ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2015-11-27

nenekkada: "హ్యాంగ్ ఓవర్" •_• "దోస్తులు-మందు-మాటలు-గొడవలు".

2015-11-27 03:25 PM nenu ekkada (noreply@blogger.com)
ముందు మాట.  దోస్తులతో మందు కొట్టడం ఒక సరదా, అప్పుడు జరిగే సంభాషణలు, వాళ్ళ వింత వింత పనులు, ఏదో మందులో మాట్లాడుతున్నాడులే, ఏమన్నా పెద్దగా పట్టించు కోరులే అని భరోసా, లేదా మందు తాగేదే మనసు విప్పి, ఓపెన్ అయపోయి మాట్లాడటానికే అని మనకి ఉండే భరోసా, అన్నిటి కన్నా ముఖ్యమైనది, నాకు బాగా ఇష్ఠమైనది,  మందు తాగిన వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళు చేసిన తమాషా పనుల గురించి చెప్పే మాటలు వినటం.  నాకున్న నమ్మదగిన

nenekkada: థ్యాంక్స్, నో థ్యాంక్స్ గివింగ్. :/

2015-11-27 03:25 PM nenu ekkada (noreply@blogger.com)
రోజు: 2014. నవంబరు 26,27,28. రెండు మూడు రోజుల ముందు నుండే తెలిసిన వాళ్ళు, తెలిసీ తెలియని వాళ్ళూ అందరూ పలకరింపులు మెదలు పెట్టారు. మొదట నా క్షేమ సమాచారాలు, తర్వత వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువుల లిస్టుతో ముగించారు. అందులో ముందే డబ్బు ఇచ్చే వాళ్ళు ఒక్కరు ఉండరు. కొన్న తర్వాత డబ్బులివ్వనివాళ్ళు సగం మంది. దాన్ని ఎలా కొన్నాను, బెస్ట్ ప్రైస్ కోసం ఎన్ని వెబ్ సైట్స్ వెతికానో, చెప్తే ఇంకొక పెద్ద కథ. అన్నీ

Vemulachandra: గుర్తున్నానా మానసీ

2015-11-27 11:25 AM Chandra Vemula (noreply@blogger.com)
నీతో కలిసున్నప్పట్నుంచి చూస్తే  ఎన్ని యేళ్ళు గడిచాయో నేటికి  ఎప్పుడూ  నా హృది లో  నా ఆలొచనల్లోనే ఉండే నిన్ను  ఆలోచిస్తుంటే అనిపిస్తుంది.  ఆశ్చర్యంవేస్తుంది.  అప్పుడప్పుడూ  నాలానే నీవూనా అని  నన్ను గురించే ఆలోచిస్తుంటావా అని  నిజం మానసీ ఎంత ఆశ్చర్యమో  ఎంత వింత సందేహమో  నిజంగా నీవు నన్ను తలచుకుంటుంటావా అని  లేక నీ ఆలోచనల్లో  నేనో మరిచిపోయిన చరిత్రనా అని  ప్రతిరాత్రీ నిదురించుతూ నిన్నే

♫♥♫ ఆపాతమధురాలు ♫♥♫: మహాదేవ శంభో .. మహేశా గిరీశా ప్రభో దేవ దేవా

2015-11-27 12:30 AM రాజ్యలక్ష్మి (noreply@blogger.com)
మహాదేవ శంభో.. మహాదేవ శంభో..ఓ..ఓ ..ఓమహాదేవ శంభో..ఓ ఓమహేశా గిరీశా ప్రభో దేవ దేవామొరాలించి పాలించ రావామహాదేవ శంభో..ఓ..ఓ ..ఓమహాదేవ శంభో..ఓ ఓ జటాఝూటధారి శివా చంద్రమౌళీనిటాలాక్ష నీవే సదా నాకు రక్షజటాఝూటధారి శివా చంద్రమౌళీనిటాలాక్ష నీవే సదా నాకు రక్షప్రతీకార శక్తి ప్రసాదించ రావాప్రసన్నమ్ము కావా ... ప్రసన్నమ్ము కావా  మహాదేవ శంభో..ఓ..ఓ ..ఓమహాదేవ శంభో..ఓ ఓ మహేశా గిరీశా ప్రభో దేవ దేవామొరాలించి

2015-11-26

అంతర్యామి - అంతయును నీవే: దైవం మానుష రూపేణ - జానీ శంకరీయం

2015-11-26 08:55 AM Prasad Akkiraju (noreply@blogger.com)
నమస్సోమాయ చ రుద్రాయ చ తామ్రాయ చ అరుణాయ చ... కార్తీక సోమవారం, సూర్యోదయం ఇంకా కాలేదు, తెలిమంచు దట్టంగా ఆవరించి ఉంది. పూజా మందిరంలో శ్రీరుద్ర పఠనం శ్రావ్యంగా జరుగుతోంది. సనాతమైన శివ పంచాయతనంలో స్ఫటిక లింగానికి విద్యాశంకర శర్మ గారు పవిత్రమైన గోదావరీ జలాలతో అభిషేకం చేస్తున్నారు. మహాన్యాసముతో తానే రుద్రునిగా మారి అభిషేచనం చేస్తున్నారు. నుదుట విభూతి రేఖలు, మల్లె పూవులా తెల్లని వస్త్రాలు, మెడలో

Vemulachandra: భయం

2015-11-26 12:31 AM Chandra Vemula (noreply@blogger.com)
రాత్తిరిని చూసి భయపడను. ప్రతి ఉదయమూ సూర్యోదయం అవుతున్నంతవరకూ రాత్రి లేని పగలూ లేదని తెలిసి సమాధులు చూసి భయపడను. జీవించి ఉన్నంత కాలమూ పడమరను సమీపించాల్సొచ్చినా జతవై నవ్వుతూ నీవు నాతో ఉంటే  అంధకారం చీకటంటేనే భయం ....వెలుతురు అగమ్యం జీవితమైన క్షణాల్లో   అది పగలైనా రాత్రైనా మంచే అయినా .... జతగా నీవు లేకపోతే

♫♥♫ ఆపాతమధురాలు ♫♥♫: జగదీశ్వరా పాహి పరమేశ్వరా

2015-11-26 12:30 AM రాజ్యలక్ష్మి (noreply@blogger.com)
జగదీశ్వరా పాహి పరమేశ్వరా ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం   నమశ్శివాయ: సిద్ధంనమ:  ఓం నమశ్శివాయ: సిద్ధంనమ: జగదీశ్వరా పాహి పరమేశ్వరా  జగదీశ్వరా పాహి పరమేశ్వరా  దేవా పురసంహరా ధీరా నటశేఖరా  త్రాహి కరుణాకరా పాహి సురశేఖరా జగదీశ్వరా  పాహి పరమేశ్వరా  శంభోహరా వినుతలంబోదరా  అంబ వరా కావరా  శంభోహరా వినుతలంబోదరా   అంబ వరా కావరా  వరమీయరా గౌరి వర సుందరా   గౌరి వరసుందరా  నిన్నే కని మేము కొలిచేము   గంగాధరాదేవ

2015-11-23

Padaanjali ( రా మ): Shiva Parvati

2015-11-23 05:02 PM Radha Krishna Mallela (noreply@blogger.com)
శివ  పార్వతి భాద్రపద మాసమున చిన్న గణపయ్యను భక్తితో కొలవ, ఆశ్వీయుజమున మా  అమ్మ, నవ విధముల పూజింప దర్శనమిచ్చే, కార్తీకమున మా శివయ్య, కోటి దీపకాంతులతో అభిషేకములతో వెలిగే, ఏమి భాగ్యమమ్మ ఆ పార్వతి పరమేశ్వరులది ఆ చిన్న బొజ్జ గణపయ్యతో ఇంతకన్న భాగ్యమేమి కావలెను ఈ భక్త కోటి జనులకు......

2015-11-19

గోదావరి: వాహన చోదకులారా జర భద్రం

2015-11-19 01:11 PM Viswanadh Bk (noreply@blogger.com)
ఎన్నో వాహనాలు వేగంగా వెళ్ళే రహదారుల ప్రక్క నివాసాలు ఉండే వారికి ఎందుకు భయం ఉండదు. అన్నీ రోడ్లమీదే చేస్తుంటారు. అటూ ఇటూ చూడటం వంటివి కూడా ఉండవు. పిల్లలూ రోడ్లమీదే ఆడుకుంటారు. అంట్లు, స్నానాలు, అన్నీ అక్కడే మద్యాన్నం కాలక్షేపం, రాత్రి నిద్ర అన్నీ రోడ్ల ప్రక్కనే వాహనాల వాళ్ళే జాగ్రత్తలు పాటించాలి, రోడ్లప్రక్కన నివసించే ప్రజలు కాదు అనేది రూల్ అని అనుకుంటారా ఇవన్నీ ప్రక్కన పెట్టినా ఏదైనా ప్రమాదం

అంతర్యామి - అంతయును నీవే: అమ్మ, నాన్న - స్వార్థపు అమెరికా పిల్లలు

2015-11-19 08:16 AM Prasad Akkiraju (noreply@blogger.com)
(ఈ కథ సగటు తెలుగు తల్లిదండ్రుల పరిస్థితిని ప్రతిబింబింపజేసేది. చాలా మంది అమెరికాలో ఉన్న పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పట్ల ఎంతో బాధ్యతాయుతంగానే ఉంటున్నారు. లేని మిగితావారిని ఉద్దేశించినది మాత్రమే) "అమ్మా! నేనే. పదహరో తారీఖున నా స్నేహితురాలు సుమ హైదరాబాదు వస్తోంది. దానితో రెండు మూడు రకాల పొడులు, నేను మొన్న వచ్చినప్పుడు వదిలేసి వెళ్లిన పట్టుచీరలు, పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ పంపించు. వాళ్లు సైదాబాదులో ఉంటారు

2015-11-15

జానుతెనుగు సొగసులు: అయ్యా, అమ్మా కళాకారులూ! మా ఊరికి రావొద్దండి, దయచేసి!

2015-11-15 06:18 PM మాగంటి వంశీ మోహన్ (noreply@blogger.com)
తెలుగువారు - సైకోయిసం మా చిన్న టవును శాక్రమెంటోలో తెలుగువారి జనాభా బే ఏరియాతో చూసుకుంటే తక్కువే కానీ, అంత తక్కువ కూడా కాదు. ఒక మోస్తరు మీద ఒక పిసరు ఎక్కువే. సరే, ఆ జనాభా సంగతి - అదలా పక్కనబెడితే, అంత పిసరంతమంది వున్నా మా ఊరికొచ్చే కళాకారులకి వీళ్ళు చూపించే ఆదరం, అభిమానం అంతా గుడిమెట్ల మీద కూర్చుని అడుక్కుతినేవాడు సంతోషం ఎక్కువైనప్పుడు వేసే ఈలతో సమానంగా ఉంటుందని ఎవరన్నా అంటే మీరేమీ

కళింగ కేక: "నా కళింగ సీమ ఖచిత నవరత్న లేమ"

2015-11-15 03:11 PM వేద ప్రభాస్ (noreply@blogger.com)
నా కళింగ సీమ ఖచిత నవరత్న లేమ బలరాముడి లాంగూల్య కదలాడిన సీమ. ఆమెసముద్ర ముద్రాంకిత దుకూలధారిణి. ఆ.. నాకళింగ సీమ నేడు దివారాత్ర అశ్రు నయన.. దిగులు తెరలు అలముకున్న దీన వదన .       .

నానీ'స్ కిచెన్: కొబ్బరి బూరెలు / Kobbari burelu

2015-11-15 10:07 AM నాని (noreply@blogger.com)
కొబ్బరిబూరెలు పండగలకి,పూజలకి చేసుకునే పిండివంట. వీటి తయారీ మొత్తం అరిసెల్లాగానే ఉంటుంది.చెయ్యటం కొంచెం కష్టమే అయినా రుచిగా ఉండే కొబ్బరిబూరెలు అందరికీ నచ్చుతాయి.      కావలసినవి  బియ్యప్పిండి - 1 k.g బెల్లం - 3/4 k.g 2 కొబ్బరికాయలు మొత్తంతో తురిమిన కొబ్బరితురుము నెయ్యి - 100 గ్రాములు  యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్   నూనె - వేయించటానికి సరిపడా  తయారుచేసే విధానం   ముందురోజు

అక్షరం: అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో మ‌న‌ 'సహన ప్రతీకలు'..

2015-11-15 01:50 AM Afsar (noreply@blogger.com)
ఇంటర్వ్యూ: కందుకూరి రమేష్ బాబు  ది ఫెస్టివల్ ఆఫ్ పీర్స్- పాపులర్ ఇస్లాం అండ్ షేర్డ్ డివోషన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా పుస్తకం వచ్చి దాదాపు ఏడాదైంది. ఇది తప్పక చదవ వలసిన గ్రంథం. ఎందుకంటే.. మన సంస్కృతి ఎంత వైవిధ్యమైందో మనకు తెలుపుతుంది కనుక. మన ప్రత్యేకతలు మనకే తోచవు. స్థానికుడికి విహంగ వీక్షణానికి అవకాశం వుండ దు. కాస్త దూరం జరిగి చూడటానికీ వెసులుబాటూ ఉండదు. ఆ పనే ఒక పరిశోధకుడు బాగా చేయగలుగుతాడు. ఆ

2015-11-09

గోదావరి: ఆన్లైన్లో కొనుగోళ్ళా

2015-11-09 06:22 AM Viswanadh Bk (noreply@blogger.com)
అమెజాన్, ఈబే, ప్లిప్కార్ట్ వంటి ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లలో కొన్ని సార్లు బావున్నా కొన్ని సార్లు బాగా ఉండదు. ఇటీవలి నా అనుభవం - Envent Deejay Knight - 2.1 Bluetooth Multimedia Speaker తీసుకొన్నాను. మొదటిది బాగానే వచ్చింది. అది బావుందని మళ్ళీ ఆర్డర్ చేసాను అది చచ్చింది. కొద్దిఎక్కువగా  డామేజ్ అయ్యింది. అయితే బాగానే పలికేస్తుంది, పాడేస్తుంది. సరే రీప్లేస్ కొరకు అడిగితె అమెజాన్ వాడు పది దినాల్లో వెనక్కు

2015-11-08

అక్షరం: చమ్కీ పూల గుర్రం

2015-11-08 02:40 AM Afsar (noreply@blogger.com)
-అఫ్సర్            “ఇప్పుడు ఆ గుర్రం.... ఆ చమ్కీ పూల   గుర్రం ... బొమ్మ మీద నిజంగా కోపమొస్తోంది నాకు! ఈ బొమ్మ వల్ల కదా ఇప్పుడు నేను మున్నీతో  మాట్లాడకుండా అయిపోయింది. పో... పోవే..చమ్కీ!”           -అని పైకే అనేస్తూ  చేతిలో వున్న బొమ్మని మంచమ్మీదికి విసిరింది అపూ. ఆ విసరడం ఎంత నాజూకుగా విసిరిందంటే నిజంగా బొమ్మకేమయిపోతుందో అన్న దిగులు మనసులో పెట్టుకొని నెమ్మదిగా, వీలయినంత  మెత్తగా

2015-11-07

జానుతెనుగు సొగసులు: గొర్తి బ్రహ్మానందం నవల - బాబోయ్ కాల్చేసిందండి!

2015-11-07 05:56 PM మాగంటి వంశీ మోహన్ (noreply@blogger.com)
ఒహ రెండు వారాల కితం గావాలు, సిలికాన్ ఆంధ్ర వారి ఆంధ్ర కల్చరల్ ఫెస్టివల్ ఈవెంటుకు వెళ్ళినప్పుడు సాయంత్రం అయిదింటికొచ్చి కలుస్తానన్న మిత్రులు గొర్తి బ్రహ్మానందం గారు, ఆ ఈవెంటులో రుచికి ఎటువైపుందో తెలీని, అటు ఇటూ కానీ సాపాడు రెండు మెతుకులుగా కడుపుకు పట్టించినాక దర్బారులో ఆవులిస్తూ ఉండగా, అయిదు కాస్తా ఎనిమిదయ్యి - యాడున్నారు సామీ అంటూ టెక్స్టు చెయ్యటంతో మీరేడున్నారు సామీ అంటూ బయటకొచ్చి చూస్తే టడ

2015-11-03

మనసులో వాన: (శీర్షిక లేదు)

2015-11-03 06:58 AM mahathi ramana (noreply@blogger.com)
Have u ever heard some one saying u.. 'నా నరాల్లో రక్తం ప్రవహిస్తున్నంతవరకు నీతోనే ఉంటాను'

2015-11-02

రాజ హంస: మీకు ఆకలేస్తుందా.. అయితే మీ భార్యనే తినండి..->)

2015-11-02 03:49 AM Siva Teja (noreply@blogger.com)
మీకు ఆకలేస్తే మీ భార్యను మీరే ఆరగించవచ్చు. అయితే, భార్యను తినడమేంటనే సందేహం మీకు కలగవచ్చు. ఈ ఆశ్చర్యాన్ని ఇలానే కొనసాగించండి. భర్తకు అతిగా ఆకలేస్తే భార్యను తినొచ్చంటూ సౌదీ అరేబియాలో ఫత్వా జారీ అయింది! అబ్దుల్ అజీజ్ బిన్ అబ్దుల్లా జారీ చేసిన ఈ ఫత్వా వినేవాళ్లకు చిత్రంగా ఉందికదూ.  సాధారణంగా ఆకలేస్తే ఏ పండో.. కాయో తినాలిగానీ.. ఇలా భార్యను తినడమేంట్రాబాబూ అంటూ ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తోంది.

రాజ హంస: దెయ్యాల భవనంలో విహహం.. అతిథులకు కూడా దెయ్యాల మాస్కులు ....!

2015-11-02 03:45 AM Siva Teja (noreply@blogger.com)
పెళ్లంటే నూరేళ్ళ పంట. అలాంటి వివాహ ఘట్టాన్ని ఓ మధురమైనదిగా భావించి.. అంగరంగ వైభంగా జరుపుకుంటారు. కానీ, ఆ జంట మాత్రం భయంకరమైన వాతావరణం మధ్య జరుపుకుంది. ఇందుకోసం ఏకంగా దెయ్యాల భవనాన్ని బుక్ చేసుకుని... అక్కడే వివాహం చేసుకుంది. పైగా... తమను ఆశీర్వదించేందుకు వచ్చిన అతిథులు దెయ్యాల మాస్కులు ధరించడం గమనార్హం.  అమెరికాలోని మిచిగాన్‌లో జరిగిన ఈ విచిత్ర వివాహాన్ని పరిశీలిస్తే... జెన్నిఫర్‌ హార్నసెక్‌,

2015-10-31

SRADDHANJALI శ్రద్ధాంజలి: సర్దార్ వల్లభభాయి పటేల్ - పెన్సిల్ చిత్రం.

2015-10-31 12:58 AM PONNADA MURTY (noreply@blogger.com)
ఈ రోజు (31.10) సర్దార్ వల్లభభాయి పటేల్ జయంతి. ఐరన్ మ్యాన్ అఫ్ ఇండియా, గా పేరొందిన ఆ మహనీయునికి నా నివాళి.

2015-10-29

నేను గెలుస్తాను!..: Chapter 9 : శత్రువు - అవరోధాలు [ Part - 2 ]

2015-10-29 05:09 AM Yogitha R (noreply@blogger.com)
మన  అంతః శత్రువులు బాహ్య ప్రపంచంలో, శత్రువు అంటే, ఎప్పుడూ మన పతనాన్ని ఆశిస్తూ ఉండేవాడు, ఎప్పుడూ మనల్ని వదలని వాడు. ఆ శత్రుత్వంతో అతడు మన పతనానికి అవసరమైన అస్త్రాన్ని సంధిస్తాడు - అదే మనకు ఎదురయ్యే అవరోధం. ఒకే శత్రువు నుంచి ఇటువంటి అవరోధాలు ఎన్నో ఉండవచ్చు. ఒక్కొక్క అవరోధాన్ని దాటుకుంటూ ఉండటమే అక్కడ మన కర్తవ్యం. మన అంతః ప్రపంచంలో అయినా ఇంతే! శత్రువు, ఎల్లప్పుడూ మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది. అవరోధం,

2015-10-26

Padaanjali ( రా మ): Andhra Hodaa

2015-10-26 08:15 PM Radha Krishna Mallela (noreply@blogger.com)
ఆంధ్ర  హోదా  గల గల పారే  ఓ గోదావరి, కిలకిల లాడుచు ఓ కృష్ణమ్మా, పెనవేసిన  ఓ పెన్నమ్మ, వంశము లిచ్చు  ఓ వంశధార, సరితూగు వారు లేరనుచు  ఓ సముద్రుడా, విజయనగరము నుంచి విజయనగరము వరుకు విజయ వాడలై, ఇన్ని హంగుల నీ హోదా ఏమమ్మ, అయినను నీకు ప్రత్యేక  హోదా  పరిపాలన ప్రత్యేక  హారమే కాదా తల్లి ఓ ఆంధ్ర తల్లి .....

2015-10-22

ఘంటసాల: సారంగ రాగంలో ఘంటసాల దేవీస్తుతి

2015-10-22 02:03 AM Sury Vulimiri (noreply@blogger.com)
అహంభావం అంబారినుండి నేలదిగి, తన స్వార్థపరమైన దర్బారును వీడి, సర్వాధికారికూడా సర్వసహకారిగా మారాలంటే అంబ కరుణ కావాలి. అ శక్తే పెద్దమ్మ, ఆ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ దుర్గమ్మ. మాతృత్వ మహాశక్తి యొక్క సంకేతమే దసరా పండుగ కదా.  ఘంటసాల ఎన్నో  దేవీస్తుతులను పాడారు. లలితాశివజ్యోతి సంస్థ నిర్మించిన 'లవకుశ', 'రహస్యం' మరియు 'సతీసావిత్రి' ఈ మూడు చిత్రాలకూ ఆయన స్వరబరచి పాడి, పాడించిన పాటలు, పద్యాలు శాశ్వతంగా

2015-10-15

నేను గెలుస్తాను!..: Chapter 9 : శత్రువు - అవరోధాలు [Part - 1]

2015-10-15 06:01 AM Yogitha R (noreply@blogger.com)
"నాకు ఏదైనా సాధించాలని ఉంది, కానీ...", "నాకు ఈ పోటీలో పాల్గొనాలని ఉంది, కానీ...", "నాలో ఉన్న టాలెంట్ నాకు తెలుసు, కానీ...", "నాకు గెలవాలని ఉంది, కానీ...", "నేను చదువు బాగానే చదువుతాను, కానీ..." - ఇది సహజంగా మనం ఉండే తీరు. ఇందులో మొదట ఎంతటి ఉత్సాహం ఉందో, "కానీ" అని అనిపించిన తరువాత అంతటి నిరుత్సాహమూ ఉంది. ఇటువంటి మాటలు సర్వ సాధారణంగా ఎన్నోసార్లు మనమే అంటూ ఉంటాం, లేదా, వింటూ ఉంటాం. సహజంగా

2015-10-14

అర్జునుడి బాణాలు...: మరణిస్తున్నా... (కవిత)

2015-10-14 04:40 PM Phani Pradeep Miriyala (noreply@blogger.com)
వసంతపు పూతనై  విరిసేందుకు, శిశిరపు  చిగురునై రాలుతున్నా ఏరునై  పైరుని కలిసేందుకు, మేఘమై వర్షిస్తున్నా క్షణమై నిలిచేందుకు, క్షణమై కదులుతున్నా ఉదయసంధ్యనై  నర్తించేందుకు, సాయంసంధ్యనై  నిష్క్రమిస్తున్నా అస్తిత్వమై నిలిచేందుకు, పోరాటమై ముగుస్తున్నా భువిగంగనై పారేందుకు, ఆకాశగంగనై దూకుతున్నా బంధమై బిగిసేందుకు, దూరమై కరుగుతున్నా ముత్యమై మెరిసేందుకు, చుక్కనై  బందీనవుతున్నా అనంతమై నిండేందుకు, శూన్యమై

2015-10-12

నానీ'స్ కిచెన్: మాకరోని పకోడీ

2015-10-12 03:30 AM నాని (noreply@blogger.com)
కావలసినవి  మాకరోని - 1 కప్పు  శనగపిండి  - 1/2 కప్పు  బియ్యంపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్   ఉల్లిపాయ - 1 పచ్చిమిర్చి - 2 కొత్తిమీర - కొద్దిగా  కారం - కొద్దిగా  ఉప్పు - రుచికి సరిపడా  గరం మసాలా - 1/2 టీ స్పూన్  అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1/2 టీ స్పూన్  జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్  నూనె - డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా  తయారుచేసే విధానం  1 కప్పు మాకరోనికి నాలుగు కప్పుల నీళ్ళు పోసి,

2015-10-08

KadapaExpress: Mega Problems For Akhil Film

2015-10-08 12:29 PM Kadapa Express (noreply@blogger.com)
Akkineni Akhil's prestigious debut film Akhil is gearing up for release on October 22nd. The makers want to cash in on the holiday release, but Akhil may find it tough to get enough theaters on its first day. Bruce Lee is coming on October 16th and will occupy many screens until Thursday, i.e. the 22nd of October. Rudrama Devi buyers are also making agreements for two weeks in most of the

2015-10-07

రాతలు-కోతలు: సృజనస్వరం…విశిష్ట సాహిత్య కార్యక్రమం ఆరంభమవుతోంది.

2015-10-07 12:14 PM Kasturi Murali Krishna

రచయితలకూ, సాహిత్య పిపాసులకూ శుభవార్త.. రేడియో థరంగాలో శ్రోతలను,సాహిత్యాసక్తులనూ విపరీతంగా ఆకర్షించిన సృజనస్వరం ఇప్పుడు,కొద్ది విరామం తరువాత TORI రేదియోలో ఆరంభమవుతోంది. వివరాలివిగో

2015-10-04

నేను-మీరు: అప్పుడు మరణం

2015-10-04 11:27 AM భాను (noreply@blogger.com)
సారంగ సాహిత్య పత్రికలో  నా కవిత  "అప్పుడు మరణం " జీవించడం నేను నా అనుభూతులూ, నా స్పందనలూ, నా అనుభవాలూ ఆరాటాలు , పోరాటాలూ, ప్రేమలూ, ద్వేషాలూ, సుఖాలూ, దుఖాలూ సమస్త జ్ఞాపకాలూ ! ఇదేగా జీవితం…జీవించడం- మరణం మనకు తెలిసినవన్నీ పూర్తిగా ముగిసిపోవడం శాశ్వతమని మనం తలపోసే వాటికి దూరంగా రెప్పపాటులో  ఎక్కడికో తెలియని లోకాల్లోకి పయనం- చేతనలో…..అచేతనలో మరణమన్న  భయాన్ని ముక్కలు  చేస్తే

2015-10-02

ఇస్కూల్ కతలు: TeachersBadi TS AP DEECET 2015 Rank Cards : Painting and Essay Competition 2015 Notification f...

2015-10-02 02:54 PM సాయిరాం ప్రసాద్ (ప్రధానోపాధ్యాయుడు), నేకునాంపేట, కొండాపురం మండలం, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా, (noreply@blogger.com)
TeachersBadi TS AP DEECET 2015 Rank Cards : Painting and Essay Competition 2015 Notification f...: Rc. 3414-PCRA Painting and Essay Competition for School Children  Proceedings of the Director of School Education and State Project Direc...

2015-10-01

నెలనెలా వెన్నెల: స్వేచ్ఛా విహంగం

2015-10-01 03:23 PM పార్వతిమోహన్ (noreply@blogger.com)
సత్యన్వేషనకై తరలిన  శ్వాస            విశ్వమంతా  నిండిన  ప్రానవాయువుని కలిసి ప్రవాసానంతరం తన వారిని కలిసిన ఆనందానుభూతి  పొందింది  కాబోలు, పాత్రానుగత ప్రారభ్డ మనుభవించి , ప్రాకృతాల కర్మ ఫలానుభూతి చెంది, ప్రలోభాల పద్మవ్యుహాల చిక్కి, అనుబంధాల పాశాల బంధింపబడి, బాధ్యతల బంగారు బంధాల బిగిసి, పడుగు పేకలైన పాప పుణ్యాల వలలో చిక్కి,, అతి ప్రయాసతో బంధవిముక్తయై,, స్వేచ్ఛావిహంగమై,,,

2015-09-28

THE iNSIDER: Netajis Proposal letters to Lady Emilie

2015-09-28 06:10 PM , (noreply@blogger.com)
The following post indicates Netaji's love towards lady Emilie, but the need of sharing these letters clearly shows how patriotic he was then saying that HIS FIRST LOVE IS HIS COUNTRY and asks her to destroy these letters after she read.

2015-09-22

KadapaExpress: Kajal comedy on Balakrishna Dialouges – fans angry

2015-09-22 09:21 AM Kadapa Express (noreply@blogger.com)
Cute and bubbly star, Kajal Agarwal is one of the top heroines of Tollywood. She is always talk funny and one of the lively characters to spend time with. Every actor who worked with her mentioned how funny and bubbly she is on sets. She recently appeared in “Koncham Touch loo vuntey chebutha” television show and shared some interesting things about her. She also once got carried away with

2015-09-07

రెక్కల సవ్వడి: కొమ్మల మధ్యన

2015-09-07 01:20 PM ప్రసూన (noreply@blogger.com)

రెక్కల సవ్వడి: రాధా మనోహరం ...

2015-09-07 01:17 PM ప్రసూన (noreply@blogger.com)

2015-08-27

నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్: పాపం కట్టప్ప బాహుబలిని చంపనే లేదు – 3 క్లూలు – ఒక రీసెర్చ్

2015-08-27 11:49 AM నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

images

అహ్మదాబాద్ లో రెండేళ్ళ కిందట నా భార్య నాకో గిఫ్ట్ ఇచ్చింది…. కాని కండిషన్స్ అప్లై అంది. గిఫ్ట్ ఏమిటంటే బాహుబలి రిలీజ్ అయ్యేంతవరకు తను ఇక్కడి ధియేటర్స్ లో ఏ సినిమా చూడనని. కండిషన్స్ ఏమిటంటే తను చూడబొయ్యే తర్వాతి సినిమా బాహుబలి అవ్వాలని, అదీ మొదటి రోజు మొదటి షో అవ్వాలని చెప్పేసింది.

ఆ…. చాలా రోజులుంది కదా అని సుఖంగా ఉంటుంటే,  అప్పుడప్పుడూ గుర్తుచేసేది ట్రైలెర్ వచ్చిందని, ఆడియో అనీ .. చివరకు డేట్ వచ్చేసింది జులై 10 అని. ఇక అప్పటినుండి నేను ఇంటర్నెట్ లో వెతుకులాట మొదలు పెట్టేను. అహ్మదాబాద్ లో ఏ థియేటర్స్ లో వస్తుందో అని. అన్ని పెద్ద థియేటర్స్ కి వెళ్ళి అడిగేను. అందరూ ఒకటే చెప్పేరు “రిలీస్ ముందు రోజు సాయంత్రం మాత్రమే మాకు తెలుస్తుంది” ఆ రోజు రండి అని విసిగించద్దు అన్నట్లుగా చేప్పేరు. ఆ రోజు వాళ్ళకి తెలీదు బాహుబలి చెయ్యబోయే తుఫాను సంగతి.

ఇలా కాదు అనుకుని రేపు రిలీస్ అనగా ఈరోజు నెట్లో చూసేను. తృళ్ళి పడ్డాను టిక్కెట్లు ఇస్తున్నారు ఆన్ లైన్  లో. కాని ఒకే థియేటర్ చూపిస్తున్నారు అందులో. మా ఆవిడ గుర్తుకొచ్చి భయం వేసింది. పాపం రెండేళ్ళ పాటు వెయిట్ చేసింది.. తన కోరిక ఎలా అయినా తీర్చాలని  వెంటనే బుక్ చేయాలని చూస్తే కేవలం రెండు సీట్లు ఉన్నాయి అదీ ముందు వరసలో. నా పని అయిపోయింది అనుకున్నాను. సర్లే ముందు సీట్లో కూర్చుని చూడటం కూడా ఒక రికార్డే అనుకుని బుక్ చేసేసాను పాప్ కార్న్, సమోసలతో కలిపి.

పిచ్చి వాళ్ళలాగా రెండు గంటల ముందే థియేటర్ కి వచ్చేము. లోపలికి వెళ్ళనివ్వలేదు. క్లీన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేరు. చాలా జనం వచ్చేరు. ఎవ్వరూ ఇంకొకరికి పరిచయం లేదు కాని అందరూ తెలుగు వాళ్ళే. థియేటర్ స్టాఫ్ ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నారు అందర్నీ. ఒక రీజనల్ సినిమాకి అంతమంది రావటం,  అంత ముందుగా రావటం వాళ్ళకి కొత్తగా ఉంది.
వాళ్ళకింకా అర్థం కాలేదు బాహుబలి దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో. ఆంధ్రలో టికెట్ ధర వేలకి వేలు పలుకుతూంటే మాకిక్కడ నూట యాభై కి దొరికిపోయింది.

తెర ముందుకు తెచ్చి సీట్లో కూర్చోబెట్టేను మా ఆవిడని, నన్నూ  స్క్రీన్ నీ  ఎగా దిగా చూసింది కాని అంతలోనే అడ్జస్టైపోయింది. ఇంక సినిమా మొదలయ్యేక మేము వేరే వింతలోకంలో ఉన్నట్లే ఫీలయ్యేము. కట్టప్ప బాహుబలిని పొడిచేసేక సినిమా అయిపొయ్యేసరికి ఏడుపొచ్చింది మాకు. సినిమా అయిపోయిందని జీర్ణించుకోలేక పొయ్యేము చాలామందిలాగ.

“నా మాట నిలబెట్టుకున్నాను చూడు మొదటి రోజు, మొదటి షో, మొదటి రో” అని గర్వంగా మా ఆవిడతో అన్నప్పుడల్లా “కట్టప్ప ఎందుకు బాహుబలిని చంపేడో చెప్పలేనివాడివి నువ్వు వేస్ట్?” అనేది. ఇక వాట్సప్, ఇంటర్నెట్ లో అయితే ఎన్నో జోకులు కట్టప్ప గురించి.

“అసలు కట్టప్ప గురించి నీకు ఏమి తెల్సు?” అని అడిగేను.
“కట్టప్ప సింహాసనానికి కట్టుబానిస అని తెల్సు” అంది.
“అదే మీకు తెల్సింది…అసలు కట్టప్ప గురించి రెండు విషయాలు చెప్తాను విను. అతను కట్టుబానిస అయితే కావచ్చు కాని అంత నీతిమంతుడైతే కాదు. లాయల్ అని అందరూ అనుకుంటారు..కాని అది పూర్తిగా నిజం కాదు….రెండు విషయాలు చెప్తా విను.”

1. కట్టప్ప సింహాసనానికి కట్టు బానిస అయితే, ఆ సింహాసనానికి అధినేత అయిన భల్లాలదేవ దగ్గర ఉన్న బందీ అంటే దేవసేన దగ్గరకొచ్చి ఊరకే “నేను నిన్ను విడిపిస్తాను, సైనికులు దగ్గరలో లేరు” అని ఎందుకు చెప్తాడు? మరి కట్టు బానిస కి అర్థం ఏముంది?

2. తను విడిపిస్తానన్న దేవసేనని వేరే ఎవరో విడిపిస్తుంటే ఎందుకు ఆపటానికి ప్రయత్నిస్తాడు? అంటే తప్పు తను చేస్తే పర్లేదు కాని, వేరే ఎవరైన చేస్తే మాత్రం అడ్డు పడతాడు.

మూతి బిగించింది మా ఆవిడ.”నీకేమి పనిలేదా? ఆఫీస్ కి వెళ్ళేక ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటున్నావా?” అని రుసరుస లాడింది.

అనాలోచితంగా అలా అవన్నీ అనేసేను కాని, నిజంగానే మనసు లోపల ఆ సినిమా ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉంది. ఎదో ఒక సీన్ వెంటాడుతూనే ఉంది. ఇది చాలమందికి ఉండే పిచ్చే అనుకున్నాను.

అప్పుడెప్పుడో చదివేను “చివరకు మిగిలేది” నవలపై ఎవరైన పి.హెచ్.డి చేసుకోవచ్చు అని. అలాగే ఇప్పుడు “బాహుబలి” సినిమా కూడా అంతకన్నా తక్కువ కాదు అనిపించింది. కట్టప్ప గురించి ఎన్నో జోకులు చదివేను, రాజమౌళి గారి ఇంటర్వ్యూ చూసేను. అందులో రాజమౌళి గారు ఒకమాట చెప్పేరు “కట్టప్ప సింహసనానికే కాదు ఇంకొక మనిషికి కూడా కట్టుబానిస.” అని… “అయితే అదెవరో కాదు ఆ సినిమా డైరెక్టర్…అంటే తనే” అని నవ్వుతూ చెప్పేడు. తర్వాత బాహుబలి లో వాడిన వస్తువులు మ్యూజియం లో లాగా పెట్టి చూపించేరు. సరిగ్గా అప్పుడు మెదిలింది ఒక ఆలోచన నా మదిలో. అసలు కట్టప్ప బాహుబలిని చంపనే లేదు అని. అదే చెప్పేను నా భార్యకి.  చాలమందిలాగే తను కూడా చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంది ఆ విషయం గురించి.

“బాహుబలిని కట్టప్ప చంపనే లేదా?!!  ఎలా?”  అని ఆశ్చర్యంగా అడిగింది వంటపని పక్కన పెట్టి.

నేను “మూడు క్లూలున్నాయి”  అని చెప్పేను.

“ఏమిటో అవి త్వరగా చెప్పు”  అని రక్కేసింది.

నేను చెప్పటం మొదలు పెట్టేను.
1. “కట్టప్ప బాహుబలిని చంపి ఉంటే కట్టెలేరుకునే దేవసేన కట్టప్పతో అంత మర్యాదగా మాట్లాడదు. ఇంకా అవంతిక వాళ్ళ  తిరుగుబాటు నాయకుడు కూడా పోసిటివ్ గా మాట్లాడడు. అంటే… కట్టప్ప సింహాసనానికి కట్టుబానిస అన్నాడు గాని ద్రోహి అనలేదు.”

మా ఆవిడ కళ్ళు మెరిసేయి…”ఇంకా చెప్పు”  అంది బుద్దిగా.
నేను గర్వంగా చూసి చెప్పసాగేను.
2. “భల్లాలదేవ (రాణా),  చేతులకి గొలుసులతో ఉన్న మన దేవసేనతో ఏమి చెప్పేడు?”  అని నేను మా ఆవిడ కళ్ళలోకి చూసేను ఏదో దేవసేన మా పెద్దమ్మ అన్నట్టు.

“ఏమి చెప్పేడో నువ్వే చెప్పు నాకు బుర్ర పనిచేయట్లేదు సస్పెన్స్ తో” అంది…అంతలోనే “ఆ…గుర్తొచ్చింది…బాహుబలిని కళ్ళతో చూడాలని నువ్వు…ఇంకొకసారి కసి తీరా చంపాలని నేను ఎదురుచూస్తున్నాము” ఇలాగే ఏదో అంటాడు అంతేకదా అని ఆదుర్ధా గా చెప్పేసింది.

నేను నవ్వేను తన తొందరికి.
ఒక రీసెర్చ్ స్కాలర్ లాగా చెప్పసాగేను.

నువ్వు చెప్పింది కరక్టే. “ఎప్పుడెప్పుడొస్తాడా అని నువ్వు… మళ్ళీ ఈ చేతులతో కసి తీరా చంపాలని నేను..” అని అంటాడు. ఇదే నా రెండో క్లూ అన్నాను.

“ఏముంది ఇందులో?” అని ఆసక్తిగా అడిగింది.

“చెప్తా విను బాలా!! ముందు కాసిన్ని మంచినీళ్ళు పట్టుకురా” అని ఆజ్ఞాపించేను.

“చాల్లే నీ ఒవర్ యాక్షన్” అని వాటర్ బోటిల్ తెచ్చిచ్చింది కోపంగా చూస్తూ. “చెప్పు” ఇంక అన్నట్లుగా.

విను..భల్లాలదేవ ఎమన్నాడో మళ్ళి చెప్తా విను. “మళ్ళీ కసి తీర చంపాలని నేను” అని వత్తి పలికేను భల్లాలదేవ లాగా. ఇప్పుడన్నా అర్ధమైందా మట్టి బుర్రకి? అన్నను ధైర్యంగా.

కోప్పడలేదు మా ఆవిడ ఆ మాటకి. గిరి ప్లీజ్ చెప్పవా అని అడిగింది దీనంగా చూస్తూ.

చెప్పేసేను ఇలా. “మళ్ళీ చంపుతాను అన్నాడు అంటే దానర్ధం ఒకసారి చంపేడు అనే కదా….అంటే  బాహుబలిని చంపింది కట్టప్ప కాదు భల్లాలదేవ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా.” “చూసేవా నా ఇన్వెస్టిగేషన్!!” అని రకరకాల ఫీలింగ్స్ మొహంలో పెట్టేను.

“సర్లే ముందా మూడో క్లూ కూడా చెప్పు తర్వాత నీ గురించి చెప్తా” అంది.

అంటే ఆర్డర్ వేస్తున్నావా లేక రెక్వెస్టా? అడిగేసేను తెగేసి ధైర్యంగా.

“నీ బోడి ఇన్వెస్టిగేషన్ నాకవసరం లేదులె…బాహుబలి2  నెక్స్ట్ ఇయర్ జులై లో వచ్చేస్తుంది.” అనేసింది తేలిగ్గా.

“సరే నీ ఇష్టం. ఆఖరి క్లూ విన్నావంటే అద్దిరిపోతావ్…రాజమౌళి కూడా నన్ను తిట్టుకుంటాడు.” అన్నాను ఆఖరి అస్త్రంగా.

రాజమౌళి గారి పేరు వినగానే మెత్తబడింది. “సర్లే బుజ్జి చెప్పు నాకు టెన్షన్ గా ఉంది” అని గోముగా అడిగింది.

ఇదే ఛాన్స్… మళ్ళి వినను అని మొడికేస్తుంది రాక్షసి  అని అనుకుని  ఇలా చెప్పేను. “రాజమౌళి గారి ఇంటర్వ్యూ చూసేవు కదా నాతోపాటు?” అని అడిగేను.

“అవును..చూసేను కాని నేను నీతో పాటు కాదు..నువ్వే నాతో పాటు చూసేవు.” అంది మా ఇగోఇస్టు

“సరేలే … అందులో బాహుబలి సినిమాలో వాడిన వస్తువులు చాలా చూపించేరు గుర్తున్నాయా?” అన్నాను

“ఉన్నాయి..బోలెడు కత్తులు, కిరీటాలు ఇంకా భల్లాలదేవ వాడిన ఫాన్-బండి ఇంకా చాలా చాలా చూపించేరు.” అంది కాంఫిడెంట్గా.

“అవును కరక్టే…కాని ఇంకా ఒకటి కూడా చూపించేరు…అదేంటో తెల్సా…..?” అని ఆగేను.

“చెప్పు ఆపకు” అంటూ దిండు తీసుకుని కొట్టింది.

“అందులో ఒక వస్తువు కూడా చూపించేరు..ఇంకా అలాంటిది ఒకే ఒక్కటి చూపించేరు…అది…కట్టప్ప మాస్క్” అని మెరిసే కళ్ళతో చూసేను మా ఆవిడ వైపు. “అంటే కట్టప్ప మాస్క్ వేసుకుని,  భల్లాలదేవుడే బాహుబలిని చంపేసేడు.”

నిశ్శబ్దం…

నమ్మలేనట్లు చూసింది నన్ను.

“నిజం..ఆ మ్యూజియం లో ఇంకెవరి మాస్క్ లేదు, చూపలేదు. కేవలం కట్టప్ప మాస్క్ మాత్రమే ఉంది. అంటే దానర్ధం అదే అని నేననుకుంటున్నాను… నాకు తెల్సింది, న్యాయమనిపించింది చేప్పేను. ఏదైనా మనం సెకండ్ పార్ట్ రిలీస్ అయ్యేవరకు వెయిట్ చెయ్యల్సిందే సస్పెన్స్ తొలగిపోవాలంటే” అని చెప్పేను.

“నీ బుర్రకి అందేట్లు ఉండదులే రాజమౌళి సినిమా…అయినా నీ రీసెర్చ్ కి మెచ్చేను..మంచి కర్రీ చేస్తాలె డిన్నర్ కి” అని నన్ను వెక్కిరించి వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోబోతూ… నువ్వు చెప్పింది నిజమేనంటావా? నాపాటికి నేనేదో మాడిపొయ్యిన మసలాదోస తింటూ కట్టప్ప గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని. ఇప్పుడు లేనిపోని అనుమానాలు పెట్టి నన్ను కంఫ్యూస్ చేసేసేవు. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే బాహుబలి2  కి టికెట్స్…. ఇంకా ఫుడ్ కర్చు నేను పెట్టుకుంటాలే… అదే నీ ఈ రీసెర్చ్ కి నేనిచ్చే స్కాలర్షిప్.” అని నవ్వుతూ అభయమిచ్చింది ఈ కట్టుబానిసకి.

అదంతా ఏమోగాని. బాహుబలి దెబ్బ ఏంటో సినిమా థియేటరోళ్ళకి ఆ పక్కరోజుకి అర్థమై నోళ్ళు వెళ్ళబెట్టి టికెట్ రేట్లు అమాంతం పెంచేసేరు. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా చూడలంటే వారం పదిరోజులు థియేటర్ల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చింది అందరికీ. ఆఫీసుల్లో, టీకొట్ల దగ్గర, పక్కింటివాళ్ళు అందరు మన బాహుబలి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండటంతో వళ్ళు పులకరించేది. ఆఫీస్ నుండి వస్తూ పోతూ అనేక థియేటర్ల దగ్గర నిలువెత్తు బాహుబలి పోస్టర్లు తెలుగులో చూస్తే గర్వంగా అనిపించేది. ఏనాడూ చూడని కళ్ళు మొట్టమొదటిసారి తెలుగు సినిమా పేరు, ఫోటోలు ఇక్కడి లోకల్ న్యూస్ పేపర్లలో  చూడ్డంతో  కేక పెట్టేసాం ఆనందంతో.  ఎనాడూ వినపడని “తెలుగు సినిమా” అన్నమాట (సౌత్ అంతా తమిళ్ సినిమాలే అనుకుంటారు వీళ్ళు) బాహుబలి సింహనాదంతో అందరి మెదళ్ళలో తిష్టవేసేసింది శాశ్వతంగా.

భళా బాహుబలి!! భళా భల్లాలదేవ!! భళా రాజమౌళి!! జై కట్టప్పా


Filed under: మనసులో మాట

2015-08-23

బ్లాగాగ్ని: పెళ్ళిచూపులు చూద్దాం రా !

2015-08-23 01:33 PM బ్లాగాగ్ని (noreply@blogger.com)

2015-08-18

PavanWorld: తీవ్ర ప్రమాదం నుండి బయట పడ్డ జెనీలియా !

2015-08-18 04:05 AM Pavan Krishna (noreply@blogger.com)
జెనీలియా సినిమాల నుండి దూరం అయి చాల సంవత్సరాలు అయిపోతున్నా ఆమెను అభిమానించేవారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. అటువంటి ఈ క్యూట్ హీరోయిన్ ఒక పెద్ద ప్రమాదం నుండి బతికి బయట పడింది. నిన్న సాయంత్రం థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్ లో జరిగిన బాంబు పేలుళ్ల సంఘటనలో 27 మంది మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే. బ్యాంకాక్ లోని ఒక హిందూ ఆలయం దగ్గరలో ఈ పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు సంఘటనను ప్రత్యక్షంగా చూసిన సాక్షి
వ్యాఖ్యలు
2015-11-27
2015-11-27 03:34 AM SASIKALA VOLETY, Visakhapatnam. (noreply@blogger.com) - అంతర్యామి - అంతయును నీవే
ఇంత పరస్పర వైవిద్యాలతో, విశ్వానికే ఆదర్శవంతులయిన ఆది దంపతుల అన్యోన్యత, కలియుగంలో భార్యా భర్తలందరికి ఆచరణ యోగ్యం.శంకర భగవత్పాదులకు నమస్కరిస్తూ మీకు అభినందనలు.
2015-11-27 12:57 AM Vara Prasad (noreply@blogger.com) - భక్తి
శుభోదయం, నమస్సులు. చక్కని వివరణ, పరిశోధనాత్మక విశ్లేషణ. సర్వమంగళేశ్వర శాస్త్రి వారి దివ్యాత్మకు నమస్సులు.
ఈ విషయాన్ని విరివిగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎలాగూ పూర్వాపరాలను చర్చించారు కనుక స్తోత్ర పూర్తి పాఠాన్ని కూడా యిక్కడ యిస్తే బాగుండేది. అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు!
2015-11-26
2015-11-26 02:02 AM sarada manchiraju (noreply@blogger.com) - అంతర్యామి - అంతయును నీవే
ధన్యవాదాలు
2015-11-06
2015-11-06 06:02 PM kri (noreply@blogger.com) - అక్షరం
Not undermining this particular song or your post. Apologies but here is another wonderful one which I love.
https://www.youtube.com/watch?v=9cHoKpM_WcA
2015-11-06 02:08 PM Hara Gopal (noreply@blogger.com) - అక్షరం
I love his voice. Every poet is a rudali. You said well about him. Congrats
2015-11-06 04:37 AM Maheswari - జాబిల్లి పై వ్యాఖ్యలు

Pilli eluka kadha

2015-11-05
2015-11-05 12:13 PM చందు తులసి (noreply@blogger.com) - జానుతెనుగు సొగసులు
వంశీ గారూ...తెలుగు విమర్శకులు ఆహా..ఓహో అంటున్న కంచె కూడా మీకు నచ్చలేదంటే....
మీకు నచ్చే తెలుగు సినిమాలు కనుచూపు మేరలో
లేవు.
నిజమే..మీరన్నట్లు..యుద్ద సన్నివేశాలు అంత బాగా రాలేదు.
కారణం ...తెలుగు సినిమాతో పాటూ హీరో, దర్శకుడికి ఉన్న మార్కెట్ గావచ్చు. గుడ్డిలో మెల్లలా...ఆముదం చెట్టునే మహా వృక్షం అనుకోవాలె...
2015-11-05 07:09 AM Kishan Gopal (noreply@blogger.com) - జానుతెనుగు సొగసులు
Kayalunna chettuke raalla debbalu ante idhenemo
2015-10-26
2015-10-26 05:50 AM Jamshaid Ahmed (noreply@blogger.com) - KadapaExpress
You made several good points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog.
free selfie
post free selfie
profile post a profile meet new girls
2015-10-23
2015-10-23 08:39 AM Anjali Agarwal (noreply@blogger.com) - Padaanjali ( రా మ)
అమరావతి శంకుస్థాన చారిత్రాత్మక ఘట్టం
ఏపీ రాజధాని అమరావతి శంకుస్థాన కార్యక్రమం చారిత్రాత్మక ఘట్టం అని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. Read
2015-10-21
2015-10-21 09:49 AM Anjali Agarwal (noreply@blogger.com) - ఘంటసాల
కొత్తగ వస్తున రాజకియ వార్తలు సినీమ వార్తలు celebrities గొస్సిప్స్, videos, photographs, అన్నీ సినీమ trailers, మరియు interviews అన్నీటి గురించి తెలుసుకొవలి అనుకొంటె ఇప్పుడె చదవండి మీ Spice Andhra News
2015-10-21 12:41 AM Devulapalli Srinivasa Murti (noreply@blogger.com) - ఘంటసాల
శ్రి సుర్యనారాయణ గారు మీకు నా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు . మీ బ్లాగ్ లొ పొందుపరచిన విషయాలు చాలా బాగున్నాయి . చాలా విషయ పరిజ్ఞానాన్ని పొందుపరచారు. మీకృషి సర్వదా అభినందనీయం నా మనహ్పూర్వక వందనములు
దేవులపల్లి శ్రీనివాస మూర్తి : విజయవాడ 521108
2015-10-20
2015-10-20 12:13 PM yuddandisivasubramanyam (noreply@blogger.com) - బ్లాగాడిస్తా!
excellent article.
2015-10-20 12:04 PM yuddandisivasubramanyam (noreply@blogger.com) - బ్లాగాడిస్తా!
dependability is the spine of human relations. how ever the real pleasure of life is in love, affection and connectivity. money can not substitute the above reality.
2015-10-20 03:14 AM రాజ్యలక్ష్మి (noreply@blogger.com) - ♫♥♫ ఆపాతమధురాలు ♫♥♫

"గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి" గారు.. నా బ్లాగ్ "ఆపాతమధురాలు" నచ్చినందుకు.. మీ చక్కని ప్రశంస కి, అభినందనలకు ధన్యవాదాలండీ..
2015-10-20 03:10 AM రాజ్యలక్ష్మి (noreply@blogger.com) - ♫♥♫ ఆపాతమధురాలు ♫♥♫

"గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి" గారు.. కొన్ని పాటలు నాకు తెలియనివి పోస్ట్ చేయలేదు.. మీరు చెప్పిన ధర్మదాతలో లాలి పాట ఇప్పుడే చూశాను... తప్పకుండా బ్లాగ్ లో పోస్ట్ చేస్తాను

Thank You..
2015-10-18
2015-10-18 05:51 PM నాని (noreply@blogger.com) - నానీ'స్ కిచెన్
Thank You RAJ A garu..
2015-10-17
2015-10-17 08:32 AM సూర్యుడు (noreply@blogger.com) - బ్లాగాగ్ని
Nicely written, hilarious :)
2015-10-16
2015-10-16 05:36 PM sivasubrahmaniam (noreply@blogger.com) - భక్తి
ఇది నేను రోజు "ఆదిత్యాయచ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చా |
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ||" అనుకుంటూ కనీసం తొమ్మిది సార్లు పారాయణ చేసుకుంటా
2015-10-14
2015-10-14 03:53 AM RAJ A (noreply@blogger.com) - నానీ'స్ కిచెన్
So yummy... Mouth watering..
2015-10-08
2015-10-08 12:54 PM its!my page (noreply@blogger.com) - కొత్తావకాయ
చాలా బావుందండి
2015-09-26
2015-09-26 02:35 PM తనికెళ్ళ సుబ్రహ్మణ్యం (noreply@blogger.com) - Padaanjali ( రా మ)
good
2015-09-23
2015-09-23 12:18 PM Anonymous (noreply@blogger.com) - అప్పుడు ఏమి జరిగిందంటే..
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to
say that I've trujly enjoyed browsing your blog
posts. In any case I'll be subscribing to your
feed and I hope youu write again soon!

my webnsite - web page, ,
2015-09-18
2015-09-18 06:04 AM Rajaseekar (noreply@blogger.com) - కవిత్వం
Chennai to tirupati tour packages, online booking for tirupati balaji darshan, chennai to tirupati travels is the one of the best travel and tourism service provider in chennai metropolitan city.

one day tirupati tour package from chennai: are you looking for the best package to make a spiritual tour from chennai to tirupati? then you are at the right place. our services include
2015-09-18 06:00 AM Rajaseekar (noreply@blogger.com) - బ్లాగాగ్ని
This comment has been removed by a blog administrator.
2015-09-12
2015-09-12 03:18 AM sathish - జాబిల్లి పై వ్యాఖ్యలు

So you agree that you Andhra people robbed us and we couldn’t fight at that time

2015-09-08
2015-09-08 10:43 AM nelavanka yasodha (noreply@blogger.com) - నేను గెలుస్తాను!..
Excellent info Beti... Keep it up
2015-09-08 10:42 AM Anonymous (noreply@blogger.com) - రెక్కల సవ్వడి
beautiful expressions indeed.It is intended for whom. Is there a real person who you love so much? Or is it about an imaginary lover. If this poem is only about an imaginary person, it is fake. Even if it is about a real person, it is only emotional kite flying. It is waste of imagination. The sooner you come out of it the better. Better to divert your energy on something worthwhile. Sorry. no
2015-09-08 10:42 AM nelavanka yasodha (noreply@blogger.com) - నేను గెలుస్తాను!..
Excellent info Beti... Keep it up
2015-08-31
2015-08-31 10:06 AM vishnu - Comments for నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

Who knows!!! correct ayi undachhu

2015-08-23
2015-08-23 01:59 PM Anonymous (noreply@blogger.com) - Vemulachandra
"నా ప్రతి శ్వాసలోనూ నా ప్రాణం లా నిట్టూర్పులా నీవే ఉన్నావని "
ఈ సుత్తి మాటలనుంచి పిచ్చి భ్రమలనుంచి ఎప్పుడు బయటపడతావో కదా.
2015-08-20
2015-08-20 03:48 PM nenu ekkada (noreply@blogger.com) - nenekkada
Thanks andi
2015-08-20 03:47 PM nenu ekkada (noreply@blogger.com) - nenekkada
thanks andi
2015-08-20 09:25 AM Anjali Agarwal (noreply@blogger.com) - కొత్త బంగారులోకం
మి బ్లొగ్ చాలా బాగుంది.కొత్తగ వస్తున రాజకియ వార్తలు సినీమ వార్తలు celebrities గొస్సిప్స్, videos, photographs, అన్నీ సినీమ trailers, మరియు interviews అన్నీటి గురించి తెలుసుకొవలి అనుకొంటె ఇప్పుడె చదవండి మీ Spice Andhra News
2015-08-18
2015-08-18 06:33 AM Srinivas (noreply@blogger.com) - కొత్త పాళీ
బావుంది. I am grateful to the Tamil musicians who sang so well, in spite of all their limitations. We owe them a lot for keeping the tradition alive.

నేను విన్నవాటిల్లో egregious అనిపించిన ఉచ్చారణా దోషాలు:

1. TM కృష్ణ: "ఇంద్రుని బాననా" (ఇందునిభాననా), "సరస సల్లాభం" (సరస సల్లాపం)
2. రామవర్మ: "అన్నపూర్ణే నిషాలాక్షీ" (unforgivable, this one is
2015-08-17
2015-08-17 11:28 AM Muni Raja (noreply@blogger.com) - All About Vijayawada
Thank you so much for giving this information. Your all updates are really awesome. Regards: Sarkari Result
2015-08-06
2015-08-06 05:11 PM లక్ష్మీదేవి (noreply@blogger.com) - అర్జునుడి బాణాలు...
అఖండజ్యోతి!
2015-08-04
2015-08-04 01:25 AM Lakshmi Raghava (noreply@blogger.com) - Vemulachandra
Bagundi
2015-07-23
2015-07-23 06:27 PM Say Quote (noreply@blogger.com) - PavanWorld
Read your favorite quotes by clicking the link below
its a mobile friendly website , made in latest technology
Love Quotes-
Life Quotes-
Inspirational Quotes-
2015-07-20
2015-07-20 03:18 PM Anonymous (noreply@blogger.com) - కొత్త పాళీ
yes sir each of thyagaraja's kritis is full of life. It is evident that he actually sees Sri Rama and Sitamma when he sings the kriti. Otherwise it is not possible to say the words which are so real.
2015-07-16
2015-07-16 11:58 PM వంశీ పరుచూరి (noreply@blogger.com) - కొత్తావకాయ
వచ్చిన వాడిని ఆ స్వేచ్చా కుమారుడు చదువుకుని వెళ్ళచ్చు కదా ..ఇలా వచ్చి ఇక్కడే తిరుగుతున్నా ....బంగారానికి పరిమళం అద్దేసారుగా ..అద్భుతం !!
2015-07-11
2015-07-11 05:20 PM మేధ - నీలాంబరి పై వ్యాఖ్యలు

బాగా చెప్పారు.. నేను పనిచేసే చోట ఇలాంటివి చూడలేదు కానీ, బయట మాత్రం చాలానే! ఏదో డబ్బులకోసమో, లేక పనీ-పాట లేక చేస్తూ ఉంటామనుకుంటారే తప్ప, వాళ్ళకి ఎన్ని వాతలు పెట్టినా వాళ్ళ బుధ్ధి మారదు

2015-07-06
2015-07-06 08:40 AM svv .satyanarayana - తేట తెలుగు - తేనె వంటి తెలుగు పై వ్యాఖ్యలు

meru naku telusu ,subhramanyam sir and rani madem valla abbahi,,your blog is so nice

2015-06-26
2015-06-26 01:46 AM Voleti Srinivasa Bhanu (noreply@blogger.com) - SRADDHANJALI శ్రద్ధాంజలి
chitram.. paristhiti ippatikee alaaneundi ...
2015-06-25
2015-06-25 11:46 PM PONNADA MURTY (noreply@blogger.com) - SRADDHANJALI శ్రద్ధాంజలి
ధన్యవాదాలు
2015-06-24
2015-06-24 05:01 PM Padmarpita (noreply@blogger.com) - నా ఆలోచనల పరంపర
Well Said Sir.
2015-06-24 04:59 PM Padmarpita (noreply@blogger.com) - నా ఆలోచనల పరంపర

ఒకవేళ ఆదుకొనే శక్తి లేకుంటే , ఏ ప్రాణులకు హాని , కీడు తలపెట్టకుండా ఉన్నా ఈ మానవ జన్మ సార్ధకత చెందినట్లే...నిజమే చాలా చక్కగా చెప్పారు.
2015-06-15
2015-06-15 12:48 PM Zilebi - నీలాంబరి పై వ్యాఖ్యలు

మీ ఈ టపా హంట్ కి టిం హంటే షికార్ అయ్యేడా :)

చాలా కాలం తరువాయి :-) బాగున్నారా ?

జిలేబి

2015-06-01
2015-06-01 12:24 PM SAI RAM (noreply@blogger.com) - కచ్ఛపి
ఆత్మజ్ఞాన స్వరూపునకు నమస్కారం,

మహానుభావులైన మీరు ఎంతో కాలంగా శ్రమ కోర్చి జ్ఞాన యజ్ఞంలో బాగంగా ధర్మ సంబంద విషయాలను తెలియ చేస్తున్నారు, అందులకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకొంటున్నాము. అలాగే ఉడతా భక్తి గా సాయినాధుని కృపవల్ల భక్తి, జ్ఞాన సంబంద బ్లాగ్స్ ల నుంచి తాజా సమాచారాన్ని సేకరించి ఒకేచోట అందించే Aggregator బ్లాగ్ ను మహానుభావులైన పెద్దల సలహా మేరకు రూపొందించటం జరిగింది. ఇటువంటి అవకాశం
పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..