) - తెలుగు ముస్లిం
Very nice post.<br />I came to know some realities.<br />
Tears flowig from my eyes, my mind has become blan...
2013-01-01 05:19 AM somu ([email protected]) - కవిత్వం
Tears flowig from my eyes, my mind has become blank.Amma I am ashamed for being a man.<br /> Arun
2012-12-31
ఎంత మందిని ప్రశ్నించి ఏం లాభం! వెలుగు చూడని దుశ్చర...
2012-12-31 06:02 AM జయ ([email protected]) - పరిమళం
ఎంత మందిని ప్రశ్నించి ఏం లాభం! వెలుగు చూడని దుశ్చర్యలు, ఎంతో మంది మూగగా జీవితాల్ని కోల్పోయిన అభాగిణులు...ఇకముందు ఉండరని ఆశపడ్డా, ఇంకా జరిగేవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి....
2012-12-30
Agnatha gariki mariyu Kovela santhosh gariki veeru...
2012-12-30 10:11 AM shiva kameysh ([email protected]) - ఆనందిని
Agnatha gariki mariyu Kovela santhosh gariki veeru chesey brahmacharya sadhana six years kadu 12 years. And now mister or miss or misses agnatha gariki vaallu sabhya samajaniki dooranga untey evariki nayamo cheppi undalsimdi. Vaari ekagratha ki edi avasaramo vaarishtam. Vaari saadhana vivaralu saadhinchey variki,andariki anavasaram. Vaari kashtanni ardham (half) ardham chesunttunnaru. Evari blog
my name is chandala.santhosh naidu iam proud of ...
2012-12-30 05:03 AM Santhosh Ch ([email protected]) - Tollywood photo profiles
my name is chandala.santhosh naidu iam proud of my ansister
2012-12-29
బాగుందండి.
2012-12-29 04:39 PM Padmarpita ([email protected]) - అంతర్వీక్షణం
బాగుందండి.
2012-12-24
10tv idi oka pratyamnayam.e vishayam 3 nelalo mer...
2012-12-24 01:14 PM kiran kumar ([email protected]) - ఆనందిని
10tv idi oka pratyamnayam.e vishayam 3 nelalo mere cheputharu...<br />prajala kosame puttuku vastunna maha prabanjanam...telugu media rangam lo kachithamaiana samacharanni prajalaku chervayademe pradana lakshyam.
2012-12-23
Hi!! chaithra we r u r fans from jntu
2012-12-23 05:37 PM VENKE ([email protected]) - Tollywood photo profiles
Hi!! chaithra we r u r fans from jntu
2012-12-22
Best of Luck 10TV. Hope you stand on your WORDS an...
2012-12-22 12:28 PM kondaveeti srinivas ([email protected]) - ఆనందిని
Best of Luck 10TV. Hope you stand on your WORDS and we will get clean journalism.
2012-12-21
డాక్టర్ సమీ గారు, ముందు సైకియాట్రిస్ట్ కి, సైకాలజి...
2012-12-21 05:55 PM Chiranjeevi ([email protected]) - అరుగు కబుర్లు
డాక్టర్ సమీ గారు, ముందు సైకియాట్రిస్ట్ కి, సైకాలజిస్ట్ కి తేడా తెలుసుకోండి ;-)
2012-12-21 05:48 PM Chiranjeevi ([email protected]) - అరుగు కబుర్లు
This comment has been removed by the author.
2012-12-15
your collection of movie lyrics are too good. why ...
2012-12-15 10:18 PM Patamata Rajesh Babu ([email protected]) - నిదురించే తోటలోకి
your collection of movie lyrics are too good.<br />why u stopped new postings.<br />keep posting one post a day plz.<br />your recipes are very good.
2012-12-14
mee pariseelana chaalaa baagundi._gnanasankar somu...
2012-12-14 10:36 PM somu ([email protected]) - ఒక ఆలోచన...........
mee pariseelana chaalaa baagundi._gnanasankar somu<br />
mee pariselana baagundi. maakuu chuudaalani vundi_...
2012-12-14 10:35 PM somu ([email protected]) - ఒక ఆలోచన...........
mee pariselana baagundi. maakuu chuudaalani vundi_ gnanasankar somu
2012-12-10
Mimmalni edirinchi maatlaadalane uddesham naadhi k...
2012-12-10 04:40 AM chandu ([email protected]) - తెలుగు ముస్లిం
Mimmalni edirinchi maatlaadalane uddesham naadhi kaadu, nenemaina mistake chesthe SORRY.....
2012-12-01
చాలా బాగుంది
2012-12-01 09:06 AM డేవిడ్ ([email protected]) - నిదురించే తోటలోకి
చాలా బాగుంది
2012-11-27
Comment on ఈయన ఎవరో గుర్తుందా….? by Hot Telugu Gossips
2012-11-27 07:58 AM Hot Telugu Gossips - Comments for చందమామ చరిత్ర

if you added some great…

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent …

2012-11-15
హైమవతిగారు,భాస్కర్ గారు కారణాంతరాలవలన మీ కామెంట్లక...
2012-11-15 03:49 AM సి.ఉమాదేవి ([email protected]) - చిన్నిగుండె చప్పుళ్లు
హైమవతిగారు,భాస్కర్ గారు కారణాంతరాలవలన మీ కామెంట్లకు కాస్త ఆలస్యంగా స్పందిస్తున్నందుకు క్షమించాలి.మీరు నా బ్లాగును చదువుతున్నందుకు ధన్యవాదాలు.
2012-11-07
మీ అనుభవాలు బాగున్నాయండి,
2012-11-07 02:42 PM the tree ([email protected]) - చిన్నిగుండె చప్పుళ్లు
మీ అనుభవాలు బాగున్నాయండి,
2012-10-27
Comment on మనం కోల్పోయిన ఆలోచనా ధార by శ్రమ విలువను గుర్తించిన మేధావి ఆమె « జాతీయ అంతర్జాతీయ వార్తలు, విశ్లేషణ
2012-10-27 10:26 AM శ్రమ విలువను గుర్తించిన మేధావి ఆమె « జాతీయ అంతర్జాతీయ వార్తలు, విశ్లేషణ - Comments for చందమామ చరిత్ర

[...] రోహిణీ ప్రసాద్ సంస్మరణ వ్యాసం కోసం రాజశేఖర రాజు గారి బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళి, అక్కడి నుండి [...]

2012-10-16
orey star adirindira
2012-10-16 06:46 AM aditi ([email protected]) - తారకం
orey star adirindira
entha baga rasavura .ayana rosaiah ku tami...
2012-10-16 06:42 AM aditi ([email protected]) - తారకం
entha baga rasavura .ayana rosaiah ku tamilnadu governer ayyadu kadara<br />
2012-09-27
&#39;బంధువులు &#39;కి మారుగా &#39;చుట్టాలు &#39; అ...
2012-09-27 02:12 PM p.vijay ([email protected]) - తెలుగు వెలుగు
&#39;బంధువులు &#39;కి మారుగా &#39;చుట్టాలు &#39; అని వాడడము బాగుంటుందేమో..తలపోయండి.
2012-09-03
baagundandi
2012-09-03 05:49 PM Yohanth ([email protected]) - భూ ,,లోక నరకం
baagundandi
2012-08-22
chivaridi chala bagundi
2012-08-22 10:29 AM Lakshmi Raghava ([email protected]) - Arunachala ramana maharshi kendram Tadipatri
chivaridi chala bagundi
2012-08-18
:-)
2012-08-18 01:41 PM Padmarpita ([email protected]) - భూ ,,లోక నరకం
:-)
2012-08-14
Hallo Mithramaa!!! Abba.hh..!! Pranum lechostondi,...
2012-08-14 06:06 AM Busani Pruthviraj Varma ([email protected]) - నా కవితలు
Hallo Mithramaa!!!<br />Abba.hh..!! Pranum lechostondi,,mee blog kavithalaki daachina Bhavalaki..photographs saamanyaminavi kaavu..<br />I am liking and loving them very much..Manishi Bhavalu mee okka kavithallone anni kanipistunnayee naaku.. chala bavundi..<br />Wonderful Job..!!<br />Thank you.
2012-08-05
మీకు కూడా
2012-08-05 04:26 PM oddula ravisekhar ([email protected]) - telugu pallavi
మీకు కూడా
2012-07-29
చక్కగా రాశారు, అభినందనలు.
2012-07-29 01:41 PM the tree ([email protected]) - అంతర్వీక్షణం
చక్కగా రాశారు, అభినందనలు.
2012-07-27
I Was intrested for Jurnoulisum. please Give me a ...
2012-07-27 04:51 AM venkatesh ([email protected]) - న్యూస్ టీవీ
I Was intrested for Jurnoulisum. please Give me a Apportuniry. iam try to Eradicate Social Isseus<br /><br />C.V.Giri
2012-07-08
kishan reddy ji! please continue your work . ...
2012-07-08 02:14 PM Ramana Murthy Venkata ([email protected]) - నాకు నచ్చిన చలన చిత్రాలు
kishan reddy ji!<br /> please continue your work . it will be use full to cinioe lovers like me . <br /> Don&#39;t stop !
thanks వెన్నెల గారు...మీ పోస్ట్ చదివానండి చాలా బావ...
2012-07-08 11:45 AM Dhanekula Satish ([email protected]) - అంతర్ముఖం
thanks వెన్నెల గారు...మీ పోస్ట్ చదివానండి చాలా బావుంది..
2012-07-07
సతీష్ గారు, నిజమే, చిన్న సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కూడా...
2012-07-07 06:09 PM జలతారువెన్నెల ([email protected]) - అంతర్ముఖం
సతీష్ గారు,<br />నిజమే, చిన్న సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కూడా అల్లాడి పోతాము ఒకోసారి.<br />మన కున్న సమస్యలు పెద్దవి కాకపోవచ్చు.<br />కాని ఒక్కొకరము స్పందించే తీరులో చాలా తేడా ఉంటుంది.<br />మన సమస్యలను మనమే ధైర్యం గా ఎదుర్కోవాలి, బాగా చెప్పారు.<br />కోరికలనేవాటికి అంతం ఉండదు. ఉద్యోగం అసలు లేని వాడికి ఎదో ఒకటి temp జాబ్ వచ్చినా చాలు అనుకుంటాదు. వచ్చాక కొద్ది రోజులు ఆనందంగా ఉండి, వేంటనే ఈ ఉద్యోగం
పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish