1. జోకులాష్టమి jokulashtami.blogspot.com/
  2. తెలుగు కార్టూన్‍లు (Telugu Cartoons) telugu-cartoons.blogspot.com/
  3. తెలుగు జోక్స్ (Jokes in Telugu) telugu-jokes.blogspot.com/
  4. ప్రసాదం » దరహాసాలు prasadm.wordpress.com
  5. రెండు రెళ్ళు ఆరు thotaramudu.blogspot.com/
  6. విహారి. blog.vihaari.net/
పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish