ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2015-02-01

అనువాదలహరి: An Afternoon in Agra… V. Chinaveerabhadrudu, Telugu, Indian

2015-02-01 07:00 PM NS Murty

That was an afternoon in Agra

As the late sagittal sun

Prevailed up to the welkin.

Like the tang of tart of a fruit,

There was a mild bite in it.

 

That ageless dream… Taj Mahal … looked as if

Somebody had set it over this earth only yesterday.

 

The marmoreal Minars were

Splendid in the hoary afternoon sun.

Another generation of admirers

Lie in front of her spellbound.

 

In the lawn in front of me there was a flower

And a Bumble Bee was hovering over its antheral centre.

The bee for the flower

And the flower for the bee…

My eyes were feasting on

The essay of their meetings and partings.

 

Endlessly … people were flocking around

The delectable monument with cameras in hand.

There was an invincible flower

In front of me this afternoon.

That might wither by the end of the day.

But here was a Bumble bee

Tipsier with love than Shah Jahan.  

.

 

Vadrevu Chinaveerabhadrudu

Telugu Poet, Critic translator and Painter.

Special Secretary, Gov. of. Andhra Pradesh

.

Vadrevu  Chinaveerabhadrudu

Vadrevu Chinaveerabhadrudu

.

Vadrevu Chinaveerabhadrudu is a versatile poet, translator,  literary critic, and painter apart from being a senior civil servant occupying a key position as Additional Director in Gov. of AP.  He has special interest in Chinese poetry.  He has several publications to his credit  including his poetry collections “కోకిల ప్రవేశించే కాలం” (The Season of Cuckoo) and  నీటిరంగుల చిత్రం (A Water Color on Canvas).

ఆగ్రాలో ఒక మధ్యాహ్నం

.

ఆకాశమంతటా ఆవరించిన

మలిహేమంతపు ఎండలో

ఆగ్రాలో ఒక మధ్యాహ్నం

పండులో పుల్లదనంలాగా చలి.

 

 

పురాతన స్వప్నం తాజమహల్ ఎవరో

నిన్నరాత్రే భూమ్మీద ప్రతిష్ఠించినట్టుంది.

 

మెరిసిపోతున్న పాలరాతి గుమ్మటాలు

ధవళ అపరాహ్ణశోభలో.

సాగిలబడుతున్నారు దాని ఎదట

కొత్త ఆరాధకులు మరికొందరు.

 

 

నా ఎదట పచ్చికలో పుష్పం

దాని పరాగకేంద్రంలో ఒక భ్రమరం

పుష్పంకోసం భ్రమరం

భ్రమరంకోసం పుష్పం

వాటి మిలన పునర్మిలనాలతో

నా కళ్ళు పండుగ చేసుకున్నాయి.

 

మూగుతూనే ఉన్నారు మనుషులు

కెమేరాల్తో ఆ రమ్యమహల్ చుట్టూ

ఈ మధ్యాహ్నం నా ఎదట

దినాంతానికి రాలిపోయే

అజేయ పుష్పం. షాజహాన్ కన్నా

ప్రేమోన్మత్త భ్రమరం.

 


Filed under: అనువాదాలు, కవితలు Tagged: Engliah to Telugu, Indian, Vadrevu Chinaveerabhadrudu

2015-01-31

అనువాదలహరి: చిందరవందర గది… షెల్ సిల్వర్ స్టీన్, అమెరికను కవి

2015-01-31 07:00 PM NS Murty

ఈ గది ఎవడిదో గాని వాడు సిగ్గు పడాల్సిందే!
వాడి  లాగు లాంతరుకి వేలాడుతోంది.
వాడి రెయిన్ కోటు అప్పటికే బట్టల్తో నిండిపోయిన కుర్చీలో ఉంది
ఆ కుర్చీ తడి తడిగా ముక్క కంపుగొడుతోంది.

వాడి చిత్తుపుస్తకం కిటికీ తలుపుపడిపోకుండా అడ్డం పెట్టి ఉంది
వాడి స్వెట్టరు నేలమీదకి  విసిరేసి ఉంది.
వాడి రుమాలూ, ఒక Ski, TV  క్రింద ఉన్నాయి
వాడి పేంట్లు ఆశ్రద్ధగా తలుపుకి వేలాడదీసి ఉన్నాయి.

వాడి పుస్తకాలు బీరువాలో కుక్కేసినట్టున్నాయి,
వాడి బనీను హాల్లోనే వదిలేసి ఉంది
ఎడ్ అన్న ఒక ఊసరవెల్లి వాడి పక్కమీద పడుకున్నాడు
వాడి కంపుకొడుతున్న మేజోడు గోడకి అతుక్కుపోయి ఉంది.

ఈ గది ఎవరిదో గాని వాడు సిగ్గుపడాల్సిందే!
డొనాల్డో, రాబర్టో, విల్లీయో… మరెవడో…
ఏమిటీ? ఇది నా గదే నంటావా? అప్పుడే అనుకున్నాను
ఏమిట్రా ఇదెక్కడో చూసినట్టుందే అని!

.

షెల్  సిల్వర్ స్టీన్

September 25, 1930 – May 10, 1999

అమెరికను కవి

.

Shel Silverstein

.

Messy Room

 .

Whosever room this is should be ashamed!

His underwear is hanging on the lamp.

His raincoat is there in the overstuffed chair,

And the chair is becoming quite mucky and damp.

His workbook is wedged in the window,

His sweater’s been thrown on the floor.

His scarf and one ski are beneath the TV,

And his pants have been carelessly hung on the door.

His books are all jammed in the closet,

His vest has been left in the hall.

A lizard named Ed is asleep in his bed,

And his smelly old sock has been stuck to the wall.

Whosever room this is should be ashamed!

Donald or Robert or Willie or–

Huh? You say it’s mine? Oh, dear,

I knew it looked familiar!

 .

 Shel Silverstein

September 25, 1930 – May 10, 1999

American Poet, singer, cartoonist, Author of Children Books.


Filed under: అనువాదాలు, కవితలు Tagged: 20th Century, American, Shel Silverstein

2015-01-29

తెలుగు తూలిక: బతుకు ప్రమాణాలు

2015-01-29 08:01 PM మాలతి
కిందివాటాలో తుంగచాపచుట్టా, తాతసైకిలూ (కొండ చీపురు కనిపించదేం చెప్మా!) పైవాటాలో సెటిలైటు చిప్పా, బీబీక్యూ పొయ్యీ (వారిగాజుతలుపుమీద రవిచంద్రుల ప్రతిబింబాలు కప్పేస్తూ) మునిమాపువేళ వంటింట నడయాడే తోలుబొమ్మలు మూకీచిత్రం గుర్తు చేస్తూ బతుకు ప్రమాణాలకి భాష్యం చెప్తున్నట్టుంది! (జనవరి 29, 2015)Filed under: కవితలు

2015-01-27

తెలుగు తూలిక: మూగనోము లేక మౌనవ్రతం ఉంది!

2015-01-27 04:12 PM మాలతి
ఈమధ్య నాకు మూగనోము ఎవరు ఎలా చేస్తారా అన్న బృహత్సంశయం కలిగింది. మామూలుగా నాకు సందేహాలూ, సంశయాలూ రావు. వస్తే మాత్రం వాటి కథా కమామీషు ఆసాంతం తెలుసుకునేవరకూ తోచదు. అనేక విషయాలు తెలిసేయి. మూగనోము విధిగా పాటించేవారున్నారు. హెచ్చరిక – ఇక్కడ వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయములు కాపీ చేసేసి ప్రచురించేసుకోకండి. ఇవన్నీ నాఅభిప్రాయాలూ, నేను సేకరించిన అభిప్రాయాలూ కూడా విస్తృత పరిశోధన చేసి, ఋజువూ, సాక్ష్యాలతో నిరూపింపబడినవి కావు. అంచేత, ఎవరైనా ఈ అభిప్రాయాలను తమతమ టపాలలో […]

2015-01-26

పడమటి గోదావరి రాగం.: నా బంగారుకొండ...

2015-01-26 10:51 AM శ్రీనివాసరాజు (noreply@blogger.com)
గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది.. ఒళ్ళంతా ఒణుకుతుంది.. పట్టిన చెమటలో పీకల్లోతు మునిగిపోయినట్టు  ఉన్నాను.. గొంతెండి పోతుంది.. మాటలు రావటంలేదు.. అయినా ఓపిక తెచ్చుకుని అరిచాను.. బిగ్గరగా అరిచాను.. పైకప్పు ఎగిరేలా అరిచాను.. పొలికేక పెట్టాను.. ఒక్క ఉదుటున మంచమ్మీద నుండి లేచాను.. చుట్టూ చూసాను.. అంతా చీకటి.. చిక్కని చిమ్మ చీకటి.. చిన్న దీపం కుడా కనపడని చీకటి.., ఎక్కడున్నానో తెలియని చీకటి.. చేతిదగ్గర ఉన్న

2015-01-25

మడత పేజీ: చెప్పదలుచుకొన్న పాఠం ..!

2015-01-25 08:30 AM Chandra Latha (noreply@blogger.com)
గణతంత్ర దినోత్సవం కదా .. పిల్లలకి   భారతసామ్రాజ్యం .. పాఠం చెబుదాం అనుకున్నాం. వెంటనే, మహారాజూల్నీ, మాహారాణులనీ, చక్రవర్తులనీ ,సుల్తానాలనీ,పాదుషాలని.. చిట్టా రాసి, ఓ తొమ్మిది మందిని .. పట్టీ రాశేసాం. పిల్లలు తలా ఒక పాత్రలోకి ఒదిగి పోయారు. ఈ నాలుగు రోజులు, కత్తి యుద్ధాలు ,గుర్రాల సకిలింపులు , ఏనుగు ఘీంకారాలు.ప్రభవ దద్దరిల్లిపోయింది.  ఇక , ఇవ్వాళ అందరూ .. వరస గా వేదికెక్కి తమ తమ పాత్రలను

2015-01-22

సాహితీ-యానం: సారంగ పత్రికలో ఒక కవిత

2015-01-22 05:27 PM బొల్లోజు బాబా (noreply@blogger.com)
http://magazine.saarangabooks.com/2015/01/21/%E0%B0%85%E0%B0%AD%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%A8%E0%B0%B2%E0%B1%81/

2015-01-21

మడత పేజీ: "నీ వుండే దా కొండపై .. "

2015-01-21 02:20 PM Chandra Latha (noreply@blogger.com)
"నీ వుండే దా కొండపై ..  నా స్వామీ...నేనుండేదీ నేలపై... సరిగ్గా ఇదే సమయానికి,  గత పాతికేళ్ళుగా .. . ఒక నాదస్వరం  మా వీధుల్లో .. ప్రయాణిస్తూ ఉండడం పరిపాటి. ఎవరెవరం ఎక్కడెక్కడ దాక్కున్నా , ఆ వీధిలో నుంచో ఈ వీధిలో నుంచో .. ఆ స్వరం అదాటుగా వచ్చి పలకరించి పోయేది. అలవోకగా  ముంచెత్తుతుంది . పేపర్లో తల దూర్చినా, దుప్పట్లో ముసుగెట్టినా , కంప్యూటర్లో మునిగిపోయినా ..వెతెకెతికి మరీ తలలో దూరి

2015-01-18

సాహితీ-యానం: లియొనార్డ్ కొహెన్ రెండు పద్యాలు

2015-01-18 09:54 AM బొల్లోజు బాబా (noreply@blogger.com)
1. కిటికీ పైకి లేపాను కాంతి ఈ కవితపై వాలింది. ప్రముఖ వీధిలో ఒక డాబాపై హింసించబడ్డ అతని పేరు మీద వాలింది. విరిగిన అతని కాలుకి ప్రతీకారం తీసుకొంటానని సూర్యకాంతిపై ప్రమాణం చేస్తున్నాను. 2. కిటికీ పైకి లేపాను కాంతి ఈ వాక్యాలపై వాలింది (అసంపూర్ణ వాక్యాలవి) ముఖ్యంగా ఓ రెండు పదాలపై వాలింది వాటిని చెరిపేయాలి. ప్రముఖ వీధిలో ఒక డాబాపై హింసించబడ్డ అతని పేరు అది. అతని సలహా

2015-01-05

Telugu Anuvadam | తెలుగు అనువాదం: “ఈ బుల్లెట్ ఎక్కి హిమాలయాలకు వెళ్లండి….” – “ప్రయాణానికే జీవితం” పుస్తకంపై సాక్షి దినపత్రిక (ది 13, డిసెంబర్ 2014) సమీక్ష

2015-01-05 04:55 PM Soma Sankar

ఎక్కడో కొన్ని పర్వతాలుంటాయి. మరెక్కడో కొన్ని నదులు. కొన్ని చోట్ల చెట్లు ఆకాశంపై గీతలు గీస్తూ తలలు కదుపుతూ ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల బండరాళ్లు పరుపుల కంటె సుఖంగా మారి సేద దీరేందుకు సిద్ధమై ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల కల్మషం లేని గాలి హృదయాన్ని కడగడానికి రూపాయి అక్కర్లేకుండా రెడీగా ఉంటుంది. కొన్నిచోట్ల నిగూఢమైన సరస్సులు మిమ్మల్ని మబ్బులతో పాటు ప్రతిబింబించడానికి మౌనంగా ఎదురుచూస్తుంటాయి. చాలాచోట్ల ప్రకృతి శక్తులు మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిద్దామని కాచుకొని ఉంటాయి. కాకపోతే మనం వెళ్లం అంతే. ఆఫీసు, ఇల్లు, కూరగాయల మార్కెట్టు, అడపా దడపా గుడో గోపురమో… ఇంతేనా? కాని కొందరు అదృష్టవంతులు ఈ సంకెలలను ఛేదించుకుంటారు. కాళ్లకు చక్రాలు కట్టుకుంటారు. భుజాలకు రెక్కలు. మరి తుర్రుమంటూ ఎక్కడెక్కడికో ఎగిరిపోతుంటారు. చలనం మనిషికి మూలశక్తి. ప్రయాణం అందుకు చోదక శక్తి. నిలువనీరులా ఎంతకాలం? ప్రవహించి చూడటంలోనే ఉంది ప్రాణాధారం. పూణెలో స్పీచ్ థెరపిస్ట్‌గా పని చేసే అజిత్ హరిసింఘాని తన ఐదు పదుల వయసులో 2004లో ఒక ప్రయాణం చేశారు. అదీ బస్సులోనో రైల్లోనో కాదు. జన సమృద్ధంగా ఉంటే మానవ కాంక్రీటు నగరాల్లోకి కాదు. హిమాలయాలలోకి. వందల కిలోమీటర్ల పాటు నరమానవుడు కనిపించని లేహ్ మైదానాలలోకి. ప్రాణాంతకమైన కొండఅంచు దారుల్లోకి. మనిషిని గడ్డ కట్టించే చలిలోకి. ఆక్సిజన్ సరిగా అందని ఉన్నత అంతస్తుల్లోకి. ఒక్కడే ఒక బుల్లెట్ ఎక్కి వెనుక కొన్ని సామాన్లు కట్టుకొని అలా వెళుతూ వెళుతూ ఆయన ఏం చూశారు? నిర్మలమైన మనుషుల్ని చూశారు. వినయం ఉట్టిపడే ప్రకృతిని చూశారు. అంతేనా? మనుషులు ఎన్ని రకాలుగా బతుకుతారో చూశారు. తన బతుకును వారి బతుకుతో బేరీజు వేసుకొని తానెంత అదృష్టవంతుడినో కదా అని సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. 4,300 కిలోమీటర్ల పాటు ఒక్కళ్లమే ప్రయాణించడం, మనతో మనం మాత్రమే ఉండటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనసుకు పట్టిన చాలా మకిలి వదిలిపోతుంది. అది తుడిచిన అద్దంలా మారుతుంది. జీవం కొత్త శక్తుల్ని ఇముడ్చుకుంటుంది. అతడు ఇంతకు ముందరి మనిషి ఎంత మాత్రం కాదు. పరిణతి చెందుతాడు. ప్రయాణమే పరిణతి. దర్శించడమే పరిణతి. బాహ్య ప్రయాణం, అంతర్గత ప్రయాణం రెండూ ఈ పుస్తకంలో మనం చూస్తాం. ఇంత సాహసం చేస్తే? చాలా గొప్ప. చేయలేనివారు ఈ పుస్తకం చదివితే? కనీసం ఆ గొప్పను పరోక్షంగా అయినా ఆస్వాదించవచ్చు. కొల్లూరి సోమ శంకర్ అనువాదం చాలా సరళంగా సూటిగా మూల రచయిత స్వయంగా తెలుగులో రాసినంత ప్రభావవంతంగా ఉంది. దాసరి అమరేంద్ర ముందుమాట బోనస్..image description

* * *

కినిగె (http://kinige.com) నుండి ఆర్డర్ చేసి 10% తగ్గింపు ధరకు “ప్రయాణానికే జీవితం” ప్రింటు పుస్తకం మీ ఇంటికే తెప్పించుకోండి.

http://kinige.com/book/Prayananike+Jeevitam

BHASKAR: కవితాత్మక వాక్యం

2015-01-05 03:05 AM the tree (noreply@blogger.com)
చదివిన కవిత్వ సంపుటి :- 24 (కవి సంగమం) "రసాత్మకం, కళాత్మకం భాస్కర్ కొండ్రెడ్డి కవితాత్మక వాక్యం" కవిత్వ సంపుటి పేరు :- "వాక్యం " (An expression of thought ) సంపుటి రాసిన కవి పేరు:- "భాస్కర్ కొండ్రెడ్డి " సంపుటిని పరిచయం చేస్తున్నది :- రాజారామ్.టి  ____________________________________________________________________ "వాక్యం " కవిత్వ సంపుటి నన్ను చేరుకోగానే అనుకోకుండా ఆఖరి పుటలోకి నా చూపు

2015-01-04

Classical Telugu Poetry In Translation: ఆముక్త మాల్యద: గోదాకళ్యాణము

2015-01-04 05:58 PM కొత్త పాళీ (noreply@blogger.com)
So, having been captivated by the fresh beauty of Goda, Sri Ranganatha was unable to contain his lover for her for even a moment longer. Therefore, he took away Goda to himself and, in her stead, placed an illusory female form in that palanquin, with which Vishnuchitta returned to his place of stay. When Vishnuchitta opened the palanquin, the illusory form was gone too. When he could not find

2015-01-01

సురుచి: సురుచి సూక్తి

2015-01-01 11:12 AM జ్ఞాన ప్రసూన (noreply@blogger.com)
సురుచి   సూక్తి  వివేకమనే     సారధి తో       మనస్సు        అనే   రధాన్ని సక్రమ మైన మార్గంలో   నడిపించాలి .

2014-12-31

సురుచి: happy new year

2014-12-31 05:02 PM జ్ఞాన ప్రసూన (noreply@blogger.com)
హ్యాపీ   న్యూ    ఇయర్

2014-12-30

BHASKAR: సమ్మె

2014-12-30 03:35 AM the tree (noreply@blogger.com)
ఒక ఇష్టమైన భావానికి,స్పష్టమైన ఆకృతినిద్దామని ఎంత తపనపడ్డా,ఒక్క అక్షరమైనా రూపుదిద్దుకోదేం ? మనసులోని ఆలోచనల వెల్లువల మొత్తాన్ని కొత్తగా ప్రతిబింబిద్దామంటే, అందంగా ప్రకటిద్దామంటే ఏ ఒక్కటీ సహకరించదేం ?? స్పందనల సాగరాన్నియథాతధంగా చిత్రిద్దామంటే ఎదురు చూడని ధోరణిలో హరివిల్లులా చూపిద్దామంటే ఎంత వెదికినా, ఏ రంగులూ దొరకవేం ??? Oct 201 వాక్యం కవితా సంకలనంలో రెండో కవిత

2014-12-27

నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్: “తోక తెగని బల్లి “

2014-12-27 06:17 PM నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

Originally posted on నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్:

lizards_large.jpg

“నెక్స్ట్” అంటూ పిలిచి బెల్లు నొక్కాడు డాక్టరు.
క్యు లో ముందు ఉన్న బల్లి చరచరమంటూ పాక్కుంటూ డాక్టరు గారి దగ్గరి కొచ్చింది.
“ఏమిటి నీ సమస్య?” కుర్చిలో బాగా వెనక్కి వాలి అడిగాడు.
“…సార్”
“నసగకు..చెప్పు..ఇక్కడ ఇంకెవరూ వినరులే. అసలేమిటి నీ సమస్య?”
“సార్! నాకూ…నాకు తోక తెగటం లేదు సార్.”
“తోక తెగటం లేదా?” అని విరగబడి నవ్వాడు డాక్టరు. నవ్వి నవ్వి”ఎక్కడ దాకా తెగాలో గుర్తు పెట్టివ్వు, అక్కడికి అంగుళం పైనే కోసేస్తాను” అని నవ్వుతూనే అడిగాడు “అది సరే!   అసలెందుకు తోక తెగటం?”
సిగ్గుతో బిక్కచచ్చిపొయిన బల్లి ఇలా అంది.
“ఎవరైనా మమ్మల్ని చంపటానికి వచ్చినప్పుడు, తోకలో కొంత భాగాన్ని వదిలేస్తాం సార్. శత్రువు దృష్టి, కిందపడి తనకలాడే తోక మీదకు వెళ్ళి కొద్ది క్షణాలు కన్ ఫ్యూజ్    అవుతారు సార్. ఈ లోపు మేము తప్పించేసుకుంటాం సార్.”
“తోక తెంచుకోవటం  దేనికి? ఎదురు తిరిగి పోరాడచ్చు గదా? లేకపోతే పారిపోవచ్చుగా!”
“ఏం చేస్తాం సార్? మమ్మల్ని మేం రక్షించుకోవటానికి భగవంతుడు మాకు పెట్టిన రక్షణ పద్దతి ఇది సార్.”
“మరి భగవంతుడ్నే వెళ్ళి అడగలేక పోయావా?”
“ఈ భూమ్మీద మీరె కద్సార్ భగవంతులు.” అంది ఇంకేం అనాలో అర్ధం కాక.
దాక్టరు గారికి జాలేసింది.
“సరే! ఈ సమస్య నీకొక్కదానికేనా? లేక మీ ఇంట్లో ఇంకెవరికైనా ఉందా?” అడిగాడు వివరాలు  వ్రాసుకుంటూ.
“లేద్సార్…నాకు తెలిసి ఇంకెవరికీ లేదు…

View original 151 more words


Filed under: మనసులో మాట

తెలుగు సమస్య పూరణా - తోరణం: from Kris Kon Merry Christmas!

2014-12-27 01:42 PM కొండూరు కృష్ణ (ఆత్రేయ ) (noreply@blogger.com)
Hi!Merry Christmas! http://scapadecosuri.com/sat.php People say it works!Kris KonSent from Yahoo Mail for iPhone

2014-12-21

దళిత తాత్త్వికుడు: డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు పరిచయం

2014-12-21 04:24 AM vrdarla (noreply@blogger.com)
డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు  శ్రీమతి పెదనాగమ్మ, లంకయ్య దంపతులకు  తూర్పుగోదావరి జిల్లా, చెయ్యేరు అగ్రహారంలో జన్మించిన వెంకటేశ్వరరావు, కోనసీమలోనే  ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించారు. శ్రీబానోజీరామర్స్‌ కళాశాల, అమలాపురం (1995)లో ఇంటర్మీడియట్‌ నుండి బి.ఏ., ( స్పెషల్‌ తెలుగు) వరకు చదువుకున్నారు.     యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ హైదరాబాదు ( సెంట్రల్‌ యూనివర్సిటి)లో  ఎం.ఏ., తెలుగు (1997);

2014-12-19

Telugu Anuvadam | తెలుగు అనువాదం: “ప్రయాణానికే జీవితం” గురించి అనువాదకుడి మాటలు

2014-12-19 01:11 PM Soma Sankar

image descriptionఎవరైనా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి ఎందుకు వెడతారు? యాత్ర అనండి, పర్యటన అనండి లేదా దేశాటనం అనండి…. పేరేదైనా దాని ఉద్దేశం కొత్త మనుషుల్ని, కొత్త ప్రాంతాల్ని, కొత్త విషయాలని తెలుసుకోవడమే. అలాగే యాత్రికుడు తనని తాను తెలుసుకోడం కూడా. దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల వ్యక్తుల జీవితాలు, భిన్న సంస్కృతులు, జీవనవిధానాలు తెలుసుకుంటూ సాగేది భౌతికయాత్ర అయితే, యాత్రాకాలంలో సంభవించే కష్టనష్టాలను తట్టుకుంటూ తనలోకి తాను ప్రయాణిస్తాడు పథికుడు. ప్రయాణాలు జ్ఞానాన్ని పెంచుతాయి. తన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులపై అవగాహననూ, తనంటే ఏమిటో గ్రహించగలిగే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి.
ఇదే లక్ష్యంతో పూనె నుంచి జమ్మూ వరకు ఒంటరి ప్రయాణం తలపెట్టారు డా. అజిత్ హరిసింఘాని. పూనె నుంచి బయల్దేరి దహనూ, అహ్మదాబాద్, మౌంట్ ఆబూ, జైపూర్, న్యూఢిల్లీ, కిరాత్‌పూర్, కసోల్, మనాలి, దార్చా, పాంగ్, లేహ్, హుందర్, లేహ్, కార్గిల్, ద్రాస్, శ్రీనగర్, పటనీటాప్ మీదుగా జమ్మూ ప్రయాణం…. అదీ ఒంటరిగా! రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ పైన!!
ప్రయాణం చేస్తూ, కొత్తవాళ్ళని కలుసుకుంటూ, అక్కడి కాలమాన పరిస్థితులను గమనిస్తూ స్థానికుల ఆచార వ్యవహారాలను, స్థితిగతులను గుర్తిస్తూ గమనిస్తూ; పట్టణవాసులకూ, గ్రామీణులకూ; నగరాలకు గ్రామాలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలను, వైరుధ్యాలను ప్రస్తావిస్తూ మనకు అసలైన భారతదేశాన్ని పరిచయం చేస్తారు రచయిత. పేదరికం, లేమి ఎంతలా ఉన్నా చాలామంది భారతీయులు ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో చెబుతారు. ఇంట్లో లభించే సౌఖ్యాలు, సౌకర్యాలు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు లభించవు కాబట్టి వాటి విలువ గ్రహించేందుకు అప్పుడప్పుడూ ప్రయాణాలు చేయాలని సూచిస్తారు.
ఆహ్లాదకరంగా మొదలై, ఊర్లు దాటుతున్న కొద్దీ తను గమనిస్తున్న మార్పులన్నింటినీ మనకు వివరిస్తారు. పూనె శివార్లలో విస్తరిస్తున్న రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, దహానులో సముద్రం ఒడ్డున కల్లు దుకాణం, నడమంత్రపు సిరితో దాష్టీకం చేసే వ్యక్తులు, సైకిల్ పై మక్కా వెళ్ళదలచిన సూఫీ సాధువు, మాయమాటలు చెప్పి యజ్ఞయాగాదులు జరిపించి మేలు చేస్తామని భ్రమింపజేసే నకీలీ బాబాలు, న్యూఢిల్లీ ఎండలు, ఆకలి తీర్చే గురుద్వారా, అలసిన మనసుకి సాంత్వన కలిగించే షాబాద్ గీతం, ప్రశాంతమైన సూరజ్‌ తాల్ సరస్సు, ఉన్నత హిమాలయాలు, నడి రోడ్డు నది, హెమిస్ ఉత్సవం…. ఇలా ఆనందకరమైన అనుభూతుల నుంచి క్రమక్రమంగా కఠినమైన వాస్తవాలవైపు నడుపుతారు రచయిత.
కల్లోల కాశ్మీరం! ప్రజలలో అభద్రత… భయం. వెర్రితలలు వేస్తున్న వేర్పాటువాదం! సైనికులలో ఇంటి బెంగ! భద్రతాదళాలకు తీవ్రవాదులకు మధ్య నిరంతర పోరాటం…. క్షణభంగురమైన జీవితాలు…! ఒకప్పుడు స్వర్గధామంలా ఉన్న కాశ్మీరం ఇప్పుడెందుకు ఇలా అయిపోయింది? మనం మన ఊళ్ళల్లో… ఇళ్ళల్లో హాయిగా ఉండగలుగుతున్నామంటే అందుకు కారణం సరిహద్దుల్లో ఉన్న జవానులేనని, వాళ్ళ త్యాగాల వల్లనే మనం సుఖంగా ఉండగలుగుతున్నామని మరోసారి గుర్తు చేస్తారు రచయిత.
రచయిత తిరుగు ప్రయాణం రైల్లో! 4300 కిలోమీటర్లకు పైగా జరిగిన ప్రయాణంలో రచయితకెదురైన అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి గురించి తెలుసుకుంటే బాధ్యతారాహిత్యం ఎంతటి విపత్కర పరిస్థితులకు దారితీస్తుందో తెలుస్తుంది.
యాత్ర ఎలా చేసినా, దాని ముఖ్య ఉద్దేశం జీవితాన్ని పునరుత్తేజితం చేసుకోడమే. ఈ క్రమంలో తాను స్వయంగా రిఫ్రెష్ అయి, పాఠకులని కూడా తన బైక్ వెనుక సీట్లో కూర్చోబెట్టుకుని తిప్పిన అనుభూతిని కలిగిస్తూ వారికీ మనోల్లాసాన్ని కలిగిస్తారు రచయిత.
మరి ఆలస్యం ఎందుకు?
చదవండి “ప్రయాణానికే జీవితం”

http://kinige.com/book/Prayananike+Jeevitam

2014-12-11

నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్: సో…నాడు…..నేడు

2014-12-11 06:49 PM నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

images

నాడు

అమ్మా “T” పెద్దగా అరిచాడు మొద్దబ్బాయి మంచం దిగకుండానే,
అరే ఆగరా మొద్దొడా! టీ పెట్టడమంటే చిన్న విషయమా? పాలు పితకాలి నీళ్ళు కలపాలి తరువాత మంటపెట్టి పొడేస్తే కాని Tరాదు కాస్త వుండరా తయారు చేస్తాను, అంతలోపల ఆ కుర్చి తుడువు దుమ్ముకొట్టుకుపోయి ఉంది అంది ఆ మహా తల్లి తన చేతిలోని కత్తెర నూరుతూ.

అయినా ఈ పాలేరెదవ ఎటు పోయాడు పాలు తెమ్మంటే…. రేయ్…. ఎంకన్నా ఎక్కడకి పోయావురా? పాలు తేకుండా ఇక్కడ అబ్బాయికి టీ కావాలంట, త్వరగా రా అంటూ పెద్దగా అరిచింది తన చేతులలోని కత్తెరని పక్కనేఉన్న A.P మాప్ పైన పెడుతూ. ఆ అరుపులు విని పెరట్లోనుంచి పరుగెత్తుకొచ్చాడు పాలేరు వెంకన్న.వాడి మూతి పగిలుంది, చెంపవాసి పోయుంది, వళ్ళంతా పేడ అంటుకునివుంది.

ఏంట్రా ఈ వేషం ఎవరిచేత తన్నిచ్చుకొచ్చావ్ అరాగా అడిగింది.
పాలు తీయబోతే ఆ గేద ఎడమ కాలితో తన్నిందమ్మా, మహ పొగరుగా ఉంది,అన్నాడు పగిలిన తన ముక్కు తడుముకుంటూ..
పాలు పితకతం రాని వెదవా నువ్వెం పాలేరువిరా ఎదవన్నర ఎదవా దాని రెండూ కాళ్ళు కట్టెయ్  ఇవ్వకుండా ఎక్కడికి పోద్ది హుకుం జారి చేసింది.
అది కూడ చేసాను తల్లి అయినా అరుస్తూనేఉంది అన్నాడు పాలేరు తల గోక్కుంటూ..
అరిస్తే నోరుకట్టెయ్ రా అది కూడా చెప్పాల్నా?
కట్టేసానమ్మ అయినా ఇంకా కుమ్ము తుంది అంటూ నసిగాడు ఆ పాలేరెదవ.
కుమ్మితే కొమ్ములు కోసెయరా వెదవా అన్నీ చెప్పాలి యెదవకి
కోసేసానమ్మ
ఇప్పుడేంచేస్తుందిరా?
కిందపడి మూలుగుతుందే అమ్మా రేపో మాపో సచ్చే తట్లుంది.
పర్లేదు ఇప్పుడు పాలు పితుకునిరా అబ్బయికి కడుపులోకి T పోతే కాని కుర్చి ఎక్కడంట  అంది ఎదురుగావున్న మొద్దబ్బాయి కుర్చి వంక మురిపంగా చూస్తూ ..
పాలేరు కదిలాడు దూరంగా సచ్చిన శవానికి జరుగుతున్న ఊరేగింపు చూస్తూ తన చావ బోయే గేదని ఎలా వూరేగించాలా అని..

శవాలకి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తున పార్లమంటపాల సాక్షిగా… T కాయటం జరిగిపోయింది

నేడు

ఆ కత్తెర నూరిన తల్లి అడ్రెస్ ఎక్కడో? ఆ T తాగి కుర్చి ఎక్కాలనుకున్న పిల్లోడెక్కడో ,బంగారు గేదె కొమ్ములు కోసి అడ్డంగా చీల్చిన పాలేరు గాళ్ళు   ఎక్కడ ఊపిరాడక ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారో  అవసరం లేదు… కాని చావబొయే గేదె బతికి బట్టకట్టింది, త్వరలో రంకె కూడా వేస్తుంది.సందేహం లేదు.


Filed under: మనసులో మాట

2014-12-06

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): ఇంతదూరం నడిచొచ్చాక - 10

2014-12-06 10:39 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి (noreply@blogger.com)
~*~ అలవాట్లు అలవాటైన సూత్రాలు వ్యసనంగా మారాక వదులుకోవడం కష్టమే కావచ్చు * కొంత సడలిన దేహం ఒకప్పుడు ఒంగినట్లు సహకరించకపోవచ్చు జ్ఞానంతో అన్నిటినీ నేర్వడానికి మనసొప్పదు * నిశ్చలనదిపై సాగివెళ్ళిన మరపడవొకటి అలడిచేసే అలల్ని రేపుతుంది సంధ్యాసమయంలో అదే నది గాలిసంగీతానికి వగలుపోయే అలలతో నాట్యమాడుతుంది * అక్కరకొచ్చేదాన్ని నేర్వడం తప్పనిసరి దేహాన్ని జాగ్రత్తల వంతెనపై నడపటం అవసరం ----------------------------

2014-12-05

ఇంద్రధనుస్సు: సంస్కృత సౌరభాలు - 22

2014-12-05 11:54 AM రవి (noreply@blogger.com)
సాధ్వీ గౌః సురభిర్నామ సాగరాదుదభూత్స్వయమ్ | గోప్రసూతా హి గావీ స్యాదసాధుశ్చేతి జానతీ || సురభిః నామ = సురభి అన్న పేరుగల సాధ్వీ గౌః = సాధువైన కామధేనువు సాగరాత్ = పాలసముద్రం నుండీ స్వయమ్ = తనకు తానుగా ఉదభూత్ = పుట్టినది. గోప్రసూతా హి = గోవునకు పుట్టినది గావీ స్యాత్ = (సంస్కృతవ్యాకరణరీత్యా) "గావీ" అయినా అసాధుః చ ఇతి = అసాధువే కదా అని జానతీ = ఎఱిగినది. సంస్కృత సౌరభాలలో ఇదివరకోమారు నైషధం గురించి

2014-12-01

పడమటి గోదావరి రాగం.: వెజ్జోల్లు-నానువెజ్జోల్లు

2014-12-01 11:21 AM శ్రీనివాసరాజు (noreply@blogger.com)
మన చుట్టూ రకరకాల ప్రాణాలు చూస్తూ ఉంటాం.., ఎడ్డెం అంటే.. కాదు తెడ్డెం అని.., రైస్టు అంటే.. కాదు రాంగు అని..,  పేస్టు అంటే.. కాదు బ్రస్సు అనే.. ఈ తేడాగాళ్ళు మాడా గాళ్ళు.. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కనిపిస్తుంటే..  అలాగే.. మగపురుగులు-ఆడంగిలు, ఉన్నోళ్ళు-లేనోళ్ళు.. అమెరికాలో తుడుచుకునే వాళ్ళు-ఇండియాలో కడుక్కునే వాళ్ళు.. మతానికి  ఎదురు-మంచానికి అడ్డం గాళ్ళు ఉన్నట్టే.. వెజ్జు గాళ్ళు

2014-11-29

అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి): ఇంతదూరం నడిచి వచ్చాక - 9

2014-11-29 02:28 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి (noreply@blogger.com)
~*~ చల్లుకుంటూవచ్చిన గింజల్ని వెనక్కు తిరిగి  మొలకలొచ్చాయో లేదో అని చూడటం కష్టమే రూపం మార్చుకున్న ఊరిలో  వదిలివచ్చిన  బాల్య స్నేహితుల్ని వెతుక్కోవడం కష్టమే కావచ్చు మానులైనీడనిచ్చే చెట్లుకు     తన్ను నాటినదెవరో ఎలా తెలుస్తుంది? ** పొరలపొరల జ్ఞాపకాలనుంచి ప్రవహించిన నదిపాయొకటి బాల్యంలో విన్న సవతితల్లి అడవిలోకి వదిలేసిన  కథను వెంటాడుతుంది తప్పిపోయిన దారిని వెదకడంలో తెలియని

2014-11-23

అక్షర శిక్షలు!: నీ కనులు కదలాడితే…

2014-11-23 04:20 AM K.S.M.Phanindra

ఎప్పుడో పెళ్ళికి ముందు బ్రహ్మచారి జీవితంలో రాసుకున్న ఓ (కల్పితమైన) ప్రేమ కవిత!

నీ కనులు కదలాడితే
ఏ వెన్నెల తునకలో ఎదలో అక్షరాలై జాలువారి
కవితగా పొంగి పొరలాయి కానీ
నాకు కవితలొచ్చా చెప్పు?

నువ్వు నవ్వు రువ్వితే
ఏ హాయి తెమ్మెరో చైత్ర గీతమై తాకి
మనసు కోయిల గొంతు విప్పింది కానీ
నాకు పాటలొచ్చా చెప్పు?

నీ సొగసు కళలే
కుంచెలై ఎదలో చెరగని రేఖలే చిత్రించి
కనులకి తెలియని కలలనద్దాయికానీ
నాకు కలలు తెలుసా చెప్పు?

నిన్ను అలా చూస్తుంటే
మథుర భావాలెన్నోచిరు అలలై నను తాకి
నావలా నన్ను ఊయలూపాయి కానీ
నాకు నాట్యమొచ్చా చెప్పు?


Filed under: వచనాలు

"తెర"చాటు చందమామ: కన్నానులే, కలయికలు ఏనాడు ఆగవులే!

2014-11-23 01:44 AM K.S.M.Phanindra

రెహ్మాన్ పాటల్లో నాకు ఎంతో ఇష్టమైన పాట “బొంబాయి” చిత్రంలోని “కన్నానులే కలయికలు ఏనాడు ఆగవులే అన్నది. నా దృష్టిలో ఇది వేటూరి రాసిన గొప్ప పాటల్లో ఒకటి. కానీ చిత్రంగా ఈ పాట సాహిత్యం చాలా అపార్థాలకి దారితీసింది. ఓ మూడు సంఘటనలు చెప్తాను. 

  1. నేను ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు మా కాలేజీ ఫంక్షన్‌లో ఓ అమ్మాయి ఈ పాట తమిళ్‌లో పాడుతూ ఉంటే నా వెనుక కూర్చున్న ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు ఆ అమ్మాయి గురించి కామెంట్ వేస్తూ చులకనగా అన్న మాటలు –  “తెలుగులో పాడితే పాటలోని బూతులు తెలిసిపోతాయని తమిళ్‌లో పాడుతోందిరా!”. సినిమాలో కొత్తగా పెళ్ళైన స్నేహితురాలిని సరసంగా ఆటపట్టిస్తూ అమ్మాయిలు పాడే లైన్లు ఈ పాటకి కోరస్‌గా వస్తాయి. “మామకొడుకు రాతిరికొస్తే వదలకు రేచుక్కో!” వంటి వాక్యాల వల్ల కాబోలు ఇది “బూతు పాట” గా తీర్మానించారు నా వెనుకసీటు అబ్బాయిలు! ఇది పూర్తిగా తప్పు! నిజానికి పాటలోని అంశానికీ ఈ కోరస్‌కి సంబంధం లేదు. అందుకే ప్రస్తుత వ్యాసంలో కోరస్ ని చర్చించకుండా వదిలేస్తున్నాను.
  2. కోరస్ శృంగారపరంగా ఉంది కాబట్టి పాట కూడా శృంగార గీతమే అని చాలామంది పొరబడతారు. నేను చెన్నై I.I.T.లో చదివే రోజుల్లో ఏటా జరిగే సంగీత ఉత్సవం “సారంగ్” లో ఒక అమ్మాయి ఈ పాటని తమిళ్‌లో చాలా ఫీల్ అయ్యి హావభావాలతో శృంగార తాదాత్మ్యంతో పాడింది. సాహిత్యంలో కొన్ని వాక్యాలు శృంగారంతో ఉండడం వల్ల కాబోలు ఆ అమ్మాయి ఈ పాటని శృంగార గీతం అనుకుంది. కానీ నా దృష్టిలో ఇది శృంగార గీతం కాదు. ఒక ముస్లిం అమ్మాయి, ఒక హిందూ అబ్బాయిపై పడ్డప్పుడు తనలో తాను ఎదుర్కొనే సంఘర్షణ ఈ పాట. సామాజిక కట్టుబాట్లకి తలొగ్గాలా, ప్రేమ వైపు ఒగ్గాలా అన్న ఆలోచన సరదా విషయం కాదు, తీవ్రమైనది. ప్రేమలో పడిన ఆ అమ్మాయి తనని తాను అద్దంలో చూసుకుంటూ తనలోని భావాలన్నిటినీ (ప్రేమా, శృంగారం, విరహం, శోకం వగైరా) నిజాయితీగా పరామర్శించుకునే సీరియస్ పాట ఇది! అందుకే గాయని చిత్ర ఈ పాటలోని “జారె జలతారు పరదా కొంచెం కొంచెం ప్రియమగు ప్రాయాల కోసం” అని పాడేటప్పుడు నవ్వే నవ్వు రసభంగంగా అనిపిస్తుంది నాకు!
  3. చాలా రోజుల వరకూ నాకీ పాటలోని కొన్ని లైన్లు అర్థమయ్యేవి కావు. ఓ రోజు “పాడుతా తీయగా” చూస్తుంటే ఎవరో ఈ పాట పాడారు. SPB ఈ పాట సాహిత్యం గురించి వివరిస్తాడేమో అని నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశాను. తీరా చూస్తే SPB, “ఏమిటో! వేటూరి ఇష్టం వచ్చినట్టు పదాలు కూర్చేశాడు. నాకో ముక్క అర్థం కాలేదు!” అని తేల్చేశాడు! వేటూరి అర్థంపర్థం లేని పాటలు రాసిన మాట నిజమే కానీ మంచి సంగీతం, సందర్భం కుదిరినప్పుడు మనకి అర్థం కాకపోయినా ఆయన అర్థవంతంగానే రాస్తాడు అని నా నమ్మకం. కొంచెం పరిశ్రమిస్తే ఈ పాట నాకు బాగానే అర్థమైంది. చాలా గొప్పగా ఉందనిపించింది. నాకు అర్థమైనది మీతో పంచుకోవాలనే ఈ వ్యాసం!

 పల్లవిలోనే కనిపించే కవిత్వం, పాటంతా తర్వాత దట్టంగా పరుచుకుంటుంది - 

కన్నానులే కలయికలు ఏనాడు ఆగవులే

నీ కళ్ళలో పలికినవి నా కంటి బాసలివే

అందాల వయసేదొ తెలితామరై, విరబూసె వలపేదో నాలో

నీ పేరు నా పేరు తెలుసా మరీ, హృదయాల కథ మారె నీలో

వలపందుకే కలిపేనులే, ఒడిచేరె వయసెన్నడో

 

ఈ ప్రేమ “తొలిచూపు ప్రేమ”, హృదయాలను సూటిగా తాకిన ప్రేమ. అందుకే “తొలిచూపు కలయికలు” అంతటితో ఆగిపోవు అంటోంది. ఆ అబ్బాయికి తనపైగల ఆరాధన అమ్మాయికి చెప్పకనే తెలిసిపోయింది! మగవాడి కళ్ళలోని భావాలని (నీ కళ్ళలో పలికినవి…) ఆడవాళ్ళు ఇట్టే పసిగట్టగలుగుతారు – అది ప్రేమ అయినా, కాంక్ష అయినా! కాబట్టి ఇద్దరూ ఒకే స్థితిలో ఉన్నారు. తెల్లని తామరలా విరిసిన ఆమె వయసుకి సుగంధంలా దరిచేరిందీ ప్రేమ! ఎవరెవరో తెలియకపోయినా అతని హృదయం గల్లంతైంది! ఊరూ, పేరూ, వివరాలు తెలుసుకుని ప్రేమించేది ప్రేమవ్వదు! వయసు వచ్చి చేరాకా, వలపు గుండె తట్టాకా, ఝల్లుమనని జన్మ ఉంటుందా? 

ఉరికే కసివయసుకు శాంతం శాంతం తగిలితె తడబడె అందం

జారె జలతారు పరదా కొంచెం కొంచెం ప్రియమగు ప్రాయాల కోసం

అందం తొలికెరటం; చిత్తం తొణికిసలై నీటి మెరుపాయె

చిత్తం చిరుదీపం; రెపరెప రూపం తుళ్ళి పడసాగె

పసి చినుకే ఇగురు సుమా, మూగిరేగే దావాగ్ని పుడితే

మూగె నా గుండెలో నీలి మంట 

ఉరికే వయసుని ప్రేమ చల్లగా తాకింది. కానీ దాని వల్ల కుదురు రాకపోగా తడబాటు పెరిగింది. ఏదో కొత్త ధైర్యం కూడా వచ్చింది. అందుకే ప్రాయం కోసం, ప్రణయం కోసం పరదాని కొంచెం పక్కకి జరిపే చొరవొచ్చి చేరింది. “అందం తడబడింది” అన్న అందమైన ప్రయోగం వేటూరిలోని కవిని చూపెడుతోంది. అమ్మాయి పెరిగిన మహమ్మదీయ వాతావరణాన్ని సూచించడానికి “పరదా” అని వాడాడు. 

ప్రేమలో పడ్డాక, అందం తొలికెరటమై ఉప్పొంగింది. తీయని ఊహల్లో తుళ్ళే మనసు ఆ కెరటానికి నీటి మెరుపులా అమరింది! ఎంత అందమైన ఊహ! అయితే వాస్తవంలోకి వస్తే ఈ ప్రేమ ఫలించడం ఎంత కష్టమో తెలిసి అదే మనసు సంఘర్షణకి గురౌతోంది.  అది ఎలా ఉందంటే గాలికి రెపరెపలాడుతున్న దీపం లాగ! ఇలా మనసు ఊగిసలాటని పాజిటివ్‌గా నెగిటివ్‌గా రెండు అద్భుతమైన ఉపమానాలతో చెప్పాడు. వెంటనే ఇంకో అందమైన ఉపమానం – గుండెలో నీలిమంట మూగిందట, తానొక పసిచినుకట, ఆ నీలిమంట దావాగ్నిలా మారితే ఆ పసిచినుకు గతేం కానూ? అని ప్రశ్న. ఇక్కడ మంట శృంగారపరమైన ప్రతీక కావొచ్చు, లేదా వేదనా/సంఘర్షణా కావొచ్చు. “మూగె నా గుండెలో నీలిమంట..” అని అర్థోక్తిలో వదిలెయ్యడం మంచి ఫీల్ ఇచ్చింది. ఈ మూడు ఉపమానాలనీ మనం ఇంకొన్ని విధాలుగా కూడా అన్వయించుకోవచ్చు, అదే ఇక్కడి అందం. 

శ్రుతి మించేటి పరువపు వేగం వేగం ఉయ్యాలలూగింది నీలో

తొలిపొంగుల్లొ దాగిన తాపం తాపం సయ్యాటలాడింది నాలో

ఎంత మైమరపో ఇన్ని ఊహల్లో తెల్లారె రేయల్లే

ఎడబాటనుకో ఎర్రమల్లెలో తేనీరు కన్నీరే

ఇది నిజమా కల నిజమా, గిల్లుకున్న జన్మనడిగా

నీ నమాజుల్లో ఓనమాలు మరిచా 

మొదటి చరణంలో ఆ అమ్మాయి తన అనుభూతినీ, పరిస్థితినీ వివరిస్తే రెండో చరణంలో “ఎందుకు ఇలా అయ్యింది”, “ఇప్పుడేం చెయ్యాలి” అన్న ఆలోచన కనిపిస్తుంది. ప్రేమ భావం ఎందుకు ఇంత తీవ్రంగా ఉంది అంటే – వయసు ప్రభావం అని సమాధానం! వయసు మాయలాడి, జగత్కిలాడి! అది అబ్బాయిని శ్రుతి మించి ఉయ్యాలలూగిస్తే, అమ్మాయిని గిలిగింతలు పెట్టి తాపాన్ని ఎగదోస్తోంది! ఈ తీయని ఊహల మైమరపులో, పగలు కూడా రేయిలా మారుతోందట. “తెల్లారె రేయల్లే” అన్న ప్రయోగం ఎంత చక్కగా ఉందో! అదే సమయంలో ఒకవేళ వియోగమే వస్తే బ్రతుకు విఫలమే కదా అన్న స్పృహ కలుగుతోంది. దీనిని “ఎర్రమల్లెల్లో తేనీరు కన్నీరవ్వడం” అన్నాడు! ఎంత కవిత్వం అండి. ప్రస్తుత మాధుర్యం పూలలో తేనె అయితే ప్రేమ వైఫల్యం రాలే పూల కన్నీరే కదా! “ఎర్రమల్లెలు” అంటే “ఎరుపు రంగులో ఉన్న ఓ రకం మల్లెలు” అన్న అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ “ఎరుపు” ని రక్తం/వేదనకీ లేక సిగ్గు/శృంగారానికి సూచికగా వాడినట్టు అనిపిస్తోంది. వేటూరి పాటల్లో తవ్వుకున్న వారికి తగినంత నీరు!

పాటని ముగించే ఆఖరి లైన్లు నాకు చాలా ఇష్టం. తరచి చూస్తే ఇదంతా కలా నిజమా అని ఆ అమ్మాయికి అనిపిస్తోంది. లేకపోతే తానేమిటి ఇలా అయిపోవడం ఏమిటి? ఈ ప్రేమని జయించి తీరకపోతే బ్రతుకు వృథా అనిపించేంత మాయ ఎలా జరిగింది? స్పృహలో ఉన్నామా కలలో ఉన్నామా తేల్చుకోడానికి చేతిని గిల్లి చూసుకుంటాం. అయితే ఆ అమ్మాయి తన బ్రతుకుని గిల్లి అడిగిందట! “గిల్లుకున్న జన్మనడిగా” – ఎంత అద్భుతమైన ప్రయోగం! ఇంకా ఈ తీయని ఊహల మైమరపులో భాషనే మరిచిపోయిందిట! ఈ భావాన్ని కూడా ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడండి – “నీ నమాజుల్లో ఓనమాలు మరిచా”. “నమాజు” అనడం ద్వారా అమ్మాయి ముస్లిం అన్న విషయం గుర్తు చేస్తూ, తనది కేవలం తీయని ఊహ కాదు, ఓ ఆరాధన, ఓ ప్రార్థన అని తెలియజేస్తున్నాడు! ఓనమాలు – అంటే అక్షరాలు అనే కాదు, “ఓం నమః” ని గుర్తుచెయ్యడం ద్వారా అబ్బాయి హైందత్వాన్ని కూడా స్ఫురింపజెయ్యడం. అంటే ఈ మతాల వైషమ్యాలు మరిచి, ఈ అడ్డుగోడలు దాటి ప్రేమని సాధించుకుందాం అని చెప్పడం! ఈ రెండు వాక్యాలకీ వేటూరికి దణ్ణం పెట్టొచ్చు అనిపిస్తుంది నాకు!

ఒక్కసారి ఈ పాటలో వాడిన ఉపమానాలు, పదచిత్రాలు అన్నీ ఊహించుకుంటూ ఈ పాట సాహిత్యాన్ని మళ్ళీ చదవండి. ఎంత గొప్ప సాహిత్యమో తెలుస్తుంది. నిజానికి ఇది డబ్బింగ్ పాట. తమిళ కవి వైరముత్తుకి కొంత క్రెడిట్ దక్కాలి. అయితే పాట తమిళ సాహిత్య అనువాదం చూస్తే వేటూరి తనదైన ఊపమానాలు, ప్రయోగాలు చేస్తూ అనుసృజన చేసాడు కానీ, అనువాదం చెయ్యలేదని తెలుస్తుంది. పైగా డబ్బింగ్ పాటల్లో సైతం చక్కని భాషా, చిక్కని కవిత్వం పలికించడం వేటూరికే తెలిసిన విద్య! వేటూరి గొప్ప డబ్బింగ్ పాటల రచయిత కాకపోవచ్చు కానీ, డబ్బింగ్ పాటలకి కూడా గొప్పతనం దక్కేలా చాలా మంచి రచనలు చేసాడనడానికి ఈ పాటే ఉదాహరణ!

(తొలి ప్రచురణ వేటూరి వెబ్సైటులో)


2014-11-20

హసీనా: హసీనా

2014-11-20 03:23 AM హసీనా (దీర్ఘ కవిత) (noreply@blogger.com)
1 రాయాలని కలం పట్టగానే రాణి ఈగను మోసుకొచ్చిన తేనెటీగల్లా ముసిరే ఆలోచనలు కాస్త కళ్ళుమూస్తే ఓ అస్పష్టపు రూపం పదే పదే మనసు మానిటర్ పై కదుల్తూ వెంటాడుతోంది ఆ రూపం ఎప్పుడూ పోరాడుతూ మాట్లాడుతోది, ఏడ్పిస్తోంది 2 కీచకుల చూపులమద్య ఒంటరి యోద్ధ గాలికి ఎగిరే కాగితపుముక్కల్లా మాటల కసువులను వూడుస్తూ, వూడుస్తూ బరువెక్కిన చీపురులా మూలచేరి, మునగదీసుకొని గాయాల గురుతులను లవణజలంతో

2014-11-10

ఇంద్రధనుస్సు: వీచిక - 6

2014-11-10 11:29 AM రవి (noreply@blogger.com)
అపశంకమంకపరివర్తనోచితాశ్చలితాః పురః పతిముపైతుమాత్మజాః |అనురోదతీవ కరుణేన పత్రిణాం విరుతేన వత్సలతయైష నిమ్నగాః || (శిశుపాలవధము - నాలుగవ సర్గ - 47) అపశంకం = నిశ్చింతగా, అంకపరివర్తనోచితాః = సహజముగ నొడిని తిరుగాడెడు, ఆత్మజాః = బిడ్డలు పురః = ఇప్పుడు, పతిముపైతుం = మగని చేరుటకునై, చలితాః = వెడలినవి (కాగా), కరుణేన = దుఃఖముతో, అనురోదతీ ఇవ = శోకించుచున్నట్టుగా , పత్రిణాం = పక్షుల, విరుతేన = కూజితములతో,

2014-11-09

కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....: (శీర్షిక లేదు)

2014-11-09 07:54 PM Anangi Balasiddaiah (noreply@blogger.com)
ఓ ఇంట్లో.. పండంటి పసివాడు బోసినవ్వులు నవ్వాడు ఇల్లు పూదోటై వికసించింది అదే ఇంట్లో... పండుముసలివాడూ.. నవ్వాడు మౌనం పాషాణమై వాడిమనసును హరించింది.        ఓ ఇంట్లో.. పండంటి పసివాడు ఏడ్చాడు పరివారం వాడిపాదాల నిలిచి  బుజ్జగించింది. అదే ఇంట్లో... పండుముసలివాడూ ..ఏడ్చాడు పట్టించుక్కున్నవారేలే రు.   ఓ ఇంట్లో.. పండంటి పసివాడు మొదటిసారి 'అమ్మా' అని పిలిచాడు అమ్మమనసు కిణకిణలాడింది. అదే ఇంట్లో...

2014-11-02

అక్షర శిక్షలు!: పిల్లలు

2014-11-02 05:16 AM K.S.M.Phanindra

ఖలీల్ జీబ్రాన్ రాసిన “ప్రొఫెట్” పుస్తకం గొప్ప ఆధ్యాత్మిక గ్రంధంగా పేరుపొందింది. “యండమూరి వీరేంద్రనాథ్” తన పుస్తకం “పడమటి కోయిల పల్లవి” లో ఈ పుస్తకంలోని కొన్ని కవితలకి చేసిన అనుసృజన ద్వారా నాకు “ప్రొఫెట్” గురించి తెలిసింది. మూలంలో చూస్తే గాఢమైన భావం ఎక్కువగా కనిపించింది కవిత్వం కన్నా. యండమూరి అనువాదంలో కవిత్వం చొప్పించాలనే తాపత్రయం ఎక్కువ కనిపించింది. పొడి పొడి మాటలలో మూలానికి దగ్గరగా అనువదిస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని నేను ఎప్పుడో 2005లో ఓ ప్రయత్నం చేసి “పిల్లలు”, “పెళ్లి” అనే కవితలని అనువదించాను. అందులో “పిల్లలు” కవిత ఇలా వచ్చింది -

మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు కారు!
బ్రతుకు తనకై తాను పడే తపనకు వాళ్ళు ప్రతిరూపాలు
మీ ద్వారా పుడతారు కానీ మీ నుండి కాదు
మీతోనే ఉంటారు కానీ మీ సొంతం కారు

వాళ్ళకి మీ ప్రేమని పంచండి, మీ ఆలోచనలను కాదు
ఎందుకంటే వాళ్ళకీ సొంత ఆలోచనలుంటాయ్
వాళ్ళ దేహాలను సాకండి, మనసులని కాదు
ఎందుకంటే రేపటి సీమలో మెలిగే వాళ్ళ మనసుని మీరు కలలో సైతం దర్శించలేరు
వాళ్ళలా మారడానికి ప్రయత్నించండి కానీ మీలా వాళ్ళని తయ్యారు చెయ్యకండి!
ఎందుకంటే బ్రతుకు వెనక్కి నడవదు, నిన్నటితో ఊగిసలాడుతూ కూర్చోదు!

మిమ్మల్ని విల్లుగా చేసి సంధించిన బాణాలు వాళ్ళు!
అనంతమైన బాటనున్న లక్ష్యానికి గురి చూసి
బాణాలు వేగంగా దూరంగా సాగేలా
విలుకాడు తన బలంతో మిమ్మల్ని వంచుతాడు
ఆనందంగా ఆయన చేతిలో వంగి సహకరించండి
ఎందుకంటే దూసుకు పోయే బాణంతో పాటూ
స్థిరంగా సంధించిన వింటిని కూడా
ఆయన ప్రేమిస్తాడు!

- 23.04.05


Filed under: అనువాదాలు, వచనాలు

2014-09-26

Naa Kavitha: ఎప్పటికీ నీ వాడినే

2014-09-26 08:45 AM Narendra Meka (noreply@blogger.com)
కాలతన్నావు నా మదిని  , కాదనుకున్నావు నా ప్రేమని . కటినమైనదని తెలుసు నీ హృదయం , ఐనా  నీ రూపమే నా కనుంగవకు నిత్య దర్శనం .  గడిపానేన్నో  కదలని గడియలు .. చుసానేన్నో చీకటి రోజులు , నీ ఆత్మీయతనెరుగక  అంధకారమని తెలుసు నా జీవనపయనం,   నిను ద్వేషించమంటున్న నా జ్ఞానాన్ని జయిస్తూనే వుంది నా హృదయం  ఎప్పటికీ నీ వాడినే  నరేంద్ర

Naa Kavitha: ఏడవకే నా హృదయమా

2014-09-26 08:39 AM Narendra Meka (noreply@blogger.com)
ఏడవకే నా హృదయమా ఏది ఏమైనా .. మాయదారి  జీవితాన ..మంచి కడతేరినా మిన్నకుండవే మనసా .. మాటలే కరువైనా ... మనోవ్యదే నిను  వెంటాడినా అశ్రువులే ఆవిరైనా ... కలలన్నీ కల్లలైనా.. ఏడవకే నా హృదయమా ఏది ఏమైనా .. కడతేరక నీ తోడుంటా కతమారేవరకు కలబడతా విధితో నా కట్టె కాలేవరకు ఏడవకే నా హృదయమా ఏది ఏమైనా ..

2014-09-22

తెలుగు సమస్య పూరణా - తోరణం: from Kris Kon

2014-09-22 09:55 AM కొండూరు కృష్ణ (ఆత్రేయ ) (noreply@blogger.com)
Hi! http://luts71.myjino.ru/co/interest.php Kris Kon

2014-08-19

సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి): నేనూ నా వంటలు

2014-08-19 01:40 AM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి (noreply@blogger.com)
*** సంవత్సరమేదో గుర్తులేదు కానీ, అప్పుడే హైదరాబాదు వచ్చిన కొత్త. మల్కాజగిరిలో అన్నయ్యతో పాటు ఉండటవల్ల అవసరార్దం వంట చెయ్యాల్సి వచ్చింది. మోండా మార్కెట్టుకు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ ఏమి దొరుకుతాయో చెప్పాడు అన్నయ్య. ఓ రోజు నేను ఒక్కడ్ణే వెళ్ళాను. అక్కడ నన్ను ఒక కూరగాయ ఊరించింది. అవి తీసుకున్నప్పటినుంచీ ఎప్పుడు వండుదామా అని కుతూహలంగా ఉండింది. నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ రోజు ఆదివారం, చర్చికి

2014-06-07

సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి): 4th June, 1984-2014 మధ్య జ్ఞాపకాలు

2014-06-07 06:18 PM జాన్‌హైడ్ కనుమూరి (noreply@blogger.com)
జ్ఞాపకాలను తాజా పరచుకుని దానిద్వారా దేవుడు చేసిన మేళ్ళనుబట్టి  స్తుతించడానికి దేవుడు సమయాలను ఇస్తుంటాడు. ఆ సమయాలలో ఎవరైతే ఉంటారో వారికే జ్ఞాపకానుభవం ఉంటుంది. 4.6.2014 at LIG, RC Puram, Hyderabad గత సంవత్సరం మనమధ్య వున్న నాన్న ఈ రోజు లేరు,  4.6.2013 at LIG, RC Puram, Hyderabad అయినా ఇదే రోజు నాటి జ్ఞాపకం ఉంది.  *** 1984 నాటి కొన్ని సంగతులను పిల్లలముందు పంచుకోవడానికి

2014-05-19

సంగతులూ,సందర్భాలూ….: The Man Who Introduced Me To Narendra Modi

2014-05-19 03:10 PM Sriram
If you can keep your head when all about you Are losing theirs and blaming it on you; If you can trust yourself when all men doubt you, But make allowance for their doubting too —————————————– —————————————- Yours is the Earth and everything that’s in it, And—which is more—you’ll be a Man, my son! We […]

2014-04-15

కృష్ణశ్రీ--"గేయ/కవితాసాహితి": పద్య సాహిత్యం--9 (జవాబులు)

2014-04-15 07:32 AM Ammanamanchi Krishna Sastry (noreply@blogger.com)
ఒకప్పటి కవితలు. ---ఈ క్రింది కవితలు.................. "భావ మొక్కడు గాగ,............................... ......................రంగ నిర్వహణమ్ము, రక్తి నిల్పి, సుందరీనంద జీవితానందమట్లు........ ........సృష్టిచేసితి మీ కావ్యశిల్పమూర్తి." .....ఇది "సౌందర నందం" కావ్యం చివర్లో, కవులు తమ గురించి తాము చెప్పుకున్న పద్యం. *         *         * "రండు మాయింటి కీరు పేరంటమునకు........... ................

2014-04-09

కృష్ణశ్రీ--"గేయ/కవితాసాహితి": పద్య సాహిత్యం--9

2014-04-09 05:27 PM Ammanamanchi Krishna Sastry (noreply@blogger.com)
ఒకప్పటి కవితలు. ---ఈ క్రింది కవితలు యెవరివో తెలిస్తే చెప్పండి. లేదా వూహించడానికి ప్రయత్నించండి. "భావ మొక్కడు గాగ, భావన యొక్కడై                         రసభావ పరిణతి యెసగ జేసి, సరసార్థ మొకడుగా, శబ్దమింకొకడయి,                         శబ్దార్థ సామరస్యము ఘటించి, సూత్రమొక్కడుగాగ, చిత్రణమొక్కడై,                         ప్రాణ వత్పాత్రముల్ పాదుకొల్పి, తెర యెత్తుటొకడుగా, తెర దించుటొక్కడై,

2014-03-30

వేదం: (శీర్షిక లేదు)

2014-03-30 06:30 PM సలక్షణ దీక్షిత ఘనపాఠి సన్నిధానం (noreply@blogger.com)
వేద పండిత జీవన విధానం  (వక మిత్రుని కోరిక మీద ఈ పోష్ట్ రాస్తున్నాను ) మా  గురించి ఎన్నో ప్రశ్నలు ,సమాధానాలు సమాజంలో ఉన్నాయి.   మేము సాధారణం  ఎదుర్కొనే ప్రశ్నలు,జవాబులు  Q ,,,ఏ గుడండి మన్ది  ,అంటే ఏ గుళ్ళో పూజారి అనీ?                                                             A ,,కాదు మేం వేద పండితులం ,గుడిలో మంత్రాలు చదువుతాం, Q,, గుళ్ళో పూజ్జేసే మంత్రాలు మీకు రావా ?

2014-02-16

తెలుగు కథలు పద్యాలు: పలచని జీవితం.

2014-02-16 11:30 PM NS Murty

!!

నాకు అసహ్యం

ఇదీ ఒక జీవితమే,

ఆరుగోడలమధ్య ఇరుక్కున్న దౌర్భాగ్య జీవితం.

 

ఇది కంప్యూటరుమీద కొన్ని క్షణాలు పని ఆగిపోతే,

తనకుతానుగా ప్రవర్తిల్లే, స్క్రీన్ సేవర్ జీవితమైనా కాదు.

ఊహించడానికే దుర్భరంగా ఉంటుంది.    

ఉసురు లేదు, జీవం లేదు,

సూర్యోదయాలు లేవు, ఏడాదికొక్కసారైనా

ప్రేమలు లేవు, ఆవేశాలు లేవు,

ఇంద్రియ సుఖాలూ, పరిజ్ఞానమూ మృగ్యమే

ఆత్మా లేదు, మోక్షమూ లేదు.

కేవలం అనంత ఊహాజనిత అస్తిత్వం తప్ప మరేం లేదు.  

ఎదురుగా ఎవరుంటే వాళ్ళలా ఒదిగిపోవాలి.

వాళ్ళతోపాటే వస్తూపోతుండాలి,

కేలండరులా గోడమీద వేలాడలేను,

ఆల్బంలో క్షణాన్ని బంధించిన గురుతుగానైనా మిగిలిపోలేను.

నా వంటూ స్మృతులూ ఉండవు.

నా దంటూ చేతనా ఉండదు

ఒకర్ని అనుకరిస్తూ, పరోక్షంగా జీవించడం తప్ప.

 ఆకాశం లాగా, దయ్యం లాగా,

నేను ఉన్నానుకాని లేను;

ఊపిరి పీలుస్తుంటానునాకు ప్రాణం లేదు;

ఏడుస్తుంటానుకానీ నా కన్నీళ్లు మీరు తాకలేరు.  

 

అన్నిటిలోకి విషాదం ఏమిటంటే,

త్రిమితీయ జగత్తులో,

నే నొక్కతెనే ద్విమితీయాన్ని.

.

(అద్దంలో నా ప్రతిబింబానికి అంకితం) 


2013-10-15

మానస వీణ: నా నానీలు

2013-10-15 01:01 PM మానసవీణ

చెంపలు జారినవి
రెండు చుక్కలే.
మనసు లోపల
ఎన్ని ముక్కలో!

~~~

బరువుల్ని
తల’లో’కెత్తుకుంటే,
చాలా రుసుములు
చెల్లించాల్సొస్తుంది.

~~~

నాకంతా నువ్వే
అన్నాను…
నీ కళ్ళలో
నిండుగా నేను…

~~~

అనుభవం
దారి చూపిస్తే చాలు.
వేలు పట్టుకుని
నడిపించక్కర్లేదు!

~~~

పొంగినా, పొరలినా
జారినా, జాలువారినా
మారేది రూపమే!
స్వరూపం కాదు.

~~~

గుండె గది
కాస్త ఖాళీ చెయ్యవూ?
షోకేస్ లోనుంచి
వచ్చేస్తా వెనక్కి…

~~~

లోపలంతా వెతికాను
లేనే లేదు!
కొని తెచ్చుకోబోతున్నా
అందాన్ని…

~~~

ఇల్లు ఇరుకురా
అన్నాడు మొహమాటంగా..
ఇల్లాలు కాదుగా?
అన్నాను నవ్వుతూ.


2013-09-20

కృష్ణశ్రీ--"సాహితీకృష్ణ": అప్పటికీ, ఇప్పటికీ

2013-09-20 05:06 PM Ammanamanchi Krishna Sastry (noreply@blogger.com)
క్షణంలో సగం --శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు (ఇది--ఆంధ్ర జ్యోతి మాసపత్రిక, 1949 ఏప్రియల్--ఉగాది సంచికలో ప్రచురించబడింది. తరువాత ఇంకెక్కడైనా ప్రచురించారో లేదో నేను చూడలేదు.) ఒక సాయంత్రం (వాడి పేరు చెప్పను) కనబడ్డాడు.  "బయల్దేరు" అన్నాడు. ఎక్కడకని అడిగి లాభంలేదు వాడితో. హఠాత్తుగా అలాగే ఎన్నోసార్లు కనబడి ఏవో ప్రతిపాదనలు చేస్తూ వుంటాడు. నేను మారుమాట లేకుండా వాటిని శిరసావహిస్తూ ఉంటాను. "అనుభవం

2013-07-31

మానస వీణ: తేడా ఎక్కడ?

2013-07-31 02:02 PM మానసవీణ
అవే చెట్లు … 
నా లోని సంతోషానికి 
తలలూపుతున్నట్లు … 
 
అదే ఊపు … 
నా లోని సంఘర్షణలకి 
అద్దం  పడుతున్నట్లు  … 

2013-07-28

ఏకాంతం: లాలి - రేవగలు

2013-07-28 07:59 PM ఏకాంతపు దిలీప్ (noreply@blogger.com)
చిన్నారీ చిన్నయ్యా చిన్నారీ కన్నయ్యా జో జో.. జో జో చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యా పగలేమిటి? రేయేమిటి? చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యా పగలేమిటి? రేయేమిటి? ఆహ? పగలేమిటి?! రేయేమిటి?! చిన్నారీ చిన్నయ్యా  నీ మెలకువే నాకు పగలు నీ మెలకువే నాకు పగలు మా ఇంటా సూరీడువి జో జో.. జో జో మరి రేయేమిటి? రేయేమిటి? చిన్నారీ కన్నయ్యా నీ నిదురే నాకు రేయి నీ నిదురే నాకు రేయి నా కంటీ జాబిలివి జో

ఏకాంతం: లాలి - ఊగూ ఉయ్యాల

2013-07-28 07:59 PM ఏకాంతపు దిలీప్ (noreply@blogger.com)
చిన్నీ కృష్ణుడంట చిలిపీ కృష్ణుడంట దొంగా కృష్ణుడంట మాయల కృష్ణుడంట ఆటలు ఆపడంట నిదురే పోడంట ఏమీ చేతునంట ఏమీ చేతునంట లలలలల్లాయీ లలలలల్లాయీ జోజోజోజోజో లాలీ . . . . లాలీ జో జో... జో జో లాలా... వేకువలో  చీకటిలో జగమూగే ఉయ్యాల ఆగదురా ఆగదురా ఊగే ఉయ్యాలా ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో... కలిమైనా లేమైనా ఊగూ ఉయ్యాల ఆపకురా ఆపకురా ఆశల ఉయ్యాలా  ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

2013-07-25

పంచవటి: జూ|| జంద్యాల

2013-07-25 01:26 PM Chakrapani Duggirala (noreply@blogger.com)
మొన్నామధ్య హీరో చిరంజీవి నటించిన ఒక పాత సినిమా చూసా. పేరు చంటబ్బాయ్. అందరికీ తెలిసే వుంటుంది, ఆ సినిమా లో శ్రీలక్ష్మి ది కవితలు చెప్పి జనాలని హింసించే ఒక విలక్షణమైన పాత్ర. కాని ఆ పాత్ర పండించిన హాస్యం అంతా ఇంతా కాదు. ఒక సందర్భం లో ఆవిడ చెప్పే ఒక కవిత జీవన సారాన్ని చెప్తునే హాస్యం పండిస్తుంది. ఆ కవిత .. "పుట్టేటప్పుడు మనిషికి జీవకళ చచ్చేటప్పుడు మనిషికి ప్రేత కళ మధ్యలో ఈ షోకులెందుకే శశికళ

2013-07-23

పంచవటి: నా రాజ్యంలో ఒకరోజు

2013-07-23 04:12 AM Chakrapani Duggirala (noreply@blogger.com)
అది ఆదివారం కావటంతో బారెడు పొద్దెక్కినా ఇంకా నిద్రపోతున్నాను. దూరం గా పక్షుల కిల కిలా రావాలు, కోకిలల కూహూ లు, గుర్రపు డెక్కల శబ్దాలు, మత్తేభ  ఘీంకారాలు వినిపిస్తున్నాయి. 'ఏంటో నా పిచ్చి గానీ మా ఇంటి పక్కన గుర్రాలు, ఏనుగులు ఎందుకుంటాయ్' అని కళ్ళు తెరవకుండా సరిపెట్టుకొన్నాను. ఇంతలో నా అలారం మోగింది "మత్తు వదలరా ..ముచికా... మత్తు వదలరా...". ఇదేంటి ఏదో తప్పుగా వినిపిస్తోంది అని కళ్ళు తెరిచి చూసాను.

2013-03-31

తెలుగు కథలు పద్యాలు: స్వర వరద

2013-03-31 06:43 PM NS Murty

ఏ కమ్మని ఊట

ఆ గొంతుబీజాన్ని తడిపి సేద దీర్చిందో!

గంగా? గోదావరా? కృష్ణా? తుంగభద్రా?

నాలోనూ తీగలు సాగుతోంది ఈ పాట.

నావెర్రిగాని, ఇది నాదా? నాదానిది గాని.


ఎన్ని గొంతులు ఆ తడిలో కలిసిపోయేయో!

ఇంకెన్ని తీర్థాలు తనలో ఇముడ్చుకుందో

ఎన్ని పైరగాలులు … ఎన్ని తూర్పారలు

ఎన్ని ఆర్తనాదాలు— ఎన్ని ఆత్మక్లేశాలు

తనలో నిక్షిప్తం చేసుకుందో!


ఈ కాఫీ… ఏ ప్రేయసి మనో వేదనో

ఈ భాగేశ్వరి ఏ ప్రియుని పలవరింతో

ఈ కళ్యాణి ఏ ముగ్ధవధూ మంజీరనాదమో

ఈ భూపాలమే ఉషస్సులకు మేలుకొలుపో


ఈ స్వరఝరికి ఇన్ని మెరుగులెక్కడివి?

ఈ గళవిపంచికిన్ని పదభంగిమలెక్కడివి?

చిమ్మచీకటితోనూ, చిరుదివ్వెతోనూ పొత్తే

 పెనుతుఫానుతోనూ, పిల్లగాలితోనూ ఊసులే.


ఇది ధ్వనా? తరంగమా? రసప్రవాహమా?

ఒడ్డున ఉండగలిగినవాళ్లనెవరినైనా అడిగిచూడాలి.  


వ్యాఖ్యలు
2015-01-26
2015-01-26 11:00 PM srikant vinakota (noreply@blogger.com) - పడమటి గోదావరి రాగం.
A bold confession


Me iddariki. Sri Rama Raksha
2015-01-25
2015-01-25 02:15 PM Gali Katragadda Aruna (noreply@blogger.com) - మడత పేజీ
WoW and beautifjl .No boundaries for children to showcase theirtalent . Real good effort by Samaikhya. Nicely written by you Chandralatha.
2015-01-24
2015-01-24 12:03 AM kastephale - అనువాదలహరి పై వ్యాఖ్యలు

మానవుని ఆశకు అంతులేదు, మంచి ఆలోచన, కవిత, Good translation

ఇష్టం

2015-01-16
2015-01-16 03:36 AM Kalasagar (noreply@blogger.com) - దార్ల
Congrats sir

Kalasagar
Editor
www.64kalalu.com
2015-01-15
2015-01-15 01:28 PM Hari Babu Suraneni (noreply@blogger.com) - దార్ల
best of luck
2015-01-15 04:54 AM K.S.M.Phanindra - "తెర"చాటు చందమామ పై వ్యాఖ్యలు

మీ కామెంటుకి thanks. నేనూ lip-sync కోసం పడుతున్న అనవసర పాట్ల వల్లే
డబ్బింగ్ పాటలు దెబ్బతింటాయి అనుకునే వాడిని కానీ ఈ మధ్య lip-sync పెద్ద కారణం
కాదనిపిస్తోంది. రచయితకి పెద్ద స్వేచ్చ ఇవ్వకపోవడం (ఈ చిత్రం లో లాగ),
చిత్రీకరణ తమిళ భావానికి అనుగుణంగా చేసినప్పుడు అదే రాయాలని పట్టుబట్టడం వగైరా
ముఖ్య కారణాలు ఏమో అనిపిస్తుంది

On Wed Jan 14 2015 at 6:21:49 PM "తెర"చాటు చందమామ wrote:

>

2015-01-15 02:21 AM nmraobandi - "తెర"చాటు చందమామ పై వ్యాఖ్యలు

మీరు చెప్పినవన్నీ అక్షర సత్యాలు. చాలా డబ్బింగ్
సినిమాల్లోని పాటలు సాహిత్యానికి సంగీతానికి
బలవంతపు టింకరింగ్ చేసినట్లుంది తప్ప ఒరిజినాలిటీ
కనబడదు. చక్కని ట్యూన్స్ కూడా ఒకోసారి ఈ
ప్రక్రియలో వ్రతం చెడుతుంటాయి. కేవలం లిప్ సింకింగ్
కోసం ఇలా జరుగుతుందేమోనని నా అనుమానం.
డబ్బింగ్ సినిమా పాటల్లో ఈ రోజుల్లో సింకింగ్ గురించి
పెద్దగా ప్రేక్షకులు పట్టించుకోరని నా అభిప్రాయం –
పాట అర్ధవంతంగా అచ్చ తెలుగుగా ఉన్నప్పుడు,
ప్రేక్షకుడిగా కన్నా శ్రోతగానే పాటను ఆదరిస్తాం గనుక …
అభినందనలతో…

2015-01-13
2015-01-13 01:53 AM Zilebi (noreply@blogger.com) - విశ్వనాథుని కౌటిల్యుడు

బహు కాల 'నో' దర్శనం!

జిలేబి
2015-01-12
2015-01-12 10:32 AM madhavarao.pabbaraju (noreply@blogger.com) - విశ్వనాథుని కౌటిల్యుడు
శ్రీ కౌటిల్యగారికి, నమస్కారములు.

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు; సంక్రాంతి పండుగకు ముందుగా శుభాకాంక్షలు.
ఏమిటి, చాలా కాలంగా ఏమీ వ్రాయటంలేదు. వైద్య వృత్తిలోనే బిజీగా వుంటున్నారా. గుంటూరులోనే వున్నారా.
మీ స్నేహశీలి,
మాధవరావు.
2015-01-11
2015-01-11 08:37 AM బొల్లోజు బాబా (noreply@blogger.com) - సాహితీ-యానం
Patwardhan Mv మీ కవితనూ,భావోద్వేగాన్నీ అర్థం చేసుకోగలను.///జ్ఞాపకాలు ఎందుకుండవ్? తప్పక ఉంటాయి. ఎవరమైనా చెరుపుకునేంత ఏం జరిగింది మిత్రమా>ఒక భౌగోళిక విభజన ---అంతే కదా! నిత్యం అపోహలూ,అపార్థాలూ,ఆక్రోశాలతో కలిసి ఉండడం కన్నా విభజన ఎంతో మంచిది. మా దగ్గర గుంటూరు నుంచి వచ్చిన మిత్రుడూ,మీ దగ్గర ఆదిలాబాద్ మిత్రుడూ ఇద్దరూ హాయిగానే ఉన్నారు.ఏమంటారు?
April 16, 2014 at 9:57pm · Like · 5

2014-12-31
2014-12-31 05:59 PM రాజ్యలక్ష్మి (noreply@blogger.com) - సురుచి
నమస్తే అమ్మా Happy New Year ..
2014-12-31 05:55 PM రాజ్యలక్ష్మి (noreply@blogger.com) - సురుచి
This comment has been removed by the author.
2014-12-28
2014-12-28 06:45 AM kinghari010 - Comments for నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

మొత్తానికి తోక తెగింది?
కొసమరుపు అదిరింది!

2014-12-27
2014-12-27 06:17 PM నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్ - Comments for నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్
2014-12-27 02:59 PM బొల్లోజు బాబా (noreply@blogger.com) - సాహితీ-యానం
thank you Anil Atluri gaaru
2014-12-18
2014-12-18 01:11 PM Simbhu Reddy (noreply@blogger.com) - పడమటి గోదావరి రాగం.
"వోక్సేవేగన్ జెట్టా.."? మార్టిన్.. గుడ్ నైటేంకాదు..

Excellent!!!!! hahaha
2014-12-17
2014-12-17 04:55 PM Chandra Latha (noreply@blogger.com) - మడత పేజీ
అందరికీ నమస్కారం.
2014-12-05
2014-12-05 11:54 AM రవి (noreply@blogger.com) - ఇంద్రధనుస్సు
సాధ్వీ గౌః సురభిర్నామ సాగరాదుదభూత్స్వయమ్ | గోప్రసూతా హి గావీ స్యాదసాధుశ్చేతి జానతీ || సురభిః నామ = సురభి అన్న పేరుగల సాధ్వీ గౌః = సాధువైన కామధేనువు సాగరాత్ = పాలసముద్రం నుండీ స్వయమ్ = తనకు తానుగా ఉదభూత్ = పుట్టినది. గోప్రసూతా హి = గోవునకు పుట్టినది గావీ స్యాత్ = (సంస్కృతవ్యాకరణరీత్యా) "గావీ" అయినా అసాధుః చ ఇతి = అసాధువే కదా అని జానతీ = ఎఱిగినది. సంస్కృత సౌరభాలలో ఇదివరకోమారు నైషధం గురించి
2014-11-27
2014-11-27 07:18 AM వానా - సంగతులూ,సందర్భాలూ…. పై వ్యాఖ్యలు

మంచి విషయాలు చెప్పారు.
‘కుమారుని వలెనూ కావవే గిరికుమారీ సుకుమారీ ‘ అన్న ఒక అద్భుత మైన కృతిని ఆయన పద్నాలుగేళ్ల వయసులో రాశారట. దాన్ని రామ వర్మ గారు ఒక వర్క్ షాప్ లో నేర్పగా విన్నాను. కూర్చిన రాగం హృద్యమైనది.

2014-11-27 07:13 AM వానా - సంగతులూ,సందర్భాలూ…. పై వ్యాఖ్యలు

బావుందండీ మీ బ్లాగు. ఇప్పుడే మొదటిసారి చూసి, ఇన్నాళ్ళూ చూడకపోతినే అనుకున్నా.

2014-11-23
2014-11-23 10:03 PM K.S.M.Phanindra - అక్షర శిక్షలు! పై వ్యాఖ్యలు

థాంక్స్ అన్నా! గజలో కాదో తెలియదు. ఆ రోజుల్లో ఏదో ఊపొచ్చి సరదాగా రాశాను.
నాకు ప్రేమ కవితలూ, భావ కవితలూ ఇష్టమైనా చిత్రంగా నేను చాలా తక్కువ కవితలు
రాశాను అలాటివి!

On Sat Nov 22 2014 at 10:38:02 PM అక్షర శిక్షలు! wrote:

>

2014-11-23 06:38 AM నచకి (NaChaKi / Dr. Chakravarthula Kiran) - అక్షర శిక్షలు! పై వ్యాఖ్యలు

ఘజల్ ప్రక్రియకి దగ్గఱగా ఉన్నట్టుంది యీ కవిత? చాలా బాగుంది.

2014-11-10
2014-11-10 11:29 AM రవి (noreply@blogger.com) - ఇంద్రధనుస్సు
అపశంకమంకపరివర్తనోచితాశ్చలితాః పురః పతిముపైతుమాత్మజాః |అనురోదతీవ కరుణేన పత్రిణాం విరుతేన వత్సలతయైష నిమ్నగాః || (శిశుపాలవధము - నాలుగవ సర్గ - 47) అపశంకం = నిశ్చింతగా, అంకపరివర్తనోచితాః = సహజముగ నొడిని తిరుగాడెడు, ఆత్మజాః = బిడ్డలు పురః = ఇప్పుడు, పతిముపైతుం = మగని చేరుటకునై, చలితాః = వెడలినవి (కాగా), కరుణేన = దుఃఖముతో, అనురోదతీ ఇవ = శోకించుచున్నట్టుగా , పత్రిణాం = పక్షుల, విరుతేన = కూజితములతో,
2014-11-05
2014-11-05 06:19 PM Augustus Augustya (noreply@blogger.com) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
మిత్రులారా!
ఎన్నడైనా రహదారిలో నేను కనుమరుగైతే
సమాధులలో వెదక్కండి
అక్కడుంచేపూలు జ్ఞాపకాన్ని రగిలించేందుకేనని గుర్తుంచుకోండి
ఎప్పుడైనా నాతో కలివున్న
చిత్రంలో వెదకండి ఒక్క జ్ఞాపకమైనా దొరుకుతుంది.
2014-10-31
2014-10-31 03:26 PM Regu Vardan (noreply@blogger.com) - స్నేహమా....
news4andhra -- The Ultimate Source for Entertainment News, Movie Reviews, celebrity Interviews and many more at one place
Latest Telugu Movies Reviews
Telugu Actors Interviews
2014-10-31 03:23 PM Regu Vardan (noreply@blogger.com) - కవిత్వం
news4andhra -- The Ultimate Source for Entertainment News, Movie Reviews, celebrity Interviews and many more at one place
Latest Telugu Movies Reviews
Telugu Actors Interviews
2014-10-23
2014-10-23 11:52 AM తెలుగు పాటల సాహిత్యం (noreply@blogger.com) - Naa Kavitha
బాగా రాసారండి .. ఇంకా మీరు ఇలాంటి కవితలు ఎన్నో రాయాలని కోరుకుంటూ ....
2014-09-06
2014-09-06 02:16 PM rammohan thummuri (noreply@blogger.com) - అలలపై కలలతీగ(జాన్ హైడ్ కనుమూరి)
Nice
2014-08-20
2014-08-20 09:54 AM Hari Babu Suraneni (noreply@blogger.com) - సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి)
సాయత్రం మాంసం తెచ్చుకుని వండినా, కూరమొత్తం పడెయ్యలేక మొత్తం నేనే తిన్నాను.
>>
యేం చేస్తాం సార్!(వంట) చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత మహదేవా?!
2014-07-29
2014-07-29 05:49 PM Ragu Vardan (noreply@blogger.com) - స్నేహమా....
చాలా బావుంది...
News4andhra.com is a Telugu news portal and provides
Telugu Movie News, Latest and Breaking News on Political News and Telugu Movie Reviews at one place
2014-07-29 03:34 PM Ragu Vardan (noreply@blogger.com) - కవిత్వం
బావుంది వ్యాసం చక్కని కొటేషన్లతో. ధన్యవాదాలు
Telugu Cinema News
2014-06-18
2014-06-18 03:46 PM Krishna Sai Navuluri (noreply@blogger.com) - మనస్విని
Bujjuluuuuu......... Ntha cute ga unnavo.... Ne matalu... Ne allari... Baga miss avuthunna...
Nenu life lo appatiki marchipolenu... Airport lo ne adupu.... Uuummmmaaahhhh love u bujjulu gadu.....
2014-06-18 09:48 AM PN Praveen (noreply@blogger.com) - మనస్విని
My dear cute Appy. 6 years tharvatha reply isthunnandhuku peddha Sorry.

U will be always special. Chikku gadu vachaka kuda...��

Gurthunchu Ko ee Fotos theesindhi mee mama gaadey...
2014-06-14
2014-06-14 06:10 PM Celestial Elf (noreply@blogger.com) - కవితా! ఓ! కవితా!
Great Post, thank you!
Alan Watts is a serious inspiration, here's my animation of his' account of Nirvana as recorded in his Lectures on Buddhism: The Middle Way - Watts' Nirvana
https://www.youtube.com/watch?v=3xTlIxa7oAI
2014-06-09
2014-06-09 11:30 AM Augustus Augustya (noreply@blogger.com) - సం"గతులు" (జాన్‌హైడ్ కనుమూరి)
ఈవెనింగ్ పెళ్ళి ఫ్లడ్ లైట్స్లో రౌండ్ టేబిల్స్ మీద భోజనాలు ఆజానబాహులు రాచర్లవారి వైభవం ఆ రోజులకే ఎనభైయవ దశకంలో ఒక వింత, మరి నేనెన్నడు చూడలేదు. అక్కడ అంతా జాన్ అన్నయ కుర్రకారుతో, మూడి అన్నయ యషిక కెమేరా ఫ్లాషులతో హడావుడి.

ఙాపకాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి
గతించువారు గతిస్తూ ఉన్నా మన హృదయాలలో వారికి ఎల్లప్పుడూ అగ్రపీఠం ఉంటుంది.

గత సంవత్సరం నాన్న తనకు ఆరోగ్యం అనుకూలంగా లేకపోయినా
2014-05-18
2014-05-18 02:36 PM శివయ్య - మానస వీణ పై వ్యాఖ్యలు

నాదొక సందేహం open library లోని పుస్తకాలను ఎలా పోందాలి

2014-04-15
2014-04-15 01:27 PM 강태우 (noreply@blogger.com) - ఏకాంతం
안녕~반가워
2014-02-23
2014-02-23 07:51 AM ramana venkata (noreply@blogger.com) - సన్నజాజి
great blog in telugu nice
we are proud of you;
keep posting
Ramana
see my blog vilekhari.blogspot.in
2014-02-04
2014-02-04 07:20 AM Manasa Chatrathi (noreply@blogger.com) - ఏకాంతం
boy, you better start writing again!
Yes, I have few poems that you have written on Anil's orkut pages and on our photographs!

Let me check and get back to you
2013-12-22
2013-12-22 03:50 PM rameswar - దీపిక పై వ్యాఖ్యలు

bagunai

2013-11-08
2013-11-08 05:40 AM ranga chimbili - తెలుగు సాహిత్యం పై వ్యాఖ్యలు

Barincham vini taristam

2013-10-25
2013-10-25 09:21 AM మానసవీణ - మానస వీణ పై వ్యాఖ్యలు

వెంకటరావు గారూ, మీ ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదాలండీ.

2013-10-21
2013-10-21 12:26 PM Anonymous (noreply@blogger.com) - మూడు బీర్ల తర్వాత
KEVIN: Ahh, a fellow Peckerhead across the Atlantic. Do you fellows have meetings? porno video
2013-08-04
2013-08-04 04:26 PM Jai Gottimukkala (noreply@blogger.com) - కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....
Good post. The next phase of Telangana movement is reconstruction in the Telangana state
2013-08-03
2013-08-03 05:38 AM surya prakash apkari (noreply@blogger.com) - కలానికి అమావాస్య...కాగితానికి పౌర్నమి....
ఆంధ్రసీమలో తెలంగాణాలో అవినీతిపరులైన రాజకీయనాయకులను ఓడించి వెనుకపడిన తరగతుల యువకులకు పట్టం కట్టాలి!
2013-07-27
2013-07-27 10:38 PM Chakrapani Duggirala (noreply@blogger.com) - పంచవటి
Thank you all.
2013-07-25
2013-07-25 02:26 PM Anonymous (noreply@blogger.com) - పంచవటి
Super, chakri language mida mamchi command undi

Padma vedantham
2013-07-22
2013-07-22 08:33 AM madhavaraopabbaraju - తెలుగు కథలు పద్యాలు పై వ్యాఖ్యలు

శ్రీ మూర్తిగారికి, నమస్కారములు.

బహు చక్కటి భావుకత. మీ కలంలోని బలిమిని చూసాను. చీకటి, వెలుగులు అజ్నానానికి, జ్నానానికి సంకేతాలు. ఎంత వెలుగులాంటి జ్నానం వున్నా, చీకటిలాంటి అహం మనలోకి చొరబడిందంటే, అజ్నానము మనలోకి వచ్చినట్లే.

మీ స్నేహశీలి,
మాధవరావు.

2013-07-22 08:25 AM madhavaraopabbaraju - తెలుగు కథలు పద్యాలు పై వ్యాఖ్యలు

శ్రీ మూర్తిగారికి, నమస్కారములు.

మీరు చెప్పింది అక్షరాలా నిజం. మనిషి, గుడ్డిగా ముందుకు దూసుకుపోకుండా, ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి తను వేసిన అడుగులను సరిచూసుకోవాలి.

మీ స్నేహశీలి,
మాధవరావు.

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..