1. 24ఫ్రేములు, 64కళలు www.24fps.co.in
 2. Cyberabad Blues - Tollywood www.janakiramm.net/personal/
 3. sowmyawrites .... » Movies vbsowmya.wordpress.com
 4. అమెరికానుండి ఒక ఉత్తరం ముక్క saintpal.awardspace.com
 5. చదువరి chaduvari.blogspot.com/search/label/%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81
 6. నా మదిలో ... praveengarlapati.blogspot.com/search/label/%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AE%E0%B0%BE
 7. ప్రసాదం » చలన చిత్రాలు prasadm.wordpress.com
 8. రేగొడియాలు » సినిమాలు trajarao.wordpress.com
 9. విన్నవీ కన్నవీ vinnakanna.blogspot.com/search/label/%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AE%E0%B0%BE
 10. శ్రీవెంకట్ సినీ రివ్యూలు srivenkatreviews.blogspot.com/
 11. సంభవామి యుగే యుగే sambhavami.blogspot.com/search/label/%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81
 12. సోది sOdi ( ఒరెమూనా ) » సినిమా oremuna.com/blog
పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish