ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2013-07-19

BHASKAR: ||ప్రయత్నం||

2013-07-19 03:36 AM the tree ([email protected])
రాస్తూ పోతూ వుండు,. రూపురాక పోయినా,.. సంకోచం పక్కనెట్టి,. ఊట దొరికి తీరుతుంది, కవిత్వం ఉప్పొంగుతుంది, ఏదో ఒక నాటికి,..

2013-07-18

అనువాదలహరి: This Night… Nishigandha, Telugu, Indian

2013-07-18 07:00 PM NS Murty

Effacing the last trace of cloudlets

Darkness congeals.

Jasmines of the sky blossom one after another   

Whether to trade few pleasantries

Or to pursue the dreams adrift

Deftly sieging the swoons of

Cheery butterflies within the bungled hands

I must gently introduce him soundlessness…    

Leaving the shards of memories,

The remotest dreams,

And the toils of the day

For themselves for the moment

I long to live this night!

Instead of coursing through within

I must move off from myself…

Shredding and strewing

The immutable gravity of fears

And must float lighter and lighter…

As the chalky design in the fore yard,

That lay snug all through the day

Started pandiculating

For the occasional whiff of breeze…

I must initiate into my ABC’s for a while

With the Coral Jasmines

Scattered through the yard.

Throwing open the blinds of heartaches

I must kiss him

For five minutes …in the least …

And introduce this gentle night!

 

Under the breezy skies

The wild flowers scissor the winds…

A hearty touch caresses the palm

And there it is…

The warmth left by the lamp just extinguished …

A reassurance for this night!!!

But

Before a dash of light dabs me to waking

I must live this night to my heart’s content!!!

.

Nishigandha

.

Nishigandha Image Courtesy: Nishigandha

Nishigandha
Image Courtesy: Nishigandha

Kiran Yalamanchi, more popular by her pen name Nishigandha, was born and brought up in Vijayawada, Andhra Pradesh. She is an engineer by profession and is currently living in USA. In her own words: “Poetry is my invisible friend stands right next to me and holds my hand in every emotional stage! I don’t publish a lot but I do write more often.. almost everyday.”

She is a blogger  since July 2007 running her blog మానసవీణ ( http://nishigandha-poetry.blogspot.com/ )

.

రాత్రి

 

 

మబ్బుతునకల ఆఖరి చారికను అదృశ్యం చేస్తూ

చీకటి చిక్కపడుతుంది..

ఆకాశమల్లెలు ఒక్కొక్కటిగా విరబూస్తాయి

నాలుగు మాటలు చెప్పుకోడానికో

లేక తప్పిపోయిన కలల్ని వెదుక్కోడానికో!

 

కేరింతల సీతాకోకచిలుకల కలవరింతల్ని

గాజుల చేతుల కింద పొదవిపట్టేసి

నిశ్శబ్దాన్ని మృదువుగా పరిచేయాలి..

 

జ్ఞాపకాల శకలాలనీ.. సుదూర స్వప్నాలనీ

పగటి పాట్లనీ

వాటంతట వాటికి వదిలేసి

రాత్రిని జీవించాలని ఉంది!

 

నాలోకి నేను కాకుండా

నా నించి నేను దూరంగా..

నిశ్చలభయాల నిర్వికారాన్ని

ముక్కలుగా వేరుచేసి విసిరేస్తూ

తేలికై పోవాలి!

 

పగలంతా ఒద్దికగా కూర్చున్న ముగ్గు

ఉండుండి వీచేగాలికి

వళ్ళు విరుచుకుంటుంటే..

వాకిలి పొడవునా రాలిన పారిజాతాలతో

కాసేపు అక్షరాభ్యాసం చేసుకోవాలి!

మనస్థాపాల మసకతెరలని తప్పించి

అతన్ని ఐదునిమిషాలన్నా

చుంబించాలి

నింపాది రాత్రిని పరిచయం చేయాలి!

 

వీచే నింగి కింద

గాలిని కోస్తున్న గడ్దిపువ్వులు

అరచేతినంటిన ఆత్మీయపు స్పర్శ

ఇదిగో.. ఇప్పుడే కొండెక్కిన దీపం వదిలిన వెచ్చదనం..

రాత్రికో భరోసా దొరికినట్లే!

గుప్పెడు వెలుగు ముఖాన్ని తట్టి లేపేలోగా

ఇక రాత్రిని పూర్తిగా జీవించాలి!!

.

- నిషిగంధ


Filed under: అనువాదాలు, కవితలు Tagged: 21st Century, Nishigandha, Telugu, Woman

సాహితీ-యానం: స్వప్నమునందు నిదురుంచువారు ధన్యులు…..

2013-07-18 04:21 PM బొల్లోజు బాబా ([email protected])
నాకూ నా అంతరాత్మకు ఈ మధ్య అస్సలు పడటం లేదు నే చేసే పనులపట్ల వాడు చాలా కోపంగా ఉంటున్నాడు అరిచి గోల చేస్తున్నాడు నేనో హరిత పంజరంలో చిక్కుకొన్న పక్షినని ఎంత చెప్పినా వినడు “నాతో చెప్పద్దు, నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో” అంటో చీదరించుకొంటాడు ఆమె బేల చూపుల్ని విదిలించుకొని వచ్చేసిన రోజయితే వాడు తన బలమైన చేతులతో నన్ను కుదిపేస్తూ ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేసాడు గడియారం టిక్కు టిక్కు మంటో

2013-07-17

అనువాదలహరి: చావూ-బ్రతుకూ .. ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, అమెరికను

2013-07-17 07:00 PM NS Murty

ఫాదర్! జీవితం అంటే ఏమిటి?

“అది ఒక పోరాటం, బిడ్డా!

అందులో ధృఢమైన కత్తి కూడా పనికిరాకపోవచ్చు,

జాగరూకతగల కళ్ళు కూడా మోసపోవచ్చు

దిటవైన హృదయమైనా ధైర్యం కోల్పోవచ్చు.

అక్కడ అన్నిచోట్లా శత్రువులు చేతులుకలిపి

రాత్రీ పగలూ విశ్రమించరు.

పాపం అర్భకులైనవాళ్ళు ఎదురునిలిచి

భీకరపోరాటం మధ్యలో చిక్కుకుంటారు.

 

ఫాదర్! మృత్యువంటే ఏమిటి?

అది విశ్రాంతి, బిడ్డా!

బాధలూ, పోరాటాలూ ముగిసేక

సాధువూ, శాంతస్వభావుడైన దేవదూత

ఇక మనం పోరాడే పనిలేదని ప్రకటిస్తాడు;

అతను రాక్షసమూకలని తరిమివేసి,

యుద్ధపు హోరును ఆపమని శాసిస్తాడు.

బలహీనమై చేతిలోనుండి వాలుతున్న జండాలనీ,

ఆయుధాలనీ తీసుకుని శాశ్వత శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు.

 

 

“నన్ను మరణించనీండి, ఫాదర్! ఆ భయంకరమైన

బాధలకీ తల ఒగ్గాలంటే నాకు భయంతో వణుకుపుడుతోంది.” 

“తల్లీ, ఈ జీవిత రణరంగంలోనే  

స్వర్గానికి కిరీటాన్ని గెలుచుకోవాలి;

బిడ్డా! నీ శత్రువులు బలవంతులూ, ఆరితేరినవారైనా

అతనికి బలహీనులూ, సామాన్యులంటేనే ప్రేమ.

దేవదూతలందరూ ఇప్పుడు నీ పక్షంలో ఉన్నారు

భగవంతుడు అందరికీ ప్రభువు.

.

 

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్

(30 October 1825 – 2 February 1864)

అమెరికను.

.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg/220px-Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

LIFE AND DEATH.

What is Life,  Father?”

“A Battle, my child,

Where the strongest lance may fail,

Where the wariest eyes may be beguiled,

And the stoutest heart may quail.

Where the foes are gathered on every hand,

And rest not day or night,

And the feeble little ones must stand

In the thickest of the fight.”

 ”What is Death, Father?”

“The rest, my child,

When the strife and the toil are o’er;

The Angel of God, who, calm and mild,

Says we need fight no more;

Who, driving away the demon band,

Bids the din of the battle cease;

Takes banner and spear from our failing hand,

And proclaims an eternal Peace.”

 ”Let me die, Father! I tremble and fear

To yield in that terrible strife!”

“The crown must be won for Heaven, dear,

In the battle-field of life:

My child, though thy foes are strong and tried,

He loveth the weak and small;

The Angels of Heaven are on thy side,

And God is over all!

.

Adelaide Anne Procter

(30 October 1825 – 2 February 1864)

American


Filed under: అనువాదాలు, కవితలు Tagged: Adelaide Anne Procter, United States

2013-07-16

BHASKAR: తొక్కలు -7

2013-07-16 01:56 PM the tree ([email protected])
ఒక రోదనతో మొదలైంది,.. కొన్ని ఏడుపులతో ముగిసిపోతుంది,. అవకాశానికి, అనుభవానికి మధ్య అంతరం,. కొన్ని సార్లు జీవితమంత,.. తెలివిని తట్టుకోవచ్చు,. భరించాలంటే కష్టం,.అతితెలివితేటలను,. తొక్కబడిందే,.పక్కనోడికి తోవవుతుంది,. ఎక్కువ మందికి తోడవుతుంది,. సృజనకు మాత్రం ఎంగిలవుతుంది,. గుర్తింపు గొడవ ప్రతిభది కాదు,. ఎప్పుడూ,...మామూలు మనిషిదే,. మోయాలి,.మోయించుకోవాలి.,. మోత మహోన్నతం,.

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): ప్రేమిస్తూనే

2013-07-16 10:26 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
ప్రేమిస్తూనే వున్నా అమ్మ చెప్పిందని ఉపాద్యాయులు చెప్పారని ఆదివారం ఆదివారం వెళ్ళిన సండేస్కూలు నేర్చిన నిన్నువలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించు అని యేసు చెప్పాడని ప్రేమిస్తూనే వున్నా *** ఇంత వయసొచ్చాక దేన్ని ప్రేమిస్తున్నానని సందేహమొచ్చింది నన్నునేనే విభాగాలు విభాగాలుగా విభజించుకున్నాక సందేహమొచ్చిందంటే గొప్ప విషయమే *** రాగలవా! ఇటు, "కుప్పపోసిన ఇసుకలో దూ..దూ.. పుల్లంటూ ఆడుకుందాం" ఇప్పుడే

2013-07-15

ఏకాంతం: లాలి - ఊగూ ఉయ్యాల

2013-07-15 02:43 AM ఏకాంతపు దిలీప్ ([email protected])
చిన్నీ కృష్ణుడంట చిలిపీ కృష్ణుడంట దొంగా కృష్ణుడంట మాయల కృష్ణుడంట ఆటలు ఆపడంట నిదురే పోడంట ఏమీ చేతునంట ఏమీ చేతునంట లలలలల్లాయీ లలలలల్లాయీ జోజోజోజోజో లాలీ . . . . లాలీ జో జో... జో జో లాలా... వేకువలో  చీకటిలో జగమూగే ఉయ్యాల ఆగదురా ఆగదురా ఊగే ఉయ్యాలా ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో... కలిమైనా లేమైనా ఊగూ ఉయ్యాల ఆపకురా ఆపకురా ఆశల ఉయ్యాలా  ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

2013-07-14

sowmyawrites .... » Books-Telugu: శ్రీపాద వారికి అన్నగారి సలహా

2013-07-14 07:12 PM vbsowmya

శ్రీపాద వారికి వారి పెద్దన్న గారు ఇచ్చిన సలహా ఇది. అదివరలో చదివినప్పుడు ఆట్టే గమనించని కొన్ని ఇప్పుడు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్నాయి నాకీ పుస్తకంలో. నా విషయంలో ఇలా జరగలేదు కానీ, ఈ విషయం ఆలోచించదగ్గది!

****
“..గుణదోషాల సంగతి అలా ఉంచు. ఆ పద్యాల బంధం వదులు వదులుగా వుంది గాని బిగువుగా లేదు. ఆదిలోనే అలాంటి తేలిక పుస్తకాలు చదివితే సాహిత్యంలో మంచి ప్రవేశమూ కలుగదు, సరి అయిన రుచీ ఏర్పడదు. కనక ముందు నన్నయ భారతం చదువు. తరవాత మొదటి మూడాశ్వాసాలూ మనుచరిత్ర చదువు. అలాగే పారిజాతాపహరణమున్నూ పూర్వార్థం చదువు. తరవాత శృంగార నైషధం తప్పకుండా చదువు. దాంతో, సరిగా అవి అర్థం అయినా కాకపోయినా, గంభీర రచనలమీద నీకు ఆదరభావం కలుగుతుంది, దృఢపడుతుంది. అప్పుడు అర్థం సాధించాలన్న దీక్ష దానంతట అదే పుడుతుంది. పద్యబంధంలో వుండే బిగువు బోధపడుతుంది. ఆ వరసనే తిక్కన్న భారతం చదవాలి. తెలుగులో నీకు మంచి అభిరుచీ, సాహిత్యమూ కలగాలంటే యిది సరియైన పాఠ్యక్రమం”


2013-07-13

తెలుగు తూలిక: ఊసుపోక – సంకలించడం ఓ శ్రమ

2013-07-13 02:06 PM మాలతి
(ఎన్నెమ్మకతలు 117) తెలుగు సాహిత్యం మూడు పూవులు పన్నెండు కాయలుగా మహోత్సాహంతో, మహోద్వేగంతో వెల్లివిరిసిపోతోందనడానికి సాక్ష్యం ఈనాడు కోకొల్లలుగా వస్తున్న పుస్తకాలు. వాటిలో సంకలనాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక రచయిత పుస్తకం వేసుకుంటే ఆ రచయితకి మాత్రమే ప్రతిష్ఠ. సంకనలం వేస్తే, ఆ సంకలనంలో ఎవరిపేర్లు ఉన్నాయో వారందరికీ ప్రతిష్ఠే కదా. కొన్ని సంకలనాలు
Read more ›

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): రాత్రంతా వర్షం కురుస్తోంది

2013-07-13 01:07 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
వేకువనే తనువంతా అరగదీస్తూ వాకిలిని ఊడ్చిన చీపురును ఎవరు పలకరిస్తారిప్పుడు ఏదోమూల అలా స్తబ్దుగావుంది బురదనిండిన వాకిలిని చూసావా పాదానికి అంటకుండా అక్కడక్కడా వేసిన రాళ్ళపైనుండి అంగలువేస్తూ నడవడం గమనించావా! పొటమరించిన అంకురాలతో నునులేతపచ్చరంగు అలుముకొని శింగారించుకుని నారుమడులు, నాట్ల మధ్య ఆరేసిన పొలాల కలనేత ఊరు బురదవీధుల్లో నడిచెళ్ళిన పశువులమధ్య గిట్టలగుర్తులతో ఆవేదో, గేదేదో, ఎద్దేదో ఎటుగా

Telugu Anuvadam | తెలుగు అనువాదం: వెదురు వంతెన

2013-07-13 06:16 AM Soma Sankar

నా అనువాద కథల మూడవ సంకలనం “వెదురు వంతెన” ఇప్పుడు ఈ-బుక్ గా కినిగెలో లభిస్తోంది.

* * *

ఈ పుస్తకానికి ముందుమాట రాసిన ప్రముఖ రచయిత, అనువాదకులు శ్రీ రంగనాథ రామచంద్రరావు ఇలా అన్నారు:
“ఈ కథలు చదివిస్తాయి. ఆలోచింపజేస్తాయి. వెంటాడుతాయి. కోపాన్ని తెప్పిస్తాయి. కంటతడి పెట్టిస్తాయి. కొన్ని కథలు నివ్వెరపోయేలా చేస్తాయి. పుస్తకం తెరిచి ఈ అనువాద కథలను మీరు చదవటం ప్రారంభించిన వెంటనే అందులో మీరు లీనమవుతారు. అందుకు కారణం కొల్లూరి సోమ శంకర్‌ ఎన్నుకున్న కథలు, అందుకు ఆయన అనుసరించిన శైలి.
ఇక అనువాదాల విషయానికి వస్తే ఈ అనువాదాలన్నీ సరళంగా, సాఫీగా, క్లుప్తంగా, సొంత కథల్లా తెలుగుతనంతో కూడుకుని పాఠకుడిని వెంటనే ఆకట్టుకుంటాయనటంలో సందేహం లేదు.
ఈ సంకలనంలోని ప్రతీ కథా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత కలిగినటువంటిది. వైవిధ్యభరితమైన ఈ కథల్ని చదవటం ఒక అనుభవం. చదివిన వెంటనే మొదట్లో సాధారణంగా ప్రారంభమైన కథలు చివరికి వచ్చేసరికి తల దిమ్మతిరిగేలా చేస్తాయి.
ఈ సంకలనం గుండెల్ని తడుతుంది. ఈ కథలు ఎవరికి వారు చదివి అనుభూతి చెందవలసిందే.”

* * *

మంచి కథలున్న ఈ పుస్తకం కొరకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.
వెదురు వంతెన On Kinige

2013-07-11

తెలుగు తూలిక: తల్లివేరు

2013-07-11 05:34 PM మాలతి
(మార్పు 52 తల్లివేరు) తెలుగునాట తల్లివేరు, అమెరికాలో అంటుమొక్క. తల్లివేరుఛాయలు అంటు కట్టిన కొమ్మ అంతరాంతరాల అణిగిమణిగి ఉన్నా, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పైకి తేల్తాయి. ఏది తల్లివేరుఛాయ, యేది అంటుమొక్కకి కొత్తగా వచ్చిన మెరుగు అంటే విడదీసి చెప్పలేం. చెప్పేను కదా సంస్కృతి కూడా బ్రహ్మపదార్థంలాగా అనిర్వచనీయం. ఏది కాదో చెప్పగలం కానీ ఏది అవునో
Read more ›

కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....: (శీర్షిక లేదు)

2013-07-11 04:42 PM Anangi Balasiddaiah ([email protected])
చిన్నోడా... వరినాటడానికి మేం మడికాడికెల్తాండం.   సద్దెన్నెంతీసకరారా!       లేదయ్యా.. నేచదువుకోవాల.   చిన్నోడా.. నాకు విపరీతమైన మోకాల్లనొప్పులు. కనికెల్లదాకావెల్లి మడికి మడవపెట్రానాయనా!       లేదయ్యా! నేరాసుకొవాల! చిన్నోడా... వరికోతకొచ్చింది బడిచాలీరా నాల్గురోజులు నీకుపుణ్యముంటది.   లేదయ్యా.. మాకిపుడు పరీచ్చలు పెడ్తాండ్రు. ఛిన్నోడా.. దేశంకాని దేశం ఎపుడొస్తావో ఏమోరా!   లేదయ్యా!

2013-07-10

మానస వీణ: ప్రభు నువ్వే నువ్వే

2013-07-10 04:53 AM మానసవీణ

అంతటా అన్నిటా ప్రభు నువ్వే నువ్వే

అణువూ అణువువై నువ్వే విడివడి
భిన్న రూపాలలో మళ్లీ కలిసి
సుందర జగమే రంగస్థలిగా ॥ అంతటా ॥

సంద్రం నుంచి ఎగసే కెరటమై
ఉరిమే మేఘమై కురిసే వర్షమై
నదులూ చెరువులూ జలపాతాలుగా
ఎన్ని రూపాలున్నా అది నువ్వే నువ్వే ॥ అంతటా ॥

మట్టిలో రేణువై మహా పర్వతమై
విత్తులో సారమై విష కంటకమై
శాంతివై కాంతివై మహా ప్రళయమై
ఎన్ని రూపాలున్నా అది నువ్వే నువ్వే ॥ అంతటా ॥


2013-06-30

సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి): మళ్ళా పోగొట్టుకున్నానని ఎలాచెప్పను

2013-06-30 01:35 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
నేను ఎప్పుడో పోగొట్టుకున్నదానిని మళ్ళా పోగొట్టుకున్నానని ఎలాచెప్పను మిత్రమా! నాన్న ఉద్యోగపు బదిలీలమధ్య తొమ్మిదవ తరగతికి సెయింట్ జేవియర్స్ హై స్కూలులో చేరినప్పుడు కొత్తకొత్త వాతావరణం మధ్య కలిసిన తొలి స్నేహహస్తానివి పదవతరగతి పరీక్షలకు కట్టా సుబ్బారావు తోటలో కలిసి చదివిన పాఠాలకు ముఖ్యాంశాలను అద్దిన వాడివి ఉన్నత విద్యలో నీదారి నాదారీ వేరైనా కలిసి తిరిగిన సాయంత్రాల సాక్షిగా జీవితాన్ని చదివిన

2013-06-29

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): కలేనా???....

2013-06-29 03:49 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
ఇప్పుడెందుకో పదే పదేకలకంటుంది నా మనసునువ్వు నా స్నేహానివో, బంధువువో, అభిమానివో ఎలా తెలిసేది?వ్యాయమ నడకకోసం ఉదయమే వెళ్తున్నప్పుడుసెల్లుఫోనులో రింగుటోనై పలకరిస్తావనిపనుల మధ్య చిక్కిన సమయంలోచిరునవ్వుల పూలగుత్తులతో వచ్చి పలకరిస్తావనికూడలిలో నిలబెట్టిన సిగ్నల్ దగ్గరయాదృచ్చికంగా కనిపించి పలకరిస్తావనినీవు మేల్కొన్న సమయం నాకు రాత్రే కావచ్చుమార్కెట్టు మాలుల్లో వస్తువుల్ని వెతుక్కోగలంనిన్నెలా వెదకేది

2013-06-26

Telugu Anuvadam | తెలుగు అనువాదం: ఈ కథని నేనెందుకు అనువదించానంటే… 3

2013-06-26 05:04 PM Soma Sankar

“నాన్నా!! తొందరగా వచ్చేయ్” అనే నా అనువాద కథల ఈ బుక్‌ లోని మూడవ కథ “వాళ్ళిద్దరూ, ఆటో డ్రైవరు” గురించి చెబుతాను.

మూలకథని ఆంగ్లంలో విక్రమ్ కపూర్ రాసారు. “Another’s Wealth” అనే శీర్షిక గల ఈ కథ 27 ఆగస్టు 2006 నాటి ది హిందూ దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురితమైంది. ఆడపిల్లలు భారమని భావించి, తన భార్యని బలవంతంగా అబార్షన్ చేయించడానికి బయల్దేరిన ఓ యువకుడి ఆలోచన విధానాన్ని ఓ ఆటో డ్రైవరు మారుస్తాడు. కథ ఇతివృత్తం చిరపరిచితమైనదైనా, కథనం కొత్తగా ఉండడంతో, ఈ కథని అనువదించాలని నిర్ణయించుకుని, ది హిందూ వారికి ఈ-మెయిల్ రాసి రచయితని పరిచయం చేసుకున్నాను. 31 ఆగస్టు 2006 నాడు తెలుగు అనువాదానికి అనుమతి కోరాను. చిత్రంగా నేను కోరిన పది రోజుల తర్వాత, సత్యప్రసాద్ అనే మరో తెలుగు అనువాదకుడు ఈ కథని అనువదించడానికి రచయితని అనుమతి కోరారు. మూలరచయిత నాకు cc చేస్తూ, నాకప్పటికే అనుమతి ఇచ్చేసానని సత్యప్రసాద్ గారికి మెయిల్ చేసారు.

ఈ కథని అనువదించాక, వార్త దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురణార్ధం పంపగా, 12 నవంబరు 2006 నాటి సంచికలో ప్రచురించారు. తెలుగు అనువదానికి, ‘పరాయి సొత్తు’, ‘ఆడ’ పిల్ల… లాంటి పేర్లు పరిశీలించినా, చివరికి, “వాళ్ళిద్దరూ, ఆటో డ్రైవరు” అనే పేరుని ఖాయం చేసాను. కథ పేరు, కథని చదవాలనే కుతూహలాన్ని కలిగిస్తుందని నా నమ్మకం.

అయితే ఈ కథలో ఆడపిల్లని ఆ తండ్రి వద్దనుకున్నదీ, భార్యకి అబార్షన్ చేయించాలనుకున్నదీ నేరుగా చెప్పడు. మొత్తం విషయమంతా సూచనాప్రాయంగానే ఉంటుంది.
వీరెక్కిన ఆటో డ్రైవర్ మాటల సందర్భంలో తన కూతురి గురించి చెప్పుకొస్తాడు. మొదట ఆడపిల్ల పుట్టినప్పుడు తాను దేవుడిని తిట్టుకున్నానని, అందరు తనపై తెగ జాలి చూపించారని వాపోతాడు. కానీ శాపం అనుకున్న ఆ పాపే అతనికి వరమైన తీరుని చక్కగా వివరిస్తాడు. అదంతా విన్న ఆ భర్త తన గమ్యస్థానం చేరుకున్నా, ఆటో దిగడు. తాము మనసు మార్చుకున్నామని, తమని బయల్దేరిన చోటే దింపేయమని ఆటో డ్రైవర్‌ని కోరుతాడు. భార్య సంతోషంతో, భర్త చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకోడంతో ముగుస్తుంది.
చివరిదాక ఆసక్తిగా చదివించే కథ ఇది.

* * *

నాన్నా!! తొందరగా వచ్చేయ్ On Kinige

2013-06-23

సురుచి: మహాపురుషుడు

2013-06-23 12:00 AM జ్ఞాన ప్రసూన ([email protected])
మహా పురుషుడు                               మాబోటి   హైస్కూలు విద్యార్ధులందరికి ఒక పత్రిక  సన్నిహితం   కాసాగింది.ఆ  భాషలో  మా   జీవితాలు   వాంఛీచిన  శక్తి మిళితమై  ప్రవహిస్తున్నది. మమ్ము    ఆ   చిన్నతనం లోనే    కూర్చుండ బెట్టీ చిదివింపించుకొనే హృదయ సాన్నిధ్యం   ఆ    పత్రికలొ  వెన్నెలలా  వికసించి వున్నది.           మేము కోరిన   వార్తలు అందులో వున్నవి.మెము వ్యక్త పరచలేని    వాంఛలు ఆ

2013-06-19

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): నిద్రను త్రాగి

2013-06-19 02:07 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
కవిత్వాన్నో పుస్తకాన్నో చదివి మూశాక అల్మారాలోకి చేరితే కనుమరుగయ్యిందనుకుంటాం కానీ భూమిపొరల్లో నీరు ప్రయాణిస్తున్నట్టు అంతఃర్గతంగా ఎక్కడెక్కడో  పయనించీ పయనించీ నాకు తెలియకుండానే లోలోన శుభ్రపరస్తూ ఒకానొక సమయంలో పొరలపొరల ఆలోచనల్ని తోసుకుంటూ ముందుకొస్తుంది నిద్రరాని రాత్రిని చీలుస్తున్నప్పుడు గుర్తొచ్చిన క్షణానికి మేల్కొల్పుతూ  రింగుటోనై నిద్రను త్రాగి మత్తులో జోగుతున్న దేహపు చెవిలోకి అభినందనేదో

2013-06-16

అక్షర శిక్షలు!: ఉన్నట్టుండి ఏమిటో…

2013-06-16 05:26 AM K.S.M.Phanindra

చిన్నసినిమాలతో ఒక సమస్య ఏమిటంటే అవి ఒడిదుడుకులు తట్టుకుని విడుదల దాకా వస్తాయన్న గ్యారంటీ లేదు. అప్పుడు ఆ సినిమాలకి రాసిన మంచి పాటలు కూడా మరుగైపోతాయి. ఇలాంటి ఒక పాట గుర్తోస్తోంది…

సందర్భపరంగా అమెరికా లోని NRI హీరో, తనకి నచ్చిన అమ్మాయి దొరక్కపోతుందా అని ఇండియాకి వస్తాడు. అమెరికాలో అందగత్తెలకీ, వగలాడులకీ కొదవ లేదు కానీ, తన వయసుని మురిపించే వాళ్ళే తప్ప మనసుని వెలిగించే వాళ్ళు కనబడలేదు. ఇండియాలో ఓ అమ్మాయి బస్సులో తారసపడుతుంది. ఎంతో అందంగా, ఇంకా చెప్పాలంటే సెక్సీగా ఉండడంతో ఒక ఆకర్షణ కలుగుతుంది. కానీ వివేకం హెచ్చరిస్తూనే ఉంది, ఇది నీ మార్గం కాదు, నువ్వు మనసుని వెతుక్కుంటూ వచ్చావ్ అని. ఈ సందిగ్ధంలో పుట్టిన పాట.

గొప్ప ట్యూన్ ఉంటే మాములుగా రాసినా పాట గొప్పగానే అనిపిస్తుంది. ట్యూన్ ఇవ్వకుండా రాయండి అంటే నేను చాలామటుకు నోటికొచ్చిన ట్యూన్లకి రాస్తాను, అయితే కొన్ని సార్లు నాలోని శూన్యాన్ని దాటడానికి సంగీతపు శక్తి కావలసి వస్తుంది. అప్పుడు ఏ రెహ్మాన్ పాటో, ఇళయరాజా పాటో తీసుకుంటాను. ఏ పాట తీసుకోవాలి అన్నది దానంతట అదే స్ఫురిస్తుంది, ఏమిటో! అలా స్ఫురించిన పాట “దిల్సే” చిత్రంలోని “జియా జలే” అన్నది. నిజానికి ఈ హిందీ గీతం శృంగార పరమైంది, అమ్మాయి పాడేది. ఈ సందర్భం కొంత ఫిలాసఫీతో కూడుకున్నది, పైగా అబ్బాయి పాడేది. అయితే ఆ ట్యూన్‌లో ఈ భావం కూడా పలుకుతుందని నా మనసుకి అనిపించింది.

సరే “జియా జలే” ట్యూన్ తీసుకుందాం, కానీ ఏమి రాయాలి? ఆ పాటని హిందీలో రాసినది గుల్జార్ మహాకవి. నాకు హిందీ బొత్తిగా రాకపోయినా, నాకు తెలిసిన హిందీ పాటలు చాలా తక్కువే అయినా, నేను విన్నంతలో, అర్థమైనంతలో గొప్పగా నచ్చిన కవి గుల్జార్. గుల్జార్‌కి హిందీ రాని పెద్ద ఫ్యాన్‌ని నేను! గుల్జార్‌ని తలచుకుంటేనే ఒక విధమైన ప్రేరణ కలుగుతుంది. అలా పల్లవి వెంటనే పుట్టింది. మిగతా పాట కూడా ఒక భావధారలా అలా వచ్చేసింది ఒక అరగంటలో. రాశాక చూసుకుంటే పెద్ద కవిత్వం కానీ, సాహితీ విశేషం గానీ ఏమీ లేవు. అయినా ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైన పాటల్లో ఇదొకటి. మనసులోంచి పుట్టింది కాబట్టే మనసుకి నచ్చింది అనిపిస్తుంది.

ఉన్నట్టుండి ఏమిటో ఏమిటో
చూపులే మాటాడెలే
అందమే నవ్విందిలే
అంతట్లో నాగుండె జారిందే మరి
|| ఉన్నట్టుండి ఏమిటో ||

ఇంతవరకూ కన్నులే చూడలేదా సోయగం
తనని చూస్తే ఎందుకో వింతగా ఈ కలవరం
గుండె సడిదా వయసు వడిదా
రేగుతున్న పులకరం 
నేను కలలో గీసుకున్న
చిత్రమేనా ఈ నిజం
తెలియదే తెలియదే
కాని మది కోరిందిలే!
|| ఉన్నట్టుండి ఏమిటో ||

తరుగుతున్న దూరమే తరుముతోందా నన్నిలా ?
చేతికందే జాబిలీ పంచుతుందా వెన్నెలా?
ముందు అడుగా వెనక అడుగా 
తేలదే ఈ తికమకా 
ఏది నాదో ఏది కాదో
చెప్పరెవరూ పోలిక
అందమా హృదయమా
నిర్ణయం నాదే ఇక
|| ఉన్నట్టుండి ఏమిటో ||


Filed under: గేయాలు, Situational songs

2013-06-15

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): జీవితంలో వస్తూపోయే జీవనచక్రం

2013-06-15 05:30 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
సముద్రతీరంలో అలలు వచ్చినట్టు ఎవరో ఒకరు వస్తూవుంటారు, పోతూవుంటారు తీరంపై వ్యవహాళికి నడిచినట్టు పాదముద్రలను వదిలిపోతారు రెప్పపాటులో ఏ ఒక్కటీ కన్పడదు కొన్ని జంటలు కలలుతెచ్చి పరచిపోతారు నిత్యం అలల్ని ఆటుపోటుల్ని చూసే తీరవాసులు ఏమీ పట్టనట్టే తిరుగుతుంటారు పిల్ల కాల్వల్ని పంట కాల్వల్ని ఎన్నడూ చూడని కన్ను ఆశ్చర్యాన్ని నోరు తెరచి ప్రకటిస్తుంది అలలు వస్తూవుంటాయి పోతూవుంటాయి

2013-06-04

ఇంద్రధనుస్సు: పద్యసంభాషణ

2013-06-04 04:26 PM రవి ([email protected])
ఒక సంస్కృతకవికీ అతని మిత్రునికీ సంభాషణ. "కస్త్వం భోః!" "కవిరస్మి" "కాప్యభినవా సూక్తిః పఠేతామ్" "త్యక్త్వా కావ్యకథైవ సంప్రతి మయా" "కస్మాదిదం శ్రూయతామ్" "యః సమ్యగ్వినక్తి దోషగుణయోః సారం స్వయం సత్కవిః సోऽస్మిన్ భావక ఏవ నాస్త్యథ భవేద్దైవాన్న నిర్మత్సరః." అతని ఏడుపు తెలుగులో అనువదిస్తే ఇలా ఏడిచింది. ఉ || "నీవెవడోయి?" "నే కవిని". "నిండుగ నొక్కటి కైత జెప్పుమో యీ?" "విడిపుచ్చినాను కవి యేయను మాటను.

ఏకాంతం: లాలి - రేవగలు

2013-06-04 07:35 AM ఏకాంతపు దిలీప్ ([email protected])
చిన్నారీ చిన్నయ్యా చిన్నారీ కన్నయ్యా జో జో.. జో జో చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యా పగలేమిటి? రేయేమిటి? చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యా పగలేమిటి? రేయేమిటి? ఆహ? పగలేమిటి?! రేయేమిటి?! చిన్నారీ చిన్నయ్యా  నీ మెలకువే నాకు పగలు నీ మెలకువే నాకు పగలు మా ఇంటా సూరీడువి జో జో.. జో జో మరి రేయేమిటి? రేయేమిటి? చిన్నారీ కన్నయ్యా నీ నిదురే నాకు రేయి నీ నిదురే నాకు రేయి నా కంటీ జాబిలివి జో

2013-06-02

ఇంద్రధనుస్సు: రావణాసురుని ఆశ్చర్యం

2013-06-02 01:46 PM రవి ([email protected])
ఉ || ఒచ్చెము గాదె నా పగతుడొక్కరుఁడీ జటి యన్న, నందునన్  జచ్చిన వారలందరును సత్తువ బోరిన కచ్చిపోతులేఅచ్చరలింటిగొంగ, వెనుకాడని నిద్దురవాఁడు నీటులే  చిచ్చరకంటిచెల్వుని పెను చెన్నగు కౌనులు ఏలనింకనో?నా శత్రువు ఒక తాపసి! అందునా అతని చేత చచ్చిన వారందరూ రాక్షసకులం వీరులు! స్వర్గాన్ని జయించిన ఇంద్రజిత్, కుంభకర్ణుడూ వ్యర్థమైపోయారే! ఈశ్వరుని మెప్పించిన ఈ రావణుని భుజాలు ఎందుకిక? ధిక్....ఒచ్చెము =

2013-05-27

సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి): వర్షం…నీటి దారాల కండె -తుమ్మల దేవరావు కవిత

2013-05-27 02:16 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
చాలా కాలం క్రితం చదివిన తుమ్మల దేవరావు గారి ఈ కవిత చాలాసార్లు నన్ను వెంటాడుతూ వచ్చింది. ఇందులో వున్న పదచిత్రాలు నన్ను బాగా అకర్షించాయి. వర్షానికి నిర్వచనాలు, సూత్రీకరణలు, కొన్ని చిత్రాలు, అనుభూతి చెందడం ఎలా!, వాటివెనుక కొన్ని జ్ఞాపకాలు కన్పిస్తాయి. బీద ధనిక, గుడిసెలపైన భవంతులపైనా వకేలా కురుస్తుందని చెప్తూ -వర్షం ఒక సమతా సూత్రం భూమిని ఆకాశాన్ని కలిపి కుట్టే నీటి దారాల కండె” ఆకాశానికి భూమికి

2013-05-21

కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....: (శీర్షిక లేదు)

2013-05-21 08:35 PM Anangi Balasiddaiah ([email protected])
ఓ ఇంట్లో.. పండంటి పసివాడు బోసినవ్వులు నవ్వాడు ఇల్లు పూదోటై వికసించింది అదే ఇంట్లో... పండుముసలివాడూ.. నవ్వాడు మౌనం పాషాణమై వాడిమనసును హరించింది.        ఓ ఇంట్లో.. పండంటి పసివాడు ఏడ్చాడు పరివారం వాడిపాదాల నిలిచి  బుజ్జగించింది. అదే ఇంట్లో... పండుముసలివాడూ ..ఏడ్చాడు పట్టించుక్కున్నవారేలే రు.   ఓ ఇంట్లో.. పండంటి పసివాడు మొదటిసారి 'అమ్మా' అని పిలిచాడు అమ్మమనసు కిణకిణలాడింది. అదే ఇంట్లో...

2013-05-17

సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి): ఫెంటోలు నా ఆలోచన

2013-05-17 07:59 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
*** ఫెంటోలు అనేది ఒకరూపం 10మొదటి పాదం 15 రెండవ పాదం  దాని నిర్దిష్టత. వాటిని ఏ ఏ అంశాలకు ఏవిధమైన అభివ్యక్తి చెబుతున్నాము, వాటికుండే ధ్వని వేటిని చూచిస్తున్నాయి అనేది గమనించాలనేది నా ఉద్దేశం. కేవలము భావ ప్రదానంగా నడిచి వయక్తికంగా ఎక్కువ ఉండటంవల్ల భావ కవిత్వపు స్థాయిని మాత్రమే ఫెంటోలు పొంద గలుగు తాయి. భావ కవిత్వాన్ని 1930  తర్వాత అధిగమించి వాదాలు, వర్గాల వైపు పయనించిందని సాహిత్య చరిత్ర

2013-05-10

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): వేకువనే మోకరించే ఆమె

2013-05-10 05:58 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
అమె మోకరించిన ప్రతీసారీ ఎవరో ఒకరిని ఆదరించడాన్కి శక్తినేదో కూడగట్టుకుంటుంది వేకువలో పాడే ఆమెగొంతులోంచి విడుదలయ్యే ధ్వని తరంగం నిరంతరంగా ప్రకంపనాలు రేపుతుంటాయి ఎక్కడ్నుండి సంకేతమొస్తుందో ఆమె దర్శించిన ఇంటిలో అనారోగ్యమో, దిగులో తన స్పర్శా తాకిడికోసం ఎదురుచూస్తుంటుంది దిగులుచెందిన గుండె ఒకటి కన్నీరై ఒలికి ఆమెను హత్తుకొని ఉపశమనం పొందుతుంది స్వస్థతా హస్తంగా ఆ వీధిమొగలో కొందరి నాలుకల్లో

2013-05-04

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): క్షణికమైన భయం మాటున వొదిగి

2013-05-04 03:39 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
క్షణికమైన భయం మాటున వొదిగి అబద్దమాడటం ధర్మరాజుకే తప్పలేదంటూ యేసు శిష్యరికంలో మెలిగిన పేతురుకే తప్పలేదంటూ సాకుల పరదా వేసుకుంటాము ఎవ్వరూ నిజాన్ని అబద్ధంగానూ, అబద్ధాన్ని నిజంగానూ మార్చలేరు అహంకారపు కిరీటాన్ని కాలదన్నేవాడు ఏదోమూల తన ఇంటనే పుడ్తాడని తెలిస్తే క్రౌర్యం కమ్మిన కళ్ళతో శిశుహత్యా పాతకానికి కత్తి ఝుళిపించబడుతుంది అయినా కిరీటం ఎవరికి నిలబడిందని? అబద్దాల వంతెనపై నడుస్తూ లాలించడానికో

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): చిట్టి పాదాలు

2013-05-04 02:13 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
నీ కోసం ఎంతగా ఎదురు చూస్తానో తెలుసా?నీకెలా తెలుస్తుంది? చిట్టి పాదాలతోపారాడిన నేలంతా ఎంతగా మారిందో తెలుసా!పిచ్చిదానా !ఇంకా నావి చిట్టిపాదలేనా అని నువ్వంటావునేను ముద్దాడిందీలాల పోసిందీయెదపై గిలిగింతగా తన్నిందీఒక్కో నరాన్నీ కూడదీసుకొనితప్పటడుగులు వేసిందీనా కొంగు పట్టుకొనివంటిల్లంతా తిరిగిందీఆ పాదాలే కదా!నాకింకా ఆ పాదాలసవ్వడిమనసు పొరల్లో దాగిననా బాల్యం ధ్వనిస్తూనేవుందిఅందుకే నీ కోసంఎంతగా ఎదురు

2013-04-30

సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి): అనుకరణ గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా?

2013-04-30 08:34 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
ఏదైనా చదివిన వెంటనే అయస్కాంతంలా ఆకర్షింపబడినప్పుడు అదే రీతిలో ఫార్‌మేట్‌లోకి వెళ్ళిన నా రాతలు గురించి మీరేమైన చెబుతారా? ఇలా ఆకర్షింపబడటం అనేది వేరే సందర్భాలలో జరగలేదు. ఇది నా అనుభవమేనా, లేక ఇలాంటివి సహజమా? ఎవరికైనా జరిగాయా? తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం  నాకు కవిత్వం రాయటం ఎలా అబ్బింది అని సందేహమొచ్చిందీమధ్య. ఖచ్చితమైన సమాధానమేదీ దొరకలేదు.నేను ఏమీ రాశాను అని కొంచెం సింహావలోకనం చేసుకున్నాను.అందులో

2013-04-27

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): తెల్లవారు జామున

2013-04-27 02:32 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
బల్లముందుకూర్చొని  ప్రవాహమవ్వాలని   నదులను తలపోస్తూ  కాల్వల్లోకి, సెలయేర్లలోకి  ఎదురీదాలని  ఏ వాహనాలెదురవ్వని ఆ గోదారిగట్టుపై  తాటిముంజలబండి  ప్రయాణించినట్టు  వేర్వేరు  తీరాలకు ప్రయాణిస్తుంటాను   లోలోన ప్రవాహాన్ని అదిమిపట్టి  ఎన్నాళ్ళు అలా అలా పైపైనే ప్రవహిస్తావు. ప్రవహించడం ఎలాగో తెలిసాక  నదిగామారడాన్కి లోయలు కొండలు అడ్డంకి కాదుకదా!  ప్రవాహాల మెలికలు తెలిసీ  ప్రవహించడం, ఎదురీదడం

2013-04-26

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): తెల్లవారు జామున

2013-04-26 10:41 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
బల్లముందుకూర్చొని  రాత్రి రాలిన మంచు బిందువుల్ని ఏరుతుంటాను  పక్షులు విదిల్చే కువకువల్ని వింటూనే అనంత నముద్రాలపై పయనిస్తుంటాను  ఎవరిదో రాత్రి తడిసిన దిండు పించమై పురివిప్పిన అక్షరాల మధ్య  రంగులు వెదకుతుంటాను కూజాలోంచి వంపుకున్న నీళ్ళు  గొంతులో చల్లగా జారుతూ ఎప్పుడో తడిసిన వెన్నెలవానను జ్ఞప్తికి తెస్తుంది అక్కడో వృద్దుడు తంత్రులను సరిచెయ్యాలని ఆత్రపడతాడు తిరిగొచ్చేవారికోసం కొత్త

2013-04-25

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): ఆకుపచ్చని సంకేతం

2013-04-25 05:24 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
ఆలింగనమో, కరచాలనమో కావాలని ఊగుతుంది మనసు తెగని సమస్యలతో రగిలి జ్వలిస్తున్న ఆలోచనల్తో ఒకసారి వేడిరాజుకోని అలోచనల్తో సమయాన్ని కత్తిరిస్తూ మరోసారి అక్కడ నీవున్నావని ఆకుపచ్చని సంకేతమొకటి కన్పిస్తుంది నీకూ నాకూ మధ్య రహస్య సొరంగమార్గాన్ని కలుపుతుంది నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదించే మాటలుగా కాక అనంత దూరాలను దగ్గరచేస్తూ సంభాషణకోసం జ్ఞాపకాలను తడిమి రేపేందుకు అక్కడ నీవున్నావని ఆకుపచ్చని సంకేతమొకటి

2013-04-24

సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి): అతికి పోతే.....

2013-04-24 09:33 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
నేను 8వ తరగతి చదువుతున్న రోజుల్లో ఎలా ఏర్పడిందో గాని మిరపకాయబజ్జీలంటే భలే ఇష్టం ఏర్పడింది. సాయంకాలంపూట ఒక(పాక/గుడిశె) హోటలులో సాయంకాలాలు మిర్చిబజ్జీలు వెయ్యడం మొదలుపెట్టారు. అక్కడే చిన్న ఆ వూరిబస్సులు ఆగేవి. అప్పటికి ఇంకా బస్సు షల్టరు ప్రత్యేకంగా ఏదీ లేదు ఆవూరిలో. సినిమాహాలుకు వెళ్ళే దారికూడా కావటంవల్ల బాగానే అమ్ముడుపోయేవి.  ఒక్కో మిర్చి బజ్జీ 3 పైసలు,  10 పైసలకు నాలుగు ఇచ్చేవారు.

పడమటి గోదావరి రాగం.: ఇల్లాలి సన్యాసం..

2013-04-24 07:54 AM శ్రీనివాసరాజు ([email protected])
ఇద్దరు పిల్లలతో వేగలేక విసుగు పుట్టిన ఒక ఇల్లాలు సంసారాన్ని త్యజించి.. కాషాయం కట్టి.. హిమాలయాల్లోకి పోయి  సన్యాసంలో కలిసిపోదాం అని నిర్ణయించుకుంది. ఎంత గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నా సాయంత్రం ఏడింటికి  తన ఫేవరెట్ టి.వి సీరియల్ టైటిల్ సాంగ్ వినిపించేసరికి మెత్తబడిపోతూ వస్తుంది.. ఇక ఇలా కాదు అని.. శని ఆది వారాల్లో పెద్దగా నచ్చిన సీరియల్స్ లేని సమయంలో ఎగిరిపోవాలని అనుకుని "ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది..

సాహితీ-యానం: ఊడుపు

2013-04-24 06:47 AM బొల్లోజు బాబా ([email protected])
పట్టె తోలిన వరిచేను ఏది మబ్బు? ఏది కొంగ? ఒంగున్న స్త్రీలు వరిమొలకల్ని అనంత నీలిమలో గుచ్చుతున్నారు ఏది మన్ను? ఏది మిన్ను? బొల్లోజు బాబా

2013-04-16

సురుచి: బొస్టన్ లొ బాంబులు

2013-04-16 04:40 AM జ్ఞాన ప్రసూన ([email protected])
ఇవాళ     పొద్దున్నే  మా  చిన్నవాడు    ఫోన్ చేసాడు .    'అమ్మా!  ఏం   చేస్తున్నావ్?   " 'ఏమీ   లేదు  నాన్నా!  ఇప్పుడే    చాయ్    తాగాను,  పుస్తకం     చదువుకొంటున్నా!' సరే!ఇవాళ     ప్రోగ్రాం     ఏమిటి?   " మంగళ వారం ఆర్ట్ స్కూల్ కి సెలవు.     ఇంటిలోనే    ఉంటా,ఎక్కడికి వెళ్ళను ." "డిన్నరు చేస్తున్నా    మళ్ళీ     మాట్లాడుతా   !"అని ఫోన్ పెట్టేసాడు .  ఒక్క క్షణం

2013-04-14

పడమటి గోదావరి రాగం.: కాలక్షేపం

2013-04-14 09:36 AM శ్రీనివాసరాజు ([email protected])
గూగుల్ లో ఎదో వెతుకుతుంటే.. ఓక లింకు ప్రత్యక్షమై  నన్ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.. ఒక్క సారిగా అనువాద టీవీ సీరియల్ లో షాకింగ్ సన్నివేశం  లాగ మొహం బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోకి మారిపోయింది.. ఇంతకూ ఆ లింక్ ఏమిటి అంటే.. నా పడమటి గోదావరి బ్లాగ్ లింక్.. మర్చిపోయి ఒక సంవత్సరం పైనే అవుతుంది.. మళ్ళి పురావస్తు తవ్వకాలలో బయటపడ్డ పురాతన వస్తువు లాగ.. నా గూగుల్ వెతుకులాటలో బయటపడి నన్ను భయ భ్రాంతుడిని చేసింది..

2013-04-11

మడత పేజీ: ఉగాది మొదలయినట్టే...నా !

2013-04-11 06:55 AM Chandra Latha ([email protected])
నిన్నో మొన్నో ఓ పత్రికామిత్రులు ఫోన్ చేసి,అదాటున అడిగారు కదా..ఒకటో రెండో అరో కొరో ఉగాది కవితలు  రాసేద్దురూ గబగబ అని! అలాంటి ప్రమోదకరమగు పనులు ,నేను చేయలేనుస్మీ! అంచేత, వెన్నెల రాసిన ఈ కవితను మీ కోసం .తన తరుపునా నా తరుపునా! ఉగాది శుభాకాంక్షలతో ! మరికొన్ని పిల్లల కవితలు ...http://prabhavabooks.blogspot.in/ ఉగాది మొదలయినట్టే...నా ! * వెన్నెల , 9వ తరగతి, రిషీ వ్యాలీ పాఠశాల  *** ఉగాది వచ్చింది

2013-04-07

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): There is total silence now - నిశ్శబ్దం ఆవరించింది

2013-04-07 10:29 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
There is total silence now - John Hyde Kanumuri • Naresh Mandagondi Could be Overpowered by the bewitching desires Ran into some unknown direction! The circling Routine has engulfed me May be for it I stayed there rounding and rounding! When every word uttered Is a mere selfish one Hooked in that fatal bait Stood here just With all wet lips! One thought wave Cuts another thought line I might

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): దుఃఖపుధ్వని

2013-04-07 10:17 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
కొన్ని నవ్వుల్నిఒక దుఃఖం చెరిపేస్తుందిదుఃఖం దేనికిపదిలంగా పట్టుకున్నగాజువస్తువు చేయి జారినట్టునాల్గు నవ్వుల మధ్య తెగిపడ్డ మాటచిగురాకుల్నిఅర్దాంతరంగా ఎవరో తెంపినట్టుమనస్సు మూలల్లోకిఅల్లుకుకున్న ఆశలతీవె తెగితేదుఃఖం రాదా!ఆప్తుల్ని పోగొట్తుకున్న దుఃఖమైతేపొగిలి పొగిలి ఏడ్వొచ్చు!ఒకొక్క ఆకు రాల్తుందికరొదచేయని మూల్గులు చేస్తూ* * *రెక్కతెగిన పక్షివిలవిలలాడినప్పుడుదుఃఖధ్వని విన్నావా!* * *ఆర్పేసిన

2013-04-03

మడత పేజీ: ఇంతింతై మేమింతై..

2013-04-03 03:31 PM Chandra Latha ([email protected])
నిన్న కాక మొన్న ఈ ఆలోచన తలపోసినట్టుంది. ఇందాకెప్పుడో  ఈ మాట మా గడప దాటినట్టుంది. మొదటి వాక్యం రాసింది .. తొలి  చిత్రం గీసిందీ.. ఇప్పుడిప్పుడే కదా అనిపిస్తోంది.. అప్పుడే మా బుజ్జి బడి ఏడాది బిడ్డయింది! ఒక బిడ్డను పెంచి పెద్ద చేయను ఊరంతా నడుం బిగించాలట! ఇందరు బిడ్డల పెంపు ను సొంపును .. అందరి ఆదరాభినాలతోనేగా ప్రభవింపజేసేది! http://www.prabhavaschool.com/ మా బుజ్జి బడి కి మీ అందరికీ సాదర

2013-04-02

సురుచి: నిన్న వేసిన చిత్రం

2013-04-02 02:23 PM జ్ఞాన ప్రసూన ([email protected])

2013-04-01

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): జీవితమంటే

2013-04-01 03:40 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
జీవితమంటే సుడిగాలి పర్యటనేమీ కాదు దాచుకున్న కన్నీటి అలలపై వ్యధాగత పడవల్ని వదిలెయ్యాలి సంతోషాలను ఆనందంగా సంచుల్లో నింపుకోవాలనుకుంటాం దుఃఖపు ఛాయల్ని వేరుచేయాలనుకుంటాం నాణెంపై బొమ్మాబొరుసులా చలామణిచేస్తూనేవుంటుంది జీవనగీతిలో ఎప్పుడూ ఒక్క రాగమే ఆలపిస్తే ఎలా! సంగీత ఝరులలో ఓలలాడాలిగా! తొలిసారి అక్షరాల్ని గుర్తించిన కన్ను ఎన్నిసార్లయినా అలానేగుర్తిస్తుంది గుణింతాలను అద్ది

2013-03-31

తెలుగు కథలు పద్యాలు: స్వర వరద

2013-03-31 06:43 PM NS Murty

ఏ కమ్మని ఊట

ఆ గొంతుబీజాన్ని తడిపి సేద దీర్చిందో!

గంగా? గోదావరా? కృష్ణా? తుంగభద్రా?

నాలోనూ తీగలు సాగుతోంది ఈ పాట.

నావెర్రిగాని, ఇది నాదా? నాదానిది గాని.


ఎన్ని గొంతులు ఆ తడిలో కలిసిపోయేయో!

ఇంకెన్ని తీర్థాలు తనలో ఇముడ్చుకుందో

ఎన్ని పైరగాలులు … ఎన్ని తూర్పారలు

ఎన్ని ఆర్తనాదాలు— ఎన్ని ఆత్మక్లేశాలు

తనలో నిక్షిప్తం చేసుకుందో!


ఈ కాఫీ… ఏ ప్రేయసి మనో వేదనో

ఈ భాగేశ్వరి ఏ ప్రియుని పలవరింతో

ఈ కళ్యాణి ఏ ముగ్ధవధూ మంజీరనాదమో

ఈ భూపాలమే ఉషస్సులకు మేలుకొలుపో


ఈ స్వరఝరికి ఇన్ని మెరుగులెక్కడివి?

ఈ గళవిపంచికిన్ని పదభంగిమలెక్కడివి?

చిమ్మచీకటితోనూ, చిరుదివ్వెతోనూ పొత్తే

 పెనుతుఫానుతోనూ, పిల్లగాలితోనూ ఊసులే.


ఇది ధ్వనా? తరంగమా? రసప్రవాహమా?

ఒడ్డున ఉండగలిగినవాళ్లనెవరినైనా అడిగిచూడాలి.  


2013-03-29

తెలుగు కథలు పద్యాలు: ఇసుకతిప్ప

2013-03-29 03:30 PM NS Murty

నది మోసుకొచ్చే ఇసుకలా

ఆవేశంతో మనం మోసుకువచ్చే విశ్వాసాలే


మన పరగతికి ప్రతిబంధకాలవుతాయి.


వయసుబిగిలో అవి అవధులుతాకిన ఆనందమిచ్చినా


గ్రీష్మతాపంలాంటిజీవనపోరాటంలో


నమ్మకాల తడి అరిపోతూ,


విశ్వాసం నీటిపాయలా సన్నగిలిపోతుంది.


అటకమీది రాగి పాత్రకి కిలుం పట్టినట్లు


జీవితానికి ఎరకాని నమ్మకాలకి కూడ


ఒక్కోసారి కిలుం పడుతుంది.


అందుకనే సమాజపు ప్రయోగశాలలో


వాటిని నిత్యం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి.


నూతిలోంచి కవ్వుతీసినట్టు


బలిసిపోయిన మూఢనమ్మకాలని తవ్వి అవతల పొయ్యాలి.


మహోన్నతవ్యక్తిత్వాల వరదస్పర్శ అస్తమానం రాదుకదా!


Naa Kavitha: (శీర్షిక లేదు)

2013-03-29 12:55 PM Narendra Meka ([email protected])
కాలతన్నావు నా మదిని  , కాదనుకున్నావు నా ప్రేమని . కటినమైనదని తెలుసు నీ హృదయం , ఐనా  నీ రూపమే నా కనుంగవకు నిత్య దర్శనం .  గడిపానేన్నో  కదలని గడియలు .. చుసానేన్నో చీకటి రోజులు , నీ ఆత్మీయతనెరుగక  అంధకారమని తెలుసు నా జీవనపయనం,   నిను ద్వేషించమంటున్న నా జ్ఞానాన్ని జయిస్తూనే వుంది నా హృదయం  ఎప్పటికీ నీ వాడినే  నరేంద్ర

2013-03-20

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): కష్టమై పోతుంది

2013-03-20 02:46 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా సమయానికి మాత్రలు మింగడం సులువైపోయింది నచ్చిన నాల్గు అక్షరాల్ని కాపీ పేస్టుచేసి ఎక్కడో ఒకచోట అతికించుకోవడం సులువైపోయింది మింగినవి అతికించుకున్నవి జీర్ణించుకోవడమే కష్టమై పోతుంది దేహానికి, జీవితానికి. 20.3.2013 06:40 hours ISD

2013-03-19

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): సుహానీ రాత్ డల్ చుకీ

2013-03-19 11:39 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected])
చెప్పండి! ఏమి రాస్తున్నారు ? చెప్పడానికేమీ లేదు నిద్ర రాని రాత్రిని కత్తిరిస్తున్నాను పూల అక్షరాలుగానా? సీతాకోక చిలుకలుగానా? అదేంటో అన్నీ చెత్తబుట్టలోనే పడుతున్నాయి ఎందుకలా? రాత్రిని కత్తిరించడం సులువేమీ కాదు కదా! అవును! వాడు ఎలుకతో ఎలా తంటాలు పడ్డాడో తెలిస్తే ఈ రాత్రి సంచారానికి పనికొచ్చేది కదా! అందుకేగా ఎలుకను మీచేతికిచ్చింది! *** జ్ఞాపకాల పొరల్లో ఎక్కడ్నుంచో సుహానీ రాత్ డల్ చుకీ
వ్యాఖ్యలు
2013-07-17
కవన అలలపై జాన్ కళల కలల తీగను సాహితీ ప్రేమికులందరూ ...
2013-07-17 12:00 AM surya prakash apkari ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
కవన అలలపై జాన్ కళల కలల తీగను సాహితీ ప్రేమికులందరూ నిరంతరం ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు!!!
2013-07-16
very nic3:)
2013-07-16 07:47 AM Unknown ([email protected]) - ఏకాంతం
very nic3:)
Good One..
2013-07-16 06:54 AM GaneSharmi ([email protected]) - ఏకాంతం
Good One..<br />
Nice Annaya
2013-07-16 05:53 AM Bharath Chowdary Maddukuri ([email protected]) - ఏకాంతం
Nice Annaya
2013-07-15
naaku niddarochesindi idi chadavagaane..nice one d...
2013-07-15 06:20 PM Paddu ([email protected]) - ఏకాంతం
naaku niddarochesindi idi chadavagaane..nice one deepu :)
Sweet! :)
2013-07-15 03:02 PM మధురవాణి ([email protected]) - ఏకాంతం
Sweet! :)
Nice Bava :)
2013-07-15 09:09 AM Suneel ([email protected]) - ఏకాంతం
Nice Bava :)
the tree gaaru thank you
2013-07-15 07:27 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
the tree gaaru<br /><br />thank you
Padma Arpita నేను రాయలేదండి. రాత్రంతా కురిసిన వర్ష...
2013-07-15 07:27 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
Padma Arpita<br />నేను రాయలేదండి. రాత్రంతా కురిసిన వర్షం నాచేత రాయించింది<br />
తెలుగమ్మాయి gaaru Thank you
2013-07-15 07:26 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
తెలుగమ్మాయి gaaru<br />Thank you
Very nice :)
2013-07-15 06:24 AM Mounica Paruchuri ([email protected]) - ఏకాంతం
Very nice :)<br />
కవిత చాలా బాగుందండి,.అభినందనలు,
2013-07-15 01:43 AM the tree ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
కవిత చాలా బాగుందండి,.అభినందనలు,
2013-07-14
ఉన్నట్టుండి ఏమిటో… పై K.S.M.Phanindra వ్యాఖ్యలు
2013-07-14 10:40 PM K.S.M.Phanindra - అక్షర శిక్షలు! పై వ్యాఖ్యలు

Rama,

Thanks for the comments!

Phani

ఉన్నట్టుండి ఏమిటో… పై ramakrishna వ్యాఖ్యలు
2013-07-14 07:39 PM ramakrishna - అక్షర శిక్షలు! పై వ్యాఖ్యలు

Gulzar is always wow !! It is a delight to understand his lyrics…..

అసాంతం మనసుని ఆకట్టుకునేలా అందంగా వ్రాసారండి.
2013-07-14 08:09 AM Padmarpita ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
అసాంతం మనసుని ఆకట్టుకునేలా అందంగా వ్రాసారండి.
పింజారీ అంటే పింజలు జంద్యాలు వడికేవాడు http://nrah...
2013-07-14 07:52 AM Nrahamthulla ([email protected]) - పంచవటి (Panchavaty)
పింజారీ అంటే పింజలు జంద్యాలు వడికేవాడు http://nrahamthulla.blogspot.in/2013/07/blog-post.html
చాలా బాగుందండి మీ కవితా వానజల్లులో తడవడం
2013-07-14 06:44 AM తెలుగమ్మాయి ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
చాలా బాగుందండి మీ కవితా వానజల్లులో తడవడం
2013-07-13
మీ బ్లాగుని పూదండ తో అనుసంధానించండి. www.poodanda...
2013-07-13 06:26 PM Goutami News ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
మీ బ్లాగుని పూదండ తో అనుసంధానించండి.<br /><br />www.poodanda.blogspot.com
ఇది ఎంతో అందమైన కవిత! అంతర్జాలంవంటి సముద్రతీరంలో...
2013-07-13 09:49 AM రత్నశిఖామణి ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
<br />ఇది ఎంతో అందమైన కవిత!<br />అంతర్జాలంవంటి సముద్రతీరంలో జీవనచక్రం అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది మరి!
2013-07-10
ప్రభు నువ్వే నువ్వే పై KVVS MURTHY వ్యాఖ్యలు
2013-07-10 12:07 PM KVVS MURTHY - మానస వీణ పై వ్యాఖ్యలు

మీ బ్లాగుని “పూదండ” తో అనుసంధానించండి.

http://www.poodanda.blogspot.com

2013-07-07
Comment on ఈగ ఆత్మ కథ by నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్
2013-07-07 03:21 PM నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్ - Comments for నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

thanks amdi

Comment on ఈగ ఆత్మ కథ by Aran Jyothi
2013-07-07 09:46 AM Aran Jyothi - Comments for నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

funny story

2013-07-05
:)
2013-07-05 04:14 AM మోహన ([email protected]) - ఏకాంతం
:)
2013-07-04
స్వాతంత్ర్యాన్నయినా ఇవ్వు, లేకుంటే మృత్యువైనా !… పాట్రిక్ హెన్రీ, అమెరికను పై screentalent వ్యాఖ్యలు
2013-07-04 09:01 AM screentalent - అనువాదలహరి పై వ్యాఖ్యలు

Good one. http://www.screentalent.wordpress.com

ఇంతకీ చిన్నారి చిన్నయ్య ఏడి?
2013-07-04 07:37 AM venkataramana ([email protected]) - ఏకాంతం
ఇంతకీ చిన్నారి చిన్నయ్య ఏడి?
Nice :)
2013-07-04 06:34 AM Mounica Paruchuri ([email protected]) - ఏకాంతం
Nice :)
స్వాతంత్ర్యాన్నయినా ఇవ్వు, లేకుంటే మృత్యువైనా !… పాట్రిక్ హెన్రీ, అమెరికను పై NS Murty వ్యాఖ్యలు
2013-07-04 02:33 AM NS Murty - అనువాదలహరి పై వ్యాఖ్యలు

Yes, Suryaprakas garu. That was a generation of people who really defined the independent spirit and upheld the personal right of individual to pursue whatever he likes in that new world. People we see there now are but a pale shadow of them …subverting that great human spirit in the name of every excuse…just as in India.
with regards

2013-07-01
చాలా బాగా రాశారండి.మన సొంత భాషలొ మన ముచ్చట్లు ఇలా ...
2013-07-01 06:48 AM bujji Choudry ([email protected]) - పడమటి గోదావరి రాగం.
చాలా బాగా రాశారండి.మన సొంత భాషలొ మన ముచ్చట్లు ఇలా విశదీకరించటం చాలా బాగుంది.ఇలా రాయాలని చాలా మంది అనుకొంటారు కాని మీరు రాసి మమ్మల్ని సంతొషపెట్టారు.
2013-06-30
బాల్యం నుండి యవ్వనం వరకు వచ్చాయిగా మీ కలలు.....ము...
2013-06-30 03:02 PM Padmarpita ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
బాల్యం నుండి యవ్వనం వరకు వచ్చాయిగా మీ కలలు.....మున్ముందు ఇంకెన్ని ముచ్చటైన కలలు చెప్తారు మాకు :-)
2013-06-25
మిత్రమా, వ్యాసాన్ని పరిశీలనాత్మకంగా చదివినందుకు ని...
2013-06-25 08:39 AM vrdarla ([email protected]) - దార్ల
మిత్రమా, వ్యాసాన్ని పరిశీలనాత్మకంగా చదివినందుకు నిన్ను అభినందిస్తున్నాను. వ్యాసంలో చింతపల్లి దున్న ఇద్దాసు గారు జననం విషయంలో 1811లో పుట్ఠి, 1919 వరకు జీవించినట్లు బిరుదురాజు రామరాజుగారు కూడా ఆంధ్రయోగులు అనే గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు. దీన్ని ఆధారం చేసుకొనే సుంకిరెడ్డి నారాయణరెడ్డిగారు ఒక వ్యాసాన్ని రాసి, దాన్ని నమస్తే తెలంగాణ దినపత్రికలో ప్రచురించారు. అయితే, ఆ వ్యాసంలో 1811కి బదులు 1911 అని ముద్రణా
2013-06-21
namaskaram sir mee vyaasam chaala bhaagundi sir. o...
2013-06-21 09:52 AM Gandra Mahesh ([email protected]) - దార్ల
namaskaram sir mee vyaasam chaala bhaagundi sir. oka chinna doubt &quot;ఆ పాయలోని రెండవ పొర అయిన దళితుల నుంచి కవులొచ్చినారు. అట్లా వచ్చిన కవి చింతపల్లి దున్న ఇద్దాసు (1811-1919)&quot;. ani oka chota , maro chota <br />&quot;ఇద్దాసు అసలు పేరు ఇద్దయ్య. మాదిగ కులానికి చెందిన దున్న రామ య్య, ఎల్లమ్మలకు క్రీ.శ.1911 ప్రాంతంలో నల్లగొండ జిల్లా పెద్దవూర మండలం చింతపల్లి గ్రామంలో జన్మించాడు&quot;. ani
2013-06-10
సినిమాల్లో వాళ్లు ఏ విషయాన్ని ఎలాగైనా మార్చగలరు. వ...
2013-06-10 02:08 PM శ్రీనాథ్ ([email protected]) - జగన్నాటకం
సినిమాల్లో వాళ్లు ఏ విషయాన్ని ఎలాగైనా మార్చగలరు. వీకీపిడియా చెప్పిందాని ప్రకారం ఆ కీటకం పేరు శగ్రస్తుడు
2013-06-09
very good article
2013-06-09 09:26 AM bhava raju ([email protected]) - దార్ల
very good article
2013-06-07
Padukopettestunnaava pandu gaadini appude.. :-)
2013-06-07 02:11 PM Sree ([email protected]) - ఏకాంతం
Padukopettestunnaava pandu gaadini appude.. :-)
2013-06-04
పద్యసంభాషణ
2013-06-04 04:26 PM రవి ([email protected]) - ఇంద్రధనుస్సు
ఒక సంస్కృతకవికీ అతని మిత్రునికీ సంభాషణ. "కస్త్వం భోః!" "కవిరస్మి" "కాప్యభినవా సూక్తిః పఠేతామ్" "త్యక్త్వా కావ్యకథైవ సంప్రతి మయా" "కస్మాదిదం శ్రూయతామ్" "యః సమ్యగ్వినక్తి దోషగుణయోః సారం స్వయం సత్కవిః సోऽస్మిన్ భావక ఏవ నాస్త్యథ భవేద్దైవాన్న నిర్మత్సరః." అతని ఏడుపు తెలుగులో అనువదిస్తే ఇలా ఏడిచింది. ఉ || "నీవెవడోయి?" "నే కవిని". "నిండుగ నొక్కటి కైత జెప్పుమో యీ?" "విడిపుచ్చినాను కవి యేయను మాటను.
చదువుతుంటే హాయిగా నిద్రపుచ్చి జోకొడుతున్నట్లుగా ఉం...
2013-06-04 03:05 PM Padmarpita ([email protected]) - ఏకాంతం
చదువుతుంటే హాయిగా నిద్రపుచ్చి జోకొడుతున్నట్లుగా ఉందండి.
Chutney leni idli gurunchi baga rasaru.naku kuda s...
2013-06-04 03:15 AM vijaya pasunurthi ([email protected]) - పడమటి గోదావరి రాగం.
Chutney leni idli gurunchi baga rasaru.naku kuda sambar unna chutney kavali.kudarani timelo we can adjust with some alternates.Chutney theme base chesi baga rasaru.I like your writing style sounds like talking in the home(intlo roju mataladukunnatlu)
2013-06-02
రావణాసురుని ఆశ్చర్యం
2013-06-02 01:46 PM రవి ([email protected]) - ఇంద్రధనుస్సు
ఉ || ఒచ్చెము గాదె నా పగతుడొక్కరుఁడీ జటి యన్న, నందునన్  జచ్చిన వారలందరును సత్తువ బోరిన కచ్చిపోతులేఅచ్చరలింటిగొంగ, వెనుకాడని నిద్దురవాఁడు నీటులే  చిచ్చరకంటిచెల్వుని పెను చెన్నగు కౌనులు ఏలనింకనో?నా శత్రువు ఒక తాపసి! అందునా అతని చేత చచ్చిన వారందరూ రాక్షసకులం వీరులు! స్వర్గాన్ని జయించిన ఇంద్రజిత్, కుంభకర్ణుడూ వ్యర్థమైపోయారే! ఈశ్వరుని మెప్పించిన ఈ రావణుని భుజాలు ఎందుకిక? ధిక్....ఒచ్చెము =
2013-05-28
చాలా బాగుంది సార్..
2013-05-28 04:34 PM కెక్యూబ్ వర్మ ([email protected]) - సాహితీ-యానం
చాలా బాగుంది సార్..
2013-05-23
వెన్నెల కుడా పుట్టిన పౌర్ణమి నాడే నచ్చుతుంది....వా...
2013-05-23 10:33 AM Vamsi ([email protected]) - కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....
వెన్నెల కుడా పుట్టిన పౌర్ణమి నాడే నచ్చుతుంది....వాడిపొయే అమావాస్య రోజు కాదు.<br />అలాంటి మనకి చెట్టు వేరులకంటే పువ్వులే నచ్చుతాయి
2013-05-22
ముసలి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళూ మన మూలాలు వాళ్ళూ papa r...
2013-05-22 10:15 AM Paparao Pendikatla ([email protected]) - కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....
ముసలి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళూ <br />మన మూలాలు వాళ్ళూ <br />papa rao amalapuram
2013-05-21
వైష్ణవి భార్గవి వాగ్దేవి పై smart వ్యాఖ్యలు
2013-05-21 06:16 PM smart - "తెర"చాటు చందమామ పై వ్యాఖ్యలు

Thanks for giving these details..its great

2013-05-16
keka Bhayya ..
2013-05-16 08:53 AM Srikanth Adepu ([email protected]) - నా మది
keka Bhayya ..
2013-05-13
Nutakki Raghavendra Rao gaaru thank you very much...
2013-05-13 05:43 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
Nutakki Raghavendra Rao gaaru<br /><br />thank you very much
అమ్మ ఎక్కడైనా, ఎవరైనా, ఎవరికైనా, అమ్మే .అమ్మ నిరంత...
2013-05-13 05:38 PM కనకాంబరం ([email protected]) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
అమ్మ ఎక్కడైనా, ఎవరైనా, ఎవరికైనా, అమ్మే .అమ్మ నిరంతరం మన కనులముందు కదలాడే నిరంతర సజీవ మూర్తి జ్ఞాపకం కాదు .గుర్తూ కాదు.,...(కనకాంబరం) ..నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు.
2013-05-12
If you have a marina mooring, your fuel, water and...
2013-05-12 11:33 AM Anonymous ([email protected]) - స్నేహమా....
If you have a marina mooring, your fuel, water and waste disposal needs will be accommodated, but you will still need to do your weekly shopping. Out on the canal network, these needs require a little more thought. Most residential moorings near [url=http://www.paulsmithsunny.com/]ポールスミス 財布[/url] ポールスミス 人気,ポールスミス 送料無料 http://www.paulsmithsunny.com/ roads or facilities will already be taken [url=
2013-05-09
Prema gurichi meeru intha lothuga rasarante meeku ...
2013-05-09 05:13 AM Manohar Tirusula ([email protected]) - స్నేహమా....
Prema gurichi meeru intha lothuga rasarante meeku inspiration emaina undaa..naa comment ela cheppalo teliyatledu<br /><br /><br /><br />
2013-05-08
chala bagundhi mama
2013-05-08 10:33 AM Gopinath Jakka ([email protected]) - కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....
chala bagundhi mama
2013-05-08 10:33 AM Gopinath Jakka ([email protected]) - కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....
This comment has been removed by the author.
Hello. And Bye.
2013-05-08 02:33 AM Anonymous ([email protected]) - స్నేహమా....
Hello. And Bye.
పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..