ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2013-01-21

విభాత వీచికలు: 14. " మహాదర్శనము "--పదునాలుగవ భాగము--మడ్డి-మసి

2013-01-21 10:30 AM Janardhana Sharma ([email protected])
14. పదునాలుగవ భాగము--  మడ్డి-మసి          తల్లికి ఇంకా ఆశ్చర్యము ఎక్కువైంది . శాస్త్ర విషయములు తెలుపుతుంటే , కొడుకు శ్రద్ధ చూపిస్తున్నాడు . తల్లి మాట అంటే చాలు , ఆమాటలో భావము,  శ్రద్ధ ఉన్నాయి . నాకు తెలీదు , కానీ అమ్మకు తెలుసు , తానుగా తెలుసుకొనుట తనకు పట్టుపడు వరకూ , తానుగా విచారము చేసి అర్థము చేసుకొనువాడనగు వరకూ తల్లే తనకు గురువు , దైవము అన్న భావముంది. ఆమె మాటను తీసివేయునట్లు లేదు . దానిని

2013-01-19

మానవవాదం: భారత స్త్రీల లైంగిక సమస్య-సన్యాసం అంటే...

2013-01-19 12:24 PM innaiah ([email protected])
నా కాశీ ప్రయాణం                    రామకృష్ణ మిషను నుండి బయటపడి పంజాబ్ మెయిల్లో 7 గంటలు ప్రయాణం చేసి కాశీ చేరుకున్నాను.  నేను ఇప్పుడు స్వేచ్ఛాజీవిని. నాకు రామకృష్ణ మఠాలు తప్ప బయటి ప్రపంచంతో పరియచం లేదు.  కాశీలో అస్పిఘాట్ వద్ద ఒక ధర్మశాలలో నా మూట పెట్టి నదిలో స్నానం చేశాను. ఈలోగా విశ్వనాధుడికి పూజచేసి, ఆర్ఘ్యపాద్యాలు అర్పించడానికి కమండలం కొందామనుకుంటుండగా ఒక 50 సంవత్సరాల పొడవుపాటి వ్యక్తి

విభాత వీచికలు: 13. " మహాదర్శనము " -- పదమూడవ భాగము- మంత్రార్థము--2

2013-01-19 11:53 AM Janardhana Sharma ([email protected])
13. పదమూడవ భాగము-- మంత్రార్థము -2          ఆమె కన్నులు మూసుకున్ననూ , మనసు కళ్ళు తెరచుకొని , మెలకువగా , అభ్యాస బలము చేత మంత్రమును చెప్పుతుండినది . తల్లీ కొడుకులు కొంచముసేపు అలాగే ఉన్నారు . పొయ్యిలో ఉన్న మంట వారి సుఖమునకు తానెందుకు అడ్డము కావలెనని నిశ్శబ్దముగా మండి శాంతమైనది . అప్పుడు హఠాత్తుగా తల్లి , తాను వంటింట్లో పొయ్యి ముందర కూర్చున్నది గుర్తుకొచ్చి అదాటుగా కళ్ళు విప్పింది . కొడుకుకు

హృదయ స్వగతం: అఖిల్ మూవీ-నాగ్ తిప్పలు (కామెడి)

2013-01-19 06:34 AM Sayaram ([email protected])
(ఏదయినా నచ్చక పొతే దయ చేసి చెప్పగలరని మనవి. రచయిత గా పసివాడిగా ఉన్నా నాకు మార్గదర్శకం చేసిన వారు అవుతారు) అఖిల్ ను లాంచ్ చెయ్యాలని నాగార్జున తీవ్రంగా అలోచించి ఇండస్ట్రీ లో ఉన్న పెద్ద డైరెక్టర్స్ అందరిని కలుసుకుని వాళ్ళ ఐడియా లతో మూవీ ప్లాన్ చెయ్యాలను కున్నాడు. అ ప్రస్తానం లో అయన ఎదురుకున్న పరిస్తిలు ఎలా ఉన్నాయి ! నాగ్, రాంగోపాల్  వర్మ ఆఫీసు లో కుర్చీని మాట్లాడుకుంటున్నారు. వర్మ చేతి లో వోడ్కా

2013-01-18

PHANI BABU -musings: బాతాఖాని- లక్ష్మిఫణి కబుర్లు- స్థాన చలనం… ఊళ్ళోనేలెండి…

2013-01-18 06:24 PM భమిడిపాటి ఫణిబాబు

    ఈమధ్యన కొద్దిగా స్థానచలనం కావడం మూలాన, టపాలు వ్రాయడానికి తీరికలేకపోయింది.ఏదో ఆవిడెవరో వాళ్ళ ఎపార్టుమెంటులో మాకు కావలిసినన్ని రోజులుండవచ్చూ అన్న కారణం చే హాయిగా కాలక్షేపం చేసేస్తున్నాము ఇన్నాళ్ళూ. అబ్బాయికి, అమ్మాయికి ఎప్పుడు అవసరం వస్తూన్నా వెళ్ళి వాళ్ళ పిల్లలతో కాలక్షేపం చేసేస్తున్నాము. ఏదో గుట్టుగా వెళ్ళిపోతోంది.అలాటిది పదిహేను రోజులక్రితం ఓ “బాంబు” పేలేసింది ఆవిడ, వాళ్ళ ఆడబడుచెవరో వస్తున్నారుట, ఓ రెండు మూడు నెలలలో ఖాళీ చేయాలేమో అని కొద్దిగా “ఇషారా” చేసేశారు.ఆవిడెప్పుడో చెప్పేదాకా ఊరుకోడం ఎందుకూ అనుకుని, పిల్లల చెవిలో ఓ మాటేశాము. అబ్బాయి ఇలాటి ఛాన్సుకోసమే ఎదురుచూస్తూన్నట్టు, తనూ, కోడలూ ఓ “యుగళగీతం” పాడేశారు– ” దానికేముందీ, ఇక్కడ పెట్టిన సామాన్లన్నీ అమ్మేసేయడమూ, మనింటికి వచ్చేయడమూ ..” అనేశారు. ఏదో అమ్మేయడమే అయితే, రాజమండ్రీనుంచి వచ్చే టైములోనే ఆ పని చేసేవాళ్ళం కదా, ఏదో కొత్తగా కొనుక్కున్నామూ, మా ఇంట్లో అంతకుముందునుండీ ఉన్నవన్నీ, ఎప్పుడో పదేళ్ళ క్రితం కొన్నవీ, అంచేత ఈ కొత్త వస్తువులు కొద్దికాలమైనా enjoy చేయడానికి, విడిగా ఉంటామూ అనుకున్నాము కదా, ఇలాగే కానీయ్,ఏదో కాలూ చెయ్యీ సాగుతున్నంతకాలమూ ఇలాగే వెళ్ళిపోనీయ్, అని మా స్వంత ఇంటికి వెళ్ళే కార్యక్రమం, వద్దనుకున్నాము. అబ్బాయీ, కోడలూ ఈ proposal పెట్టడమూ, మేము తరువాతెప్పుడో చూద్దాములే అని చెప్పిన అరగంటకల్లా, అమ్మాయీ, అల్లుడూ వచ్చేశారు.

    ఈమధ్యన వాళ్ళు, ఓ 4BHK లోకి మారారు. ఇదివరకటి ఇల్లేమో, అద్దెకు ఇవ్వడం ఇష్టం లేదూ, అలాగని తాళం పెట్టుంచడమూ బావుండదూ, పాడైపోతుందని.మొదటినుండీ పాపం వాళ్ళకి ఓ ఆలోచనుండేది, వాళ్ళు కొత్తింటికి మారిపోవడమూ, వాళ్ళుంటున్న ఇంట్లోకేమో మమ్మల్ని మారమనడమూ, ఈమధ్యనే ఆ ఇంటికి paints అవీ కూడా చేయించుంచారు.మమ్మల్ని disturb చేయడం ఎందుకూ అనుకుని, మాతో అనలేదు. ఇప్పుడేమో అకస్మాత్తుగా ఓ అవకాశం దొరికింది. మమ్మల్ని వచ్చి అక్కడ ఉండమని, చెప్పలేక చెప్పలేక చివరకి చెప్పేశారు.ఇంకేముందీ, మా ఇంటావిడకి “తంతే బూర్ల బుట్టలోకి” వెళ్ళినట్టయింది! రాజమండ్రీలో మూడు రూమ్ములూ, హాలూ లో ఉన్న సామానంతా, ఇక్కడ పూణె లో ఒకరూమ్మూ, హాల్లో సద్దేసింది. ఇప్పుడేమో, రెండు రూమ్ములూ హాలూనూ.

    మొత్తానికి నిన్న సాయంత్రానికి సామానంతా మార్చేసి, కొత్తింటికి వచ్చేశాము.ఇల్లు మారడం అంటే మాటలా? ఇదివరకు రాజమండ్రీనుంచి వచ్చేటప్పుడైతే తను, ఓ నెల ముందరే రావడంతో, నా దారిన నేను ప్యాకింగూ అవీ, ఏ గొడవా లేకుండా చేయించేశాను. ఇప్పుడలా ఎలా కుదురుతుందీ?అసలే మా ఇంటావిడ ఓ cleanliness freaక్కాయే వెళ్ళేదేమో అమ్మాయింటికాయె, తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకోవాలి, మాటరాకూడదు.ఇల్లేమో చకా చెక్ లా ఉండాలి. ఇవన్నీ నా ప్రాణం మీదకొచ్చాయి.ఓ మేక్కొట్టకూడదంటుంది, tiles మాయకూడదంటుంది,రెండు బెడ్రూమ్ములోనూ AC లు, ఇంక ఇదివరకే మేము కొన్న AC ఎక్కడ పెట్టుకోనూ, నెత్తిమీద పెట్టుకోమంది. అలాగే, మరీ నా నెత్తి కాకుండా, cupboard మీద పెట్టేశాము!మొదటిరోజు నెట్ లేదూ, టీవీ లేదూ. మొత్తానికి ఈవేళ్టికి రెండూ వచ్చేశాయి, మీముందర హాజరీ వేయించేసికున్నానోఛ్ !

    ఈ స్థానచలనం ముఖ్యమైన మార్పేమిటంటే, ఈ నలభై ఏళ్ళ కాపరంలోనూ, బీరువాలో నాకంటూ ఒక ” అర” మాత్రమే ఉన్నదల్లా, ఈ ఇంటికి వచ్చేసరికి, ఓ separate wardrobe వచ్చేసింది! ఈ ముచ్చటెన్నాళ్ళో చూడాలి, ఎప్పుడో encroach చేసేస్తుందిలెండి మ ఇంటావిడ. ఇన్నాళ్ళూ, తలుపు వెనక్కాల కొక్కేనికి వేల్లాడతీసికునే నా బట్టలకి ఇన్నేళ్ళకి ఓ “ఉన్నత స్థానం” ఏర్పడింది! ” ఆకాశమంతా” సినిమాలో, ఆ రవి అంటాడు గుర్తుందా, ఇన్నాళ్ళూ హోటల్ బయటే ఉండేవాడినీ, ఇన్నాళ్ళకి “అమ్మ” దయవలన హొటల్ లోపలికి మొదటిసారిగా రాగలిగానూ, అలాగన్నమాట !

    ఇన్నాళ్ళూ మేముండే ఏరియా, ఏదో సంసారపక్షంగా ఉండే మాలాటివాళ్ళు. ఇప్పుడేమో అంతా posh. ఎక్కడ చూసినా ఎపార్టుమెంట్లూ అవీనూ, అంతా ఐటీ మయం. ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోడమే ” పాపం” అనుకుంటారు. పక్కవాడెవడో తెలియదు, పోనిద్దురూ వాళ్ళింట్లోవాళ్ళైనా తెలుసు.కొంతవరకూ నయమే ! అక్కడ పదిరూపాయలుండే వస్తువు ముఫ్ఫై రూపాయలు. పని మనుష్యులు వాళ్ళని అదేదో maids అనాలిట, వాళ్ళకి వేలల్లో జీతాలూ, వాటికి సాయం weekly off లోటీ ! ఆడాళ్ళూ, మగాళ్ళూ తెల్లారేటప్పటికి ఓ కుక్కేసికుని వాకింగూ, ఏమిటో అంతా హడావిడి జీవితాలూ, మొత్తం సొసైటీకి, నేనూ, మా ఇంటావిడే ఏ పనీ లేకుండా ఉండేవాళ్ళము.

   ఈవేళ ఓ మిత్రులు ఈ క్రింది కార్టూన్ పంపారు. మీరూ ఆబొమ్మ మీద double click చేసి ఓ సారి ఆనందించండి.

Height of Technology


హృదయ స్వగతం: నాయక్ స్టొరీ డిస్కషన్ (కామెడి)

2013-01-18 09:08 AM Sayaram ([email protected])
(కామెడి అనుకుని రాసా. నచ్చితే నవ్వుకోండి, నచ్చక పొతే తిట్టి పొండి) బద్రీనాథ్ తో డిలా పడ్డ వినాయక్ ఈ సారి ఎలాగయినా హిట్ కొట్టాలని డిసైడ్ అయ్యి అన్నయ్య చిరంజీవి తో తియ్యలనుకుంటే ఆయనేమో మంత్రిగా మారి తన కొడుకు చరణ్ తో తియ్యమని సూచించడంతో స్టొరీ వండి అందరికి వడ్డించటానికి రెడీ అయిపోయాడు. వినాయక్: అన్నయ్య చరణ్ బాబు కోసం సూపర్ స్టొరీ రాయించా. కామెడి, ఆక్షన్ అదిరి పోతుంది. చిరు: ఆక్షన్ అంటే

ఒక్క అవకాశం: మీతో చెప్పాలని...

2013-01-18 07:17 AM mesnehitudu ([email protected])

youthseva: Youth Seva.com

2013-01-18 07:17 AM mesnehitudu ([email protected])
Dear Friendsమనం అభిమన్యులం కాదు, అర్జునులం కాదు, కుభేరులం కాదు... ప్రజలందరిలో సామాన్యులం మనం. దేవుడుకష్టాలను ఇస్తాడు, ఆ కష్టాలను తీర్చడానికి మానవ రూపంలో సాయము చేస్తాడు. ఆ మానవ సాయంలో మనం ఒకరంఅవ్వాలనే ఉద్దేశ్యంతో మేము మాకు తోచినంతలో వృద్ధులకు చిన్న సాయం చేశాం. అప్పుడు వారి ఆనందం చెప్పలేనిది. వారి ఆనందమే సతీష్‌, మోహన్‌, సురేష్‌, వెంకటేష్‌, శ్రీను అనే మాలో ఆలోచనగా మారింది. ఈ సేవా

2013-01-17

Culture,Heritage and News of Nadendla: కనుమ - సందడి (ఆటల పోటీలు, బహుమతులు )

2013-01-17 06:20 PM Kumara Swamy 9490554384 ([email protected])
పోటిలలో గెలిచిన పిల్లల ఫోటోల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Culture,Heritage and News of Nadendla: పొన్నమాను - గోవర్ధన స్వామి ఆలయం - నాదెండ్ల 15-1-13

2013-01-17 05:38 PM Kumara Swamy 9490554384 ([email protected])

నీ జ్ఞాపకాలే నా ప్రాణం....: ఎవ్వరో, నీవెవ్వరో?

2013-01-17 11:30 AM శృతిరుద్రాక్ష్ ([email protected])
మబ్బుల చాటున చంద్రుడివా? మల్లెపూలతో మంచెం వేస్తా... మిల మిల జిలుగుల వెలుగుల నెలరాజువా? మధిలో ప్రేమతో మందిరం కడతా... మధువుల తేనెల పలుకుల చిలిపి క్రిష్ణుడివా? ఫ్రియసఖి రాధనై ప్రేమను పంచుతా... ప్రేమను పంచే ప్రియసఖుడివా? నీ ప్రేమకు నేను దాసోహం అవుతా... ఇంతకి  నీవెవ్వరో??? నీ రాకకై, నీకై ఎదురుచూపులతో.. శృతి...

స్మృతుల సవ్వడి...: నా ఎవర్ గ్రీన్ హీరో

2013-01-17 10:18 AM సృజన ([email protected])
వయసులో ఉన్నప్పుడు వెలగబెడితే విడ్డూరం కానీ వయసొచ్చాకైతే ఇలాగే ఉంటుంది......ఇదేంటి రాక రాక వస్తూ ఇలా అని తిట్టుకోకండి!మొన్నామధ్య మేము ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు మావారు వెలగబెట్టిన రాచకార్యం చెబితే మీరేమంటారో మరి....AP ఎక్స్ ప్రెస్ ఎక్కిన రెండుగంటలకి కాజీపేట్ రాగానే మళ్ళీ రైలు ఇంక ఆగదు అన్నట్లుగా ఆత్రంగా దిగి దమ్ముకొట్టి అక్కడ ప్లాట్ ఫాం పై ఉన్న దుమ్మురేపుకుంటూ సిగ్నల్ ఇచ్చాక బండి ఎక్కి ఆయాసం

హృదయ స్వగతం: తెలుగు సినిమా ! మల్టీ స్టార్ సందడి !! 2

2013-01-17 07:55 AM Sayaram ([email protected])
(మొదటి బాగానికి వచ్చిన ప్రోత్సాహంతో రెండో భాగం  రాసే దైర్యం చేశాను.  చదవమని కోరుకుంటున్నాను.)  ముసలి రెబెల్ స్టార్ మరియు యంగ్ రెబెల్ స్టార్ ఇద్దరు మాట్లాడు కుంటున్నారు ఎక్కడో..... KRJ: బాబు ప్రబాస్, ఏంట్రా వీళ్ళు ఇప్పుడేదో కొత్తగా మల్టీ స్టార్ అంటూ మొదలు పెట్టారు. నేను ఎన్ని తీసాను ! కృష్ణ తో, శోబన్ బాబు తో, బాలయ్యతో సుల్తాన్. ఇంకా ఇప్పటికి చేస్తూనే ఉన్నాను. ప్రబాస్: ఇప్పుడు ఎం చేశావ్ పెద్ద

2013-01-16

మానవవాదం: అగెహనంద భారతి సాహస ఆధ్యాత్మిక యాత్ర

2013-01-16 02:22 PM innaiah ([email protected])
గుట్టు విప్పిన గురూజి- కలలుగన్న భారత దర్శనం             అనుకున్న క్షణం రానే వచ్చింది. ఎన్నాళ్ళ నుండో కలలు కన్న భారత భూభాగంపై అడుగు పెట్టాను. అది గాంధిజీని హత్య చేసిన రోజు. నెల రోజుల పాటు ఓడ ప్రయాణం చేసి 1949 జనవరి 30వ తేదీన బొంబాయికి చేరాను. కొన్ని వారాలకు ముందే నన్ను తన అతిథిగా వుండమని ఒక సంపన్న ముస్లిం ఆహ్వానించాడు. ఆయన ఇంట్లో అతిథ్యం స్వీకరిస్తే వియన్నాలో వున్నట్లు అనిపించింది.

2013-01-14

మానవవాదం: గుట్టు విప్పిన గురూజి-2-అగెహనంద స్వీయగాధ

2013-01-14 01:16 PM innaiah ([email protected])
తెలుగు వ్యక్తి – భారత్ దర్శనం నేను చిన్న తనంలోనే ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాను. మధ్యలో వదిలేసినా, ఉదయశంకర్ సందర్శనం తరువాత మళ్ళీ ప్రారంభించాను. ఆయన నృత్య ప్రదర్శన సందర్భంగా వచ్చిన భారతీయు లలో ఒకతెలుగు వ్యక్తి నాకు పరిచయమయ్యారు. ఆయన పేరు బాలకృష్ణశర్మ. 19వ యేటనే ఇంగ్లండు వెళ్ళి కొన్ని సంవత్సరాలపాటు అక్కడ ఉండి చక్కని ఇంగ్లీషు నేర్చుకున్నారు. ఆయన అభ్యుదయవాది శాస్ర్తీయంగా,

అమిర్నేని హరికృష్ణ: పొలంలో పండాలి క్రాంతి

2013-01-14 05:13 AM అమిర్నేని హరికృష్ణ ([email protected])
సంక్రాంతి రైతుల పండగ. ధాన్యపు రాశులు ఇంటికి చేరే సమయం కాబట్టే  ఇది రైతుల పండగయ్యింది. సంక్రాంతి పండగ వేళ గ్రామాల్లో, రైతుల ముంగిళ్ళలో కనిపించే ఆ శోభ అనిర్వచనీయం. దురదృష్టవశాత్తూ రైతుల కళ్ళల్లో పండగ నాటి ఆనందం నేడు కనిపించడం లేదు. చేతి నిండా నాలుగు డబ్బులుండే పరిస్థితుల నుండి మన రైతులు పంట ఇంటికి చేరకుండానే కల్లంలోనే పంటను అమ్ముకోవాల్సి వస్తోంది. ప్రభుత్వాల చేయూత లేక చితికిన రైతుల్ని   ఎవరూ

అమిర్నేని హరికృష్ణ: సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

2013-01-14 03:42 AM అమిర్నేని హరికృష్ణ ([email protected])
బ్లాగు మిత్రులందరికీ  సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.  పల్లె ఆకు పచ్చని చీర కట్టుకుని పరవశించే పండగ వేళ సొంతూర్లో ఉంటె ఆ ఆనందమే వేరు. మాది  గుంటూరు జిల్లా వేమూరు. కోనసీమ  పల్లె అందాలను  పుణికి పుచ్చుకున్నట్టు ఎటు చూసినా పచ్చదనంతో, కొబ్బరిచెట్లతో కళకళ లాడుతూ ఉంటుంది మా వూరు. గతేడాది వెళ్ళలేకపోయినా ఈసారి సంక్రాంతికి వూళ్ళో

2013-01-13

PHANI BABU -musings: బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు

2013-01-13 05:38 PM భమిడిపాటి ఫణిబాబు

    మొన్నెప్పుడో మా మిత్రులొకరు ఈ క్రింది మెసేజ్ పంపారు. అవడం పూర్తి అంగ్లంలోనే అయినా, అందరితోనూ పంచుకోవాలనిపించింది.

   ANSWERING MACHINE

   Here is an interesting anecdote published in “The Speaking Tree” Sunday Jan 6,2013 Pune edition.

   A message heard on an answering Machine.

   Good Morning we are not home at the moment,but please
leave your message after hear the beep.

   If you are one of our children,dial 1 and then select from
option 1 to 5 in order of your birth so that we know who it is.

   If you need us to stay with grandchildren ,press 2

   If you want to borrow the car ,press 3

   If you want us to wash your clothes and do ironing ,press 4

   If you want the grandchildren to sleep here tonight press 5

   If you want us to pickup the kids from school,press 6

   If you want us to prepare a meal for Sunday or to have it
delivered to your home ,press 7

   If you want to come to eat here,press 8

   If you need money ,press 9

   If you are going to invite us to dinner,or take us to the
theatre,start talking….we are listening.


మానస సంచర: సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు

2013-01-13 02:41 AM Vasu ([email protected])
"సినిమా ఎలా ఉంది రా ?" " రకరకాలుగా ఉంది " "అంటే బావుందా బాలేదా " " మరీ గొప్పగా లేదు అలా అని చెత్తగా లేదు " "నాకైతే చాలా రోజుల తరువాత చాలా నాచురల్ గా ఉందనిపించింది . వయోలెన్స్ , అక్కర్లేని డాన్సు లు, ఐటెం సాంగ్స్ లేకుండా రొటీన్ కమర్షియల్ తెలుగు సినిమా నించి రిలీఫ్ లా ఉంది ఈ సినిమా " " ఇవన్నీ లేకుండా కూడా ఇంకా బాగా తియచ్చు కదరా . మరీ సీరియల్ లా సాగ తీసాడు సెకండ్ హాఫ్ " "అవుననుకో కానీ

2013-01-12

నీ జ్ఞాపకాలే నా ప్రాణం....: సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు...

2013-01-12 10:31 AM శృతిరుద్రాక్ష్ ([email protected])
రంగు రంగుల హరివిల్లు, ముత్యాల ముగ్గులు, రత్నాల గొబ్బెమ్మలు, తీయటి చెరుకు గడలు, పిండి వంటలు... కూతుర్ల సిగ్గుమొగ్గలు, కొత్త అళ్ళుల్ల సందడులు, బావా మరదళ్ళ సరదాలు, గంగిరెద్దుల గలగలలు, హరిదాసు తంబుర నాదాలు... గాలిపటాల రెపరెపలు, ధాన్యపు రాశుల లోగిళ్లు, పసిపిల్లల బోసినవ్వులు, మీ ఇళ్ళు, వాకిళ్లు కిలకిలలాడాలని, మీ శృతి స్వాగతం పలుకుతూ... నిత్యం ఆ సంక్రాంతి లక్ష్మి కరుణ

2013-01-11

భారతీయం: (శీర్షిక లేదు)

2013-01-11 04:26 AM రుక్మిణిదేవి ([email protected])
మనిషి సాంఘిక జీవి .  ఒంటరిగా .బ్రతకలేడు... వుదయం నిద్ర లేచినప్పటినుండి రాత్రి నిద్రకు వుపక్రమించే వరకూ ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నుడై వుంటాడు. అన్ని పనులూ ఒంటరిగా చేయ సాధ్యం కాదు. ఎవరో ఒకరి సాయం వుండాల్సిందే.. వుదాహరణకు న్యూస్పేపర్ కావాలి అంటే తెచ్చుకోగలము   కాని సమయం అనుకూలించనప్పుడు పేపర్ బాయ్ సహాయం తీసుకుంటాము . ఇలా మనకు వచ్చే ఉత్తరాలు, పాలు  ఇత్యాది   విషయాల్లో మనం అవతలి వారి మీద ఆధార పడాల్సిందే ..

భారతీయం: భారతీయం: మధురం, మధురం

2013-01-11 03:34 AM రుక్మిణిదేవి ([email protected])
భారతీయం: మధురం, మధురం: స్నేహం అంటే ఏమిటి ?  ఏమిటి ఈ పిచ్చి ప్రశ్న అంటారా ..... ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ప్రయత్నిస్తూ వున్నాను సరి ఐన   నిర్వచనం తెలుసుకోవడం కోసం .......

2013-01-09

వానచినుకులు: నది,జనవరి లో ప్రచురితమైన సంక్రాంతి ప్రత్యేక వ్యాసం

2013-01-09 08:11 AM వారణాసి నాగలక్ష్మి ([email protected])
హేమంత సీమంతిని - సంక్రాంతి శుభకామిని !                                     ఏటి పొడుగునా ఎన్ని పండుగలున్నా అన్నదాతకి అత్యంత ప్రియమైన పండుగ సంక్రాంతి పండుగే.శ్రమకు తగిన ఫలితం లభించే సమయమే నిజమైన పండుగ సమయం. వ్యక్తిగతమైన విలాసాలూ, సౌకర్యాలూ,భోగభాగ్యాలూ కాదు అసలైన పండుగని ఆవిష్కరించేది. పదిమందితో పంచుకున్నదే పరమాన్నం,పదుగురితో కలిసి పరవశించినదే పండుగ  సమయం! ‘ పంచుకుంటే దుఃఖం

2013-01-07

నవ రస(జ్ఞ) భరితం: కుబేరుడు

2013-01-07 10:15 PM రసజ్ఞ ([email protected])
<!--[if gte mso 9]> <![endif]--> <!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]>

2013-01-06

Only 4U - నీ కోసమే నేస్తం ఈ సమస్తం: గుచ్చితే నేమి..గుండెలో సూది

2013-01-06 12:16 PM Raki ([email protected])
పల్లవి:గుచ్చితే నేమి..గుండెలో సూది చేరింది మల్లి నీ వక్షస్థల సన్నిధి.. పుట్టితేనేమి పంకమందు నళిని .. అయ్యింది పద్మము నీ పాద దాసీ. అను పల్లవి:మూడు నాళ్ళయితె నేమి జీవిత కాలం.. వెదజల్లగ పరిమళాల కౌముది.. రెప్పపాటైతెనేమి..ఆయుర్దాయం  సేవించి తరించగా శ్రీ చరణ యుగళి <!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->పువ్వు పువ్వు పైన వాలి మకరందము గ్రోలి తేనెపట్టు ప్రక్రియలో తను సాంతం కాలి పంచామృతాలలోన.

2012-12-31

ఆత్మానందం..: బ్లాగోపాఖ్యానం!

2012-12-31 06:00 AM హరే కృష్ణ ([email protected])
మరీన్ డ్రైవ్ లో మొన్న నేను నా మిత్రుడు నడచి వెళ్తుంటే    కాసేపు పిచ్చా పాటి మాట్లాడుకున్నాక వాడు సడెన్ గా నా వైపు తిరిగి.. నీకొక విషయం చెప్పాలి అని సతాయిస్తూ చెప్పాలా వద్దా అని సంసయిస్తూ రూం కి వచ్చాక తన నోరు విప్పాడు!  మొన్న నా రిసర్చ్ మానేసి ఎందుకో నెట్వర్కింగ్ సైట్ లో సోధిస్తుంటే నా బ్లాగులో కామెంట్లు పెట్టే అమ్మాయి ప్రొఫైల్ పేజ్ కనిపించింది రానేను:అయితే ?వాడు:కాకపొతే డిస్ప్లే చిత్రములో

2012-12-30

డేర్ టు క్వశ్చన్ నౌ: స్త్రీమూర్తులపై అకృత్యాలను అరికట్టమని రాష్ట్రపతికీ, సుప్రీం కోర్టుకీ ఈ అభ్యర్ధన పత్రం పై సంతకం చేసిపంపుదాం రండి.

2012-12-30 11:21 AM ఆర్.ఎస్ రెడ్డి(డేర్2క్వశ్చన్ బ్లాగర్) ([email protected])
న్యాయ వ్యవస్ధకి మన అభ్యర్ధన, ఉత్తరం/ mail రూపంలో మన ఆక్రోషాన్ని పంపుదాం. వేలాది మంది అలా సుప్రీమ్ కోర్ట్ కి అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖలు పంపితే నేరుగా స్పందన తెలుస్తుంది. ఈ  లింక్ నొక్కి మీ స్పందన తెలపండి.

ఓమ్ ప్రకాశార్య: గర్భం లో మరణించిన శిశువు బయటకు రావడానికి

2012-12-30 04:18 AM AumPrakash ([email protected])
ఎన్నో ఆరోగ్య కారణాల వాళ్ళ ఒక్కొక్కసారి తల్లి గర్భం లో నే శిశువు మరణించవచ్చు అల గర్భం లో మరణించిన శిశువు బయటకు రాకపోతే తల్లికి కూడా ప్రమాదం. అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు గర్భం లో మరణించిన శిశువు బయటకు రావడానికి ... దేశ వాళీ ఆవు పేడ ను ఒక పలుచని బట్ట లో చుట్టి బాగా పిండగా వచ్చిన రసాన్ని 50 నుంచి 60 గ్రాములు. అర లీటరు మంచి నీటిలో కలిపి మరోసారి బాగా వడకట్టి ఆ స్త్రీ చేత తాగించాలి.  అలా చేస్తే

ఓమ్ ప్రకాశార్య: అందరికి శుభోదయం

2012-12-30 02:51 AM AumPrakash ([email protected])

2012-12-29

డేర్ టు క్వశ్చన్ నౌ: బొత్స లాంటి తెగబలిసిన మద్యం మాఫియాగాళ్ళు ఏలే ఈ రాజ్యంలో ఏ రక్షణలు ఆశించగలం? పిచ్చి తల్లులూ..ఆడ పిల్లలూ మన అప్రమత్తతే మనకు శ్రీరామ రక్ష అమ్మా! R.I.P Nirbhaya (Amanath)

2012-12-29 08:16 PM Lucky ([email protected])
(Note:  రాష్ట్రపతికీ, న్యాయ వ్యవస్ధకి మన అభ్యర్ధన, ఉత్తరం రూపంలో మన ఆక్రోషాన్ని పంపుదాం. వేలాది మంది అలా సుప్రీమ్ కోర్ట్ కి అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖలు పంపితే నేరుగా స్పందన తెలుస్తుంది. ఈ లింక్ నొక్కి మీ స్పందన తెలపండి) పదమూడు రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి అలసి సొలసి ఆఖరి శ్వాస విడిచిన గ్యాంగ్‌రేప్‌ బాధిత యువతి (Amanath) కోసం ప్రార్ధించని పెదవులూ, చెమ్మగిల్లని కళ్లేవీ ఈ దేశంలో వుండవు.

ఓమ్ ప్రకాశార్య: స్త్రీ వాది పంపర పరంధామయ్య

2012-12-29 01:09 PM AumPrakash ([email protected])
సాయంత్రం పని ముగిసాక పరంధామయ్య తన వరండా లో కూర్చుని కాలక్షేపానికి ఏవో పుస్తకాలు, పేపర్ లు తిరగేస్తున్నాడు. ఇవాళ శనివారం  కదా నాక్కూడా శలవు.. కాస్తంత టైం వుంది కదా పరంధామయ్య తో మాటా మంతీ జరిపితే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి అని అలా వెళ్లాను.పరంధామయ్య ముందున్న పేపర్ లో అమ్మాయిల  ఫై జరుగుతున్న  అఘాయిత్యాల  గురించిన వార్త కంట పడింది.... మనసెక్కడో చివుక్కు మని, బాధని ఆపుకోలేక పరంధామయ్య ని ఇలా అడిగాను.

2012-12-28

కవితలు-కల్పనలు : ఇవి నా పట్టపు రాణి కొసం...: నాకొక కొత్త అర్థం ఇచ్చినావు....!

2012-12-28 11:21 PM Maanas ([email protected])
నేను ఇప్పటివరకీ  గుర్తించలేదు  నువ్వు నాకిచ్చిన వరాన్ని, చెప్పలేను మాటల్లో నా అద్రుష్టాన్ని రాయలేను ఎన్ని పదాలు  కలిపిన ఈ భావన్ని.... కొత్త లోకాన్ని పరిచయం చేసినావూ వింత భవాలని వెలికి తీసినవు.... నీ మాయలొపడి  గమనించలెదు  నువ్వు నన్నే పూర్తిగ మర్చివెసినావు

Reporter Sridhar: ముప్పై రోజుల్లో తెలంగాణ

2012-12-28 07:07 AM Sridhar Ankula ([email protected])
కేంద్రం మరో సారి తెలంగాణపై తెల్చేస్తెం అని చెప్పి ఏమి చెప్పలెదని...ఇప్పట్లో చెప్పెలా లెదని తెలిపోయింది....అఖిలపక్ష సమావెశం ఒక ఆర్బాటంగానె మిగిలిపోయిందా అని అందరూ నిట్టుర్చెలా చెసింది...అటు ప్రజల్లో ఆత్రుతను...మిడియాలో అటెన్షన్ తెచ్చిన మీటింగ్ లో తెలింది అంతంతమాత్రమె.....ఏతా..వాతా..తెలంగాణ కు మరో బంద్ ను నెలరోజుల పాటు ఏవరికి తొచినట్లు వారు విశ్లేషించుకునెలా 30రోజుల నిర్ణయం మాత్రమె తెలింది...

2012-12-23

ప్రణవనాదం: కొత్త నేస్తాలు

2012-12-23 10:32 AM Pranav Ainavolu ([email protected])
చిన్నప్పుడు కొత్త బూట్లు కానీ బ్యాగు కానీ కొనిచ్చినప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు తెల్లారుతుందా, ఎప్పుడు వాటిని వేసుకుందామా అని బడికెళ్ళే రోజుల్లో కలిగిన ఆత్రుత మళ్ళీ ఇన్నేళ్ళకు ఇప్పుడు కలిగింది... ఇన్ని పుస్తకాలు ఒకేసారి దొరికే సరికి ఏది మొదలు పెడదామా అన్నది మరో సందిగ్ధత. ఇవే ఈ సారి వచ్చిన కొత్త నేస్తాలు... ఈ సారి ఎందుకో శతకాల మీదకు మళ్ళింది మనసు. ఎలాగైనా కొన్నైనా కొత్తవి నేర్చుకోవాలని

2012-12-22

కవితలు-కల్పనలు : ఇవి నా పట్టపు రాణి కొసం...: నువ్వే ముందు నిలుచుంటే ......

2012-12-22 09:14 AM Maanas ([email protected])
నువ్వే ముందు నిలుచుంటే కలయా నిజమా నీ సమక్షం నిలిచిపోని   ఏప్పటికీ ఈ క్షణం    స్వప్నమొకటి నిజమైనట్టు  నా జీవితం ఒక కలైనట్టు కళ్ళు తెరిచి చుస్తే విచిత్రం  మనసుకి మల్లి కొత్త కష్టం....         కనుమరుగవుతున్న కలని ఆపాలన్న తపన    కరుగుతున్న క్షణాలని  దాచుకోవలన్న  కాంక్ష .....  నీ ముంగిట నాట్యమడిన హ్రుదయం     భరించగలదా నువ్వు నిజం కాదన్న సత్యం     గాయాన్ని  లేపిన నీ

2012-12-21

ఇదీ సంగతి: ఇంగ్లీషులో ఈశ్వర ప్రార్ధన

2012-12-21 04:46 PM భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి ([email protected])
'హరికథా పితామహుడు' శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణ దాసు గారు బహుభాషా కోవిదులు. వారు ఒకప్పుడు ఇంగ్లీషు పదబాహుళ్యముగా చేసిన ఈశ్వర ప్రార్ధన.    హెడ్డున మూను, స్కిన్ను పయి నెంతయుడస్టును, ఫైరునేత్రమున్,    సైడున గ్రేట్ బుల్లు, బహు చక్కని గాంజెసు హైరులోపలన్    బాడికి హాఫెయౌచు నల పార్వతి మౌంటెను డాటరుండ, ఐ    షుడ్డు డివోటు దండములు సోకగ ప్రేయరుసేతు

2012-12-20

అవీ ఇవీ అన్నీ: 'ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు' సమీక్ష

2012-12-20 10:00 PM phaneendra kumar Kothamasu ([email protected])
ఒక మామూలు ప్రేమ కథ కు సహజమైన సంభాషణలు , శ్రావ్యమైన సంగీతం , నాయికా నాయకుల ఉత్తమ  నటన తోడైతే  అది "ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు"!! అద్భుతమైనా ప్రేమ కథ ని తెరకెక్కించడంలో గౌతం మీనన్ తనకు తానే సాటి అని ఈ చిత్రంతో  నిరూపించుకున్నారు. ఖచ్చితంగా ఏ మాయ చేశావే కంటే మంచి చిత్రం అందించారు. కథ: ఒక అబ్బాయి, అమ్మాయి

తెలుగు ఝరి: (శీర్షిక లేదు)

2012-12-20 10:49 AM రమణయ్య మాచిరాజు ([email protected])
తెలుగుప్రపంచ మహాసభల  సందర్భముగా తెలుగు భాషాభిమానిగా ఇది నా హృదయ స్పందన .ప్రతితెలుగు సోదరుడు తెలుగు భాషాభి వృధ్ధికి తన వంతు సహకారం అందజేయాలని కోరు కొంటూ.  మాచిరాజు రమణయ్య . // ఉగ్గుపాలు త్రాపి ఊయలలూపుచూ        అమ్మ నేర్పినట్టి ఆది భాష, ఆంధ్రభోజుండైన ఆ కృష్ణ విభవుండు   సాటి లేదన్నట్టి  మేటి భాష , తెలుగు కవుల నోట పలుకులై జాల్వారి             కావ్యాల నిచ్చిన దివ్య భాష , దేశ దేశాలలో

2012-12-19

వానచినుకులు: (శీర్షిక లేదు)

2012-12-19 08:49 AM వారణాసి నాగలక్ష్మి ([email protected])
రంగుమారిన నందివర్థనాలు                      అద్దంలో చూసుకున్నాను ఎంతకీ అంతుపట్టక... ఎక్కడో గాయమైంది వెతికినా కనిపించని చోట! పండీ పండని కేశాల్ని ఒత్తుగా కప్పుకున్న కపాలం లోనా ? అబ్బే..అక్కడ కాకపోవచ్చనిపించింది కొంచెం కిందికి చూశాను... బీటలు బారినా శిధిలావస్థకి చేరని భవనంలా నా వదనం ముడుతలు ఇంకా పేరుకోని ఫాలభాగం.. దాని వెనక అయ్యుంటుందా?   ఏమో... ఒకప్పటి తెల్లటి నందివర్థనాల

2012-12-17

THIS IS ANWAR / అనగనగా ఒక చిత్రకారుడు.: సత్యజిత్ రే కు అందని “సీతా కళ్యాణం” మాజిక్

2012-12-17 02:04 AM Anwar Shaik ([email protected])
1976 లొ విడుదలైన బాపురమణ ల “సీతా కళ్యాణం” అంతర్జాతీయ చలన చిత్రొత్సవాల వేదికలెక్కింది. ఈ సినిమా పై  ఆనాడు బ్రిటీష్, ఇతర అంతర్జాతీయ పత్రికలన్ని ప్రశంశల జల్లు కురిపించాయి. జాతీయ అంతర్జాతీయ మన్ననలందుకున్న ఈ చిత్రం పై, ఈ చిత్రమొక దృశ్య  కావ్యమని ప్రశంశించిన సినిమా విమర్శకుడు డెరిక్ మాల్కం పై భారత దేశ మహా దర్శకుడు సత్యజిత్ రే అంతులేని అసహనం ప్రదర్శించారు . చాలా సంవత్సరాలుగా బాపు సినిమాలపై
వ్యాఖ్యలు
2013-01-21
నాకు గుణనిధి కథ తెలుసు, చినప్పుడు మా తెలుగు గురువు...
2013-01-21 01:37 AM yugandhar vannemreddy ([email protected]) - నవ రస(జ్ఞ) భరితం
నాకు గుణనిధి కథ తెలుసు, చినప్పుడు మా తెలుగు గురువుగారు &quot;ఆరెమ్మారు మాస్టారు&quot; ప్రార్ధన అయ్యాక చెప్పే రోజుకో మంచి కథల్లో ఇది ఒకటి, కాని అతనే వైశ్రవణుడు, కుబేరుడు అని తెలియదు. <br /> ఇంకా యమునా కాళింది ఎలా అయ్యిందో తెలిసింది, కాని కృష్ణుడు కాళిందిపై అంటే యమునా నది పైనా లేదంటే ఆ కాళింది సర్పము పైన అని అర్ధమా!! బహుశా కాళింది నదిలో ఉంది కాబట్టి ఆ సర్పానికి ఆ పేరు వచ్చి ఉంటుందా?? ఎదో అజ్ఞానంతో
బాగా ఆలస్యంగానైనా నాకు కావలసిన సమూహానికి చేరుకున్న...
2013-01-21 01:00 AM yugandhar vannemreddy ([email protected]) - నవ రస(జ్ఞ) భరితం
బాగా ఆలస్యంగానైనా నాకు కావలసిన సమూహానికి చేరుకున్నాను అనిపిస్తుంది రసజ్ఞ, గారు అనటం లేదు ఏమి అనుకోకూడదు సుమీ...<br /> కార్తీకుని పిన్నికొడుకని అని చెప్పటం నీకు ఇష్టం లేకపోవటం వరకు సరే, అని అనకూడదు అని అన్నావు ఎందుకోకూడా తెలుసుకోవాలని చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. నా విద్యుత్-క్షేత్రీయ పరివాసక్షేత్రము <br /> (my e mailaddress [email protected])<br />ధన్యోస్మి...<br />
2013-01-20
హహహ రెండూ మీరేనా ఐ లైకిట్ :-))
2013-01-20 06:45 PM వేణూశ్రీకాంత్ ([email protected]) - మానస సంచర
హహహ రెండూ మీరేనా ఐ లైకిట్ :-))
బాతాఖాని- లక్ష్మిఫణి కబుర్లు- స్థాన చలనం… ఊళ్ళోనేలెండి… పై kastephale వ్యాఖ్యలు
2013-01-20 12:59 PM kastephale - PHANI BABU -musings పై వ్యాఖ్యలు

చాలా కాలంగా తెలుగు సీమకి దూరంగా ఉన్నారు కదా! ఇందులో శ్లేష గమనించరులే అనుకున్నా! పట్టేసేరు. గురువుగారికి క్షమాపణలు.జిలేబీ గారన్నట్లు కామెంటు దారులంతా పాతవారేనా, కొత్తవారు లేరా, లేరా, లేరా :)

బాతాఖాని- లక్ష్మిఫణి కబుర్లు- స్థాన చలనం… ఊళ్ళోనేలెండి… పై Zilebi వ్యాఖ్యలు
2013-01-20 10:48 AM Zilebi - PHANI BABU -musings పై వ్యాఖ్యలు

అబ్బా,

అన్నీ కొత్తవే అయినా ఇంకా ఈ ‘పాత’ కామెంటుదారులేనా? బులుసు,జిలేబి,కష్టే ఫలే! వదలరే మరి వీళ్ళు! అబ్బబ్బా …

ఇంతకీ భమిడిపాటి ‘కొత్త ఇంటావిడ’ గారు ఈ కొత్త ప్రహసనం గురించి ఎప్పుడు టపా రాస్తారు చెప్మా?

మూడు, ‘పోష్’ వాళ్ళంతా ‘సంసారపక్షులు’ కాదంటా రేమిటీ ఈ అయ్యవారు? ఇది నమ్మబులే అంటారా?

చీర్స్
జిలేబి.

Thank you very much for this translation. Looking ...
2013-01-20 06:28 AM v g ([email protected]) - మానవవాదం
Thank you very much for this translation. Looking forward to reading the rest of the book.
2013-01-19
very enlightening, very informative about ascet...
2013-01-19 03:32 PM కమనీయం ([email protected]) - మానవవాదం
<br /> very enlightening, very informative about ascetics(sanyasis).
chala bagundi! entho mandi bharthalu sarigga ilage...
2013-01-19 04:47 AM laxmibee ([email protected]) - హృదయ స్వగతం
chala bagundi! entho mandi bharthalu sarigga ilage pravarthistaru... vaarantha ilage aalochisthe aa bharyalu entho adrustavanthulu..
Super...i am reading ur blog first time
2013-01-19 03:12 AM Anonymous ([email protected]) - హృదయ స్వగతం
Super...i am reading ur blog first time
Mudu nuvvu bayataku raa kullam kullu nunchi.....ik...
2013-01-19 03:04 AM Sayaram ([email protected]) - హృదయ స్వగతం
Mudu nuvvu bayataku raa kullam kullu nunchi.....ikkada evaru kulani base chesukoni rayaledhu....yedo saradaga....rasindi....mundu mundu andari gurinchi raastha appudu kudaa vachchi enjoy chey....niku nachithe....inka time unte...thanks for the visit....
2013-01-18
మీరు మరీ ఆయనను మానేయమని అంటుంటే ఈమె చెప్తే నేను మా...
2013-01-18 05:02 PM కెక్యూబ్ వర్మ ([email protected]) - స్మృతుల సవ్వడి...
మీరు మరీ ఆయనను మానేయమని అంటుంటే ఈమె చెప్తే నేను మానేయడమేంటని మరో రెండు ఎక్కువ తాగేస్తున్నట్టున్నారు..:-) <br /><br />బాగుందండీ టపా...
2013-01-17
సృజనగారు.......చాన్నాళ్ళకి మీ స్మృతిపధంలోకి మమ్మల్...
2013-01-17 05:17 PM Padmarpita ([email protected]) - స్మృతుల సవ్వడి...
సృజనగారు.......చాన్నాళ్ళకి మీ స్మృతిపధంలోకి మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళారు, ఈసారి హాస్యంకన్నా మీవారు పొగత్రాగడం మానలేదన్న వ్యధనే మీ పోస్ట్ లో ఎక్కువగా కనపడిందండి.
ట్రైన్ లో స్పెషల్ గా స్మోకింగ్ బూత్స్ పెట్టక పోవడం...
2013-01-17 03:41 PM నవజీవన్ (NAVAJEEVAN) ([email protected]) - స్మృతుల సవ్వడి...
ట్రైన్ లో స్పెషల్ గా స్మోకింగ్ బూత్స్ పెట్టక పోవడం వలెనే మేడం ఈ పాట్లు ...లేకపోతే స్మోకింగ్ చేసే మరొక ప్రత్యుమ్నయం లేదు కదా మరి ...మంచి టపా ..:)
Nice job keep doing.....
2013-01-17 02:50 AM Jampani Srinivas ([email protected]) - Culture,Heritage and News of Nadendla
Nice job keep doing.....
2013-01-15
థాంక్స్ నిషిగంధ గారు .. రాయాలని ఉన్నా రాయడానికి, ...
2013-01-15 10:18 PM Vasu ([email protected]) - మానస సంచర
థాంక్స్ నిషిగంధ గారు .. రాయాలని ఉన్నా రాయడానికి, రాసేంత ఏమీ ఉండట్లేదు ..<br /><br /> ఉన్నా లేకపోయినా ..ఇంకా తరచుగారాద్దాం అనుకుంటున్నా చూద్దాం ..
థాంక్స్ . రివ్యూ కాదు ఏదో నాకు అనిపించినవి, అవీ ,...
2013-01-15 10:15 PM Vasu ([email protected]) - మానస సంచర
థాంక్స్ . రివ్యూ కాదు ఏదో నాకు అనిపించినవి, అవీ , ఇవీ కలిపి ఇలా ..
2013-01-13
Hi nijanga chelamkondalni ippudu chustunte chala ...
2013-01-13 01:13 PM Sambasivarao nallamothu ([email protected]) - Culture,Heritage and News of Nadendla
Hi<br /><br />nijanga chelamkondalni ippudu chustunte chala bada ga undi. nenu guntur velle tapppudu vatini chuse vadini ika mundu avi vundavu
2013-01-09
ప్రసాదరావు గారికి, scientificpoet గారికి ధన్యవాదా...
2013-01-09 05:40 PM వారణాసి నాగలక్ష్మి ([email protected]) - <br> <br><center> వానచినుకులు </center>
ప్రసాదరావు గారికి, scientificpoet గారికి ధన్యవాదాలు !
Manchi vyasam. Mukyamaina vishayalato baga cheppar...
2013-01-09 03:01 PM scientificpoet ([email protected]) - <br> <br><center> వానచినుకులు </center>
Manchi vyasam. Mukyamaina vishayalato baga chepparu.<br />
2013-01-08
మీ యొక్క ప్రయత్నం అద్భుతం....మన సంస్కృతిని కాపాడడా...
2013-01-08 11:04 AM BHALLAM SRI KRISHNA VENKATESWARA ANIL RAJU ([email protected]) - ఆముక్తమాల్యద
మీ యొక్క ప్రయత్నం అద్భుతం....మన సంస్కృతిని కాపాడడానికి మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం అభిననందనీయం ...<br />భల్లం లీల శ్రీ సీత రామాంజనేయ కృష్ణ వెంకటేశ్వర త్రినాధ వర్మ
2013-01-07
Good work. Keep it up. Visit my blog: www.niftysir...
2013-01-07 01:04 PM www.niftysiri.in ([email protected]) - మానవవాదం
Good work. Keep it up.<br />Visit my blog: www.niftysiri.in and http://niftysiri.blogspot.in/.<br />We are giving calls with contract note proof.<br />Wish u all the best.<br />niftysiri<br />
2013-01-05
it is very useful for telugu civil services aspira...
2013-01-05 06:28 AM Vinay Suresh ([email protected]) - Indian civil services ( IAS/IPS/IRS ) in telugu medium
it is very useful for telugu civil services aspirants<br />
2013-01-01
:)))) అంత ఆప్యాయంగా ఫెడలిస్తుంటే మీరు ఉల్లిపాయలక...
2013-01-01 01:47 PM శిశిర ([email protected]) - ఆత్మానందం..
:))))<br /><br /><br />అంత ఆప్యాయంగా ఫెడలిస్తుంటే మీరు ఉల్లిపాయలకో పీచు మిఠాయికో పాత సామాన్ల వాడికో వేసేస్తారా వేణూగారూ.. :)<br /><br />
ఆళ్ళు బ్రేకిచ్చీ నువ్ ఫెడలిస్తే సరిపోద్దా... సైకిల...
2013-01-01 11:16 AM వేణూశ్రీకాంత్ ([email protected]) - ఆత్మానందం..
ఆళ్ళు బ్రేకిచ్చీ నువ్ ఫెడలిస్తే సరిపోద్దా... సైకిలెవరిస్తారు... పలుపు కోసం గేదెని కొనుక్కున్నట్టు ఇపుడు మేం ఫెడల్ కోసం సైకిల్ కొనుక్కోవాలా లేకా ఉల్లిపాయలకో పీచు మిఠాయికో పాత సామాన్ల వాడికి ఏస్కోవాలా :-))<br />
ఫెడల్ గిఫ్ట్ ఏందయ్యా.... అందులోనూ ఒక్కటే ఇస్తే ఏలా...
2013-01-01 09:18 AM రాజ్ కుమార్ ([email protected]) - ఆత్మానందం..
ఫెడల్ గిఫ్ట్ ఏందయ్యా.... అందులోనూ ఒక్కటే ఇస్తే ఏలాగా?<br /><br />ఇంతకీ ఎవరా ఫ్రెండ్సూ?? ఐ వాంట్ ధైర్ నేమ్స్... ;)<br /><br />Happy NEw yearrr
2012-12-31
why soooooooooooo sad:)
2012-12-31 01:23 PM జీవన పయనం - అనికేత్ ([email protected]) - Yohanth Feels...
why soooooooooooo sad:)
Hi Raghava Would you able to provide Valmiki Rama...
2012-12-31 11:43 AM Ramalingeswa Rao Penumudi ([email protected]) - వాల్మీకి రామాయణము
Hi Raghava<br /><br />Would you able to provide Valmiki Ramayana Slokas in Telugu for upcoming Chanting program in february at Birmingham Gita Bhavan (UK) since many people are taking part, we only do Original Slokas<br /><br />RAO
2012-12-30
Well Said bhabi.
2012-12-30 09:33 AM VIJAY ([email protected]) - డేర్ టు క్వశ్చన్ నౌ
Well Said bhabi.
2012-12-28
మన మహర్షులు పురణాలలో ఇంతకుముందు యుగాలలో జరిగిన మంచ...
2012-12-28 06:49 PM Y.Rajasekhar Reddy ([email protected]) - హెగెలియన్ తత్వశాస్త్రం
మన మహర్షులు పురణాలలో ఇంతకుముందు యుగాలలో జరిగిన మంచితో పాటు చెడును కూడా చొప్పించారు. మంచి అయితే దానిని ఆచరిస్తారని చెడు అయితే అటువంటివి అవి మన జీవితాలలో జరగకుండ జాగ్రత్త పడాలని వుద్దేశంతొ వ్రాశారు.ఉదాహరనకి ఇంద్రుడు మరియు అహల్య వ్రుత్తాంత్తం (దీనర్దం అంతటి దేవుళ్ళకే కామాన్ని జయించటం సాద్యంకలేదు, ఇక మానవులు జాగ్రత్తగా వుండాలని దీని ముక్య ఉద్దేశం) అంతేకాని వీటిని దయచేసి చెడుగ మాత్రం అర్దంచేసుకోని
2012-12-24
తప్పకుండా తృష్ణ గారు. ధన్యవాదాలు :)
2012-12-24 08:49 PM Pranav Ainavolu ([email protected]) - ప్రణవనాదం
తప్పకుండా తృష్ణ గారు. ధన్యవాదాలు :)
పుస్తకాలెప్పుడూ అలానే ఊరిస్తాయి :) ఫాంటమ్స్ ఇన్ ద ...
2012-12-24 06:33 AM తృష్ణ ([email protected]) - ప్రణవనాదం
పుస్తకాలెప్పుడూ అలానే ఊరిస్తాయి :) ఫాంటమ్స్ ఇన్ ద బ్రైన్ ,The Last Brahmin చదివి పోస్ట్ రాయండి. ఎదురుచూస్తాం. రెండేళ్ళ క్రితం బుక్ ఫైర్ లో శతకాలన్నీ కొన్నా నేను. చీకట్లోంచి చీకట్లోకి, హిమజ్వాల క్రిందటేడు కొన్నా. హిమజ్వాల చదివా కానీ మొదటిది ఇంకా చదవలే.
థాంక్స్ అండి చిన్ని ఆశ గారు... మీ పేరేంటో తెలిదు ...
2012-12-24 06:09 AM AumPrakash ([email protected]) - ఓమ్ ప్రకాశార్య
థాంక్స్ అండి చిన్ని ఆశ గారు... మీ పేరేంటో తెలిదు కానీ మీ కవితలు, మీరు వేసిన బొమ్మలు నాకు చాల బాగా నచ్చాయి. మీ బ్లాగ్ చూసాను చాలా బాగుంది....<br />
కాశీ గారు ఆనందం అన్నది అన్నింటిలోను వున్నది.. మీరన...
2012-12-24 05:57 AM AumPrakash ([email protected]) - ఓమ్ ప్రకాశార్య
కాశీ గారు ఆనందం అన్నది అన్నింటిలోను వున్నది.. మీరన్నదీ నిజమే... &#39;మనకున్న పరిమితులలో, మన పద్దతులలో మనం ఆనందంగా ఉండి ఉండవచ్చు&#39; కానీ పద్దతులు పరుదులు దాటుతున్నాయి, పరిమితులు కుచించుకు పోతున్నాయి... ఏది ఏమైనా రాను రాను ఆరోగ్యకరమైన ఆనందాలు తగ్గుతున్నాయన్నది వాస్తవం.<br />
2012-12-23
ఇప్పటి పిల్లలకేదో అన్యాయం జరిగిపోతుందని, వాళ్ళు ఏవ...
2012-12-23 10:18 PM kasi ([email protected]) - ఓమ్ ప్రకాశార్య
ఇప్పటి పిల్లలకేదో అన్యాయం జరిగిపోతుందని, వాళ్ళు ఏవేవో మిస్ అయిపోతున్నారని మనం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదేమో అని అనిపిస్తుంది.<br />మనకున్న పరిమితులలో, మన పద్దతులలో మనం ఆనందంగా ఉండి ఉండవచ్చు. కాని ఈ రోజుల్లో ఉన్న పిల్లలు, వాళ్ళకున్న పరిమితులలో వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఉంటున్నారేమో అని ఎందుకు ఆలోచించకూడదు.<br />మనం ఒకప్పుడు వెన్నెల్లో కుర్చుని మాట్లాడుకున్నామని వాళ్ళని కూడా అలా కుర్చొమనలెమ్ కదా. ఏమో
2012-12-22
దహా.
2012-12-22 06:29 AM బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం ([email protected]) - ఇదీ సంగతి
దహా.
2012-12-21
Excellent !!
2012-12-21 06:29 PM sameera ([email protected]) - ఇదీ సంగతి
Excellent !!
2012-12-19
నేను అను ఫాంట్ :రొమిక్ కీబోర్డ్ వాడుతున్నాను. ఇంచు...
2012-12-19 06:23 AM kapilaram ([email protected]) - బ్లాగ్ గురువు
నేను అను ఫాంట్ :రొమిక్ కీబోర్డ్ వాడుతున్నాను. ఇంచుమించు యూనికో్డ్ కు దగ్గరగా వుంటుంది (స్వరభాషాక్షరములు) రొమిక్ k = క /యునికోడ్ :ka = క <br />రీమిక్ ka = కా /యునికోడ్ = kaa :కా
2012-12-18
tappakundaa continue chestaanu.
2012-12-18 06:01 AM రుక్మిణిదేవి ([email protected]) - భారతీయం
tappakundaa continue chestaanu.
thank you naanna gaaru,........
2012-12-18 05:56 AM రుక్మిణిదేవి ([email protected]) - భారతీయం
thank you naanna gaaru,........
2012-12-16
నచ్చింది.
2012-12-16 07:04 PM సృజన ([email protected]) - Yohanth Feels...
నచ్చింది.
good...who is she?:-)
2012-12-16 10:39 AM Padmarpita ([email protected]) - Yohanth Feels...
good...who is she?:-)
2012-12-15
I am a B.Tech. graduate and I got VRA job recently...
2012-12-15 05:08 PM Nuthakki Sandeep Kumar ([email protected]) - Indian civil services ( IAS/IPS/IRS ) in telugu medium
I am a B.Tech. graduate and I got VRA job recently.<br />My long-term goal is IPS. I&#39;m searching for guidance in such a way.<br />Thank u for your guidelines to prepare CIVILS.
2012-12-13
కుమారసంభవం - శ్రీ కాళిదాసమహాకవి రఘువంశము - శ్రీ కా...
2012-12-13 12:42 PM సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి ([email protected]) - అంతర్జాల బాలశిక్ష
కుమారసంభవం - శ్రీ కాళిదాసమహాకవి<br />రఘువంశము - శ్రీ కాళిదాసమహాకవి<br />కిరాతార్జునీయం - భారవి <br />శిశుపాలవధ - మాఘుడు<br />నైషధం - శ్రీహర్షుడు
నరసింహరావుగారూ, మా ఇంట్లో పనిపిల్ల లేకపోవడంతో, న...
2012-12-13 08:52 AM భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి ([email protected]) - ఇదీ సంగతి
నరసింహరావుగారూ,<br /><br /> మా ఇంట్లో పనిపిల్ల లేకపోవడంతో, నాకే పడుతోంది ఈమధ్య...<br /><br />మాధవ్,<br /><br /> నేనూ అదే చెప్పానండీ మా వారితో... కానీ ఉపయోగమేమీ కనబడడం లేదు....
2012-12-09
http://idlebrain.com/news/sirivennelapaataalu/jaru...
2012-12-09 04:46 PM phaneendra kumar Kothamasu ([email protected]) - అవీ ఇవీ అన్నీ
http://idlebrain.com/news/sirivennelapaataalu/jarugutunnadijagannatakam.html
2012-12-05
Therigi ranatha duram vellepoyaru dady. moodu nell...
2012-12-05 02:53 PM Neelima Sirikonda ([email protected]) - అంతర్వాణి
Therigi ranatha duram vellepoyaru dady. moodu nella avuthunna inka repo yellundo natho matladutharanipisthundi
2012-12-03
ఆముక్తమాల్యదలోని వర్షర్తువర్ణనని తాత్పర్యం,పద్...
2012-12-03 03:18 PM కమనీయం ([email protected]) - ఆముక్తమాల్యద
<br /> <br /> ఆముక్తమాల్యదలోని వర్షర్తువర్ణనని తాత్పర్యం,పద్యపఠనంతో సహా బాగా పరిచయం చేసినందుకు అభినందనలు.రాయల కవిత్వాన్ని టీకా తాత్పర్యాలతో,పండితవ్యాఖ్యలతో ఓపికతో చదివితేగాని అందులో అర్థం,అందం ,బోధపడవు.
2012-12-01
Thank you Anupamagaru! :)
2012-12-01 02:40 PM చాణక్య ([email protected]) - శరచ్చంద్రిక
Thank you Anupamagaru! :)
2012-11-29
Brilliant :)
2012-11-29 04:50 AM Anupama ([email protected]) - శరచ్చంద్రిక
Brilliant :)
2012-11-23
కార్తీకపురాణంలో... ఆ పాపాత్ముడ్ని విష్ణు దూతలొచ్చి...
2012-11-23 01:11 PM anrd ([email protected]) - హెగెలియన్ తత్వశాస్త్రం
కార్తీకపురాణంలో... ఆ పాపాత్ముడ్ని విష్ణు దూతలొచ్చి వైకుంఠం తీసుకెళ్లినట్టుగా కార్తీకపురాణ ఉవాచ. అంటే.. <br /><br />*దయచేసి కార్తీకపురాణంలో కధలను అపార్ధం చేసుకోవద్దండి.<br /><br />* ప్రాచీనులు , అజామిళుని కధ. వంటి కధలను చెప్పటంలో ఎన్నో అర్ధాలున్నాయి.<br /><br />* ఎన్ని పాపాలు చేసిన వారికైనా మంచిగా పరివర్తన చెందటానికి కొంత అవకాశం కలిగించాలని పెద్దల అభిప్రాయం కావచ్చు.
పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish